Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Praktikos ataskaitos

Praktikos ataskaitos (467 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gamybinės praktikos ataskaita: autoservisas UAB "Naujieji ženklai"

  Įmonės ūkinė veikla. Įmonės teikiamos paslaugos. Įmonės klientai. Įmonės naudojamos technologijos. Nenaujų automobilių patikrinimo ir testavimo stendas. Važiuoklės apžiūros stendai. Techninės charakteristikos. Važiuoklė. Automobilių ratai. Lengvojo automobilio važiuoklės diagnostika (apžiūra) ir remontas. Dažniausi važiuoklės gedimai. Pastebėti gedimai tikrinant Renault Laguna (RT 94 m. 1.8 mono įpurškimas). Transporto priemonių detalių remonto technologija. Būgninių stabdžių konstrukcija ir veikimo principas. Stabdžių trinkelių (antdėklų) ir velenų keitimas. Pneumatinės pakabos remontas. Spyruoklinio(tampraus) elemento keitimas. Grynosios pneumatinės pakabos. Pneumatinių sistemų priežiūra ir diagnostika. Priešgaisrinė sauga. Technologiniai procesai ir įrenginiai. Garažų paskirties pastatai, transporto priemonių techninė priežiūra ir stovėjimo aikštelės. Elektrosauga.
  Mechanika, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2006-10-11
 • Gamybinės praktikos ataskaita: autoserviso paslaugos UAB "Krasta Auto"

  Įvadas. Darbo tikslas — išanalizuoti UAB "Krasta Auto" įmonės: valdymo struktūrą, padalinių darbo specifiką. Įmonės veiklą, darbo organizavimą, verslo planus. Įmonės techninius–eksploatacinius, ekonominius, finansinius rodiklius. Įmonės plėtros perspektyvos gaires. Praktika atlikta UAB "Krasta Auto" auto detalių parduotuvėje bei serviso skyriuje. Įmonės apibūdinimas. Pagrindinės bendrovės veiklos sritys — automobilių remonto paslaugos, didmeninė ir mažmeninė prekyba naujais bei naudotais automobiliais, autodetalėmis, autoreikmenimis, automobilių alyvomis, padangomis, nekilnojamo turto nuoma. Įmonės valdymas. Įmonės misija. UAB "Krasta Auto" SWOT analizė. UAB "Krasta Auto" organizacinė valdymo struktūra. Įmonės finansai. Balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Įmonės tiekėjai, klientai, konkurentai. Tiekėjai. Klientai. Konkurentai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3 psl.).
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2009-02-24
 • Gamybinės praktikos ataskaita: aviacijos kompanija UAB "Aviabaltika"

  Įvadas. Vidinė ir išorinė įmonės analizė; eksportas/importas. Organizaciniai pagrindai. Susikūrimo istorija. Organizacinė struktūra. Parduodami gaminiai/teikiamos paslaugos. Svarbūs pokyčiai per pastaruosius 3-5 metus. Samdomų darbuotojų (tarnautojų) skaičius. Vadovų kvalifikaciniai pagrindai (išsilavinimas, kvalifikacija, specialybė). Darbininkų (tarnautojų) kvalifikaciniai pagrindai (išsilavinimas). Finansavimo šaltiniai. Vartotojai. Eksportas. Tiekėjai. Ekonominė, politinė, teisinė aplinkos. Konkurentai. verslo demografija rajone. Verslo priežiūros institucijos. Marketingo veikla įmonėje. Vartotojo analizė. Konkurentų analizė. Kainų politika ir strategija. Rėmimo (populiarinimo) rinkos komunikacijos politika ir strategija (reklama, parodos, asmeninis pardavimas ir kita). Išvados.
  Raštvedyba, praktikos ataskaita(24 puslapiai)
  2008-10-28
 • Gamybinės praktikos ataskaita: azartiniai lošimai UAB "Olympic Casino Group Baltija"

  Įvadas. UAB "Olympic Casino Group Baltija" istorija ir augimas. Įmonės tikslai, potencialas ir veikimo principai. Personalo valdymo funkcijos. Vidinė komunikacija. Įmonės teisinio veiklos reglamentavimo ir reguliavimo sistema. Kolektyvinė sutartis. Azartinių lošimų įstatymas. Darbo kodeksas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(25 puslapiai)
  2009-09-11
 • Gamybinės praktikos ataskaita: betoniniai, gelžbetoniniai ir polistireninio putplasčio gaminiai AB "Ukmergės gelžbetonis"

  Įvadas. Įmonės struktūra. Įmonės techninis potencialas bei jo raidos prognozė. Bendrovės naudojami pagrindiniai gamybiniai įrengimai ir įrankiai. Įmonės darbuotojai. Kokybės kontrolė. Įmonės gamybiniai pajėgumai, gaminių paklausa jų rinkose bei tolesnė ekonominė prognozė. Įmonės išleidžiama produkcija. Bendrovės gamybiniai pajėgumai. Gaminių pardavimai ir paklausa jų rinkoje. Įmonės socialinė raida bei jos prognozė. Kolektyvinė sutartis. Įmonės darbuotojų judėjimas bei sudėtis. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(22 puslapiai)
  2007-10-16
 • Gamybinės praktikos ataskaita: degalų terminalas UAB "Emsi"

  Įvadas. Praktikos tikslas yra susipažinti, išanalizuoti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ir Vilniaus rajono agentūros įmones, aprašyti ataskaitoje jų veiklos nuostatus, funkcijas, uždavinius, aplinkosauginę veiklą. Pagrindiniai praktikos uždaviniai yra atlikti pasirinktos įmonės UAB "Emsi" aplinkosauginę analizę, surinkti ir pateikti informaciją apie įmonės aplinkosauginės veiklos funkcijas. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas. Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos. departamento bendra apžvalga. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento nuostatai. Pagrindinis departamento uždavinys ir funkcijos. Departamento teisės. Departamento darbo organizavimas. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimas ir darbo užmokestis. Departamento lėšos ir finansinės veiklos kontrolė. Baigiamosios nuostatos. Veiklos programos įgyvendinimas 2008 m. Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimas. Antrinių žaliavų surinkimas. Nepavojingosios atliekos. Pavojingosios atliekos. Aplinkos kokybė. Aplinkos oro apsauga. Valstybinė miškų kontrolė. Gyvūnijos apsauga. Vilniaus rajono agentūra. Vilniaus rajono agentūros bendra apžvalga. Vilniaus rajono agentūros nuostatai. Pagrindiniai agentūros uždaviniai ir funkcijos. Agentūros teisės. Agentūros darbo organizavimas ir atsakomybė. Įmonė UAB "Emsi": degalų terminalas. Duomenys apie įmonę UAB "Emsi". Informacija apie įmonės ūkinę veiklą. Veiklos aplinkosauginis valdymas ir kontrolė. Oro tarša. Vandens tarša. Atliekų susidarymas. Gamybos procesų analizė. Energetinių resursų naudojimas įmonėje. Mokesčiai už aplinkos taršą. Informacija apie LAND 35:2000 reikalavimus. Išvados.
  Ekologija, praktikos ataskaita(37 puslapiai)
  2009-10-12
 • Gamybinės praktikos ataskaita: dyzelinio traukinio stabdžių sistema

  Įvadas. Dyzelinio traukinio RA-2 stabdžių sistema. Stabdžių sistemos paskirtis ir pagrindiniai įtaisai. Stabdžių sistemos veikimo principas. Pneumatinių ir elektropneumatinių stabdžių valdymas. Pagrindiniai dyzelinio traukinio RA – 2 stabdžių sistemos elementai. Stabdžių cilindrai, bendras vaizdas bei veikimo principas. Stabdžių blokai. Oro skirstytuvas 292M, bendras vaizdas bei veikimo principas. Elektrinis oro skirstytuvas 305-3, bendras vaizdas bei veikimo principas. Stabdžių sistemos remonto baras. Dyzelinio traukinio stabdžių įrangos remonto baro technologinis eskizas. Remonto technologija taikoma stabdžių įtaisams. Technologinės įrangos modernizavimas.
  Inžinerija, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2010-10-22
 • Gamybinės praktikos ataskaita: ekologinis ūkininkavimas AB "Ekotechnologijos"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės ekonominis apibūdinimas ir apskaita. Darbuotojų vaidmuo įmonėje. Darbuotojų įdarbinimo galimybės. Gebėjimas bendrauti ir bendravimas. Darbų sauga ūkyje, darbo laikas ir kiti su sauga susiję dalykai. Darbų saugos ir sveikatos tarnybos ūkyje metodai ir paskirtis. Ūkyje esančios žemės ūkio technikos techninės būklės įvertinimas. Ūkyje esančios žemės ūkio technikos sąrašas, privalumai ir trūkumai. Naujos technikos įsigijimo perspektyvos šiuolaikiškam augalininkystės, gyvulininkystės įgyvendinimui. Žemės ūkio technikos valymo įrenginiai ir techninės priežiūros darbai ūkyje. Mašinų techninės būklės nustatymo technologiniai procesai, diagnozavimo reikšmė. Ūkyje auginamoms kultūroms sudaromų žemės ūkio agregatų analizė. Trijų skirtingų ūkyje naudojamų žemės ūkio agregatų judėjimų lauke schemų įvertinimas. Ūkyje auginamoms kultūroms sudaromų žemės ūkio agregatų įrengimų analizė. Išvados.
  Žemės ūkis, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2007-01-24
 • Gamybinės praktikos ataskaita: energijos tiekimo paslaugos AB "VST"

  Įvadas. AB "VST" veiklos apibūdinimas. AB "VST" istorinė veiklos apžvalga. Pasiekimai. Įmonės struktūra. Įmonės gamybos apžvalga. Naudojamos žaliavos ir jų tiekėjai. Vartotojai. Konkurencinė situacija rinkoje ir kainodara. Įmonės ekonomika ir finansų tvarkymas. Statistinės ataskaitos. Įstatymai. Atliekamų darbų technologija. Technologijos. Darbuotojai. Darbo sutartis. Darbų sauga. Vadovo darbas. Kontrolė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(26 puslapiai)
  2008-03-21
 • Gamybinės praktikos ataskaita: fermentinio sūrio ir kazeino gamyba "Kauno sūrinė"

  Biržų akcinės pieno bendrovės filialo "Kauno sūrinė" įkūrimo ir veiklos trumpa charakteristika. Įkūrimo ir reorganizavimo laikotarpiai. Organizacinė forma. Svarbiausieji pasiekimai. Ekonominiai santykiai. Kapitalo nuosavybės formos ir formavimo šaltiniai. Valdymo formos ir santykiai. Darbo santykiai. Išoriniai ryšiai su šalies ir užsienio partneriais. Ūkinės veiklos kryptys ir specializacija. Gamybinės ir komercinės veiklos kryptys. Ekonominiai (gamybiniai) ištekliai ir jų naudojimo efektas ir efektyvumas. Kapitalo sudėtis ir struktūra, apsirūpinimas kapitalu. Apsirūpintumas žaliavomis. Darbo ištekliai ir apmokėjimas už darbą. Ekonominiai (gamybos) kaštai. Bendroji ir prekinė produkcija. Įplaukos, pelnas ir jų veiksniai. Ūkinės veiklos efektyvumas. Apibendrinimas.
  Pramonė ir gamyba, praktikos ataskaita(25 puslapiai)
  2005-09-29
 • Gamybinės praktikos ataskaita: gyvenamųjų namų, daugiabučių, komercinių ir administracinių patalpų statyba UAB "Eikos statyba"

  Įvadas. Betonavimas. Betonas. Betonavimo darbų vykdymas. Gręžtinių pamatų betonavimas. Polinių pamatų rostverkų betonavimas. Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų montavimas. Bendri nurodymai. Pamatai. Pamatų montavimas. Rygelių, sijų, santvarų, perdangos ir denginio plokščių montavimas. Darbuotojų sauga darbe ir gamtos sauga statybvietėje. Pagrindinių darbų saugos ir sveikatos reikalavimai statybos aikštelėje. Buitinės – higieninės sąlygos statybos aikštelėje.
  Statyba, praktikos ataskaita(7 puslapiai)
  2006-10-17
 • Gamybinės praktikos ataskaita: įmonė "Fazer kepykla" ir Raseinių rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

  Įvadas. Įmonės "Fazer kepyklos" istorija ir veikla. Gamybinės praktikos ataskaita maisto įmonėje "Fazer kepyklos". "Penkiagrūdės" juodos forminės duonos – gamybos technologinio proceso žingsniai. Žaliavų ir medžiagų priėmimas. Žaliavų laikymas. Žaliavų pirminis apdorojimas: miltų dozavimas ir sijojimas. Plikinio ruošimas ir fermentacija kartu su kietu raugu - "galva". Visų likusių žaliavų pagal receptūrą dozavimas ir svėrimas. Tešlos maišymas. Tešlos brandinimas. Tešlos svėrimas po 7kg ir vertimas į paruoštas kepimui skardas. Pusgaminių kildymas. Kepimas. Iškeptų kepinių vėsinimas ir brandinimas. Pjaustymas. Pakavimas. Laikymas iki realizavimo. Transportavimas. Tiekimas vartotojams. Žaliavų aprašymas, ženklinimas bei atsekamumas. Pastebėti technologinio proceso pažeidimai, galintys įtakoti produkto saugą ir kokybę. "Penkiagrūdė" atitikimas norminių dokumentų reikalavimams. Trumpas pasirinkto produkto aprašymas. Produkto sulaikymo ir paėmimo iš rinkosprograma. Programos veiksmų schema. Pranešimų apie nesaugius ar įtariamus produktus registravimo žurnalas. Nesaugių ar įtariamų produktų sulaikymo žurnalas. "Fazer kepyklos" gamybos procesas pagal Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamento 178/2002 ES maisto įstatymo bendruosius principus. "Fazer kepyklos" gamybos procesas pagal Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamento 852/2004 Maisto produktų higienos reikalavimus. Ataskaita, atlikus praktiką, Raseinių rajono valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje. Pareiškimas dėl kokybės politikos. VMVT struktūros grafinė schema. Kokybės vadybos organizacinė schema. Kokybės politika ir procedūros. Bendradarbiavimas. Maisto tvarkymo subjektų patikrinimai. Išvados.
  Kulinarija, praktikos ataskaita(30 puslapių)
  2010-03-24
 • Gamybinės praktikos ataskaita: kavinė-baras UAB "Pavadinimas"

  UAB "Pavadinimas". Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados.
  Finansai, praktikos ataskaita(7 puslapiai)
  2005-09-11
 • Gamybinės praktikos ataskaita: kietų baldų gamyba AB "Idėjų parkas"

  Įvadas. Medienos apdirbimo ir baldų pramonės vystimosi perspektyvos. Įmonės istorija. Įmonės gaminama produkcija ir jos realizavimo keliai. Įmonės aprūpinimas žaliavomis, pusfabrikačiais. Įmonės darbo režimas. Techniniai – ekonominiai rodikliai. Įmonės darbo režimas. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Mašininis cechas. Darbo vietų organizavimas. Technologinio proceso struktūra. Ruošinių kokybės kontrolė. Įrengimų apkrovimo nustatymas, jų charakteristikos. Įrengimų charakteristikos. Vidaus transporto įrengimai. Technologinio proceso ir produkcijos kokybės kontrolės organizavimas. Darbų saugos reikalavimai ceche. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai. Būtinos saugos priemonės. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą. Apdailos ir surinkimo cechai. Apdailos technologinio proceso struktūra. Apdailos medžiagų charakteristikos. Surinkimo proceso technologija. Gaminio techninis aprašymas. Produkcijos kokybės nustatymo metodai. Apmušimo cechas. Minkštų baldų konstrukcijos. Naudojamos apmušimo medžiagos. Minkštinančios medžiagos. Apmušimo medžiagos. Minkštų baldų technologija. Gaminio techninis aprašymas. Produkcijos kokybės nustatymo metodai. Projektavimo skyrius. Naujų gaminių projektavimo metodika. Naujų gaminių įdiegimo į gamybą procedūros. Individuali užduotis. Įmonės analizė. Gaminys. Mayerline prekystalis.
  Pramonė ir gamyba, praktikos ataskaita(32 puslapiai)
  2011-12-01
 • Gamybinės praktikos ataskaita: konditerijos cechas

  Įmonės charakteristika. I. Čiplienės individuali įmonė. Praktikos eiga. Atliekamų užduočių aprašymas. Bendravimas su Įmonės vadovais ir darbuotojais. Ypatingas patiekalas. Patiekalo receptūra. Patiekalo gamyba, patiekimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (receptai).
  Kulinarija, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2006-04-06
 • Gamybinės praktikos ataskaita: krovinių pervežimas UAB "Klaipėdos transekspedicija"

  Įvadas. Praktikos bazė. Praktikos bazės informacija. Trumpa istorija. Pirmieji įspūdžiai. Mano veikla praktikos metu. Darbo įmonėje organizavimas ir metodai. Bendravimas su kolektyvu, integravimasis. Ką naujo sužinojau. Užduoties punktų vykdymas. Transporto įmonės struktūra, padalinių veiklos analizė. Transporto dokumentai, jų rengimas. Informacinės sistemos ir kompiuterinės programos. Mano praktikos nauda įmonei. Pastabos. Išvados.
  Transportas ir logistika, praktikos ataskaita(7 puslapiai)
  2011-12-12
 • Gamybinės praktikos ataskaita: lauko inžinerinių tinklų statyba, katilinių rekonstrukcija ir statyba UAB "Tikresta"

  Įvadas. Trumpas įmonės veiklos apibūdinimas. Strateginis valdymas. Įmonės finansinis planas. Ūkio statistika. Ūkinė ir darbo teisė. Žmonių sauga ir ergonomika. Personalo vadyba. Vadovo darbas. Teorijos su praktika palyginimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Vadyba, praktikos ataskaita(19 puslapių)
  2006-10-24
 • Gamybinės praktikos ataskaita: prekyba rastine mediena ir namukais UAB "Ervopolis"

  Įvadas. Apie įmonę. Išoriniai aplinkos veiksniai, sąlygojantys įmonės veiklą. SWOT analizė. Įmonės vadybinių funkcijų įgyvendinimas. Įmonės veiklos planavimas. Darbo apmokėjimas. Darbuotojų drausminimas ir skatinimas. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Įmonės apskaita. Darbas praktikos metu. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2008-11-07
 • Gamybinės praktikos ataskaita: prekiniai vagonai

  Įvadas. Vagonų parko struktūra ir charakteristika. Prekinio vagono depinio remonto technologija. Vagonų priežiūros ir einamojo remonto techninės priemonės. Prekinių vagonų parametrai. Naudojamos medžiagos ir leistinieji įtempimai. Diagnostikos priemonės vagonų gedimams nustatyti.
  Mechanika, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2006-09-26
 • Gamybinės praktikos ataskaita: rąstinių namų statyba UAB "Minduvos statyba"

  Įvadas. Dienos darbų pasiskirstymas. Rąstinio namo projektas. Rąstinių namų statybos technologija. Mediena. Medinės konstrukcijos ir jų savybės. Svarbiausi faktai ir reikalavimai. Drėgmė ir puvimas. Norvegų kirtimas (rentimas). Rąstinių namų savybės. Darbuotojų sauga darbe. Apsisaugojimo priemonės. Išvados.
  Statyba, praktikos ataskaita(8 puslapiai)
  2007-09-18
Puslapyje rodyti po