Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Praktikos ataskaitos

Praktikos ataskaitos (467 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo apskaita: UAB "Init"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė struktūra. Veiklos sritys. Marketingas. Finansų apžvalga. Įmonės apskaitos proceso organizavimas. Darbo užmokesčio priskaičiavimo ir išmokėjimo apskaita. Išvados.
  Apskaita, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2007-12-07
 • Dažymo mokomoji praktika

  Dažymo darbų paskirtis. Paviršių paruošimui naudojami įrankiai, įtaisai, inventorius (jų paskirtis, panaudojimas, priežiūra, saugojimas). Paviršių paruošimas dažymui (tinkuotų, metalinių, medinių, ankščiau dažytų). Paviršių gruntavimas, glaistymas, svidinimas (naudojamos medžiagos, jų savybės, naudojami įrankiai). Saugos darbe ir asmens higienos reikalavimai. Studento išvados ir pasiūlymas.
  Statyba, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2006-01-19
 • Dažymo mokomosios praktikos ataskaita

  Dažymo darbų paskirtis. Dažymui naudojami įrankiai. Pagal paskirtį voleliai gali būti. Dažų purkštuvai. Paviršių paruošimas dažymui. Darbuotojo veiksmai prieš darbą. Baigęs darbą dažytojas privalo. Išvada.
  Statyba, praktikos ataskaita(8 puslapiai)
  2006-06-13
 • Detalus pamokos planas: Valstybės valdymo formos — parlamentinis ir prezidentinis valdymas

  Pamokos tema. Pamokos situacija. Motyvacija. Pagrindinis didaktinis tikslas. Pamokos tipas. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Mokymo metodai. Mokymo priemonės. Pagrindinės sąvokos. Tarpdalykiniai ryšiai. Vertinimo sistema. Išplėstinis pamokos planas. Įžanginė pamokos dalis (parengimas). Pamokos temos paskelbimas (suvokimas). Naujos temos nagrinėjimas (supratimas). Probleminių klausimų mokiniams uždavimas. Prezidentinio, parlamentinio ir pusiau prezidentinio valdymo bruožai. Prezidentinio, parlamentinio ir pusiau prezidentinio valdymo palyginimas (įtvirtinimas). Apibendrinimas, rezultatų taikymas, pamokos užbaigimas.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(6 puslapiai)
  2009-03-28
 • Duomenų bazės aprašymas: kambarių rezervavimas viešbutyje

  Praktikos tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Duomenų bazės aprašas. Duomenų bazė. Lentelės. Kambariai. db lentelė. Klientų sąrašas. DB lentelė. Rezervavimas.DB lentelė. Formos. Pagrindinis programos langas. Klientų sąrašas. Kambariai. Rezervavimas. Apie autorių. Ataskaita. Instrukcija vartotojui. Naujų klientų įrašymas. Informacija apie kambarius. Kambarių rezervavimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Programavimas, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2011-07-04
 • Duomenų bazės projektas: Banko kliento sąskaitų duomenų bazė

  Darbas su Fox Pro. Duomenų bazės projektas. Ataskaita.
  Programos, praktikos ataskaita
  2007-01-15
 • Duomenų bazės projektas: Telefonų stoties duomenų bazė

  Duomenų bazės aprašymas. Dalykinės srities veiklos modelis. Aukščiausio lygio duomenų srautų diagrama. Nulinio lygmens duomenų srautų diagrama. Duomenų struktūrų diagrama. Duomenų bazė apie telefonų stotį. Pradinė duomenų bazės lentelės schema. DB loginė schema. Duomenų bazės sąryšių tarp lentelės schema. Duomenų bazės lentelės struktūrų (laukų, indeksų, sąryšių) aprašymas. Lentelė KLIENTAI. Lentelė PLANAI. Lentelė UŽSAKYMAS. Lentelė DARBUOTOJAI. Duomenų bazė sukurta su MySQL DBVS. Duomenų bazė sukurta MySQL DBVS IR PHP. Įvedimo formos. Formos "Darbuotojai" html kodas. Formos "Darbuotojai" numatytos įvedimo kaukės ir įvedimo kontrolės HTML kodas. Formos "Klientai" HTML kodas. Formos "Klientai" numatytos įvedimo kaukės ir įvedimo kontrolės HTML kodas. Formos "Planai" HTML kodas. Formos "Planai" numatytos įvedimo kaukės ir įvedimo kontrolės HTML kodas. Formos "Užsakymas" HTML kodas. Formos "Užsakymas" numatytos įvedimo kaukės ir įvedimo kontrolės HTML kodas. WEB puslapiuose pateikiamos užklausos. Užklausos "Darbuotojai" kodas. Užklausos "Klientai" kodas. Užklausos "Planai" kodas. Užklausos "Užsakymas" kodas. WEB puslapiuose pateikiama universali paieška. Paieška "Darbuotojai" kodas. Paieška "Klientai" kodas. Paieška "Planai" kodas. Paieška "Užsakymas" kodas. Įrašo redagavimas. Įrašų šalinimas. Sukurtos sistemos valdymo algoritmo schema.
  Programavimas, praktikos ataskaita(30 puslapių)
  2007-03-30
 • Elektros grandinių pažintinės praktikos ataskaita

  Darbo vietoje esantys prietaisai, įtaisai ir įranga. Elektrinių schemų elementų grafiniai žymėjimai. Laidininkai, dielektrikai. Laidai, jų žymenys ir paaiškinimai. Schemų elementai ir jų paaiškinimai. Lydmetaliai. Tranzistoriai. Kontaktoriai ir relės. Saugikliai. Varikliai. Transformatoriai. Mano jungta schema.
  Elektronika, praktikos ataskaita(21 puslapis)
  2006-11-14
 • Finansinės apskaitos praktikos ataskaita: prekyba trąšomis UAB "Agrochema"

  Įvadas. Finansinės apskaitos organizavimo tvarka. Finansinės atskaitomybės sudarymo tvarka. Finansinės atskaitomybės elementų apskaitos tvarka. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Atsargų apskaita. Gautinų sumų apskaita. Nuosavo kapitalo ir mokėtinų sumų apskaita. Pardavimo pajamų apskaita. Pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų apskaita. Specialūs pajamų ir sąnaudų pripažinimo atvejai. Užsienio valiutos kurso pasikeitimas. Apskaitos metodinis organizavimas. Pinigų srautai valdymo tikslams.
  Apskaita, praktikos ataskaita(24 puslapiai)
  2006-12-13
 • Finansinės veiklos įvertinimas: AB "Pieno Žvaigždės"

  Finansų analizės praktikos ataskaita. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. AB "Pieno Žvaigždės" horizontalioji 2006–2007 metų balanso analizė. AB "Pieno Žvaigždės" horizontalioji 2006-2007 metų pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. AB "Pieno Žvaigždės" vertikalioji 2005–2005 metų balanso analizė. AB "Pieno Žvaigždės" vertikalioji 2006–2007 metų pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Kapitalo svertas ir kapitalo struktūros analizė. Išvados.
  Finansai, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2010-03-31
 • Fitness praktikos atsiskaitomasis darbas: klubas "Sporto olimpas"

  Individualaus darbo – plano grafikas. Sporto klubo "Sporto Olimpas" statusas, veiklos vizija, tikslai bei valdymo struktūra. Sporto klubo bazė, kiekybinė ir kokybinė inventoriaus charakteristika. Personalo kiekis, pareigos. Trenerių profesionalumas, kūrybiškumas, požiūris į darbą, motyvacija. Trenerių darbo stebėjimas bei asistavimas (kelių individualių planų analizė). Sporto klubo "Sporto Olimpas" lankytojų kiekybinė ir kokybinė analizė. Vaikinuko testavimas (4 testai ir antropometriniai matavimai). Merginos testavimas (4 testai antropometriniai matavimai). Individualių treniruočių planų savaitei sudarymas vaikinui ir merginai.
  Sportas, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2007-02-19
 • Gamybinė praktika: mechanikos gaminių konstravimas ir diegimas UAB "Empra"

  Įmonės istorija. Produkcija. Įmonės struktūra. Detalės gamybos technologija. Detalių terminio apdorojimo metodai. Išvados, apibendrinimai, pasiūlymai.
  Mechanika, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2005-09-21
 • Gamybinė praktika: pieno perdirbimo cechas "Bariūnų žemės ūkio bendrovė"

  Įmonės pagrindinės veiklos šakos: augalininkystė, gyvulininkystė, agroservisas ir mėsos perdirbimo cechas. Įvadas. Principinė Bariūnų ŽŪB veiklos schema. Bendrovės valdymas ir darbuotojai. Valdyba. Bariūnų ŽŪB valdymo struktūra. Sąskaitų planas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Nuosavas kapitalas. Pajamos. Apskaitos registrai. Apskaitos registrų esmė. Bendrasis žurnalas. Kasa. Kasos dokumentacijos tvarkymas. Kasos pajamų orderiai (KPO) privalomi rekvizitai. Kasos išlaidų orderiai (KIO). Kasos knygos. Kasos registrų pildymas. Kasos patikrinimas. Grynųjų pinigų ir spaustuvėje numeruotų apskaitos dokumentų inventorizavimas. Inventorizavimas. Inventorizavimo pabaiga ir rezultatų įforminimas. Elektroniniai kasos aparatai. Elektroniniai kasos aparatai. Darbas su elektroniniais kasos aparatais. Kasininko darbas pamainos metu. Kasininkui draudžiama. Kasininko darbo dienos pabaiga. Įmonės atsiskaitymų apskaita. Bankinių atsiskaitymų formos. Banko sąskaitose laikomų pinigų sąskaita. Valiutinių operacijų apskaita. Pirkimai/pardavimai. Atsiskaitymų ekonominis turinys. Atsiskaitymai su tiekėjais ir rangovais. Intrastas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo apskaita. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio materialaus turto remonto apskaita. Ilgalaikio materialaus turto nurašymas. Atsargų apskaitos dokumentavimas. Darbo apmokėjimo apskaita. Darbo laiko ir išdirbio apskaita. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Į neapmokestinamąsias pajamas neįskaitoma. Atsiskaitymas su Valstybės iždu.
  Pramonė ir gamyba, praktikos ataskaita(22 puslapiai)
  2006-08-15
 • Gamybinė praktika: žuvininkystė ir prekyba drabužiais

  Individuali Saulio Lesinsko įmonė užsiima didmenine ir mažmenine versline žvejyba ir turi nuosavą drabužių ir suvenyrų parduotuvę. Įvadas. Individuali Sauliaus Lesinsko įmonė. Žuvininkystė. Drabužių pardavimas. Reklama. Įmonės mokami mokesčiai. Išvados.
  Rinkodara, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2007-07-04
 • Gamybinės – technologinės praktikos ataskaita: statybos bendrovė AB "Akmeresta"

  Įvadas. Gipso kartono plokščių ir statybinių medžiagų tikslingas panaudojimas statybos procese. Gipso kartono įrengimo technologija. Pakabinamų lubų montavimas su gipso kartono plokštėmis. Vienos horizontalės vienetinis rostverkas. Dviejų horizontalių kryžminis rostverkas. Vienos horizontalės kryžminis rostverkas. Sienų ir pertvarų montavimas su gipso kartono plokštėmis. Įrankiai skirti montuoti gipso kartono plokštes. Profesionalūs Knauf įrankiai. Darbo sauga. Gipso kartono montuotojo darbų sauga. Dokumentai reglamentuojantys statybos procesus. Privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti. Privalomieji statybos darbų dokumentai. Vadovavimas statybos darbams. Statybos vykdymo dokumentacija. Išvados.
  Statyba, praktikos ataskaita(24 puslapiai)
  2008-05-24
 • Gamybinės – technologinės praktikos ataskaita: statybos bendrovė UAB "Viremida"

  Įvadas. Darbo saugos organizavimas įmonėje. Laikančiųjų ir atitvarinių konstrukcijų technologijos. Apdailos darbų technologija. Statybos darbų dokumentai. Išvados.
  Statyba, praktikos ataskaita(21 puslapis)
  2008-05-24
 • Gamybinės praktikos apžvalga: viešųjų ryšių UAB "Integrity PR"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Klientai (2008 metais). Teikiamos paslaugos ir jų apimtis. Konkurentai. Valdymo struktūra ir valdymo atmosfera. Įmonės vadybos funkcijų įgyvendinimas. Darbas praktikos metu. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(18 puslapių)
  2008-11-07
 • Gamybinės praktikos ataskaita: "Swedbank"

  Įvadas. Bendra banko įstaigos charakteristika. "Swedbank" veiklos kryptis, geografinė padėtis. "Swedbank"istorija, verslo filosofija. "Swedbank" paslaugos, klientai, tiekėjai, konkurentai. Banko įstaigos darbo organizavimas. "Swedbank" organizacinė struktūra. Valdymo funkcijos samprata, "Swedbank" valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Motyvavimas. Kontrolė . Praktikos organizavimas. "Swedbank" pranašumai, trūkumai, grėsmės ir galimybės. Konfliktai bei jų sprendimo būdai. Kas yra konfliktas? Kaip ir kodėl kyla konfliktai? Konfliktų rūšys. 2 konfliktų sprendimo būdai. "Swedbank" sutarčių analizė. 1 dokumentai bei jų kontrolė. Darbų saugos reikalavimai taikomi įmonėje. "Swedbank" finansinių rezultatų įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(21 puslapis)
  2010-10-20
 • Gamybinės praktikos ataskaita: Alytaus aplinkos apsaugos departamentas

  Alytaus aplinkos apsaugos departamente atliktos gamybinės praktikos ataskaita. Įvadas. Bendrosios aplinkos politikos formavimas ir įgyvendinimas, Lietuvos pasirengimas narystei Europos Sąjungos (ES) programos (NAPP) aplinkos dalies įgyvendinimas. Mokesčių apskaičiavimas už aplinkos tarša metodika. Atliekų tvarkymas, jų surinkimas bei antrinis panaudojimas; sąvartynai. Standartų ir technologijų laikymasis. Valymo įrenginiai (oro, vandens). Oro kokybė ir matavimo prietaisai. Vandens kokybė. Nuotekų valymo būdai. Išsklaidytoji tarša. Gamtos išteklių naudojimas, naudingųjų iškasenų karjerai, pažeistų žemių tvarkymas, gyvenviečių želdiniai, vietinės reikšmės saugomos teritorijos, jų išdėstymas, steigimo tvarka. Biologinės įvairovės apsauga.
  Ekologija, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2007-12-11
 • Gamybinės praktikos ataskaita: autoservisas UAB "Armi"

  Įvadas. UAB "Armi" autoserviso charakteristika. Įmonės pagrindinės veiklos sritys. Įmonės kūrimosi istorija. Autoserviso patalpos, įranga. Gamybinės patalpos. Dažymo kamera. Ofisas. Kompresorinė. Automobilio paruošimo dažymui technologija. Defektų nustatymas, įvertinimas. Korozijos paveiktų detalių remontas. Automobilių kėbulų paruošimas perdažymui. Gruntavimas. Darbo santykiai. Darbų technologijos racionalumas. Nustatyti aplinkus ir žmonių saugos priemones. Darbuotojų kvalifikacija, darbo stažas. Išvados.
  Inžinerija, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2008-01-01
Puslapyje rodyti po