Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Praktikos ataskaitos

Praktikos ataskaitos (467 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Priešdiplominės praktikos ataskaita: AB "Lietuvos draudimas"

  Įvadas. AB "Lietuvos draudimas" charakteristika. AB "Lietuvos draudimas" personalas. Marketingo veikla. AB "Lietuvos draudimas" marketingo strategija ir tikslai. SWOT analizė. Marketingo komplekso analizė. Paslauga. Kainos nustatymo metodika. Paskirstymo kanalai. Pirkimo skatinimo priemonės. AB "Lietuvos draudimas" klientai. Rinkos aplinkos analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. Finansinė veikla. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2006-10-16
 • Priešdiplominės praktikos ataskaita: AB "SEB Vilniaus bankas"

  Paveikslėlių sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Situacijos analizė. Bendra informacija apie įmonę. AB SEB Vilniaus bankas – finansinių paslaugų grupė. AB SEB Vilniaus bankas. Mokesčiai. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Išorinė aplinka. Rinkos analizė. Vartotojų analizė. Įmonės finansinių ataskaitų analizė. Finansų valdymo funkcija įmonėje. Finansų apskaitos ir atskaitomybės sistema įmonėje. Finansinių ataskaitų horizontali ir vertikali analizė. Pinigų srautų ataskaitos analizė. Įmonės vertinimas santykiniais rodikliais ir siūlomi finansiniai sprendimai. Banko būklės įvertinimas. Apyvartumo vertinimas. Skolų rodikliai. Pelningumo vertinimas. Bankroto diagnostika pagal Altmano kriterijų. Išvados. Priedai (13).
  Bankininkystė, praktikos ataskaita(40 puslapių)
  2006-09-27
 • Priešdiplominės praktikos ataskaita: gyvenamųjų namų statyba UAB "Statybų žiedas"

  Įvadas. Organizacijos pristatymas. Įmonės informacijos ir dokumentų valdymas. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės veiklos organizavimas. Įmonės veiklos analizė ir kontrolė. UAB "Statybų žiedas" personalo administravimas. Įstaigos (įmonės) įvaizdžio kūrimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(27 puslapiai)
  2008-05-16
 • Priešdiplominės praktikos ataskaita: golfo simuliatorių nuoma ir pardavimas UAB "Minčių šaltinis"

  Įvadas. UAB "Minčių šaltinis" charakteristika. UAB "Minčių šaltinis" personalas. Marketingo veikla. UAB "Minčių šaltinis" marketingo strategija ir tikslai. SWOT analizė. Marketingo komplekso analizė. Paslauga. Kainos nustatymo metodika. Pirkimo skatinimo priemonės. UAB "Minčių šaltinis" klientai. Rinkos aplinkos analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. Finansinė veikla. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2007-06-06
 • Priešmokyklinio ugdymo praktikos ataskaita darželyje "Rūta"

  Savianalizė. Antros savaitės darbas su auklėtoja. Individuali veikla, paramos ir pagalbos būdai. Veikla vaikų grupelėms. Bendravimas su šeima. Veikla visai vaikų grupei. Savaitės aprašymas – refleksija. Vaiko aprašas.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2008-01-15
 • Profesinė praktika individualioje įmonėje "Lotera"

  Praktikos ataskaita ir PowerPoint pristatymas. Įvadas. Įmonės veiklos apžvalga. Valdymo struktūra. Įmonės produktų paskirstymas. Personalo valdymo uždaviniai. Personalo poreikio planavimas. Įdarbinimas ir kandidatų atrinkimas. Darbuotojų motyvavimas ir skatinimas. Personalo valdymo strategija. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2011-09-22
 • Profesinė praktika: AB "Lietuvos telekomas"

  Bendra AB "Lietuvos telekomas" charakteristika. Darbuotojų saugos reikalavimai, atliekant klojimo, montavimo, matavimo ir eksploatavimo darbus. Kompiuterių tinklų technologijos. Gedimų šalinimas. Telekomunikacijų įrangos maitinimo sistemos. Perdavimo tinklo aparatūra.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2006-06-09
 • Profesinė praktika: AB "Vilniaus bankas"

  Įmonės aprašymas. Valdymo struktūrinė schema. Komercinė veikla. Teikiamos paslaugos. Įmonės vieta rinkoje. Išvados ir pasiūlymai.
  Bankininkystė, praktikos ataskaita(8 puslapiai)
  2005-10-06
 • Profesinė praktika: didmeninė ir mažmeninė prekyba alumi UAB "Kalnagūbris"

  Profesinė praktika firmoje UAB "Kalnagūbris". Įvadas. Ekonomika. Vadyba. Marketingas. Apskaita. Mano asmeninis indėlis. Apskaita įmonės sandėliuose. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2005-08-20
 • Profesinė praktika: dizaino ir reklamos firma UAB "Ketvirtasis matmuo"

  Įvadas. Apie firmą. Firmos veikos kryptys, tikslai, uždaviniai. Valdymo struktūra (schema, darbuotojų sk.). Firmos veiklos organizavimas. Pagrindinės reklamos vadybininko (projektų vadovo, dizainerio ir kt.) funkcijos. Klientų aptarnavimo tipai ir principai. Įmonės vidaus kultūra (hierarchija, vertybės, orientacija, žmonių tarpusavio santykiai, svarbiausi bendrieji reikalavimai darbuotojams.). Firmos teikiamos paslaugos. Firmos reklamos produktai ir teikiamos paslaugos. Paslaugų kainos. Paslaugų SWOT analizė. Paslaugos konkurencinis pranašumas. Išskirtinumas. Reklamos užsakovai (firmos klientai). Konkurentų apžvalga. Reklaminė veikla. Reklamos agentūros reklamos projekto aprašymas. Internetinis firmos puslapis. Praktikos veiklos aprašas. Išvados. Priedai.
  Rinkodara, praktikos ataskaita(18 puslapių)
  2008-06-02
 • Profesinė praktika: kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūros paslaugos UAB "Togilas"

  Įvadas. Organizacijos struktūra ir veikla. Organizacijos kompiuterinė ir programinė įranga. Kompiuterių gedimai ir jų šalinimas. Įmonės modernizavimas. Išvados.
  Kompiuteriai, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2007-11-29
 • Profesinė praktika: statybos darbai UAB "Hidrostatyba"

  Įvadas. Įvadinė dalis. UAB "Hidrostatyba" charakteristika. Rinkos situacija, kurioje įmonė veikia. Ekonominė dalis. UAB "Hidrostatyba" tikslų sistema. UAB "Hidrostatyba" išlaidų struktūra, jos kitimo tendencijos. Bendra ekonominių rodiklių charakteristika. Paslaugų teikimo procesų apibūdinimas. Vadybos dalis. UAB "Hidrostatyba " organizacinė valdymo schema. Organizacinės struktūros tipas. Horizontalus ir vertikalus darbų pasiskirstymas. Įmonės valdymo strategija. Planavimo procesas įmonėje. Naudojamų planų rūšys ir jų sudarymo tvarka. Personalo organizavimo analizė. Darbuotojų sudėties analizė. Darbuotojų kaita per 3 paskutinius metus ir jos priežastys. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas įmonėje. Darbuotojų atestavimo organizavimas. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Vadovavimo darbuotojams analizė. UAB "Hidrostatyba" kultūros apibūdinimas. Vadovaujančių darbuotojų skaičius, jų dalis bendrame įmonės darbuotojų skaičiuje. Darbuotojų skatinimo sistema. Dominuojantys vadovavimo stiliai, vadovų ir darbuotojų tarpusavio santykiai. Susirinkimų ir pasitarimų periodiškumas ir darbuotojų atsiliepimai apie jų naudą. Kokybės laidavimo sistema įmonėje. Marketingo dalis. Marketingo vieta įmonėje, marketingo skyriaus atliekamos funkcijos. Tiriamoji veikla įmonėje. Tyrimo objektai ir rezultatai. Įmonės rinkos segmentas. Paslaugos. Paslaugų kainų politika. Paslaugų paskirstymo kanalai, pardavimų vietos. Komunikacijos procesas įmonėje. Pardavimų rėmimas. Tiesioginio marketingo priemonių naudojimas įmonėje. Marketingo plėtros perspektyvos įmonėje. Apskaitos dalis. Apskaitos skyriaus apžvalga. Darbo užmokesčio ir darbo laiko apskaita įmonėje. Finansinių ir ekonominių rodiklių analizė. Įmonės mokesčių analizė. Asmeninis indėlis. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(30 puslapių)
  2006-05-17
 • Profesinė praktika: UAB "IF draudimas"

  Įvadas. Darbo tikslas – išmokti apskaičiuoti draudimo įmokas, žalas, gilinti sukauptas teorines žinias ir formuoti praktinius įgūdžius. Draudimo bendrovė "if" draudimas. Pastatų draudimo sutarties sudarymas bei žalų reguliavimas. Draudimo būdas visa verte. Namų turto draudimo sutarties sudarymas bei žalų reguliavimas. Draudimas visa verte. Transporto priemonių draudimo sutarties sudarymas bei žalų reguliavimas. Draudimas proporciniu būdu. Įmonių turto draudimo sutarties sudarymas bei žalų reguliavimas. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudimo sutarties sudarymas bei žalų reguliavimas. Išvados.
  Draudimas, praktikos ataskaita(34 puslapiai)
  2010-01-14
 • Profesinė praktika: UAB "Senukų prekybos centras"

  Įvadas. UAB "Senukų prekybos centras". UAB "Senukų prekybos centras" istorija. Bendrasis įmonės valdymas. Kaip planuoja veiklos sritis. Kokios taikomos personalo skatinimo priemonės. Taikomos kontrolės priemonės. Pagrindinės operacijos. Mažmeninė prekyba. Didmeninė prekyba. Gamyba ir paslaugos. Krovininio transporto autoservisas. Svarbiausios "Senukų" prekių grupės. Marketingas. Vartotojai. Rėmimo priemonės ir kainų politika. Finansai. Bendra finansinė apžvalga. Revizijos skyriaus, turto inventorizacijos ir kontrolės grupės analizė. Apibūdinimas. Inventorizacijos eiga. Neatitikimų kompensavimas. Turto inventorizacijos ir kontrolės grupės nauda įmonei. Praktikos metu atlikti darbai. Išvados, pastabos ir pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, praktikos ataskaita(18 puslapių)
  2005-12-12
 • Profesinė praktika: UAB "Slapto pirkėjo tyrimai"

  UAB "Slapto Pirkėjo tyrimai" darbo reikalavimai. UAB "Slapto Pirkėjo tyrimai" teisiniu statusu. Įmonės išorinis apipavidalinimas. Technologinis procesas. SPECT eksporto ir importo politika. Įėjimas į užsienio rinką. Tarptautinės prekybos taisyklės ir sutartys įmonėje. Įmonės misija, vizija, tikslai ir strategija. Misija. Vizija. Tikslai. Strategija. Valdymo organizacinė struktūra. Darbuotojų skatinimo ir personalo mokymo sistemos. Darbdavio ir darbuotojo teisės ir pareigos įmonėje. Darbo grafikai įmonėje. Marketingo skyriaus veikla įmonėje. Įmonės situacija rinkoje. Jos stipriosios ir silpnosios pusės. Įmonės situacijos analizė. SSGG analizė. Rizikos faktorių, įtakojančių įmonės valdymo sprendimus vertinimas. Paslaugų asortimentas ir paslaugų paklausos analizė. Susipažinti su paslaugų užsakymo tvarka įmonėje, paslaugų pirkimo planu, jo sudarymu. Išanalizuoti teikiamas paslaugas verslo įmonėje. Biudžetas. Bendrovės kapitalas. Paslaugų kainos. Projektai. Išvados. Priedai. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(27 puslapiai)
  2008-06-02
 • Profesinė praktikos ataskaita Mažeikių rajono teisme

  Profesinė ataskaita Mažeikių rajono teisme. Įvadas. Įstaigos pristatymas. Įstaigos rekvizitai. Įstaigos veiklos kryptys. Uždaviniai ir funkcijos. Santykiai su kitomis įstaigomis bei organizacijomis atskaitomybė. Įtvirtintų kompetencijų analizė. Išvados ir siūlymai.
  Civilinė teisė, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2012-05-07
 • Profesinės praktikos ataskaita: azoto trąšų gamyba AB "Achema"

  Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Trumpa įmonės istorija ir raidos perspektyvos. Įmonės profilis, gamybos tipas, struktūra. Išleidžiama produkcija, atliekami darbai. užsakymų ir sutarčių sudarymas. Produktai. Investicijos. Užsakymai. Prekiniai ženklai. Pagrindiniai techniniai-ekonominiai rodikliai. Darbų sauga. Šalutinių produktų normos. Aplinkos apsauga. Stacionarinių aplinkos oro taršos Šaltinių fiziniai duomenys. Tarša į aplinkos orą. Atmosferos teršalų valymo įrenginių duomenys. Neatsitiktiniai teršalų išmetimai į orą. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus. Atliekų susidarymas, naudojimas ir/ar Šalinimas. Žaliavų, medžiagų, pusgaminių, gatavo produkto ir gamybos atliekų gaisringumo, sprogumo bei jų toksiškumo savybės. Pagrindiniai gamybos pavojingi ir kenksmingi faktoriai. Gamyboje naudojamų medžiagų, žaliavų, pusgaminių, gatavos produkcijos ir gamybos atliekų savybės, jų poveikis žmogaus organizmui. Pagrindiniai reikalavimai saugai gamyboje užtikrinti. Asmeninės apsaugos priemonės. Gamybos technologija. Dolomito skaldos iškrovimas ir sandėliavimas. Dolomito skaldos malimas. 94-95 % amonio nitrato tirpalo gamyba. Amoniako išgarinimas. Tepalo iš skysto amoniako pašalinimas. Neutralizavimas ir pirminis išgarinimas. Pirminis amonio nitrato tirpalo išgarinimas. Bazinio kondensato sistema. Amonio nitrato tirpalo tiekimas į tarpinę talpyklą poz. F 409 arba amonio salietros cecho KAS skyrių. Kalcio amonio nitrato gamyba. Amonio nitrato tirpalo paruošimas antriniam išgarinimui. Antrinis amonio nitrato tirpalo išgarinimas. Pirminis maišymas. Granuliavimas. Džiovinimas. Sijojimas ir trupinimas. Oro kondicionavimas. Aušinimas. Dulkių iš panaudoto oro pašalinimas. Produkto kondicionavimas. Gatavos produkcijos sandėliavimas, fasavimas ir išsiuntimas. Apytakinio ciklo vandens aušinimas. Bazinio kondensato valymas. Individuali užduotis. Tenzorezistorių veikimo principas ir konstrukcija. Tiltelinė tenzorezistorių jungimo schema. Jėgos matavimo schema. Matavimo tikslumo padidinimas.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(50 puslapių)
  2008-05-07
 • Profesinės praktikos ataskaita: baldų prekyba ir baldų pristatymas

  A. Norkūno individuali įmonė. Įvadinė dalis. Įmonės veiklos pobūdis. Veiklos prioritetai. Valdymas individualiai įmonei priklausantys padaliniai. Individualios įmonės valdymo struktūra. Vadovo valdymo stilius individualios įmonės stilius. Darbo organizavimas. Pardavėjo pareiginės instrukcijos. Marketingas individualioje įmonėje. Apskaita individualios įmonės. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(18 puslapių)
  2006-10-25
 • Profesinės praktikos ataskaita: drabužių siuvimas UAB "Dangija"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Esama situacija ir ateities perspektyvos. Rinkos situacija. Mikro ir makro aplinkos vertinimas. Ekonominė dalis. Įmonės tikslų sistema. Įmonės išlaidų struktūra, jos kitimo tendencijos. Bendra ekonominių rodiklių charakteristika. Vadybos dalis. Organizacijos valdymo schema. UAB "Dangija" darbų pasiskirstymas. Planavimo procesas įmonėje. Darbuotojų organizavimo analizė. Darbuotojų kaita. Vadovavimo darbuotojams analizė. Įmonės kultūros apibūdinimas. Darbuotojų skatinimo sistema. Dominuojantys vadovavimo stiliai. Susirinkimai. Laidavimo sistema įmonėje. Marketingo dalis. Marketingo vieta įmonėje. UAB "Dangija" kainų politika. UAB "Dangija" reklama. Marketingo sprendimai, susiję su paslaugų kainomis. Paslaugos pasiskirstymo kanalai. Tiesioginis marketingas. Apskaitos dalis. Apskaitos skyrius įmonėje. Banko ir kasos operacijų apskaita. Finansinių ir ekonominių rodiklių analizė. Įmonės mokami mokesčiai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (6).
  Vadyba, praktikos ataskaita(33 puslapiai)
  2007-02-27
 • Profesinės praktikos ataskaita: geriamojo vandens tiekimas UAB "Dzūkijos vandenys"

  Įvadas. Praktikos tikslas – gebėti teorines biuro administravimo žinias pritaikyti praktinėje veikloje. Įmonės charakteristika. Įmonės tipas ir verslo aplinka. Organizacinė valdymo struktūra. Bendrovės valdymo organai. Įmonės ūkinės – finansinės veiklos rodikliai ir jų dinamika. Įmonės valdymas. Vadybos funkcijos. Darbuotojų išsilavinimas, pareigos. Įmonės personalo skyrius ir jo veikla. Administravimo proceso išnaudojimas įmonėje. Dokumentų tvarkymo ypatumai personalo skyriuje. Išvados ir pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2010-03-30
Puslapyje rodyti po