Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Praktikos ataskaitos

Praktikos ataskaitos (467 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Praktikos ataskaita: viešbutis "Keturi Kalnai"

  Įvadas. Praktikos tikslai. Praktikos uždaviniai. Verslo ir pramogų centro "Keturi kalnai" veikla ir istorija. Viešbučio "Keturi kalnai" steigimas. Verslo ir pramogų centro "Keturi kalnai" bendra apžvalga. Verslo ir pramogų centro "Keturi kalnai" teikiamos paslaugos. Apgyvendinimo paslaugos. Maitinimo paslaugos. Konferencijos. Papildomos paslaugos. Verslo ir pramogų centro "Keturi kalnai" skyriai ir jų veikla. Verslo ir pramogų centro "Keturi kalnai" darbuotoju pareiginiai nuostatai ir profesinės etikos normos.
  Turizmas, praktikos ataskaita(7 puslapiai)
  2009-04-23
 • Praktikos ataskaita: viešbutis "Santaka"

  Įvadas. Darbo tikslas – susipažinti su Best Western "Santakos" viešbučio padaliniais, jų funkcijomis, išanalizuoti marketingo aplinkas, paskirstymą bei rėmimą. Bendra įmonės charakteristika. Best Western "Santaka" marketingo aplinkos. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Gamtinė aplinka. Viešbučio padaliniai ir jų funkcijos. Viešbučio Best Western "Santaka" rinkodaros strategija. Pozicionavimas. Veiklos planavimas. Finansiniai rodikliai ir prognozės. Individuali užduotis. Konferencijų organizavimo Kauno miesto viešbučiuose analizė. Anketinės apklausos duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(31 puslapis)
  2010-04-14
 • Praktikos ataskaita: viešbutis "Šolena"

  Priešgaisriniai saugos reikalavimai viešbučiuose. Viešbučio darbo organizavimas. Pagrindiniai viešbučio skyriai ir jų pareigos. Darbuotojų pareigų analizavimas. Kambarių tipai, kainos. Kambarių kaina. Priėmimo skyriaus darbo organizavimas. Susipažinimas su rezervavimo skyriaus darbu. Kambarių užsakymo knygos pildymas. Svečių įregistravimas. Svečių pastabų lapų ir informacinių bukletų reikšmė sudarant rinkodaros planus. Svečių išregistravimas. Ekonomo funkcijos. Apsaugos sistemos taikymas. Viešbučio priežiūra ir eksploatacija. Nuolaidos viešbučio versle ir viešbučio verslo sėkmė. Išvados.
  Turizmas, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2006-10-09
 • Praktikos ataskaita: Vilniaus Gedimino Technikos universiteto priėmimo komisija

  Praktikos, atliktos Vilniaus Gedimino technikos universiteto priėmimo komisijoje, ataskaita. Įvadas. Dėstymas. Kas yra ir kaip veikia VGTU Priėmimo komisija. Reikalingi dokumentai. Dokumentai reikalingi pateikiant prašymą. Dokumentai reikalingi įforminant priėmimą. Dalyvavimas bendrajame priėmime (LAMA BPO). Priėmimas asmenų turinčių aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. 2005 m. Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas statistika. Įstojusiųjų į VGTU pagrindines dienines studijas skaičius 2005 m. Įstojusiųjų į VGTU pagrindines neakivaizdines studijas skaičius 2005 m. Įstojusiųjų į pagrindines studijas asmenų, turinčių aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, konkursas 2005 m. 2005 m. priėmimo į magistrantūrą ir specialiąsias profesines studijas statistika. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2006-12-12
 • Praktikos ataskaita: Vilniaus pedagoginio universiteto biblioteka

  Pratarmė. Vilniaus pedagoginio universiteto bibliotekos istorija. Bibliotekos tikslai. Praktikos eigos aprašymas. Praktikos turinio įvykdymas. Bibliotekos fondai, trumpa skyrių (ir skaityklų) veiklos charakteristika bei statistika. Pagrindinis Vilniaus pedagoginio universiteto bibliotekos (VPU) fondas. Knygų ir kitų dokumentų komplektavimo šaltiniai. Duomenų bazės. Vilniaus pedagoginio universiteto bibliotekos (VPU) prenumeruojamos ir testuojamos duomenų bazės. Vilniaus pedagoginio universiteto bibliotekos (VPU) kuriamos bibliografinės duomenų bazės. Tarpbibliotekinio abonemento darbas. Kartotekos. Katalogai, knygų gavimas, katalogavimas ir dalykinimas. Knygų ir kitų dokumentų gavimas. Dokumentų katalogavimas ir dalykinimas. Katalogų redagavimas ir tvarkymas. Bibliografinių įrašų (aprašų) skaičius elektroniniame ir korteliniuose kataloguose. Biblioteka siūlo prieigą prie šių elektroninių katalogų. Suvestinis katalogas LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema). Knygų nurašymas. Pagalba vartotojams. Apibendrinimas.
  Bibliotekininkystė, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2009-09-18
 • Praktikos ataskaita: VŠĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras

  Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Centro vizija, misija. Įmonės veiklos rūšys ir jos siūlomos paslaugos. TVIC strategija ir veiklos tikslai. Įmonės valdymas. Finansininko pareigybės nuostatai. Verslo vadybininkės-konsultantės nuostatai. Turizmo vadybininkės nuostatai. Direktoriaus nuostatai. Darbuotojų motyvavimas. Marketingas, rinka ir finansai. Marketingas. TVIC makroaplinka. Aplinkos veiksniai turintys įtaką TVIC. Rinka . Rėmimas ir reklama. Finansai.
  Turizmas, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2009-10-02
 • Praktikos ataskaita: žemės reformos, melioracijos, vandentiekio ir nuotėkų tvarkymo projektai UAB "Vilniaus Hidroprojektas"

  Įvadas. UAB "Vilniaus hidroprojektas" veiklos apžvalga. Bendrovės veiklos tikslai ir objektas. Pagrindinės veiklos kryptys. Teršalų kiekiai išsiskiriantys įmonėje ir mokesčiai už juos. UAB "Vilniaus hidroprojektas" projektas: "Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos vystymas: projekto ir konkurso dokumentų parengimas" (objekto: "Naujas Marijampolės regioninis sąvartynas, Marijampolės sen., Panausupio k."). Bendrosios specifikacijos. Specifikacijos, susijusios su ranga. Dviprasmiškumas arba neatitikimai. Bendroji terminija. Standartinės specifikacijos. Taikytinos specifikacijos. Rangos darbų metu turimi standartai. Vietinės klimato sąlygos. Kokybė. Bendrieji reikalavimai. Projektinis ilgaamžiškumas. CE deklaracijos. Sveikatos apsauga ir darbo sauga. Atsakomybė. Ženklai ir įspėjimai. Stebėjimas, apšvietimas, aptvėrimai, turėklai. Pravažiavimo užtikrinimas pagalbos tarnyboms. Pasirengimas avariniams atvejams. Atliekų srautai statybos darbų metu. Lankymasis gamybos ir surinkimo darbų aikštelėse. Pareigūnų lankymasis. Darbai, įtakojantys kitus statinius arba infrastruktūrą. Esami infrastruktūros tinklai. Esami statiniai. Vandentakiai. Transporto reikalavimai. Apsauga nuo sugadinimo. Tarša. Gatvių (kelių) valymas statybos darbų metu. Dulkių sukėlimo apribojimas. Triukšmas. Darbas pasibaigus normaliai darbo dienai. Statiniuose montuojamos įrangos dydžio parinkimas. Leidimai ir licencijos. Informaciniai skydai. Rangovo darbų programa. Pateikimas. Detalusis planas. Veiklos grafikai. Darbų koordinavimas ir eigos kontrolė. Savaitiniai pasitarimai statybvietėje. Mėnesiniai pasitarimai statybvietėje. Eigos ataskaitos. Pranešimas apie svarbias operacijas. Apmokymas. Projektas. Bendrieji reikalavimai. Rangovo projektiniai dokumentai. Techninės procedūros ir dokumentai. Rangos darbų išdėstymas. Bendrieji reikalavimai. Reperių sistema. Nespecifikuoti darbai. Elektros energija, vandentiekis ir telefono ryšys. Sanitariniai įrenginiai. Tarptautinis ir vietinis transportas. Bandymai. Bendrieji reikalavimai. Statybvietės sutvarkymas ir išvalymas užbaigus rangos darbus. Išvados.
  Inžinerija, praktikos ataskaita(32 puslapiai)
  2006-10-05
 • Praktikos ataskaita: žuvies perdirbimo įmonė UAB "Edega"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės veiklos įvertinimas ir kontrolė. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2009-05-26
 • Praktikos atskaita: telekomunikacijų paslaugos UAB "Marsatas"

  Įvadas. Apie įmonę. Įmonės valdymas ir struktūra. Sauga. Paslaugų teikimas. Televizija. Interneto prieigos paslaugos teikimas. Naudojama įranga. Bevielės interneto linijos. Laidinės interneto linijos. Tinklo stebėjimas. Mano veikla įmonėje. Išvados. Sutrumpinimų sąrašas. Priedas (1).
  Elektronika, praktikos ataskaita(26 puslapiai)
  2010-10-11
 • Praktikos autoservise ataskaita: UAB "AT hidraulic"

  Įvadas. "AT hidraulic" autoserviso charakteristika. Įmonės veikla. Autoserviso valdymas. "AT hidraulic" autoserviso tikslai. Darbų sauga autoservise. Darbų saugos reikalavimai teritorijai ir patalpoms. Priešgaisrinė sauga. Darbų sauga dirbant su įvairiais technologiniais įrenginiais. "AT hidraulic" autoserviso teikiamos paslaugos. UAB "AT hidraulic" teikiami gaminiai automobilio priežiūrai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(24 puslapiai)
  2007-07-02
 • Praktikos darbas: AB "Vilniaus bankas" Naujamiesčio filialas

  Praktikos Vilniaus Banke ataskaita (VU, EF). Įvadas, Įmonės aprašymas, Valdymo struktūrinė schema, Komercinė veikla. Teikiamos paslaugos, Įmonės vieta rinkoje, Išvados ir pasiūlymai.
  Bankininkystė, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2004-03-12
 • Praktikos darbas: įmonės raštvedybos sistemos analizė

  Trumpas įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės raštvedybos sistema. Dokumentų kelias. Dokumentų apyvarta. Oficialūs įmonės dokumentai. Pasiūlymų rengimas. Pasiūlymų viešiesiems konkursams rengimas. Pasiūlymų neviešiesiems konkursams rengimas. Sutarčių rengimas. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas. Dokumentų saugojimas. Pagrindinė oficialių dokumentų saugykla. Nenaudotinų dokumentų žymėjimas. Oficialių dokumentų išdavimo iš pagrindinės saugyklos tvarka. Archyvinė oficialių dokumentų saugykla. Išdavimo iš archyvinės saugyklos tvarka. Išvados ir pastabos. Priedai.
  Raštvedyba, praktikos ataskaita(19 puslapių)
  2005-10-29
 • Praktikos darbas: prekyba padangomis, alyvomis, tepalais, ratlankiais, automobiliais, šaldytais mėsos produktais IĮ "Egzotika"

  Įvadas. Apie įmonę. Įmonės valdymas. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės vadovas. Komercijos direktorius. Padalinių vadovai. Kitas personalas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Skatinimas. Įmonės prekių asortimentas. Įmonės marketingas. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Įmonės silpnosios ir stipriosios pusės. SWOT analizė. Įmonės logistika. Įmonės finansai. Įmonės mokesčių sistema. Įmonės piniginių lėšų judėjimas. Motyvacijos samprata ir raida. Įmonės personalas. Darbuotojų motyvavimo politika. Pasiūlymai veiklai gerinti. Išvados.
  Personalo vadyba, praktikos ataskaita(26 puslapiai)
  2007-12-03
 • Praktikos darbo aprašymas: reklamos agentūra "Senamiesčio reklamos studija" (SRS)

  Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės paslaugos. Konsultacijos. Dizainas. Įmonės patirtis. UAB "Senamiesčio reklamos studija" (SRS) agentūros didžiausi klientai. Reklamos projektai. Reklamos projektų situacija organizacijoje. "AVSC group" projektas. Kiti projektai. Įmonės valdymo ir funkcinė struktūros. Tyrimas. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Rinkodara, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2009-03-18
 • Praktikos savarankiškas darbas: žvynelinė

  Išanalizuoti klinikinį atvejį. Klinikinio atvejo literatūrinė apžvalga. Taikomų slaugos priemonių analizė. Kosmetologinių priemonių taikymo galimybių analizė.
  Ligos ir traumos, praktikos ataskaita(5 puslapiai)
  2006-02-28
 • Praktikos, atliktos kavinėje ataskaita: "Rugiagėlė"

  Įvadas. Įmonės veiklos apibūdinimas. Įmonės valdymas ir darbuotojų pareigybinės funkcijos. Teisinė aplinka. Praktikos tikslai ir nauda. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2007-01-10
 • Praktinė ataskaita: programų inžinerijos pagrindai

  Reikalavimų specifikacijos. Projekto užsakovas. Projekto vykdytojas. Projekto vartotojas. Projekto realizavimo terminai. Realizavimo išlaidos, finansavimas ir pelnas. Bendras veiklos tikslas. Reikalavimai patikimumui. Konkurencija rinkoje. Projekto gyvavimo ciklas. Aparatūriniai, sisteminai ir technologiniai resursai projekto įgyvendinimui. Kuriamos programinės įrangos naudojami resursai. Pradinių duomenų įvedimas ir rezultatų atvaizdavimas. Reikalavimai vartotojo sąsajai. Mikroschemos SN44LS381СА aprašymas. Projekto eiga. Formalios specifikacijos. Duomenų aibės. Projektas. Struktūrinė schema. Programinė įranga ir technologijos. Programos realizavimo būdai. Vartotojo sąsajos projektavimas. Duomenų įvedimas. Duomenų kontrolė. Programos tekstas. Testavimas. Vartotojo dokumentacija.
  Programos, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2005-05-31
 • Praktinė ataskaita: UAB "Autorola". Tarptautinis krovinių vežimas

  Įmonės pristatymas. Įmonės veiklos apibūdinimas. Įmonės įvertinimas pagal pardavimų apimtis per paskutinius trejus metus ir išvadų pateikimas. Valdymo struktūros aprašymas. Įmonės konkurentų įvertinimas ir aprašymas.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(6 puslapiai)
  2006-12-19
 • Praktinės veiklos ataskaita: Ilguvos pensionatas

  Įvadas. Praktikos vietos veiklos analizė. Organizacijos vizija, misija, uždaviniai, teikiamos paslaugos. Žmogiškieji ištekliai. Materialiniai resursai. Socialinės politikos įtaka organizacijai ir klientams. Asmeninės veiklos praktikoje aprašymas ir analizė. Individualus darbas su klientu, pagalbos proceso planavimas. Darbas grupėje. Laisvalaikio užimtumo organizavimas. Asmeninės jausmų refleksijos analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Socialinis darbas, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2010-02-23
 • Priešdiplomės praktikos ataskaita: specialioji mokykla-darželis "Versmė"

  Įvadas. Bendros žinios apie įstaigą. Teikiamos paslaugos rūšis bei charakteristika. Įstaigos veiklos organizavimo principai. Įstaigos pasiekimai. Įstaigos organizacinė valdymo sistema. "Versmės" mokyklos-darželio paslaugų išlaidų struktūros analizė. Paslaugų rinkodara. Priėmimo sąlygos. Įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai. Rinkos tyrimas. Įstaigos darbuotojų ir paslaugų vartotojų susisteminimas bei įvertinimo kriterijų aspektų analizė. Baigiamosios praktikos įgyvendintų tikslų analizė. Praktikos metu atlikti darbai. Išvados.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2007-06-18
Puslapyje rodyti po