Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Praktikos ataskaitos

Praktikos ataskaitos (467 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pedagoginės praktikos bendrojo lavinimo mokykloje dokumentacija

  Individualus praktikos programos vykdymo planas. Mokyklos misija, veiklos kryptys ir funkcijos. Mokinių sveikatos ugdymo situacija mokykloje. Mokyklos kūno kultūros dalyko programa ir jos metinis teminis planas. Kūno kultūros situacija mokykloje, kūno kultūros mokytojo veiklos kryptys ir funkcijos. Klasės vadovo veiklos aprašas. Klasės vadovo veikla: klasės valandėlė. Teminis pamokų planas praktikos laikotarpiui. Teorinė sveikatos ugdymo pamoka: "Sveika mityba". Integruota sveikatos ugdymo pamoka: "Saugūs pratimai". Netradicinė sveikatos ugdymo pamoka: "Susipažinkime su pilatės gimnastika". Teorinė gyvenimo įgūdžių pamoka: "Mano teisės ir pareigos". Integruota gyvenimo įgūdžių pamoka: "Kūrybingumo ugdymas". Netradicinė gyvenimo įgūdžių pamoka: "Bendradarbiavimas: pažink, fizines ypatybes". Integruota judesių valdymo ir mokymo pamoka: "Taisyklinga laikysena". Netradicinė judesių valdymo ir mokymo pamoka: "Modernaus šokio elementai". Integruota sporto šakų pamoka: "Gimnastika. Akrobatikos pratimai". Klasikinė sporto šakų pamoka: "Lengvoji atletika. Šuolis į aukštį". 2 labiausiai patikusių pamokų planai. Parengiamosios pamokos dalies planas. Pagrindinės pamokos dalies planas. Baigiamosios pamokos dalies planas. Kontrolinės pamokos planas. Netradicinė sveikatos ugdymo pamoka: "Pilatės gimnastika". Studento pedagoginės praktikos savivertė. Pedagoginės užduoties aprašymas. Renginio planas.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(45 puslapiai)
  2008-03-04
 • Pedagoginės praktikos psichologinė analizė: Šiaulių miesto gimnazija

  Pedagoginės praktikos psichologinė (savi)analizė. Įvadas. Pedagoginė praktika atlikta Šiaulių miesto Stasio Šalkauskio gimnazijoje. Mokinių pažinimas. Mokymo veiklos analizė. Bendravimas su mokiniais. Konfliktai su mokiniais, mokytojais, draugais. Pedagoginių mokėjimų bei gebėjimų tobulinimas. Išvados apie mano pedagoginę veiklą.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(8 puslapiai)
  2010-01-29
 • Pedagogo stebimoji praktika: Šiaulių specialiojo ugdymo centras

  Stebimoji praktika specialiojoje ikimokyklinėje įstaigoje. Stebėta vaikų veikla. Pedagogų veikla vaikų darželio grupėse. Studento atlikti darbai ikimokyklinėje grupėje. Praktikos apibendrinimas ir savirefleksija.
  Specialioji pedagogika, praktikos ataskaita(4 puslapiai)
  2007-05-23
 • Personalo valdymo praktika: veterinarijos klinika ir šunų, kačių kirpykla

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Produktas. Produkto technologinis procesas. Įmonės valdymo schema. Personalo pareigybių sąrašas. Organizacijos valdymo struktūra. Organizacijos paskirties formuluotė. Strategija tolimesnei ateičiai. Vadovavimo stilius. Karjeros politika. Tradicijos, ritualai. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio sistemų taikymas. Priedų ir premijų mokėjimo sistema. Darbo vertinimas. Darbuotojų drausminimas. Darbuotojų profesinis rengimas bei ugdymas. Darbų sauga. Išvados.
  Personalo vadyba, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2009-12-01
 • Personalo valdymo praktikos ataskaita: AB "Rokiškio sūris" pieninės filialas "Utenos pienas"

  Įvadas. Situacijos analizė. Bendra informacija apie įmonę. Išorinės aplinkos analizė. Įmonės personalo valdymo analizė. Personalo struktūra ir planavimas. Darbuotojų pasiekimų valdymas ir vertinimas. Darbuotojų ugdymas. Atlyginimo už darbą sistema. Personalo valdymo SWOT analizė.
  Personalo vadyba, praktikos ataskaita(23 puslapiai)
  2007-10-19
 • Personalo valdymo praktikos ataskaita: UAB "Skambučių centras"

  Įvadas. Situacijos analizė. Bendra informacija apie įmonę. Organizacinė valdymo struktūra. Valdymo informacinės sistemos ir jų panaudojimas įmonėje. Išorinės aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Demografinė – socialinė aplinka. Teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Įmonės personalo valdymo analizė. Personalo struktūra ir planavimas. Darbuotojų kaita ir jos priežastys. Darbuotojų motyvacijos lygis įmonėje. Personalo planavimas įmonėje. Esamos darbuotojų kompetencijos atitikimas reikalaujamai. Darbuotojų atrankos, priėmimo ir orientacijos procesas įmonėje. Darbuotojų pasiekimų valdymas ir vertinimas. Darbuotojų ugdymas. Atlyginimo už darbą sistema. Personalo valdymo SWOT analizė. Personalo valdymo tobulinimo planas. Personalo valdymo funkcijų tobulinimas. Personalo vadovo pareigybės aprašymas. Darbuotojų verbavimo ir atrankos tobulinimas. Darbuotojų karjeros planavimo tobulinimas. Darbuotojų skatinimo sistemos pasiūlymai. Strateginio personalo vystymo koncepcija. Išvados.
  Personalo vadyba, praktikos ataskaita(29 puslapiai)
  2006-02-20
 • Piniginio turto apskaitos praktikos ataskaita: mažmeninė prekyba technika UAB "Technika girioms ir parkams"

  Baigiamosios praktikos ataskaita. Įvadas. Apie įmonę. Įmonės apskaitos politika. Ilgalaikis materialusis turtas. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai. Skolinimosi ir kitų panašių išlaidų apskaitos metodai. Atsargos. Gautinos sumos. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Užsienio valiuta. Veiklos nuoma – Bendrovė nuomininkė. Mokesčiai. Atidėjimų sudarymo principai. Piniginio turto apskaita. Kasos operacijų dokumentavimas. Kasos operacijų apskaita. Atskaitingi asmenys. Atsiskaitomoji sąskaita ir jos dokumentavimas. Atsiskaitomosios sąskaitos operacijų apskaita. Valiutinės lėšos ir jų apskaita. Skolų įmonei apskaita. Komandiruočių išlaidų reglamentavimas ir apskaita. Išvados.
  Apskaita, praktikos ataskaita(12 puslapių)
  2007-06-22
 • Pirmos profesinės praktikos ataskaita: inteneto, fiksuotojo ryšio, skaitmeninės, kabelinės, reginio televizijos paslaugos UAB "Telerena"

  Įvadas. Įmonės analizė. Internetas. Skaitmeninė, kabelinė televizija. Regiono televizija. Fiksuotas ryšys. Studento užduotys. Įmonės darbo vietų kompiuterinės techninės ir programinės įrangos analizė. Kompiuterinės techniko ir programinės įrangos panaudojimo efektyvumas ir racionalumas. Pasiūlymai kompiuterio efektyvumui ir racionalumui didinti. Įgytos patirties analizė. Išvados.
  Kompiuteriai, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2009-03-24
 • Plaukiojimo praktika: laivas "Helena"

  Laivo foto. I dalis (tekstinė). Samprata apie laivą, jo sandarą ir įrangą. Pagrindiniai duomenys apie laivą. Laivo antstatas, pertvaros, deniai, patalpos ir cisternos. Laivo švartavimo, inkaravimo, vairavimo, gelbėjimo įranga. Laivo stovumas. Darbo ir priešgaisrinė sauga laive. Laivo priežiūra. Laivo korpuso, denių, antstato priežiūra. Laivo triumo valymas. Triumo dangčių, durų, iliuminatorių, liukų priežiūra. Dažymo darbai laive. Kova su parazitais laive. Kova už laivo gyvybingumą. Avarinis laivo aprūpinimas. Priešgaisrinis laivo aprūpinimas. Laivo valdymas ir laivavedybos pagrindai Laivo kelio žymėjimas jūrlapyje. Laivo vietos nustatymas pagal 2, 3 pelengus, pagal nuotolius. Jūrinių ir kranto vachtų organizavimas. Laivo švartavimas. Laivo manevrinės savybės. Vairininko pareigos priimant ir perduodant budėjimą laivui plaukiant. Vairininko pareigos priimant ir perduodant budėjimą laivui plaukiant. Komandos vairininkui lietuvių ir anglų kalba. Pagrindiniai duomenys apie laivą. Laivo sistemos. Vandens pašalinimo sistema. Balastinė laivo sistema. Geriamo ir buitinio vandens tiekimo sistema. Fekalinė ir nutekamoji sistema. Brėžiniai.
  Laivininkystė, praktikos ataskaita(30 puslapių)
  2008-02-12
 • Pradinės praktikos ataskaita Utenos rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriuje

  Įvadas. Praktikos vietos analizė. Utenos rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriaus paskirtis, vizija, misija. Utenos rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriaus paslaugų pobūdis. Utenos rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriaus darbo organizavimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Utenos rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriaus veiklos teisinis pagrindas. Utenos rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriaus sprendžiamos socialinės problemos. Utenos rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriaus darbuotojai. Praktinės patirties refleksija. Socialinio darbo teorijos ir savo praktinės veiklos sąsajų charakteristika. Naujos žinios, įgūdžiai įgyti praktikos metu. Savirefleksija. Profesinės kompetencijos, realizuotos praktikos metu. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (1).
  Pedagogika, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2011-04-14
 • Pradinės praktikos ataskaita: Valstybinio Socialinio Draudimo Fondas (SoDra), Ukmergės skyrius

  Įvadas. Tikslai: Gebėti diagnozuoti individo, grupės, bendruomenės socialinę problemą, analizuoti ir vertinti situaciją vadovaujant praktikos vadovui institucijoje. Gebėti numatyti problemų sprendimo strategijas, alternatyvas, analizuoti ir vertinti pagalbos veiksmingumą. Praktikos vietos analizė. Institucijos paskirtis. Paslaugų pobūdis. Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo (VSDF) valdybos Ukmergės rajono teritorinis skyrius vykdo šias funkcijas. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Institucijų bendradarbiavimo schema. Darbo organizavimas. Teisinis pagrindas. Pensijų kaupimo sistemą reglamentuojantys teisės aktai. Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybės nutarimai. Sprendžiamos socialinės problemos. Klientų problemos. Darbuotojai. Apibendrinimas. Darbas praktikos metu. Darbo eiga. Veiklos rezultatai ir savirefleksija. Išvados. Pasiūlymas. Priedai (3).
  Socialinis darbas, praktikos ataskaita(23 puslapiai)
  2009-06-19
 • Pradinės praktikos ataskaita: Zarasų žemės ūkio mokykla

  Įvadas. Praktikos vietos analizė. Institucijos paskirtis, vizija, misija, tikslai. Paslaugų pobūdis. Darbo organizavimas. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Teisinis pagrindas. Sprendžiamos socialinės – pedagoginės problemos. Klientų problemos. Darbuotojai. Apibendrinimas. Darbas praktikos metu. Darbo eiga. Veiklos rezultatai ir savirefleksija. Profesinės kompetencijos, realizuotos praktikos metu. Išvados. Pasiūlymai. Priedas (1).
  Specialioji pedagogika, praktikos ataskaita(37 puslapiai)
  2008-03-01
 • Praktika: draudimo paslaugų pardavimai

  Praktikos darbe pasiektų profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti kliento poreikius, pateikti jam visą reikiamą informaciją ir pasiūlymą atitinkantį kliento reikalavimus ir norus, sudaryti draudimo sutartį. Lietuvos ne gyvybės draudimo rinka. Draudimo paslaugų pardavėjo veiklos ypatumai. Potencialių klientų paieška. Pirmasis skambutis. Pasiruošimas susitikimui. Susitikimas. Kliento prieštaravimų įveikimas. Kliento pasirinkimo paaiškinimas. Draudimo rūšies pagal sudarytą sutartį, pristatymas. Apmokėjimo galimybės. Žalų galimybė. Draudimo paslaugų pardavimo perspektyvos Lietuvoje. Išvados.
  Draudimas, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2010-01-14
 • Praktika: draudimo paslaugų pardavimai (2)

  Draudimo paslaugų valdymo savarankiškas darbas. Įvadas. Darbo tikslas-surast klientą ir sudaryt draudimo sutartį pagal jo poreikius ir galimybes. Pasiektų kompetencijų sąrašas. Dabartinė padėtis Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkoje. Draudimo paslaugų pardavimai. Draudimo paslaugų pardavėjo veiklos ypatumai. Pardavimo procesas. Sąrašas. Kliento anketa. Pirmas skambutis. Pasiruošimas susitikimui. Susitikimas. Pasiūlymo pateikimas. Kliento prieštaravimų įveikimas. Sutarties sudarymas. Kliento pasirinkimo paaiškinimas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Apmokėjimo galimybės. Žalų galimybė. Draudimo paslaugų pardavimo Lietuvoje perspektyvos. Išvados ir siūlymai.
  Draudimas, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2010-02-12
 • Praktikos ataskaita įmonėje: medienos, plastikinių, metalo gaminių montavimas bei prekyba

  Įvadas. UAB "X" charakteristika. Bendrovės veiklos pagrindinis objektas – medienos, plastikinių, metalo gaminių montavimas bei prekyba vidaus ir užsienio rinkose. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės veikla. Įmonės tikslai. Įmonės padaliniai, jų veikla bei funkcijos. UAB buhalterijos skyriaus darbo aprašymas. Įmonės perspektyvų analizė. Marketingo tyrimai įmonėje. Įmonės marketingo strategija. Kainodaros strategija. Rėmimo strategija. Administracija ir personalas. Darbuotojų pareiginiai nuostatai. Įmonės piniginių lėšų judėjimas. Įmonės rengiama metinė finansinė atskaitomybė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Išvados. Priedai (5).
  Vadyba, praktikos ataskaita(25 puslapiai)
  2007-10-26
 • Praktikos ataskaita maitinimo įmonėje

  Įvadas. Aktualumas. Praktikos tikslas. Praktikos uždaviniai. Susipažinimas su maitinimo įmone. Darbas gamybiniuose skyriuose. Paruoštų patiekalų pateikimas. Darbas kavinėje. Išvados. Valgiaraštis.
  Kulinarija, praktikos ataskaita(8 puslapiai)
  2006-10-05
 • Praktikos ataskaita maitinimo įmonėje

  Įmonėje rengiami dokumentai. Technologinių įrengimų eksploatavimo ir darbo saugos reikalavimai. Maisto žaliavų ir gatavos produkcijos priėmimas ir laikymas. Darbo organizavimas įmonėje. Patiekalų asortimentas ir puošimas. GHP sistemos veikimas įmonėje ir praktiniai įgūdžiai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2006-12-13
 • Praktikos ataskaita viešbutyje: "Aegean Melathron Thalasso Spa"

  Įvadas. Darbo viešbutyje eiga. Viešbutyje teikiamos papildomos paslaugos, patogumai. Viešbučio patogumai. Teikiamos paslaugos. Apgyvendinimo paslaugų kainos. Stalo indų, įrankių asortimentas. Patiekalų ir gėrimų patiekimas. Viešbučio klientų įvairovė bei aptarnavimo ypatumai. Padavėjo pareigos. Baro "olympos" meniu analizė. Išvados. Priedai (6 psl.).
  Turizmas, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2012-01-06
 • Praktikos ataskaita viešbutyje: "Platelių jachtklubas"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Apie įmonę. Valdymo struktūra. Bendrosios žinios apie viešbutį "Platelių jachtklubas". Susipažinimas su viešbučiu "Platelių jachtklubas". Viešbučio "Platelių jachtklubas" patalpos. Viešbučio "Platelių jachtklubas" maitinimo skyriaus veikla. Kitos pramogos viešbutyje "Platelių jachtklubas". Darbuotojų adaptacijos proceso viešbutyje "Platelių jachtklubas" tyrimas. Tyrimo pagrindas. Tyrimo išvados. Išvados.
  Viešasis administravimas, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2012-03-09
 • Praktikos ataskaita: A. Žemaičio gėlių ūkis

  Įvadas. Praktika buvo atlikta 2010 m. ūkininko Algimanto Žemaičio ūkyje, kuriame yra auginamos moderniuose plėveliniuose ir stikliniuose šiltnamiuose plataus asortimento sezoninės, vazoninės skinamos gėlės. Praktikos tikslas. Priešdiplominės praktikos uždaviniai. Įmonės veiklos analizė. Ūkio pristatymas. Įmonės dirbantieji. Įmonės gamybinės veiklos kryptys, specializacija Naudojamos gamybos technologijos gėlių auginimo technologijų specializacijoje specializacijoje. Prekių ir paslaugų kokybė. Ūkio plėtros galimybės. Išvados.
  Žemės ūkis, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2010-05-21
Puslapyje rodyti po