Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Determinizmas

  Determinizmas. Determinizmo problema. Determinizmas socialiniame pažinime. Determinizmas ir žmogaus laisvės bei moralinės atsakomybės problema. Būtis. Filosofija. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-04-12
 • Determinizmas ir indeterminizmas

  Įvadas. Chaosas ir kosmosas. Determinizmas ir indeterminizmas. Kosmoso sugriovimas. Determinizmas ir žmogaus laisvė. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-02-27
 • Deutschland (4)

  Darbas vokiečių kalba. Vokietija. Deutschland. Land und Leute. An zwei Meeren. Die größte deutsche insel. Zwei große Kafenstädte. Wälder für Wanderer. Eine kunstverständige Stadt. Urtümlich und naturverbunden. Deutschlands höchster Berg. Mit den moisten Museen. Heide und Bergland. Bei Brockes und Wasserkuppe. Barocke Prachtbauten. Wein und Wasser. Alb und Allgäu. Deutschlands größter See. Wunderschöne Gegenden. Zuschauer beim Bundestag. Schließlich: Berlin. Essen und Trinken. Spaß im Urlaub. Aktiver Urlaub. Die Ferienstraßen. Reise- Information.
  Vokiečių kalba, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-12-22
 • Diagramos

  Apklaustųjų asmenų lytis. Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Ar turite mobilųjį telefoną? Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Kiek laiko naudojatės mobiliaisiais telefonais? Imtis (metais). Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Ar manote, kad mobilusis telefonas yra būtinas? Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Kokiu ryšio tinklu naudojatės. Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Kokios firmos gaminys yra tavo mobilusis telefonas. Diagramos. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma.
  Statistika, namų darbas(11 puslapių)
  2005-03-07
 • Dialog in a restaurant

  Dialogas anglų kalba tarp padavėjo ir klientės. Ordering meal in a restaurant.
  Anglų kalba, namų darbas(1 puslapis)
  2009-04-28
 • Dialogs

  Darbas anglų kalba. 4 dialogai. Apie atostogas. Apie populiaciją mūsų mieste ir mokykloje. Apie įžymias Lietuvos vietas. Apie laisvalaikį.
  Anglų kalba, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-11-18
 • Diaspora ir gimtinė: su laisve ir be jos

  Įvadas. Tikslas - panagrinėti platesnius lietuvių diasporos ir gimtinės santykius, pabandyti susigaudyti ir suprasti, kaip keičiasi diasporos arba išeivijos lietuvių savijautos ir galvosena priklausomai nuo to kokioje būsenoje yra atsidūrusi gimtinė. Diasporos misijos pasikeitimai: praeities patirtys. Išeivija : su valstybe ir be valstybės. Lietuva ir diaspora: senoji ir naujoji išeivija. Diasporos likimas - Lietuvos politikos rūpestis.
  Lietuvos istorija, namų darbas(13 puslapių)
  2009-04-10
 • Didaktikos principai

  Didaktikos principai. Moksliškumo principas. Teorijos ir praktikos ryšio principas. Sąmoningumo ir aktyvumo principas. Vaizdumo principas. Prieinamumo principas. Sistemingumo ir nuoseklumo principas. Žinių tvirtumo principas.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-10-14
 • Didaktiniai žaidimai priešmokyklinio amžiaus vaikų gyvenime

  Įvadas. Objektas. Uždaviniai. Tyrimo duomenims gauti naudoti metodai. Žaidimas kaip pagrindinė vaiko veikla. Žaidimas. Jo rūšys. Vaikų žaidimų klasifikavimas. Kūrybiniai žaidimai. Žaidimai su taisyklėmis. Didaktiniai žaidimai. Didaktinių žaidimų kilmė ir reikšmė. Didaktinių žaidimų rūšys. Žaidimai su žaislais, daiktais. Spausdintiniai stalo didaktiniai žaidimai. Didaktinio žaidimo struktūra. Žaidybiniai veiksmai. Žaidimo taisyklės. Rezultatas, žaidimo pabaiga. Didaktinių žaidimų organizavimas.
  Pedagogika, namų darbas(10 puslapių)
  2007-02-20
 • Didaktiniai žaidimai, įvairiems ugdymo tikslams siekti

  Žaidimai. Žaidimai smulkiąjai motorikai lavinti. Žaidimas – "Pirštukų teatro" žaidybiniai pratimai (mankštelė). "Pirštukų teatro" žaidybiniai pratimai. Žaidimas – Lego žaidimai. Žaidimai siužetiniam vaidmeniniam žaidimui formuoti. Žaidimas su lėle (šeima). Žaidimas – "Pasikalbėjimas telefonu".
  Specialioji pedagogika, namų darbas(9 puslapiai)
  2011-09-26
 • Didaktinių žaidimų panaudojimas pradinėje mokykloje

  Didaktinio žaidimo ištakos. Didaktiniai žaidimai priskiriami žaidimų su taisyklėmis grupei. Didaktinio žaidimo turinys. Žaidimas, kaip mokymo metodas. Didaktinio žaidimo reikalavimai. Didaktinio žaidimo ypatumai. Rūšys. Klasifikacija. Didaktinių žaidimų organizavimas.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-04-22
 • Didieji geografiniai atradimai (7)

  1 - 25 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D. Kaip istorikai vadina įvykius, atsispindinčius šaltiniuose A, B, C, D? Nurodykite tris svarbiausias šių kelionių priežastis? Nurodykite šaltinių B, C, D chronologinę seką. Kurį žemėlapio sutartinį ženklą papildo šaltinis B? 6 Atsakymą paaiškinkite. Kurį žemėlapio sutartinį ženklą papildo šaltinis C? 4 Atsakymą paaiškinkite. Kurį žemėlapio sutartinį ženklą papildo šaltinis D? 3 Atsakymą paaiškinkite. Koks buvo šaltinyje B minimos kelionės tikslas? Kokius atradimus ( nepaminėtus 7 klausimo atsakyme ) padarė keliautojai, aprašyti šaltinyje B? Nurodykite tris. Nurodykite metus, kada vyko šaltinyje B aprašyta kelionė. Koks buvo šaltinyje B aprašytos ekspedicijos vado likimas? Koks keliautojas tame pačiame amžiuje pakartojo šaltinyje B aprašytą kelionę? Kokios reikšmės mokslui turėjo šaltinyje C aprašyta kelionė? Kokių Europai nežinomų augalų galėjo pargabenti šaltinyje C aprašyta ekspedicija? Nurodykite metus, kada vyko šaltinyje C aprašyta ekspedicija? Kieno vardu buvo pavadintas atrastas Naujasis Pasaulis? Koks svarbiausias tikslas buvo pasiektas šaltinyje D aprašytoje kelionėje? Kokio keliautojo ekspedicija ( neminima šaltiniuose B, C, D, bet pažymėta žemėlapyje ) turėjo įtakos D šaltinyje atsispindinčiai kelionei? Kokios valstybės vykdė šaltiniuose A, B, C, D aprašytas keliones? Portugalija ir Ispanija. Atsakymą paaiškinkite. Nurodykite dar keturias ( nepaminėtas kituose atsakymuose ) šaltiniuose A, B, C, D aprašytų kelionių pasekmes. Paaiškinkite, ką žymi žemėlapio 1-asis sutartinis ženklas. Paaiškinkite, ką žymi žemėlapio 2-asis sutartinis ženklas. Šaltinyje A nubrėžkite Tordesiljo ir Saragosos sutartimis nustatytas ribas. Kokios valstybės šias sutartis pasirašė? Remdamiesi žiniomis paaiškinkite sąvoką "konkistadorai". Kokios senosios Amerikos civilizacijos europiečių buvo sunaikintos? Kokios dar trys Europos valstybės XVII – XVIII a. aktyviai įsijungė į kolonijų grobimą?
  Geografija, namų darbas(2 puslapiai)
  2012-01-12
 • Didysis Vilniaus seimas (3)

  Lietuvių moderniosios tautos tapsmo seminaras. Įvadas. Lietuvos politinė situacija 1905 metais. Suvažiavimo idėja ir iniciatyva. Lietuvos visuomenės pasirengimas suvažiavimui. Suvažiavimo nutarimai ir jų pasekmės. Didžiojo Vilniaus seimo reikšmė lietuvių tapsmui moderniąja tauta. Išvados.
  Istorija, namų darbas(10 puslapių)
  2011-09-28
 • Didžiausių pasaulio observatorijų apžvalga

  Įvadas. Trumpai apie teleskopus. Mauna Kea observatorija. ESO (Pietų Europos observatorijų organizacija). La Siljos observatorija. Paranal observatorija. Llano de Chajnantor observatorija. Kit Pyko nacionalinė observatorija. Saiding Springso observatorija. Rusijos Specialiosios astrofizikos observatorija. Radijo observatorijos ir orbitinės observatorijos. Molėtų observatorija. Išvados. Iliustracijos (11 psl.).
  Astronomija, namų darbas(18 puslapių)
  2009-03-12
 • Didžioji Prancūzijos revoliucija

  Priežastys, laikotarpių apibūdinimai (I-asis revoliucijos laikotarpis, Monarchijos nuvertimas, Jakobinų ir žirondistų kova, Jakobinų diktatūra). Prancūzijos revoliucijos rezultatai.
  Visuotinė istorija, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-04-12
 • Didžioji savaitė

  Įvadas. Darbo tikslas apžvelgti Didžiosios savaitės laikotarpiu vyraujančius liaudies papročius, tradicijas ir tikėjimus. Didysis trečiadienis. Didysis ketvirtadienis. Didysis penktadienis. Didysis šeštadienis. Išvados.
  Etninė kultūra, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-06-30
 • Didžiosios Britanijos archyvai

  Archyvai Didžiojoje Britanijoje iki pirmojo pasaulinio karo. Valstybiniame archyve visi dokumentai buvo padalinti i du didelius skyrius. Šiuolaikinė veikla. Nacionalinis archyvas sėkmingai dirba verčiant archyvo dokumentus. Nacionalinio D. Britanijos archyvo tikslas.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-02-22
 • Didžiosios Britanijos Muziejaus Bibliotekos istorija

  Įvadas. Seras Hans Sloane. Britanijos muziejus ir biblioteka. Muziejus šiandien. Išvados. Priedai (9).
  Bibliotekininkystė, namų darbas(10 puslapių)
  2008-04-02
 • Didžiosios Britanijos, Lietuvos ir Norvegijos švietimo sistemų palyginimas

  Įvadas. Didžiosios Britanijos švietimo sistema. Didžiosios Britanijos švietimo sistemos valdymas. Švietimo tikslai. Privalomasis mokyklinis amžius. Vidurinės mokyklos. Povidurinių studijų institucijos. Aukštosios mokyklos. Tolesniojo profesinio rengimo institucijos. Suaugusiųjų švietimas. Įgūdžių strategija. Norvegija. Švietimo sistema. Profesinis mokymas. Suaugusiųjų švietimas. Kompetencijų reforma. Kompetencijų statymo strategija. Lietuva. Bendrojo lavinimo mokykla. Profesinės mokyklos. Profesinio rengimo principai. Aukštojo mokslo sistema. Lietuvos suaugusiųjų švietimo sistema. Švietimo sistemų panašumai ir skirtumai. Išvados. Priedai (3).
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(15 puslapių)
  2006-11-08
 • Didžiosios lietuvių kalbos klaidos

  Įvadas. Kalbos klaidų priežastys. Išvados.
  Kalbos kultūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-06-02
Puslapyje rodyti po