Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo vietų analizė

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės padaliniai, pareigybės ir darbininkų skaičius. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybinių/darbo vietų analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas.
  Personalo vadyba, namų darbas(21 puslapis)
  2007-02-12
 • Darbo vietų išplanavimas, apšvietimo sistemos parinkimas

  Įvadas. Biuro interjeras. Rekomenduojamos kai kurių darbų apšvietimo normos. Patalpų aprašymas. Darbo priemonės. Darbo stalai. Darbo kėdės. Kompiuterizuota darbo vieta. Darbo patalpos. Grindys. Lubos. Sienos. Langai. Durys. Darbo aplinka. Mikroklimatas. Cheminė aplinka. Triukšmas. Apšvietimas. Pasirinktų šviestuvų kiekis ir tipas. Išvados.
  Ergonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-04-01
 • Darbo vietų įvertinimas

  VP Grupė. VP Grupės struktūra. UAB "VP MARKET" valdyba. Lietuvos rinkos lyderė. Administracija. Darbo vietos įvertinimas. Darbo vietų įvertinimo kriterijai. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis, lentelėmis.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2005-06-03
 • Darbų sauga: viešbutis UAB "Parko vila"

  Įvadas. Darbo tikslas: organizuoti darbų saugą UAB "Parko vila". Įmonės veikla – Žmonių apgyvendinimas (viešbutis) ir maitinimas (kavinė). Įmonės aprašymas. Uždaroji akcinė bendrovė "Parko vila". Virėjo saugos ir sveikatos instrukcija. Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Virėjo veiksmai prieš darbo pradžią. Virėjo veiksmai darbo metu. Virėjo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Virėjo veiksmai baigus darbą. Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo. Žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo. Žurnalas. Darbuotojo asmeninių apsauginių. Priemonių apskaitos. Paaiškinimas. Dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje. Liudininko paaiškinimas. Dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Išvados.
  Sauga, namų darbas(20 puslapių)
  2008-12-30
 • Darbų saugos instrukcija sargui

  Bendroji dalis. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai. Būtinos saugos priemonės. Sargo veiksmai prieš darbo pradžią. Sargo veiksmai darbo metu. Sargo veiksmai avariniais atvejais. Sargo veiksmai baigus darbą.
  Sauga, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-12-27
 • Darbų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas

  Praktinis darbas. Darbo tikslas. Parengti darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas atskiroms profesijoms ar atskiroms darbo vietoms. Darbo turinys. Darbo priemonės. Praktinio darbo ataskaita. Darbuotojų instruktavimo darbo vietoje instrukcija. Bendroji dalis. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai. Būtinos saugos priemonės. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Kasdieninis poilsis. Kasdieninio vairavimo trukmė. Maksimali savaitės ir dviejų savaičių vairavimo trukmė. Nepertraukiamo vairavimo maksimalus laikas. Asmens kontrolės kortelė. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
  Sauga, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-09
 • Darbų saugos projektas

  Įvadas. Darbų saugos organizavimas UAB "Peperoni". Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Išvados.
  Sauga, namų darbas(18 puslapių)
  2009-03-18
 • Darbų saugos projektas (2)

  Įvadas. Tikslas: organizuoti saugų darbą įmonėje UAB "Grožis". Įmonės aprašymas. Įmonės struktūra. Kirpėjo saugos ir sveikatos instrukcija. Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Kirpėjo veiksmai prieš darbo pradžią. Kirpėjo veiksmai darbo metu. Kirpėjo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Kirpėjo veiksmai baigus darbą. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe. Aktas. Išvados.
  Sauga, namų darbas(18 puslapių)
  2009-03-20
 • Darbų saugos projektas: drabužių siuvimas UAB "Vilnika"

  Darbo ir civilinės saugos projektas. Įvadas. Įmonės pristatymas. Siuvėjo saugos ir sveikatos instrukcija. Siuvėjo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Pažyma apie traumos sunkumą. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Liudininko paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas.
  Sauga, namų darbas(15 puslapių)
  2011-04-28
 • Darbų saugos projektas: UAB "Grožis"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės struktūra. Kirpėjo saugos ir sveikatos instrukcija. Darbų saugos pristatymas. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Išvados.
  Sauga, namų darbas(18 puslapių)
  2009-03-26
 • Darbuotojo pažeminimas pareigose

  Įvadas. Teorinė dalis. Kaip susidoroti su nepatenkinamu elgesiu? Kaip susidoroti su nepatenkinama veikla? Pažeminimo pareigose interviu. Vadovo pasirengimas pažeminimo pareigose interviu. Praktinė dalis.
  Personalo vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-01-12
 • Darbuotojo saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija

  Bendrosios žinios apie įmonę ir jos veiklą. Pavojai ar rizika, kurie egzistuoja įmonėje ir su kuriais gali susidurti darbuotojas. Darbdavio pareigos ir teisės garantuojant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas. Darbuotojų teisės ir pareigos atliekant darbo sutartimi sulygintą darbą. Darbuotojų pareigos ir veiksmai, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, avarijai, incidentui, kilus gaisrui. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje. Evakuacijos keliai, priešgaisrinės ir pirmosios pagalbos priemonės ir jų išdėstymo vietos. Darbuotojo veiksmai darbo metu už įmonės ribų. Kiti darbuotojui aktualūs su darbuotojų sauga ir sveikata įmonėje susiję klausimai.
  Sauga, namų darbas(13 puslapių)
  2009-02-24
 • Darbuotojo, dirbančio kompiuterine technika, saugos ir sveikatos instrukcija

  Įvadas. Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
  Sauga, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-02-22
 • Darbuotojų atestacija lopšelyje-darželyje "Žilvitis"

  Įvadas. Darbuotojų vertinimas. Darbuotojų atestacija lopšelyje–darželyje "Žilvitis". Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-11-01
 • Darbuotojų atranka ir jos būdai

  Įvadas. Atrankos būdai. Atrankos vykdymas. Išvados.
  Personalo vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-02-24
 • Darbuotojų atranka ir testavimas

  Įvadas. Darbuotojų testavimas ir atranka. Anketos ir testai atrankoje. Interviu. Išvados.
  Viešasis administravimas, namų darbas(12 puslapių)
  2008-09-05
 • Darbuotojų atranka: profesinis orientavimas, testavimas ir atestavimas

  Įvadas. Apie personalą. Personalo valdymo turinys F. S. Butkaus knygoje "VADYBA: organizacijos veiklos operatyvaus valdymo pagrindai". Atrankos proceso etapai. Mokymo programos. Darbo skatinimas. Darbuotojų vertinimas A. Sakalo ir V. Šilingienės knygoje "Personalo vadyba". Išvados. Priedai.
  Personalo vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2006-03-31
 • Darbuotojų darbo užmokesčio tyrimas: AB "Lietuvos jūrų laivininkystė"

  Ekonominės statistikos savarankiškas darbas: AB Lietuvos jūrų laivininkystės darbuotojų darbo užmokesčio tyrimas. Įvadas. AB lietuvos jūrų laivininkystės vidutinio darbo užmokesčio ir poveikio rodiklių analizė. Įmonės vidinių rodiklių analizė. Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio statistinė histograma (tūkst. Lt). Laiko analitinių rodiklių. Analizuojamų požymių tarpusavio priklausomybė. AB LJL darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio (VDU) prognozavimas. Įmonės darbuotojų VDU tiesinio trendo prognozė. Įmonės vidutinio darbo užmokesčio (VDU), šalies vidutinio darbo užmokesčio (VDU) ir BVP regresinė analizė. Išvados. Priedai (10).
  Ekonominė statistika, namų darbas(21 puslapis)
  2012-06-10
 • Darbuotojų draudimas darbdavio lėšomis Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti darbuotojų draudimą darbdavio lėšomis Lietuvoje. Darbuotojų draudimas Lietuvoje. Darbuotojų gyvybės draudimas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų teisės normos. Privalomas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Nelaimingų atsitikimų skirstymas. Savanoriškas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Privalomo bei savanoriško draudimo nuo nelaimingų atsitikimų skirtumai. Draudimas ligos atveju (sveikatos draudimas). Sveikatos draudimo teisės normos. Privalomas sveikatos draudimas. Draudiminis įvykis. Kas skatina įmones drausti darbuotojus savo lėšomis? Gyvybės draudimo įmokų apmokestinimas. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Papildomo (savanoriško) sveikatos draudimo apmokestinimas. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Mokesčių naštos palyginimas. Išvados. Priedas (1). PowerPoint pristatymas 8 (skaidrės).
  Draudimas, namų darbas(15 puslapių)
  2010-02-23
 • Darbuotojų mokymas ir atestavimas. Gaisrų gesinimo priemonės ir būdai

  Darbuotojų mokymas ir atestavimas pagal darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą. Gaisrų gesinimo priemonės ir būdai. Privalomos pirminės gaisrų gesinimo priemonės. Pavojaus kortelės. Išvados.
  Sauga, namų darbas(13 puslapių)
  2007-07-04
Puslapyje rodyti po