Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Žmonių sauga ir ergonomika (5)

  Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Darbo ir poilsio laikas. Ergonomikos samprata. Ergonomikos reikalavimai darbo vietų įrengimui. Techninė estetika. Nutekamųjų vandenų valymo įrenginiai. Lengvai užsidegančių medžiagų sandėliavimas ir darbas su jomis.
  Ergonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-02-27
 • Žmonių sauga ir ergonomika (9)

  Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas. Medinių konstrukcijų ribinės laikančiosios galios gaisro atveju skaičiavimas.
  Sauga, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-02-11
 • Žmonių suderinamumas grupėje

  Aktualumas. Tikslas: Išsiaiškinti ir suvokti, kas yra žmonių suderinamumas ir jo svarba grupėje. Uždaviniai. Grupė. Suderinamumas. Tarpasmeninis nesuderinamumas. Komandų vystymosi etapai. Žmonių santykiai grupėse. Elgsenos įvertinimas. Grupinis protinis darbas. Išvados. Išnašos.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-04-13
 • Žmonių veiklos įtaka faunos ir floros nykimui bei mažėjimui

  Įvadas. Aplinkos tarša. Pagrindiniai atmosferos taršos šaltiniai. Žmogaus poveikio aplinkos komponentams pasekmės. Informacija apie gresiantį dalies faunos išnykimą. Išvados.
  Ekologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-11-07
 • Žodžio "kalendorius" leksikologinis nagrinėjimas

  Leksikologinis žodžio nagrinėjimas. Žodžio reikšmės aprašai DŽ ir LKŽ (nurodyti tomą, puslapį). Fonetiškai motyvuotas ar nemotyvuotas? Kokias funkcijas jis gali atlikti? Darybiškai motyvuotas ar nemotyvuotas? Pirminis ar darinys? Pirminė ir antrinė (tiesioginė ar netiesioginė nominacija). Kokia gramatinė reikšmė? Kokiomis gramatinėmis kategorijomis ji realizuojama? Leksinė reikšmė. Ryšys su denotatu, signifikatu. Kiek sememų? Sememų tipai: pagrindinė, šalutinės; pirminė, išvestinės; tiesioginė, perkeltinė. Perkėlimo tipai. Sememų seminė sudėtis. Semantinė motyvacija. Žodžio vieta semantinėje žodyno struktūroje (Sisteminiame žodyne). Paradigminiai žodžių santykiai (semantinė grupė; sinoniminiai, antoniminiai, hiponiminiai, hiperoniminiai ir kt. santykiai). Sintagminiai santykiai (leksinis ir gramatinis valentingumas). Darybos santykiai. Žodžio charakteristika kilmės atžvilgiu. Savas ar skolinys? Veldinys ar tikrasis lietuvių kalbos žodis? Skolinio tipas. Žodis istorinės raidos požiūriu. Aktyvusis ar pasyvusis? Pasenęs ar naujažodis? Archaizmas, istorizmas, jų tipas. Žodis vartojimo sferų atžvilgiu. Visuotinės ar nevisuotinės leksikos žodis? Nevisuotinės leksikos tipas: tarmybė, žargonybė, profesionalizmas. Stilistinė žodžio charakteristika. Stilistiškai neutralus ar žymėtas? Šnekamasis ar knyginės leksikos žodis? Bendrinis ar tikrinis? Ar gali būti frazeologizmo dėmuo? Aptarkite tuos frazeologizmus semantikos (motyvuoti ar nemotyvuoti) ir struktūros (sakinio ar žodžių junginio tipo) atžvilgiu.
  Lietuvių kalba, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-11-18
 • Žoržas Brakas. Tapyba ir kubizmas

  Žoržas Brakas (Georges Braque 1882 – 1963) tapyba ir kubizmas. Kubizmo kryptis. Charakteristika. Kubizmo judėjimo tarpsniai. Analitinis-grynasis kubizmas. Sintetinis kubizmas.
  Dailė, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-01-04
 • Žurnalistinis tyrimas dienraštyje

  Įvadas. Referato tikslas aptarti žurnalistinius tyrimus nuo 1994 – ųjų iki dabar įvairiais aspektais ir atskleisti kitimo tendencijas ir įrodyti, kad tiriamoji žurnalistika dienraštyje neišnyko. Bendrieji bruožai. 1994 - 1999 metai.4-5 1994 - 2004 metai. 2004 -2007 metai. Informacijos šaltiniai. Išvados.
  Žiniasklaida, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-02-05
 • Žurnalų prenumeratos duomenų bazė

  Duomenų bazės valdymo sistemos paskirtis. Duomenų bazės lentelės. Leidėjai. Žurnalai. Prenumeratos rūšys. Prenumeratorius. Pašto skyrius. Prenumerata. Ryšiai tarp lentelių. Formos. Bendri formų elementai. Pagrindinė forma. Išvados.
  Programos, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-05-01
 • Žuvies perdirbimo įmonių dabartis ir vystymosi perspektyvos

  Didžiųjų žuvies perdirbimo įmonės. Uždaviniai: Įvertinti įmonių "Espersen", "Norvelita", "Grundalas ir "Lignesa" perspektyvas. Įvertinti įmonių "Espersen", "Norvelita", "Grundalas" ir "Lignesa" eksporto duomenis. Pakomentuoti įmonių "Espersen", "Norvelita", "Grundalas" ir "Lignesa" įmonių duomenis. Žuvies perdirbimo įmonė "Espersen". Žuvies perdirbimo įmonė "Norvelita". Žuvies perdirbimo įmonė "Grundalas". Žuvies perdirbimo įmonė "Lignesa". Žuvies perdirbimo įmonių rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-11-10
 • Žuvis (2)

  Įvadas. Žuvies cheminė sudėtis ir maistinė vertė. Žuvies kūno sandara. Žuvų klasifikavimas. Šviežios žuvies kokybės rodikliai. Atšaldytos žuvys. Sušaldytos žuvys. Sūdytos žuvys. Rūkytos žuvys. vytintos žuvys. Džiovintos žuvys. Įdomu ir naudinga. Rinkos tiriamasis darbas. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(19 puslapių)
  2007-12-19
 • Žuvų produkcijos gabenimas maršrutu Lietuva-Ispanija

  Įvadas. Darbo tikslas - parinkti žuvų produkcijos gabenimo optimaliausią variantą. Transportuojamo produkto aprašymas ir ypatumai. Dokumentacijos paruošimas. Maršruto ir transportavimo budo parinkimo ypatumai. Kelių transporto parinkimas. Keliu transporto išlaidų suvestinės. Vandens transporto parinkimas. Vandens transporto išlaidų suvestinė. Transportavimo keliais ir vandens palyginimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, namų darbas(10 puslapių)
  2010-05-31
 • Žvaigždutės technologinė gamyba

  Išanalizuoti detalės paskirtį. Išanalizuoti brėžinį ir pagrįsti techninius reikalavimus. Išanalizuoti detalės technologiškumą ir siūlyti reikiamus pakeitimus. Pasiūlyti galimus ruošinius detalės serijinei gamybai ir pasirinkti optimalius. Pasirinkti užlaidas visiems detalės paviršiams. Parenkame užlaidas mechaniniam apdirbimui. Vienam paviršiui užlaidą apskaičiuoti analitiškai ir palyginti su parinkta. Išvados.
  Mechanika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-10-19
 • Žvejų burvaltė - kurėnas

  Kuršių marių žvejai. Žvejų burvaltė - kurėnas. Laivo valdymas. Žvejyba laivu.
  Turizmas, namų darbas(1 puslapis)
  2010-07-22
 • Архитектура Визахтии и стран Балканского полуосроба

  Darbas rusų kalba. Bizantijos ir Balkanų pusiasalio architektūra. Введение. Архитектура Византии. Архитектура Болгарии. Архитектура Сербии и Македонии. Архитектура Албании. Архитектура Руминии. Aрхитектура Армении и Грузии. Выводы.
  Architektūra ir dizainas, namų darbas(15 puslapių)
  2008-01-09
 • Аукштайтия

  Darbas apie Aukštaitiją (rusų kalba). Аукштайты. Аукштадварское водохранилище. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos geografija, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-02-23
 • Вильнюсская техническая коллегия

  Darbas rusų kalba. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Введение. Моменты в истории. Научно-исследовательская работа. Система технического образования в коллегии включает. Миссия. Видение. Лаборатории. Сотрудничество образовательными и учебными учреждениями. Социальные партнеры коллегии. Международное сотрудничество. Заключение.
  Kita, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-12-24
 • Компания: "VP Market"

  Įmonės aprašymas rusų kalba. Самостоятельная работа по русскому языку. Структура ЗАО "VP MARKET". Структура VP Группы. Показатели розничного товарооборота VP MARKET. Доля на рынке, занимаемая в 2002 г. торговыми сетями в Литве в группе продовольственных товаров. Число работников отдельно в Литве; Латвии и Эстонии. Общественные проекты "VP MARKET".
  Įmonių aprašymai, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-02-13
 • Контрольная работа

  Darbas rusų kalba. Užduotys su pateiktais atsakymais. Контрольная работа № 5. Подберите видовые пары к следующим глаголам. От следующих глаголов образуйте краткие страдательные причастия прошедшего времени. Вместо точек вставьте слова из скобок в нужном падеже. Раскройте скобки, поставив слова в нужном падеже. Из двух предложений составьте одно сложное с придаточным условным. Он сдаёт экзамены на отлично. Он будет получать повышенную стипендию. Переделайте простые предложения в сложное с придаточным условным предложением. Расставьте знаки препинания. Замените деепричастные обороты придаточными условными предложениями. Раскройте скобки, употребив глагол в нужном виде. Вставьте вместо точек союзы когда и если. Расставьте знаки препинания. Замените данные предложения сложными с условными придаточными. Сложносочинённые предложения переделайте в сложноподчинённые с придаточными уступительными, употребляя союзы хотя, несмотря на то что. Сложносочинённые предложения переделайте в сложноподчинённые с придаточными уступительными, употребляя союзы хотя, несмотря на то что. Замените выделенные конструкции придаточными уступительными предложениями. Составьте предложения со следующими конструкциями. Замените союзы уступительных предложений подходящими по смыслу союзными словами: как ни, сколько ни, где ни, куда ни, что ни и т д. Сделайте в предложении соответствующие изменения. Вместо точек вставьте глаголы с частицей –ся, или без неё. Глаголы поставьте в нужной форме. Расставьте знаки препинания и объясните правила их расстановки. Контрольная работа № 6. Дополнения после глаголов употребите в дательном падеже. Подберите синонимы к словам. Ответьте на вопросы, используя отрицательные место имения. Переделайте сложное предложение в простое, используя союз и потому (поэтому). Из двух предложений сделайте: 1) простое предложение с конструкцией, выражающей причину; 2) простое предложение с союзом и потому (поэтому); 3) сложное предложение с придаточным причины. По следующим ситуациям составьте предложения с предлогами благодаря, из-за. В данных предложениях замените неопределённую форму глагола существительными, образованными от этих глаголов. Как изменится при этом структура предложения? Из двух предложений сделайте одно сложное, соединив их союзами благодаря тому что и благодаря чему. Закончите предложения, соединив придаточные с главными: благодаря тому что, благодаря чему, из-за того что, из-за чего. Расставьте знаки препинания. Придумайте сложные предложения с придаточными, имеющими союзы: благодаря тому что, из-за того что, в результате того что. Составьте простые предложения, используя следующие сочетания: от радости, без помощи, от усталости, с помощью. Допишите предложения придаточными бессоюзными. Расставьте знаки препинания. Вместо точек вставьте частицы: -то, -нибудь, кое-. Замените косвенную речь прямой и расставьте знаки препинания. Замените прямую речь косвенной и расставьте знаки препинания. Я никуда не поеду, - сказала Наташа. Где можно переделайте прямую речь в косвенную так, чтобы содержание вопроса было выражено придаточным предложением с частицей ли. Напишите сочинение на одну из следующих тем: 1) «Любимый писатель моей страны»; 2) Заповедники нашей страны; 3) В пустыне цени озеро, на земле людей.
  Kita, namų darbas(12 puslapių)
  2008-09-19
 • Контрольная работа (2)

  Darbas rusų kalba. Užduotys su pateiktais atsakymais. 1. Вы летите в Москву с группой. А теперь заполните миграционную карту! 2. Закончите предложения. 3. Подпишите картинки, используя слова из списка. 4. Выберите из скобок подходящее слово. Неправильные слова перечеркните. 5. В России Вы познакомились с девушкой (молодым человеком) и хотите пригласить её (его) к себе домой, на родину. Напишите письмо о ней (нём) своим родителям. В письме сообщите следующее. 6. Закончите предложения. 7. Ваша фирма хочет расширить свой ассортимент. Для этого желает закупить венгерские вина марки "Виллани". Вы ознакомились с рекламой и предложением этой фирмы на ярмарке. Напишите письмо в фирму "Виллани" и закажите товар.
  Kalbų studijos, namų darbas(4 puslapiai)
  2012-02-21
 • Край, в котором я родился. Литовская Республика

  Rusų kalbos namų darbai. Край, в котором я родился. Литовская Республика. Gimtasis kraštas. Lietuva.
  Kita, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-04-05
Puslapyje rodyti po