Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Uždarosios akcinės bendrovės finansinė atskaitomybė

  Įvadas. UAB charakteristika. UAB 2006 m. liepos mėn. bendrasis žurnalas. UAB 2006 m. liepos mėn. didžioji knyga. UAB 2006 m. liepos mėn. kasos pajamų orderis. UAB 2006 m. liepos mėn. kasos išlaidų orderis. UAB 2006 m. liepos mėn. bandomasis balansas. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(12 puslapių)
  2007-10-15
 • Uždavinių sprendimo ypatumai

  Įvadas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės ir būdai. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas ir apdorojimas. Rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(10 puslapių)
  2012-03-22
 • Uždirbto pelno ir patirtų sąnaudų horizontalioji ir vertikalioji analizė: AB "Teo lt"

  Finansinės apskaitos namų rašto darbas. Įvadas. Darbo tikslas – atlikti ir pateikti AB "TEO LT" veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizę. Ūkio subjekto finansinė analizė ir jos esmė. Finansinės analizės rūšys. AB "Teo lt" charakteristika. AB "Teo lt" finansinių ataskaitų rodiklių analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Išvados, siūlymai. Priedai (1).
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2009-11-24
 • Užduočių rinkinys girdimajam suvokimui tobulinti

  Įvadas. Neverbalinės užduotys. Verbalinės užduotys. Atpažinti garsą "M" žodžiuose atpažinti ir išskirti garsą "N" žodžiuose Žodžių, panašių garsine sudėtimi skyrimas. Užduotis skirta išgirsti garsų skaičių žodyje. išrinkti tuos, kurie prasideda logopedo sakomu garsu : "T", "K", "G", "D", "P", "B". Iš paveiksliukų krūvos išrinkti tuos, kurie prasideda logopedo sakomu garsu: "S", "Š", "Ž", "Z".
  Pedagogika, namų darbas(21 puslapis)
  2010-06-15
 • Užgavėnės (8)

  Įvadas. Užgavėnių prasmė. Tradiciniai valgiai. Pasilinksminimai. Prietarai. Persirengėliai. Žiemos simbolio naikinimas. Lašininio ir Kanapinio kova. Vaikų žaidimai. Karnavalai užsienyje. Užgavėnės dabar. Išvados.
  Etninė kultūra, namų darbas(11 puslapių)
  2007-04-03
 • Užsakymų tvarkymas ir informacinis aprūpinimas

  Įvadas. Užsakymo ciklas. Užsakymo būdas. Šiuolaikinė užsakymų tvarkymo sistema. Naujausių informacinių technologijų taikymas. Krovinio, transporto priemonės ir vairuotojo identifikacija bei padėtis. Transporto priemonės vietos identifikavimas ir dvipusės komunikacijos. Esamos eismo sąlygos. Realaus laiko maršrutai. Užsakymų tvarkymo ir įmonės logistikos valdymo informacinės sistemos integravimas. Pagrindinis informacijos poreikis. Informacinės sistemos planavimas.
  Transportas ir logistika, namų darbas(13 puslapių)
  2009-06-20
 • Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvos Respublikoje

  Užsieniečių teisinis statusas. Užsieniečių teisinę padėtį reglamentuoja 1998 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos įstatymas. Užsieniečio teisės ir laisvės yra esminis jo teisinio statuso elementas. Užsieniečiai Lietuvos Respublikoje turi tas teises ir laisves, kurias numato Lietuvos Respublikos Konstitucija. Policija turi teisę sulaikyti užsienietį. Teisę gauti leidimą laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje turi užsienietis. Užsieniečiai Lietuvoje turi ir socialines – ekonomines teises. Užsieniečių įdarbinimo kvota. Užsieniečių politinės teisės.
  Teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-11-21
 • Užsienio investicijos bei jų reikšmė Lietuvos ūkiui

  Įvadas. Užsienio investicijos ir investitoriai: Užsienio investicijų rūšys; Rizika, susijusi su tarptautinėmis užsienio investicijomis. Užsienio investicijos Lietuvoje: Veiksniai, įtakojantys užsienio investicijas; Užsienio investicijų veiklos Lietuvoje teisinis reguliavimas; Užsienio investicijų Lietuvoje skatinimas ir apsauga; Dabartinė padėtis. Išvados. Užduočių sprendimas.
  Makroekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2005-07-25
 • Užsienio investicijų statistinis tyrimas

  Tiesioginės užsienio investicijos į Lietuvos ūkį. Pagrindinės šalys investuotojos (mln. Lt). Santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Užsienio investicijų vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Užsienio investicijų variacijos matavimas. Dinamikos eilučių apskaičiavimas. Užsienio investicijų kitimo ir pokyčio tempai. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Tiesioginių užsienio investicijų prognozavimas. Tiesioginių užsienio investicijų prognozavimas naudojant trendą. Tiesioginių užsienio investicijų prognozavimo rezultatai. Prognozavimo paklaida. Pagrindinių (daugiausiai investavusių) šalių investuotojų dinamikos rodikliai. Danija. Švedija. Vokietija. Estija. JAV. Išvados.
  Statistika, namų darbas(23 puslapiai)
  2005-10-23
 • Užsienio teisės istorija

  Iš kokių komponentų susideda Nerašytoji Anglijos Konstitucija? Pateikite pavyzdžių. Kuo Anglijos Konstitucija savo forma panaši ir kuo skiriasi nuo Prancūzijos Trečiosios Respublikos Konstitucijos? Vakarų Europos barbarų įstatymų ir "Rusų tiesos" panašumai ir skirtumai.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-03-03
 • Užterštumas azoto dioksidu Lietuvoje ir Europoje

  Įvadas. Aplinkos tarša. Teršalų klasifikacija. Taršos šaltiniai. Azoto oksidai. Globalinės oro užterštumo problemos. Aplinkos oro taršos poveikis sveikatai. Pagrindinės aplinkos teršimo tendencijos Lietuvoje ir Europoje. Kontroliuojama transporto priemonių tarša Europos Sąjungoje.
  Ekologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2005-11-03
 • V - formos variklių alkūniniai ir skirstymo mechanizmai

  Darbo tikslai: išnagrinėti V – formos variklių alkūninių ir skirstymo mechanizmų sandarą. Išmokti išardyti, surinkti ir sureguliuoti šiuos mechanizmus. Darbo priemonės ir metodas. Darbo rezultatas. Cilindrų stūmoklių sujungimo su alkūniniu velenu schema. Variklio cilindrų darbo tvarka. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(2 puslapiai)
  2007-11-10
 • V. Džeimsas "Pragmatizmas"

  Viljamo Džeimso (Wiliiam James) knygos "Pragmatizmas" analizė. Viljamo džeimso pragmatizmo filosofija. Pragmatizmas. Pratarmė. Dabartinė filosofijos dilema.
  Filosofija, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-03-25
 • V. E. Franklis "Žmogus ieško prasmės". Žmogiškoji prasmė ir dvasinis brandumas

  Žmogiškoji prasmė ir dvasinis brandumas remiantis V.E. Franklio knyga "Žmogus ieško prasmės". Pateikti savo požiūrį remiantis knyga.
  Psichologija, namų darbas(3 puslapiai)
  2011-01-21
 • V. Kubilius "Globalizacijos glėbyje"

  Teksto suvokimo užduotis. Klausimai ir atsakymai. Teksto tema. Pagrindinis probleminis klausimas, kurį autorius svarsto tekste. Ką autorius turi omeny teigdamas, kad J. Aisčio poetinė utopija virto realybe? Suformuluokite 2-3 pastraipos pagrindinę mintį. Kokia kultūra galėtų būti laikoma muziejiniu eksponatu? Kokia turėtų būti kultūra, kad ji nevirstų muziejiniu eksponatu? Kaip supratote pasakymą, kad "globalizacija išdžiovina dirvožemį, kuriame natūraliai auga kultūros želmenys"? Kokia tai meninė priemonė? Apie kokią kultūrų grupę kalba autorius 4-toje pastraipoje? Nurodykite dvi vidines grėsmes, kurios, autoriaus manymu, gali iškilti šiai kultūrų grupei. Kokį negatyvų kultūros reiškinį aptaria autorius 5-toje pastraipoje? Kokios kalbinės raiškos priemonės išsakomos tekste? Kokie kalbos kūrimo procesai turėtų vykti, kad būtų išvengta neigiamos kitų kalbų įtakos? Kodėl kai kurie žmonės linkę palikti savo šalį? Suformuluokite 7 pastraipos pagrindinę mintį. Literatūriniuose žaidimuose įprasta neigti tai, kuo dar neseniai buvo šventai tikėta". Remdamiesi literatūros istorijos ar savo patirtimi pateikite konkretų tokio reiškinio pavyzdį, pakomentuokite. Suformuluokite mintį, kurią netiesiogiai pasako autorius pateikdamas pavyzdį iš "Prūsų lietuvių balso". Savais žodžiais paaiškinkite pavadinimo prasmę. Teksto žanras.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(2 puslapiai)
  2008-09-23
 • V. Leninas – monopolistinės kapitalizmo stadijos problemų tyrinėtojas

  Įvadas. Kapitalizmo teoriniai aspektai. Kapitalizmo samprata. V. Leninas: svarbiausi gyvenimo ir veiklos faktai. Imperializmas kaip ypatinga kapitalizmo stadija. Išvados.
  Sociologija, namų darbas(12 puslapių)
  2007-03-05
 • V. Mykolaitis-Putinas "Altorių šešėly" (44)

  Vincas Mykolaitis-Putinas "Altorių šešėly" II dalis "Eina gyvenimas". Veiksmo vieta. Veiksmo laikas. Pagrindiniai visuomenės gyvenimo įvykiai. Liudo vasario gyvenimas.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(3 puslapiai)
  2010-04-14
 • V. Preiffer "Gyveni vienas nebūk vienišas"

  V. Preiffer knygos "Gyveni vienas nebūk vienišas" aprašymas. Įvadas. Dėstymas. Knygoje pateikta 10 teiginių apie vienatvę kuriuos autorė stengiasi paneigti. 3 skyrius. 5 skyrius. 6 skyrius. 7 skyrius. Išvados.
  Psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-14
 • V. Žilinskaitė "Kintas"

  Vytautės Žilinskaitės knygos "Kintas" aprašymas ir įspūdžiai.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(1 puslapis)
  2007-03-16
 • Vadyba (13)

  Užduotys: Sudarykite detalių, transportinių partijų judėjimo grafikus nuosekliajam, lygiagrečiajam ir mišriajam operacijų derinimo būdui; Analitiniu būdu apskaičiuokite detalės apdirbimo trukmę skirtingiems operacijų būdams; Kintamoje srovinėje linijoje apdirbamos 5 detalės (A, B, C, D ir E). Pagal pateiktus duomenis apskaičiuokite (sudarykite)linijos darbo laiko trukmę apdirbant "i" gaminį; dalinius (darbinius) srovinės linijos taktus; darbo linijos planą-grafiką; darbo vietų skaičių ir jų apkrovimo koeficientą atskirose operacijose toms detalėms, kurių darbo imlumas imamas iš 1 uždavinio (pažymėtoms X). Sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant tokias plano dalis: Produkcijos planavimo planas; Produkcijos gamybos planas; Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas; Energijos poreikio ir išlaidų planas; Personalo planas; Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas; Gamybos kaštų planas; Medžiagų ir prekių atsargų planas; Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planas; Veiklos sąnaudų planas; Gaminių kainos apskaičiavimas; Įmonės pajamų ir pelno planas; Apyvartinių lėšų poreikio planavimas; Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir išvados. Pateikiami skaičiavimai, reikalingi grafikai ir lentelės.
  Vadyba, namų darbas(24 puslapiai)
  2005-12-03
Puslapyje rodyti po