Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Subkultūros samprata

  Subkultūros sąvokos apibrėžimas. Subkultūros narius vienijantys bruožai.
  Kultūrologija, namų darbas(3 puslapiai)
  2010-01-29
 • Subrangos valdymas

  Subrangos valdymas tiekimo grandinėje, siekiant užtikrinti kokybę statybose. Projektų aprašymas ir duomenų rinkimas. Defektų kilmė ir mastas bei jų atvejai. Duomenų analizė ir pristatymas, siekiant priimti sprendimus susijusius su subrangos valdymu. Išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas grafikais.
  Statyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-08-20
 • Subtipų ir domenų kūrimas

  Darbo užduotis. Subtipų ir domenų kūrimas. Sukurkite failinę geoduomenų bazę ir LV_Line sluoksniui subtipus. Iš atributinės lentelės Category suskaičiuokite ir susikurkite Category lentelę. Naudodamiesi Category laukeliu susikurkite naują stulpelį pavadinimu Klase (Short integer). Category reikšmėms priskirkite kodus. Darbo pradžia. Subtipų kūrimas. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(12 puslapių)
  2008-03-28
 • Sudėtingų elektros grandinių tyrimas

  Sudėtingų elektros grandinių tyrimas. Kintamosios srovės analizė. Sprendimas. Atsakymai. Trifazės srovės analizė. Uždavinio elektros grandinės schemos (dvi .dwg bylos).
  Inžinerija, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-05-14
 • Sudėtingų tiesinių sąrašų programavimas

  Užduotis: Sukurti teksto redaktoriaus modelį. Eilutėje yra 100 simbolių. Duomenis įvesti iš failo. Įterpti ir šalinti eilutę. Redaguojama tekstą stebėti ekrane. Užduoties analizė (programos dialogo pavyzdys). Duomenų struktūros aprašas ir duomenų struktūros grafinė iliustracija. Algoritmo klasių ir metodų aprašymas. Testavimo rezultatai. Išvados. Programos tekstas.
  Programavimas, namų darbas(18 puslapių)
  2007-01-31
 • Sudėtiniai sakiniai

  Sudėtiniai sakiniai parinkti ir suskirstyti į grupes iš J.Apučio knygos "Dvi apysakos". Sudėtiniai sujungiamieji sakiniai. Sudėtiniai prijungiamieji sakiniai. Turintys pirmojo laipsnio šalutinį sakinį (sakinius). Turintys antrojo (ir daugiau) laipsnio šalutinių sakinių (sakinį). Bejungtukiai sakiniai. Skiriami kableliais. Dėmenys skiriami kabliataškiu. Turintys tarp dėmenų brūkšnį. Turintys tarp dėmenų dvitaškį. Mišrieji sakiniai.
  Gramatika, namų darbas(13 puslapių)
  2005-10-31
 • Sugestopedija

  Šis darbas tai sugestopedijos metodo rekomendacijos pradedančiajam mokytojui. Sugestopedija tai čia yra moderni, užsienio kalbų mokymosi metodika. Trumpas supažindinimas su pačiu metodu, paties metodo apžvalga, kritikų šalininkų nuomonės, pabaigoje mano pamąstymai, kaip ir kur galima panaudoti sugestopedijos metodą praktiškai. Vietoj įvado. Kritikai. Šalininkai. Metodą sudaro tokie etapai. Tinkamas fizinis ir psichinis atsipalaidavimas. Motyvuota mokymosi sugestija (afirmacija). Ritmingas kvėpavimas. Tinkama muzika. Kasdienis kartojimas bei praktinis išmokto dalyko pritaikymas. Vietoj pabaigos.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-04-15
 • Suicide

  Darbas anglų kalba. Savižudybės. Introduction. Prevalence and trends. In Other Countries. Methods. Causes. Biological Perspectives. Psychological Theories. Sociological Theories. Prevention. Risk Factors. Signs of Suicidal Intent. Suicide Prevention Programs. Impact on others. Attitudes toward suicide.
  Anglų kalba, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-05-29
 • Sulfanilamidai: atradimas, pripažinimas, vieta vaistų rinkoje

  Įvadas. Sulfanilamidų atradimas. Sulfanilamidų pripažinimas. Prontozilis. Sulfanilamidai šiandien, jų vieta vaistų rinkoje. Apibendrinimas.
  Farmakologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-03-05
 • Sumedėjusių augalų morfologinė charakteristika ir jų augimo sąlygų apibūdinimas

  Darbo tikslas: Pažinti sumedėjusius augalus, mokėti juos apibūdinti morfologiškai bei įvertinti jų augimą lemiančius pagrindinius ekologinius veiksnius. Užduotis.
  Žemės ūkis, namų darbas(12 puslapių)
  2007-04-14
 • Suminio gimstamumo rodiklio tyrimas

  Matematinės statistikos pradmenų analizė, remiantis Lietuvos Statistikos Departamento duomenimis. Suminis gimstamumo rodiklis. Suminio gimstamumo rodiklio grafinis vaizdavimas. Išvados. Darbas iliustruotas: schemomis, grafikais.
  Statistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-06-06
 • Suomijos ekonomika

  Metalo ir elektronikos pramonė. Chemijos pramonė. Maisto pramonė. Lietuvos ir Suomijos santykiai.
  Makroekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-12-09
 • Suomijos socialinės ekonominės raidos ypatumai

  Įvadas. Trumpa informacija. BVP dinamika. Fiskalinė politika. Monetarinė politika. Infliacija. Tarptautinė prekyba. Socialinė politika. Užimtumas ir nedarbas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(14 puslapių)
  2009-11-02
 • Supersistemos ir procesai jose

  Įvadas. Supersistemų (labai sudėtingų sistemų) samprata. Supersistemų tipai. Supersistemų elementų ypatybės. Supersistemų ir aplinkos santykių ypatybės . Supersistemų valdymo tikslai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-11-29
 • Supimo liga ir jos paplitimas

  Įvadas. Supimo ligos paplitimas tarp transpoto priemonių. Laivas. Lėktuvas. Automobilis. Kas sukelia supimo ligą? Supimo ligos simptomai yra skirtumas tarp Supimo ligos ir Jūros ligos? Supimo ligos profilaktika.
  Ligos ir traumos, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-09-08
 • Sūrelių kokybinis ir kiekybinis sudėties vertinimas

  Įžanga. Sūrelių cheminė sudėtis. Maisto produkto kokybinis vertinimas. Maisto produkto kiekybinis vertinimas. Reagentų tirpalų ruošimas. Neutralizacijos metodas. Maisto produkto kokybinės sudėties svarba. Išvados.
  Maisto technologija, namų darbas(12 puslapių)
  2011-05-09
 • Susipažinimas su elektroniniais elementais ir jų vaizdavimas brėžinyje

  Darbo tikslas: Savarankiškai susipažinti su elektroniniais komponentais, pavaizduoti juos grafiškai, naudojant MS Word programą, nubraižyti dėstytojo pateiktą elektroninę schema naudojant MS Word programą. Laboratorinio darbo klausimai. Elektrinė principinė schema.
  Elektromagnetizmas, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-03-23
 • Sutarčių rūšys civilinėje teisėje

  Įvadas. Sutarties samprata, reikšmė ir elementai. Sutarties samprata. Sutarties reikšmė. Sutarties elementai. Sutarties laisvės principas. Civilinių sutarčių rūšys. Viešosios sutartys. Vartojamoji sutartis. Preliminarios sutartys. Imperatyviosios teisės normos ir sutartis. Ikisutartiniai santykiai. Civilinių Sutarčių sudarymo tvarka. Oferta. Akcemtas. Sutarties sudarymo laikas ir vieta. Civilinių sutarčių turinys, forma ir galia. Sutarties vykdymas (sutarties įvykdymas, įvykdymo principai). Sutarties pakeitimas. Sutarties pažeidimas (nutraukimas). Sutarties negaliojimas. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(15 puslapių)
  2009-12-03
 • Sutartys ir jų rūšys

  Įvadas. Dovanojimo sutartis. Paskolos sutartis. Panaudos sutartis. Jungtinė veikla (partnerystė). Lizingo sutartis.
  Komercinė teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-02-23
 • Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos

  Įvadas. Santuoka. Santuokos teisines pasekmės. Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos. Šeimos turto teisinio režimo pabaiga. Įstatymų nustatymo sutuoktinio turto teisinio režimo esmė. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Asmeninė sutuoktinių nuosavybė. Vedybų sutartis. Sutuoktinio civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-01-05
Puslapyje rodyti po