Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendrieji apskaitos principai (3)

  Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-11-09
 • Bendrieji bausmių skyrimo pradmenys

  Įžanga. Bendrieji bausmės skyrimo pradmenys. Bausmė, nesusijusi su laisvės atėmimu. Sąlygos. Kriminalinės bausmės. Nusikaltėlių asmenybės tipai. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(20 puslapių)
  2007-07-09
 • Bendrieji dokumentų saugojimo terminai Lietuvos Respublikoje

  Archyvinių dokumentų saugojimas. Rodyklė.
  Raštvedyba, namų darbas(10 puslapių)
  2006-11-08
 • Bendrieji kasacijos principai civilinio proceso teisėje

  Įvadas. Bendrieji kasacijos principai civilinio proceso teisėje. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-10-19
 • Bendrieji ugdymo principai

  Bendrieji principai. Humanizavimo principas. Demokratizavimo principas. Tautiškumo principas. Diferencijavimo principas. Integravimo principas. Kompleksiškumo principas. Veiklos principas. Teigiamo emocinio fono principas.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-10-13
 • Bendrieji vadybos bruožai teatre ir versle

  Įvadas. Marketingas teatre ir versle. Bendri teatro ir verslo vadybos sėkmę įtakojantys veiksniai. Reklama ir jos įtaka. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-05-19
 • Bendriniai navikų diagnostikos principai

  Endoskopinis tyrimas. Navikų morfologinis tyrimas. Biopsija. Aspiracinė funkcija. Spindulinės diagnostikos principai.
  Ligos ir traumos, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-05-16
 • Bendroji aplinkos apsauga ir ekologija

  Įvadas. Ekosistema ir jos funkcionavimas. Geriamojo vandens būklė ir jo apsauga Kauno Seniūnijoje. Raudonosios knygos žinduoliai Kauno rajone. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, nuotraukomis bei diagramomis.
  Ekologija, namų darbas(15 puslapių)
  2005-12-02
 • Bendroji ekologija ir aplinkos apsauga

  Ekosistemų sukcesija. Ozono sluoksnio problema Lietuvoje ir pasaulyje. Saugomos teritorijos: regioniniai parkai jūsų rajone (Raseinių rajonas). Draustiniai. Lapgirių botaninis draustinis. Jūkainių geomorfologinis draustinis Dubysos regioninis parkas. Blinstrubiškio miško biosferos poligonas. Biosferos poligono paskirtis ir veiklos reglamentavimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Ekologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-01-02
 • Bendroji ekologija ir aplinkos apsauga (3)

  Ekologinė niša. Aplinkos veiksniai. Abiotiniai veiksniai. Biotiniai veiksniai. Antropogeniniai veiksniai. Organizmų reakcija į besikeičiančią aplinką. Bestuburių reikšmė ir nykimo priežastys. Ozono sluoksnio nykimo priežastys. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Ekologija, namų darbas(10 puslapių)
  2008-05-14
 • Bendroji energetika

  2 užduotis. Kai lauko temperatūra -25°C, o kambaryje yra +18°C per gelžbetoninę sieną, kurios ilgis L=3 m, aukštis H=2,5 m susidaro šilumos nuostoliai Q=1,428 kW. Koks sienos storis, jei jos šilumos laidumo koeficientas λ=1,55 W/(m•K)? Spendimas. 2 užduotis. Kokio našumo yra garo katilas, jei jis sudegina B = 2803 m³/h dujų, garo slėgis p = 10 MPa, temperatūra tg = 540°C, maitinančiojo vandens temperatūra tmv = 280°C, garo katilo naudingumo koeficientas ɳk = 88 %, kuro žemutinė degimo šiluma? Sprendimas. Garo turbinos parametrų skaičiuotei naudojami šie fizikiniai dydžiai: Apskaičiuoti savo varianto duomenų lentelėje pažymėtus parametrus, kai kiti parametrai yra žinomi? Sprendimas. Vėjo energija. Horizontalios ašies vėjo jėgainė turi tris sparnus. Kiekvieno iš jų plotas S. 3 klasės vėjas per metus būna t3 – valandų, 4 klasės vėjas – t4 valandų, 8 klasės vėjas – t8 valandų, 15 klasės vėjas – t15 valandų. Rasti pagaminta elektros energijos kiekį Em ir gaunamą sumą L pardavus šią energiją, kai? Sprendimas.
  Inžinerija, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-11-25
 • Bendroji funkcijos tyrimo ir jos grafiko braižymo schema

  Bendroji funkcijos tyrimo schema. Bendroji funkcijos tyrimo schema. Funkciją tiriame pagal tokią schemą. 20 variantas. Nustatome funkcijos apibrėžimo srity. Nustatome ar funkcija lyginė ar nelyginė. Ieškome taškų,kuriuose funkcijos grafikas kerta koordinačių ašis. Funkcijos monotoniškumo (didėjimo ir mažėjimo) taškai bei ekstremumai. Grafiko iškilumo taškai. Grafiko asimptotės. Grafikas.
  Matematika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-11-30
 • Bendroji informacijos apsauga ir autorių teisės

  Įžanga. Dėstymas. Bendrosios informacijos apsaugos priemonės. Autorių teisės. Apie autorių teisių įstatymą. Kam taikomos įstatymo nuostatos? Autorių teisių objektai. Autorių teisių subjektai. Programinės įrangos autorių teisių problemos.
  Civilinė teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-04-27
 • Bendroji maisto produktų technologija: chalva

  Reikalavimai žaliavoms, jų charakteristika. Chalvos gamybos technologija. Chalvos kokybė. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-05-09
 • Bendroji maisto produktų technologija: romo gamyba

  Romo atsiradimo istorija. Romo įvairovė. Skirstymas pagal regionus. Romo rūšys. Romo gamybos technologija. Brandinimas. Distiliavimas. Išlaikymas. Romas valgio gaminime.
  Pramonė ir gamyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-05-06
 • Bendroji psichologija (5)

  A blokas. "Kaip užauginti brandų žmogų". Tikslas – mokėti įvertinti brandaus žmogaus bruožus bei suvokti jo vystymosi veiksnius. B blokas. "Atminties tyrimas". Tikslas – išmokti praktiškai atlikti atminties tyrimą ir geriau suvokti atminties ypatumus. C blokas. "Asmenybės teorijų palyginimas. Tikslas – mokėti atskirti, analizuoti bei įvertinti asmenybės teorijas.
  Psichologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-10-12
 • Bendroji psichopatologija

  Anotacija. Pagrindiniai žodžiai. Įvadas. Sąmonė/budrumas. Kiekybiniai sąmonės sutrikimai. Kokybiniai sąmonės sutrikimai. Dėmesio ir atminties sutrikimai. Dėmesio/galėjimo susikaupti sutrikimus. Vertinimo sutrikimai. Pastabumo ir atminties sutrikimai. Orientacijos sutrikimai. Suvokimo sutrikimai. Kiekybiniai sutrikimai. Kokybiniai sutrikimai.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-12-31
 • Bendrojo apšvietimo įrenginio galios paskaičiavimas

  Užduotis: Surašyti savo varianto duomenis į 1 lentelę. Pagal patalpos ir regimojo darbo pobūdį parinkti lempos tipą ir tinkamas galios ribas. Parinkti šviestuvo tipą ir jo valdymo periodiškumą. Apskaičiuoti patalpos indeksą K. Parinkti darbo paviršiaus santykinį galios tankį ( W/ )/100 lx apšvietos. Apskaičiuoti reikiamą visos patalpos lempų galią, parinkti vienos lempos galią ir apskaičiuoti reikiamą šviestuvų skaičių. Apskaičiuoti didžiausią leistiną atstumą tarp šviestuvų eilių ir nuo kraštinės eilės iki sienos. Pasirinktu masteliu nubraižyti patalpos planą ir brėžinyje pavaizduoti bendrojo apšvietimo šviestuvus. Apskaičiuoti lempų naudojimo trukmę valandomis per metus. Apskaičiuoti, kiek elektros energijos sunaudoja apšvietimo įrenginys per metus.
  Elektronika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-02-26
 • Bendrosios chemijos ir instrumentiniai metodai

  Įvadas. Cheminės analizės metodai. Fizikiniai analizės metodai. Fizikiniai – cheminiai analizės metodai. Išvados.
  Chemija, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-12-18
 • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo palyginamoji analizė "PZU Lietuva" ir "BTA draudimas"

  Įvadas. Bendroji civilinė atsakomybė. UAB "PZU Lietuva" draudimas. UAB "PZU Lietuva" rekvizitai ir istorija. UAB "PZU Lietuva" vizija, misija, vertybės. UAB "BTA draudimas" draudimas. "BTA draudimas" rekvizitai ir istorija. UAB "PZU Lietuva" vizija, misija, vertybės. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo UAB "PZU Lietuva" IR "BTA draudimas" palyginamoji analizė. Draudimo objektas. Draudžiamieji įvykiai. Nedraudžiamieji įvykiai. Draudimo įmoka ir jos skaičiavimas. Draudimo įmoka, jos sumokėjimo tvarka. Draudimo išmokos mokėjimas. Draudėjo teisės ir pareigos. Draudimo sutarties nutraukimo, pakeitimo ir pasibaigimo tvarka ir terminai. Išvados.
  Draudimas, namų darbas(18 puslapių)
  2011-06-03
Puslapyje rodyti po