Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paciento po riešo lūžio kineziterapijos planas

  Duomenys apie pacientą. Pradinis paciento įvertinimas. Planas. Ankstyvas periodas. Ankstyvojo periodo galutinis įvertinimas. Parašyto plano trumpa analizė. Priedai (6).
  Kineziterapija, namų darbas(24 puslapiai)
  2009-04-27
 • Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nagrinėjimas

  5 variantas. Pacientė gydoma stacionare. Į pacientę gydantį gydytoją kreipėsi to paties stacionaro kitame skyriuje dirbanti slaugytoja, norėdama sužinoti apie pacientei taikomas diagnostikos ir gydymo metodikas. Savo prašymą ji motyvavo tuo, kad ši informacija jai reikalinga jos rašomam diplominiam darbui. Ar slaugytojai gali būti suteikta informacija? Atsakymas. Ar kiekvienas paciento sutikimas dėl jam teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų bus galiojantis? Atsakymą pagrįskite Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo konkrečiu straipsniu ir jo dalimi. Atsakymas. Pagal Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo straipsnį "visa informacija apie paciento sveikatos būklę yra konfidenciali ir gali būti teikiama kitiems asmenims tik turint paciento rašytinį sutikimą". Pamąstykite ir atsakykite, kokiais atvejais, Jūsų manymu, informacija apie paciento sveikatos būklę galėtų būti teikiama telefonu? Atsakymas.
  Civilinė teisė, namų darbas(2 puslapiai)
  2010-05-12
 • Padėkos diena

  Kas tai per šventė. Padėkos dienos užuomazgos. Piligrimai. Pirmoji šventė. Tikslios datos paskelbimas. Padėkos dienos simboliai. Padėkos diena šiais laikais.
  Etninė kultūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-12-04
 • Pagalba ir altruistinis elgesys

  Įvadas. Situacijos ypatumai ir motyvacija padėti. Pagalbos motyvacija priklauso nuo turimų galimybių, reikalingų pagalbai. Pagalbos motyvacija padėti kritiniu momentu priklauso ir nuo stebėtojų skaičiaus. Asmenybės faktorių įtaka pagalbos motyvacijai. Teikti pagalbą galime ir iš baimės būti atmesti, sulaukti nepritarimo. Pagalbos objektas.
  Socialinė psichologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-04-04
 • Pagalbinio darbininko saugos ir sveikatos instrukcija

  Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
  Sauga, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-02-13
 • Pagalbos mokiniui Raseinių rajono Pašaltuonio pagrindinėje mokykloje modelis

  Bendrosios sąvokos. Socialinė pedagoginė pagalba. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo planas. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo formos. Klasės auklėtojo veikla teikiant pagalbą. Socialinio pedagogo veikla teikiant pagalbą. Specialiojo ugdymo komisijos veikla teikiant pagalbą mokiniui. Prevencinio darbo grupės veikla teikiant. Pagalbą mokiniui.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-11-12
 • Pagyvenusių ir senų žmonių slaugos poreikiai

  Problema. Ištirti ir analizuoti pagyvenusių ir senų žmonių slaugos poreikius. Problemos aktualumas. Pagyvenusių ir senų žmonių sveikatos apsaugos Lietuvoje analizė. Informacijos apie problemos sprendimo būdus rinkimas ir kaupimas. Literatūros apžvalga. Sveikatos pokyčiai ir poreikiai senstant.
  Slauga, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-03-24
 • Pagrindai ir pamatai (7)

  Aiškinamasis raštas. Apkrovų skaičiavimas. Nuolatinių apkrovų į pamatą skaičiavimas. Kintamų apkrovų į pamatą skaičiavimas. Sniego apkrova. Vėjo apkrova. Pamato įgilinimo gylio nustatymas. Pamato skaičiavimas. Saugos ribinio būvio projektavimas nedrenuojamoms sąlygoms. Pirmo projektavimo būdo (DA1) antra kombinacija (A2+M2+R1). Pirmo projektavimo būdo (DA1) pirma kombinacija (A1+M1+R1). Antro projektavimo būdo (DA2) kombinacija (A1+M1+R2). Trečias projektavimo būdas (DA3) kombinacija (A1+M2+R3). Pamato skaičiavimas. Saugos ribinio būvio projektavimas drenuojamoms sąlygoms. Pirmo projektavimo būdo (DA1) antra kombinacija (A2+M2+R1). Pirmo projektavimo būdo (DA1) pirma kombinacija (A1+M1+R1). Antro projektavimo būdo (DA2) kombinacija (A1+M1+R2). Trečio projektavimo būdo (DA3) kombinacija (A1+M2+R3). Pamato sėdimo skaičiavimas. Tamprusis nuosėdis. Konsolidacijos nuosėdžių skaičiavimas.
  Statyba, namų darbas(24 puslapiai)
  2010-11-30
 • Pagrindinės ekonominės problemos Lietuvoje

  Mikroekonomikos namų rašto darbas. Įvadas. Ekonomikos sąvoka. Lietuvos ekonomikos raidos 1991–2005 metų etapai. Lietuvos problemos. Nedarbas. Skurdas. Žmonių migravimas į užsienį. Kainų didėjimas. Švietimo reformos. Išvados.
  Mikroekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-10-29
 • Pagrindinės gamtos išteklių tendencijos ir dėsningumas

  Įvadas. Sąlygiškai pastovūs gamtiniai ištekliai. Oras. Vanduo. Dirvožemis. Atsikuriantys gamtiniai ištekliai. Miškai ir jų ištekliai. Pasaulinio vandenyno biologiniai ištekliai. Neatsikuriantys gamtiniai ištekliai. Organiniai ištekliai. Nafta. Akmens anglis. Gamtinės dujos. Mineraliniai ištekliai. Sausumos mineraliniai ištekliai. Jūrų mineraliniai ištekliai. Gamtos išteklių naudojimo perspektyvos. Išvados.
  Ekologija, namų darbas(12 puslapių)
  2007-06-12
 • Pagrindinės lietuvių tautos kalendorinės šventės

  Kūčios. Kalėdos. Trys karaliai. Užgavėnės. Velykos. Žolinės.
  Etninė kultūra, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-05-23
 • Pagrindinės nūdienos psichologijos kryptys

  Pagrindinės psichologijos kryptys. Struktūralizmas. Funkcionalizmas. Biheviorizmas. Geštaltpsichologija. Psichoanalizė. Neopsichoanalizė. Kognityvinė psichologija. Humanistinė psichologija. Pagrindinės nūdienos psichologijos krypčių klasifikavimo lentelė. Išvados.
  Psichologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-12-16
 • Pagrindinės pagyvenusiųjų ir vyresnio amžiaus žmonių dietos koregavimas

  Pagrindinės pagyvenusių ir vyresnio amžiaus žmonių dietos koregavimas. Dietos koregavimas. Mažėja energijos poreikis. Skirtumas nuo pagrindinės dietos. Situacija Nr.1. Simptomai. Situacija Nr.2. Simptomai. Situacija Nr. 3.
  Fiziologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-04-12
 • Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymas ir keitimas

  Tikslinės žemės paskirties sąvoka ir rūšys, jos nustatymas. Žemės paskirties keitimas. Šiandieninės praktinės problemos. Išvados.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-09-17
 • Pagrindiniai ISO 9000 grupės standartai. Kokybės vadybos principai

  Įvadas. Pagrindiniai ISO 9000 grupės standartai. Kokybės vadybos principai. Standartizacijos departamentas. Jo uždaviniai. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2006-12-13
 • Pagrindiniai socialinio marketingo komponentai

  Marketingo apibrėžimas. Socialinis marketingas. Socialinio marketingo bruožai. Socialinio marketingo darbuotojų pareigos. Socialinio marketingo koncepcija. Socialinio marketingo produktai: idėjos ir taikymas. Socialinio marketingo elementai.
  Rinkodara, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-06-14
 • Pagrindiniai tarptautinės viešosios teisės bruožai ir jos skirtumai nuo nacionalinės teisės

  Pagrindiniai tarptautinės teisės bruožai. Įstatymų leidimo valdžios nebuvimas. Šaltinių ypatybės. Centralizuotos vykdomosios valdžios nebuvimas. Bendros privalomos kompetencijos teisminio organo nebuvimas. Subjektų ypatybės. Normų laikymosi užtikrinimo ypatybės. Tarptautinės teisės normų privalomumas. Pagrindiniai tarptautinės viešosios teisės skirtumai nuo nacionalinės teisės.
  Teisė, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-01-30
 • Pagrindinių politinių ideologijų panašumai ir skirtumai

  Įvadas. Politinė ideologija. Ideologijų rūšys. Pagrindinių politinių ideologijų požiūris į žmogų. Pagrindinių politinių ideologijų požiūris į valstybę, jos valdžią. Išvados.
  Politologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-04-08
 • Pagrindo įtempimų skaičiavimas

  Pagrindo įtempimų skaičiavimas. 1 užduotis. Teorijos santrauka. Skaičiavimai.
  Statyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-04-19
 • Pagrindo įtempimų skaičiavimas (2)

  Pagrindo įtempimų skaičiavimas. 1 užduotis. Skaičiavimai. Įtempimų komponentės diagrama. 2 uždavinys.
  Statyba, namų darbas(11 puslapių)
  2007-04-19
Puslapyje rodyti po