Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijos vadybos informacijos sistemos (OVIS)

  Organizacijos vadybos informacinė sistema. Duomenų apdorojimo ir sprendimų paramos priemonės. Organizacijos vadybos informacijos sistemos (OVIS) struktūra: posistemiai ir elementai. Kelių lygių reguliavimo kontūrai. Informacijos srautai valdymo objekto makrostruktūroje. Informacinės sistemos kūrimo procesas. Informacijos poreikių nustatymas.
  Komunikacija, namų darbas(12 puslapių)
  2009-10-27
 • Organizacijos valdymas (5)

  Įvadas. Vidurinės mokyklos kaip valdymo bei administravimo objekto ypatybės. Organizacinė valdymo struktūra. Darbuotojų sąrašas. Mokyklos teikiamas produktas ir jo charakteristika. Produktui sukurti reikalingi gaviniai, jų charakteristika. Produktui pagaminti reikalingų gavinių virtimo darbo produktu technologija. Priemonės produktui sukurti. Darbo pasidalijimo ir koordinavimo principai. Korporacinė kultūra. Organizacijos veiklos valdymo ciklo realizavimo ypatybės. Veiklos planavimas. Veiklos organizavimas. Veiklos skatinimas (motyvacija). Veiklos kontrolė ir reguliavimas. Atlyginimas. Organizacijos veiklos valdymo modelio taikymo perspektyvos. Išvados, pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, namų darbas(18 puslapių)
  2011-04-22
 • Organizacijos valdymo analizė: UAB "Saulė"

  Įvadas. Valdymo funkcijų analizė. Organizacijos UAB "Saulė" charakteristika. Veiklos planavimas. Organizavimas. Personalo motyvacija. UAB "Saulė" aplinkos. Kontrolė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-03-01
 • Organizacijos valdymo modeliavimas: AB "Mažeikių nafta"

  Įvadas. Organizacijos AB "Mažeikių nafta" savybių analizė.Išorinis sistemos aprašymas. Vidinė sistemos analizė. AB "Mažeikių nafta" veiklos aprašas. AB "Mažeikių nafta" esybių sąrašas ir aprašas. Organizacijos veiklos modeliai, sudaryti ProcessTeam paketo pagalba. Kompiuterizuoto valdymo eskizinis modelis. Kompiuterizuojami uždaviniai. Biznio taikomųjų uždavinių modelis. Vartotojo interfeiso modelis. Darbas su ProcessTeam paketu. Išvados.
  Internetas, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-11-17
 • Organizacijos veiklos analizė: Vilniaus kolegija

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Dokumentai. Prašymas dėl kasmetinių atostogų. Europass gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl nemokamų atostogų. Iniciatyvinis raštas. Pažyma apie gautas pajamas. Protokolas. Komisijos surašytas aktas. Dviejų asmenų surašytas aktas. Išvados ir apibendrinimai. Priedai (2).
  Raštvedyba, namų darbas(19 puslapių)
  2009-01-02
 • Organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos įvertinimas: UAB "Iksija"

  Nagrinėjama UAB "Iksija". Įmonės charakteristika (įmonės juridinė forma, adresas, darbuotojų skaičius, telefonai, adresas ir kt.). Organizacijos tikslai, uždaviniai, organizacijos struktūra. Organizacijos turima technologija ir įmonės personalas. Organizacijos išorinė aplinka: tiesioginės įtakos veiksniai; netiesioginės įtakos veiksniai.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-11-13
 • Organizacijų darnaus vystymosi planavimo ir valdymo sistemos: AB "Pieno žvaigždės"

  Įmonės charakteristika. Bendra informacija apie įmonę. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės pareigybių ir darbuotojų struktūra. Valdymo informacinės sistemos. Kokybės vadyba. Bendrovės "Pieno žvaigždės" ūkinė veikla. Bendrovės veiklos kryptys, gaminiai. Pieno perdirbimo procesas. Žaliavų supirkimas. Sandėliavimas. Žaliavų pirminis apdorojimas. Pieno mechaninis apdorojimas. Pieno šiluminis apdorojimas. Pieno produktų fasavimas, pakavimas ir ženklinimas. Pieno produktų laikymas ir realizavimas. Veiklos valdymas ir kontrolė. Maisto saugos kokybės ir aplinkos apsaugos politika. Aplinkos vadybos sistema. Produkcijos ir žaliavos kokybės kontrolė. Gavinių kontrolė. Technologinio proceso kontrolė. Gatavos produkcijos kontrolė. Geriamo vandens ir nuotekų kontrolė. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(17 puslapių)
  2008-01-23
 • Organizacijų elgsenos

  Organizacines elgsenos atvejo analizė. Motyvacinės jėgos nustatymas ir pagrindimas. Darbe atliekama darbuotojo motyvacinės jėgos analizė. Apskaičiuojami lūkesčiai, instrumentalumas, motyvacinė jėga pagal pateiktą formulę. Nemotyvuota darbuotoja Atvejo analizė. Motyvacinė jėga.
  Organizacinė psichologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-04-15
 • Organizacijų valdymo struktūros (2)

  Įvadas. "Yazaky" organizacijos struktūra. Organizacijų valdymo struktūros. Valdymo struktūrizavimo samprata. Organizacijos valdymo struktūros aktualumas. Valdymo struktūrų įvairovė. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė – funkcinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra.
  Vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2007-02-06
 • Organizacinė struktūra: AB bankas "Snoras"

  Įvadas. Darbo tikslas – pateikti AB bankas "Snoras" organizacinę struktūrą. Bankų valdymas. Ab bankas "Snoras" veiklos apibūdinimas. AB bankas "Snoras" organizacinė struktūra. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2009-12-27
 • Organizacinės kultūros apklausos analizė: AB "Transcom"

  Transcom - didžiausias operatorius Europoje. Įvadas. Organizacijos elgsenos bruožų apklausos metodologinis pagrindimas. Pagrindinės koncepcijos. Pagrindiniai metodai. Organizacijos elgsenos bruožų apklausos teorinis pagrindimas. Apklausos analizė. AB "Transcom" bendroji charakteristika. Bendra charakteristika apie organizacijoje. dirbančius žmones. AB "Transcom" elgsenos modelis. AB "Transcom" elgsenos bruožų vertinimas. Išvados. Išnašos.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(15 puslapių)
  2008-07-08
 • Organizacinės sistemos funkcionavimo analizė

  Tiriamas objektas – organizacinė sistema UAB "Inkasatorių biuras". Organizacijos UAB "Inkasatorių biuras" savybių analizė. Išorinis sistemos aprašymas. Vidinis sistemos aprašymas Organizacijos veiklos aprašas. Esybių ir procesų suvestinė. Hierarchinis organizacijos veiklos modelis. Pirmojo lygio kontekstinė diagrama. Kompiuterizuoto valdymo modelis. Duomenų struktūros diagramos.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-11-04
 • Organizacinių planų hierarchija

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti organizacinių planų hierarchiją. Organizacinių planų hierarchija. Planavimo samprata ir reikšmė. Planavimo lygis. Organizacinių planų hierarchija. Planų tipai. Strateginiai ir taktiniai planai. Pastovūs planai. Vienkartinio panaudojimo planai. Planų pavidalai. Išvados. Situacijos analizė. Kompanija "Tri – State Telephone".
  Vadyba, namų darbas(16 puslapių)
  2008-01-17
 • Organizacinių valdymo struktūrų raida

  Organizacinė valdymo struktūra. Organizacinių valdymo struktūrų raida.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-05-17
 • Organizavimo proceso valdymas: kelio dangos įrengimo įmonė

  Įvadas. Tikslas: įsigilinti į organizavimo proceso valdymą įmonėje kelio dangos įrengimo versle. Organizavimo proceso darbų ir jų tarpusavio priklausomybės įvardijimas, finansinių resursų nustatymas ir tinklinio modelio konstravimas. Darbų aprašymas ir jų tarpusavio priklausomybės pagrindimas. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Proceso vykdymo tinklinio grafiko braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2009-04-30
 • Organizavimo teorijos analizė

  Organizavimo teorijos analizė. Pardavimo organizavimo procesas. Darbo pasidalijimo analizė. Įmonių hierarchiniai tipai. Struktūrinių grandžių formavimo analizė. Diferenciavimas ir integravimas formalizavimas.
  Vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2011-02-28
 • Organizavimo tobulinimas

  Organizavimo tobulinimas. Pokyčių organizacijoje prigimtis, būtinumas. Organizacinių pokyčių proceso analizė. Tikslų ir uždavinių apibrėžimas ir situacijos įvertinimas. Pokyčių valdymas. Pokyčių valdymo modelis.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-05-20
 • Organizmų prisitaikymai plisti pasauliniame vandenyne: Gyvūnų judėjimas

  Judėjimas vandenyje. Iriamasis judėjimas. Reaktyvinis judėjimas. Banguojamasis judėjimas. Pabaiga.
  Zoologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-04-18
 • Oro savybės

  Įvadas. Skyriai. Atmosferos oro sudėtis jo teršalai. Fizinės oro savybės, jų poveikis žmogui. Ekotoksikologinės problemos Lietuvoje ir pasaulyje. Saulės radiacija ir jos įtaka sveikatai. Klimatas ir mikroklimatas. Atmosferos oro monitoringas. Išvados.
  Kita, namų darbas(14 puslapių)
  2008-03-17
 • Oro tarša Lietuvoje (4)

  Įvadas. Oro tarša Lietuvoje nemažėja. Azoto oksidas ir azoto dioksidas. Sieros dioksidas. Dulkės. Anglies monoksidas. Bendrai apie pirmos grupės medžiagas. Autotransporto teršalai. Anglies dioksidas. Išvada.
  Ekologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-02-25
Puslapyje rodyti po