Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atmosferos oro tarša

  Pramonės įmonės. Smogas. Anglies dioksidas ir pasaulinis klimatas. Ozono sluoksnis. Ozono kiekio mažinimas chlorfluoranglimi. Šiltnamio reiškinys. Teršimas sunkiaisiais metalais. Kita problema - rūgštūs lietūs. Ką apie juos žinome? Sveikatos problemos. Oro tarša ir apsauga Lietuvoje. Praktikos darbas (automobilių taršos tyrimas). Pasiūlymai kaip sumažinti transporto taršą aplinkai. Įdomu. Nuotraukos ir grafikai.
  Ekologija, namų darbas(15 puslapių)
  2005-11-26
 • Atomas (2)

  Atomo sandara. Atomas. Paulio draudimo principas. Cheminė termodinamika. Pirmas termodinamikos dėsnis. Antrasis termodinamikos dėsnis. Polimerai. Jų struktūra ir savybės.
  Cheminiai elementai, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-10-01
 • Atomo branduolio sandara. Glaudžiamasis lęšis

  Atomo branduolio sandara ir pagrindinės savybės. Taško judėjimo lygtis s(t) = 13t + 6t-5 + 2t-2 . Parašykite taško greičio, pagreičio lygtis. Apskaičiuokite greitį ir pagreitį laiko momentu. Glaudžiamuoju lęšiu kuriami vaizdai. Pavaizduokite grafiškai: daiktas yra <F nuotolyje nuo lęšio. Koks ir kur susidaro atvaizdas.
  Fizika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-08-21
 • Atomo sandara (5)

  Ką aš sužinojau apie atomo sandarą, mokydamasi įvairių dalykų. Elektronas. Neutronas. Protonas. Branduolys. Elektroninis apvalkalas. Orbitalė. Išorinis sluoksnis. Elektronų konfigūracija. Oktetas. Atominis skaičius. Masės skaičius. Izotopas. Rezerfordo bandymas: alfa dalelių sklaida. Helio atomo modelis. Daltono atominė teorija.
  Kvantinė mechanika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-04-19
 • Atramos detalės ruošinio apdirbimas

  Įvadas. Detalės brėžinio analizė, konstrukciniai bei technologiniai ypatumai. Mano pasirinkta analizuojama detalė – atrama. Detalę gaminsime tekinimo ir gręžimo operacijomis. Ruošinio medžiagos parinkimas, fizikinių, cheminių bei mechaninių savybių apibūdinimas. Ruošinio tipo parinkimas ir pagrindimas. Įrankių bei įrangos parinkimas ir aprašymas. Ruošinio gamybos technologinio proceso sudarymas. Ruošinio matmenų nustatymas. Detalės tūris ir masė. Ruošinio tūris ir masė. Kaltinio ruošinio užlaidų ir tolerancijų skaičiavimas. Užlaidų skaičiavimas. Kaltinio tūrio ir masės skaičiavimas. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-10-30
 • Atsargų auditas (3)

  Įvadas. Atsargų audito reikšmė ir uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsargų apskaitos būdų įvertinimas. Atsargų įkainojimo metodų įvertinimas. Auditoriaus vaidmuo inventorizuojant atsargas. Auditoriaus ir įmonės vadovybės atsakomybė ir veiksmai darant atsargų auditą. Išvados.
  Auditas, namų darbas(14 puslapių)
  2007-03-29
 • Atsargų valdymas: žemės ūkis AB "Agrowill Group"

  Įvadas. AB "Agrowill Group" charakteristika. Bendri ir atsargų valdymo sprendimai. Atsargų rūšys ir valdymas AB "Agrowill Group". Atsargų sandėliavimas. Atsargų apskaita. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Transportas ir logistika, namų darbas(11 puslapių)
  2008-05-20
 • Atsiskaitymai čekiais ir vekseliais

  Čekio samprata. Čekinis atsiskaitymas. Vekselio samprata. Atsiskaitymai vekseliais. Vekselio požymiai. Pareikštinis vekselis. Orderinis vekselis. Vardinis vekselis.
  Komercinė teisė, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-05-19
 • Atsitiktiniai procesai

  Rasti stacionaraus sprendinio spektrinį tankį, dispersiją ir vidurkį. Kiek kartų diferencijuojamas stacionarusis sprendinys? Sistemos būvių grafas. Tikimybių matrica po 3 žingsnių. Darbas iliustruotas grafikais.
  Matematika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-05-21
 • Atsitiktiniai procesai (2)

  Duotas atsitiktinis procesas. Apskaičiuoti koreliacinę funkciją ir dispersiją. Apskaičiuoti atsitiktinio proceso koreliacinę funkciją vidurkį. Apskaičiuoti proceso ξ(t) vidurkį, dispersiją, koreliacinę funkciją, vienmatį tankį ir vienmatę pasiskirstymo funkciją. Pateikti ne mažiau kaip 10 proceso realizacijų ir apskaičiuoti proceso empirinį vidurkį bei empirinę dispersiją. Palyginti su teorinėmis charakteristikomis. Rasti stacionaraus sprendinio spektrinį tankį, dispersiją ir vidurkį. Kiek kartų diferencijuojamas stacionarusis sprendinys? a) Užrašyti sistemos perėjimo per vieną žingsnį tikimybių matricą. Sudaryti sistemos būvių grafą. Apskaičiuoti perėjimo tikimybių per n žingsnių matricą. Suklasifikuoti būvius. Ar grandinė yra ergodinė? Jeigu taip, tai apskaičiuoti finalines tikimybes. Apskaičiuoti sistemos būvių tikimybes po m žingsnių.
  Matematika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-09-19
 • Atsitiktiniai procesai (3)

  Duotas atsitiktinis procesas. Dydžių ir kovariacinė matrica. Apskaičiuokite (t) koreliacinę funkciją ir dispersiją. Apskaičiuokite atsitiktinio proceso koreliacinę funkciją. Sugeneruokite proceso realizacijų ir apskaičiuokite empirinį proceso vidurkį ir empirinę dispersiją. Palyginkite jas su teorinėmis proceso charakteristikomis. Raskite stacionaraus sprendinio spektrinį tankį, dispersiją ir vidurkį. Kiek kartų diferencijuojamas stacionarusis procesas? Sistema S yra techninis įrenginys, sudarytas iš N blokų, profilaktiškai tikrinamas ir remontuojamas laiko momentas t1, t2,...,tk. Po kiekvieno žingsnio (patikrinimo ir remonto) sistema gali būti vienoje iš būsenų. E0 – visi blokai veikia (nė vienas nekeičiamas nauju), E1 – vienas blokas keičiamas nauju, kiti veikia gerai, E2i – du blokai keičiami naujais, kiti veikia gerai (i<N), ..., EN – visi blokai pakeisti naujais. Užrašykite sistemos perėjimo per vieną žingsnį tikimybių matricą. Sudarykite sistemos būvių grafą. Apskaičiuokite perėjimo tikimybių per n žingsnių matricą. Suklasifikuokite būvius. Ar grandinė ergodinė? Jei taip, apskaičiuokite finalines tikimybes. Apskaičiuokite sistemos būvių tikimybes po m žingsnių.
  Matematika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-12-22
 • Atsitiktinumai

  Įvadas. Atsitiktinumas. Mąstymas. Veiksmas, veikimas, veikla. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-12-06
 • Atstovavimas civilinėje teisėje. Įgaliojimas

  Įvadas. Teorinė dalis. atstovavimas civilinėje teisėje. atstovavimo samprata. Atstovavimo rūšys. Kas negali būti atstovais. atstovo procesinė padėtis. Per atstovą sudaryto sandorio pasekmės. atstovavimo reikšmė. Įgaliojimas. įgaliojimo samprata. Įgaliojimų rūšys. Įgaliojimų formos. Įgaliojimo patvirtinimas. Įgaliojimo terminai. Perįgaliojimas. Įgaliojimo termino pasibaigimas. Išvados. Praktinė dalis. Situacija: "Su piliete K. V. buvo sudaryta terminuota darbo sutartis iki rugsėjo 15 dienos. Likus savaitei iki darbo sutarties termino pabaigos, darbuotoja susirgo. Tikėtina, kad darbuotoja sirgs ir darbo sutarties pasibaigimo dieną. Darbdavys nepageidauja tęsti darbo sutarties, tačiau DK 131 str. numato, kad draudžiama įspėti apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo darbuotoją laikino nedarbingumo metu". Užduotis: ar galima darbuotojo laikino nedarbingumo metu nutraukti terminuotą darbo sutartį dėl jos termino pasibaigimo? Situacijos analizė. Išvados.
  Civilinė teisė, namų darbas(23 puslapiai)
  2009-10-28
 • Atstovavimas civilinėje teisėje. Įgaliojimas (2)

  Teisės teorija ir praktika. 4 variantas. Įvadas. Atstovavimas civilinėje teisėje. Atstovavimo sąvoka ir reikšmė. Įgalinimai ir atstovavimo rūšys. Įgaliojimas. Įgaliojimo samprata, svarba ir rūšys. Išvados. Praktinė užduotis. Su piliete K. V. buvo sudaryta terminuota darbo sutartis iki rugsėjo 15 dienos. Likus savaitei iki darbo sutarties termino pabaigos, darbuotoja susirgo. Tikėtina, kad darbuotoja sirgs ir darbo sutarties pasibaigimo dieną. Darbdavys nepageidauja tęsti darbo sutarties, tačiau DK 131 straipsnis numato, kad draudžiama įspėti apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo darbuotoją laikino nedarbingumo metu. Apibūdinkite darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės tvarką. Ar galima darbuotojo laikino nedarbingumo metu nutraukti terminuotą darbo sutartį dėl jos termino pasibaigimo? Atsakymą pagrįskite. Praktinės užduoties pirmo klausimo analizė. Praktinės užduoties antro klausimo analizė.
  Teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2009-12-18
 • Atvejo analizė (2)

  Atvejo studijos schema: mergaitės įvaikinimo procesas iš sutrikusio vystymosi kūdikių namų. Pirminis kontaktas (tikslas, sąlygos, gauta informacija). Informacijos gavimo būdas. Gauta informacija. Informacijos sistemos ir analizė. Reikalinga papildoma informacija. Probleminės situacijos nustatymas. Pagrindinių tikslų ir uždavinių nustatymas. Pasirinkti informacijos rinkimo būdai (argumentai). Taikytų informacijos būdų apžvalga. Paramos modelio numatymas (prioritetai, ištekliai). Paramos modelio realizavimas. Socialinio darbo metodų (individualus socialinis darbas, socialinis darbas su šeima, socialinis darbas grupėje, socialinis darbas bendruomenėje). Socialinio darbo praktikos modelių taikymas (argumentai). Išteklių sutelkimas paramai. Paramos eigos vertinimas. Suteiktos paramos rezultatų analizė. Apibendrinimas. Iškilusios problemos, nesėkmės, jų priežastys.
  Socialinis darbas, namų darbas(9 puslapiai)
  2005-11-02
 • Atvejo analizė (5)

  Atvejo aprašymas. Teorinė socialinės problemos apžvalga. Kliento problemos tyrimas, įvertinimas, apibrėžimas. Kliento problemos sprendimo planas. Kliento problemos sprendimo rezultatų įvertinimas. Baiga.
  Socialinis darbas, namų darbas(16 puslapių)
  2006-10-20
 • Atvejo analizė: bendruomenės slauga

  Šeimos narių detalus aprašymas. Slaugos planas. Išvados ir rekomendacijos.
  Slauga, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-12-21
 • Atvejo analizė: nesirūpinimas vaiku

  Įvadas. Atlieku praktiką Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre su rizikos šeimomis. Anamnezė. Diagnozė. Problema: Vilma nesirūpina vaiku, neturi socialinių įgūdžių, nepriima socialinės darbuotojos pagalbos. Tokią problemą mato ir Rimas, ir aš, ir socialinė darbuotoja, taip pat tokią pačią problemą mato ir vaikų teisės apsaugos tarnyba. Pagalbos planavimas. Intervencija. Įvertinimas.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-04-15
 • Atvejo analizė: nesirūpinimas vaiku, alkoholio problemos

  Preliminarus problemos formulavimas: Karolinai dabar yra 13 metų, ji gyvena su savo seneliais (motina gyvena užsienyje), Karolinos seneliai mėgsta išgerti. Išankstinių problemos esmės prielaidų formulavimas. Informacijos rinkimas ir atranka. Informacijos analizė. Plano rengimas. Plano įgyvendinimas. Plano vertinimas.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-11-22
 • Atvejo analizė: problemos šeimoje dėl geriančio vyro

  Situacija: Į Priklausomybės ligų centrą buvo nukreiptas 30 metų vyras, kuris jau antrą kartą šį mėnesį buvo neblaivus atvežtas į nakvynės namus. Įvertinimas. Šeimos stipriosios pusės. Šeimos silpnosios pusės. Poreikių nustatymas. Problemos įvertinimas. Situacijos sprendimas taikant problemos sprendimo modelį. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, namų darbas(3 puslapiai)
  2010-04-16
Puslapyje rodyti po