Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Namų darbai

Namų darbai (5800 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Asinchroninė elektros pavara su fazinio rotoriaus varikliu

  13 užduotis. Apskaičiuoti asinchroninio variklio su faziniu rotoriumi paleidimo ir stabdymo priešiniu jungimu varžas. Sudaryti paleidimo ir stabdymo priešiniu jungimu greičio diagramą v=f(t). Sudaryti paleidimo ir stabdymo priešiniu jungimu momento diagramą. Pagal skaičiavimo rezultatus sudaryti variklio automatinio kontaktorinio valdymo schemą.
  Elektronika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-03-06
 • Asmenybė ir sportas

  Asmenybė ir sportas. Sporto psichologija. Sportininko pasitikėjimas savimi. Sportininko nepasitikėjimas savimi. Per didelis sportininko pasitikėjimas savimi. Motyvacija, motyvas, motyvavimas. Sportinės veiklos motyvacijos teorijos. Vidinė ir išorinė motyvacija. Kodėl yra svarbu pakankamas fizinis aktyvumas? Kaip paskatinti mokinius būti fiziškai aktyvesnius? Įvadui.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(11 puslapių)
  2009-04-05
 • Asmenybė, kuria aš žaviuosi

  Įžanga. Interviu su Nijole Navickiene. Pasirinkto asmens pristatymas. Biografija. Šeima. Darbinė veikla. Išvados.
  Psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-05-02
 • Asmenybės bruožų nustatymas naudojant Aizenko asmenybės klausimyną

  Įvadas. Darbo tikslas. Išsiaiškinti kai kuriuos savo asmenybės bruožus, turinčius įtakos bendravimui ir karjerai naudojant Aizenko asmenybės klausimyną. H. Aizenkas ir jo teorijos. Keturi pagrindiniai temperamento tipai. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Ekstraversijos, intraversijos ir emocinio stabilumo ryšys su temperamento tipais. (pagal Aizenką). Asmenybės bruožų įtaka bendravimui ir karjerai. Išvados.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-01-07
 • Asmenybės bruožų nustatymas naudojant Aizenko asmenybės klausimyną (2)

  Įžanga. Teorijos analizė. Trumpa H. Aizenko biografija. Temperamento sąvoka. Temperamentas pagal H. Aizenką. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-02-04
 • Asmenybės psichologija (11)

  Įvadas. Laisvė – determinizmas. Racionalumas – iracionalumas. Holizmas – elementalizmas. Konstitucionalizmas – invaironmentalizmas. Kintamumas – pastovumas. Subjektyvumas – objektyvumas. Proaktyvumas – reaktyvumas. Homeostazė - Heterostazė. Pažinumas - Nepažinumas. Išvada.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(12 puslapių)
  2007-05-17
 • Asmenybės psichologija (12)

  A. Adler "Žmogaus pažinimas" ir Carl R. Rogers "Apie tapimą asmeniu; psichoterapeuto požiūris į psichoterapiją" knygų palyginimas pagal devynis kriterijus. Įvadas. Laisvė – Determinizmas. Racionalumas – Iracionalumas. Holizmas – Elementalizmas. Konstitucionalizmas – Invaironmentalizmas. Kintamumas – Pastovumas. Subjektyvumas – Objektyvumas. Proaktyvumas – Reaktyvumas. Homeostazė – Heterostazė. Pažinumas –Nepažinumas. Atsakymai į klausimus.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(11 puslapių)
  2007-05-24
 • Asmenybės psichologija (13)

  Įvadas. Kuo žmonės skiriasi vieni nuo kitų? Alfred Adler "Žmogaus pažinimas". Gordon W. Allport "Tapsmas". Koks žmogus yra gerai adaptavęs (sveika, ideali asmenybė)? Kaip kultūra veikia žmogaus elgesį? Kaip žmogaus elgesį veikia jo mintis? Kaip žmogaus elgesį veikia nesąmoningi procesai? Kaip biologiniai veiksniai veikia žmogaus elgesį? Kaip reikia auklėti vaikus, kad jie taptų sveikomis asmenybėmis? Ar vaikystė determinuoja suaugusiojo asmenybę? (ar keičiasi suaugusiųjų asmenybė?) Kas lemia asmenybės patologiją? Kokie yra 3 pagrindiniai psichoterapijos principai?
  Asmenybės psichologija, namų darbas(11 puslapių)
  2007-09-26
 • Asmenybės statusas ir vaidmuo grupėje

  Kas tai asmenybė ir asmenybės teorijos. Įvadas. Kai kurie asmenybės apibrėžimai. Asmenybės statusas ir vaidmuo grupėje. Asmenybės teorija turi išspręsti 6 klausimus. Devyni teiginiai apie žmogaus prigimtį. Asmenybės teorijų grupės.
  Socialinė psichologija, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-05-05
 • Asmenybės sutrikimas

  Įvadas. Asmenybės sutrikimų klasifikacija. Paranoidinė asmenybė. Šizoidinė asmenybė. Antisociali asmenybė. Emociškai nestabili asmenybė. Histriorinė (isterinė) asmenybė. Anankastinė asmenybė. Nerimastinga (vengianti) asmenybė. Priklausoma asmenybė. Išvados.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-02-13
 • Asmenybės teorijos (4)

  Įvadas. Psichodinaminė kryptis. Bruožų teorija. Bihevioristinė (elgesio). Humanistinė. Kognityvinės (pažinimo). Egzistencinė. Psichinės gynybos būdai. Išvados.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-03-24
 • Asmenybės teorijos analizė pagal Aaron T. Beck

  Šiame darbe analizuosiu Aaron T. Beck asmenybės teoriją, remdamasi knyga "Kognityvinė terapija ir emociniai sutrikimai". Kuo žmonės skiriasi vienas nuo kito? Koks žmogus yra gerai adaptavęsis (sveika, ideali asmenybė)? Kaip kultūra veikia žmogaus elgesį? Kaip žmogaus elgesį veikia jo mintys? Kaip žmogaus elgesį veikia nesąmoningi procesai? Kaip biologiniai veiksniai veikia žmogaus elgesį? Kaip reikia auklėti vaikus, kad jie taptų sveikomis asmenybėmis? Ar vaikystė determinuoja suaugusiojo asmenybę? Ar keičiasi suaugusiojo asmenybė? Kas lemia asmenybės patologiją? Kokie yra trys pagrindiniai psichoterapijos principai? Aprašykite jūsų gyvenime pagrindinį archetipinį vaizdinį ar temą. Kad įvardintumėte svarbius jums archetipus, pagalvokite apie literatūros ar kino temas, kurios jums patrauklios, daro didelį įspūdį. Kaip šie archetipai veikia jus ar jūsų aplinką? Pateikite pavyzdžių, kaip jie aktualūs dabartiniame jūsų gyvenime. Meilės poreikis. Kokį vaidmenį dabartiniame jūsų gyvenime atlieka meilė? Ar mylite aplinkinius taip, kaip jums to norisi? Ar tenkina jus tai, kaip jie myli jus? Ką žinote apie meilę šeimoje, kurioje užaugote? Kaip reiškiate savo meilę aplinkiniams? Kaip parodote aplinkiniams, kad jums reikia jų meilės, rūpesčio ir dėmesio? Išvardinkite priežastis, dėl kurių bijote mylėti? Kokie barjerai jumyse neleidžia aplinkiniams jūsų mylėti arba jums visiškai priimti aplinkinių meilės? Išvardinkite keletą savo savybių, kurios, jūsų manymu, yra vertos meilės? Kokiu būdu galėtumėte tapti labiau vertu meilės žmogumi? Ar kada nors pagalvojote. Jeigu nepateisinsiu lūkesčių, kuriuos sieja su manim, manęs nemylės. Nieko nemylėsiu, nes bijau būti atstumta. Nesu vertas meilės. Elgesio stebėjimas. Prasmės paieška. Centrinės dispozicijos.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(14 puslapių)
  2009-05-29
 • Asmenybės teorijų praktinė reikšmė ir pritaikymo galimybės

  Asmenybė. Z. Froidas. Id, ego, superego. K. G. Jungas. Individualiosios asmenybės teorija. A. Adleris. E. Eriksonas. Asmenybės nuolatinio keitimosi gyvenime teorija. B. F. Skineris. A. Bandura. A. Maslou. K. Rodžersas. G. Olportas.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-05-02
 • Asmeninė biblioteka

  Knygotyros namų darbas apie asmeninę biblioteką, bibliofilus. Asmeninė biblioteka. Kolekcija. Asmeninė biblioteka. Knygų kriterijai. Knygos mėgėjai. Autografai ir dedikacijos. Knygų rinkimas.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-03-29
 • Asmeninės rekreacinės veiklos analizė

  Įvadas. Stebėjimų tikslas: aptarti dviejų skirtingų savaitės dienų: darbo ir savaitgalio, rekreacinę veiklą. Teorinė rekreacinės veiklos samprata, formų įvairovė ir reikšmė. Rekreacija – žmogaus fizinių ir dvasinių jėgų atgavimo procesas. Asmeninės rekreacinės veiklos suvestinės, analizė ir apibendrinimas. Išvados. Priedai (2). Darbo dienos veiklos fotografija. Savaitgalio dienos veiklos fotografija.
  Asmenybės psichologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-01-30
 • Asmeniniai raštai: kvietimai, skelbimai, žinutės, atvirukai. Pavyzdžių komentaras

  Įvadas. Kvietimai. Skelbimai. Žinutės. Atvirukai. Išvados.
  Raštvedyba, namų darbas(11 puslapių)
  2006-03-02
 • Asmeninio kompiuterio konfigūracija

  Užduotis. Sudarykite asmeninio kompiuterio konfigūraciją, skiriant jai 7400 Lt. Monitorius. Sisteminis blokas. Papildomi išoriniai įrenginiai.
  Kompiuteriai, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-06-03
 • Asmens duomenų apsauga

  Asmens duomens sąvoka. Asmens duomenų apsaugos samprata. Asmens ir duomenų apsaugos istorinė raida. Teisė į privatumą. Teisė į informaciją. Teisminiai precedentai, kaip ADA šaltinis.
  Civilinė teisė, namų darbas(20 puslapių)
  2005-06-08
 • Asmens socialinė istorija

  Asmuo. Informacija. Šeima. Išsimokslinimas ir darbo patirtis. Skirtumai. Aplinkos veiksniai. Rūpestis, poreikis, problema. Pagalbos pranašumai ir trūkumai.
  Socialinis darbas, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-05-24
 • Asmenų, turinčių kompiuterį ir interneto prieigą Lietuvoje statistinis tyrimas 2004-2007 metais

  Įvadas. Tikslas - panaudojant statistines analizės metodus ištirti ir įvertinti asmenų, turinčių kompiuterį ir interneto prieigą Lietuvoje. Asmenų turinčių kompiuterį ir interneto prieigą statistinis tyrimas. Asmenys, kurie naudojasi kompiuteriu ir internetu santykiniai dydžiai. Asmenų, naudojančių kompiuterį ir internetą vidutiniai rodikliai. Asmenų, naudojančių kompiuterį ir internetą dinamikos eilutės. Asmenų, naudojančių kompiuterį ir internetą analitiniai rodikliai. Išvados.
  Statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2009-04-06
Puslapyje rodyti po