Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Logika

Logika (64 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Logika ir mokslo metodologija

  Logikos apibrėžimas. Jos santykis su kitais mokslais. Logikos reikšmė. Minčių loginės struktūros. Formalizavimo metodas. Teiginių logikos samprata. Teiginiai ir gramatiniai sakiniai. Paprasti ir sudėtiniai teiginiai. Loginis neigimas. Konjunkcija, disjunkcija. Disjunkcija. Implikacija, ekvivalentiškumas. Indukcijos metodai. Analogija. Sudėtinių teiginių neigimas. Daugiareikšmės teiginių logikos samprata. Trijų reikšmių logika. Silogistika. Įrodymo struktūra. Įrodymų klasifikacijos. Loginės klasės skirstymas ir klasifikacija. Klasių skirstymo (klasifikacijos) taisyklės. Išsprendžiamumo problema teiginių logikoje. Pagrindinių teiginių logikos dėsniai - išvedimo taisyklės. Loginė klasė ir jos struktūra. Loginės klasės sąvokos. Sąvokų sudarymas. Santykiai tarp loginių klasių (sąvokų). Sąvokos apibrėžimo samprata. Apibrėžimo struktūra. Pagrindinės apibrėžimų rūšys. Sąvokų apibrėžimo taisyklės. Veiksmai su loginėmis klasėmis. Bendra predikatų logikos samprata. Savybių ir santykių teorija. Kvantoriai. Dedukcinis metodas. Įrodymų klaidos. Įrodymų taisyklės. Netiesioginio įrodymo būdai. Tezės paneigimo būdai.
  Logika, konspektas(20 puslapių)
  2008-03-27
 • Logika ir mokslo metodologija (2)

  Loginių klasių teorija. Įvertinkite apibrėžimo taisyklingumą (raskite klaidą, jei yra). Nustatykite apibrėžimo rūšį. "Korupcija – tai įstatymo į savo pilietinės pareigos Tėvynei paniekinimas". Suskirstykite loginę klasę i poklasius ir nurodykite skirstymo rūšį. Sudėkite ir sudauginkite šias logines klases. Teiginių logika. Formalizuokite šiuos teiginius. Sudarykite teisingumo lentelę (matricą) šiai išraiškai. Parodykite samprotavimo pagrįstumą formaliosios dedukcijos metodu. Tik perskaitę skyrių apie Silogistikos teoriją, išspręskite šiuos uždavinius. Atlikite konversiją ir obversiją šiam teiginiui. Padarykite išvadą iš šių prielaidų (jei teisinga išvada negalima – paaiškinkite kodėl). Įvertinkite silogizmo taisyklingumą. Jūsų žinios apie Įrodymą ir Argumentaciją, jų taisykles ir klaidas padės spręsti uždavinius. A. Raskite tezę, argumentus (ir nustatykite klaidų pobūdį, jei jos yra). Įrodykite arba paneikite šią tezę. Sudarykite trumpą svarbiausių logikos terminų žodynėlį (ne daugiau 10 terminų).
  Logika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-03-17
 • Logika: Profesionali kariuomenė Lietuvoje

  Logikos dalyko argumentuotas tekstas: Ar reikalinga profesionali kariuomenė Lietuvoje? Tezė, argumentai bei kontrargumentai.
  Logika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-03-02
 • Logika: teksto analizė

  Teksto analizė. Tezė: Klimato kaita labiausiai pažeidžia besivystančių šalių skurstančias moteris ir vaikus. Reikia išsiaiškinti ar visi žodžiai šioje tezėje yra vienareikšmiški. Argumentai. Išvados. Priedas (M.A. Pavilionienė: "Klimato kaita ir lytys").
  Logika, namų darbas(5 puslapiai)
  2011-02-02
 • Logikos analizė: aukštasis universitetinis išsilavinimas

  Logikos darbas: "Problemos kylančios dėl aukštojo universitetinio išsilavinimo būtinybės Lietuvoje". Tekstas. T: Lietuvos darbo rinka, pasenęs požiūris į aukštąjį išsilavinimą ir noras didelių jėgų neeikvojančiu darbu užsitikrinti ateitį, sukviečia į universitetus vis daugiau nemotyvuotų studentų. A1-A4. KA1-KA4. AP. Išvada.
  Logika, namų darbas(3 puslapiai)
  2010-04-19
 • Logikos analizė: Lietuvos kariuomenės reforma

  Argumentuotas tekstas. Lietuvos kariuomenės reforma. Rugsėjo 15 d. krašto apsaugos ministras Juozas Olekas pasirašė įsakymą dėl šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą sustabdymo, tokiu būdu visiškai atsisakant šauktinių. Šio teksto tikslas – palyginti argumentus už ir prieš dėl kariuomenės reorganizavimo, taip pat bandyti įrodyti, jog šio įsakymo patvirtinimas pakryptų tėvynės gynybos žlugdymo kryptimi.
  Logika, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-10-19
 • Logikos argumentuotas tekstas

  Logikos argumentuoto teksto pavyzdys.
  Logika, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-02-19
 • Logikos argumentuotas tekstas (2)

  Argumentuotas tekstas. Privalomoji karo tarnyba.
  Logika, analizė(3 puslapiai)
  2007-03-06
 • Logikos argumentuotas tekstas (3)

  Logikos argumentuotas tekstas. Geros darbo sąlygos UAB "Emilekstoje" – būtinos.
  Logika, analizė(3 puslapiai)
  2008-01-16
 • Logikos argumentuotas tekstas (4)

  Logikos argumentuotas tekstas: "Problemos, kylančios darbinėje sistemoje".
  Logika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-03-08
 • Logikos argumentuotas tekstas (5)

  Logikos argumentuotas tekstas: "Didieji prekybos tinklai turėtų nedirbti per didžiąsias metų ir valstybines šventes".
  Logika, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-03-22
 • Logikos argumentuotas tekstas (6)

  Logikos argumentuotas tekstas. Automobilis - privalumai ir trūkumai.
  Logika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-06-09
 • Logikos argumentuotas tekstas (7)

  Logikos argumentuotas tekstas: Vėjo jėgainės netoli gyvenamųjų namų – grėsmė bendruomenei. Tezė. Argumentas 1: Žala sveikatai. Argumentas 2: Žemės nuvertėjimas. Argumentas 3: Triukšmas. Kontraargumentas 1: Ekologija. Kontraargumentas 2: Ekonomiškumas. Kontraargumentas 3: Antimonopolija. Atsakymas.
  Logika, namų darbas(3 puslapiai)
  2010-01-14
 • Logikos argumentuotas tekstas: Aštuonių darbo valandų grafikas geriau nei slenkantis

  Logikos argumentuotas tekstas: Aštuonių darbo valandų grafikas geriau nei slenkantis. Išvados.
  Logika, analizė(3 puslapiai)
  2007-03-07
 • Logikos argumentuotas tekstas: Genetiškai modifikuotas maistas

  Teiginys: Lietuvoje nederėtų auginti genetiškai modifikuotų (GM) augalų. 9 argumentai, 9 kontrargumentai, apibendrinimas, išvada.
  Logika, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-06-18
 • Logikos argumentuotas tekstas: kairiarankiškumas

  Logikos argumentuotas tekstas: kairiarankiškumas.
  Logika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-11-13
 • Logikos mokslo raida

  Įvadas. Logikos mokslas. Logikos mokslas ir jo vieta mokslų sistemoje. Logika senovės Rytų šalyse. Logikos priešistorė. Logika senovės Kinijoje. Logika senovės Indijoje. Antikinė logika. Antikinės logikos atsiradimas. Pirmosios logikos mokyklos. Elėjos mokykla. Sokrato logika. Platono pažinimo teorija. Aristotelio logikos teorija. Aristotelis − logikos mokslo tėvas. Pagrindiniai Aristotelio logikos teorijos bruožai. Megariečių − stoikų mokykla. Komentatorių ir vadovėlių laikotarpis. Viduramžių logika. Viduramžių logikos periodizacija. Senoji logika. Senosios logikos šaltiniai. Senosios logikos problematika. Pjeras Abeliaras − žymiausias senosios logikos atstovas. Naujoji logika. Naujosios logikos šaltiniai. Naujosios logikos pasiekimai ir trūkumai. Petras Ispanas − pagrindinis naujosios logikos kūrėjas. Modernioji logika. Moderniosios logikos tendencijos. W. Ockhamas ir okamistai. Logika naujaisiais amžiais. Logikos raidos tendencijos. Logikos nuosmukis XV − XVII amžiuje. Naujos tendencijos ir logikos atgimimas. Indukcinės logikos raida. F. Baconas − indukcinės logikos kūrėjas. Indukcinės logikos raida XVIII − XX amžiuje. Simbolinės logikos raida. G. Leibnizas − simbolinės logikos pradininkas. Simbolinės logikos raida XIX − XX amžiaus pradžioje. Naujausias simbolinės logikos laikotarpis. Logikos istorija Lietuvoje. Scholastinė logika. Logikos mokslo Lietuvoje atsiradimas. Scholastinės logikos Lietuvoje metodas ir objektas. Lietuvos scholastinės logikos pasiekimai. Naujųjų amžių logikos recepcija Lietuvoje. Švietimo reforma Lietuvoje XVIII amžiuje. Kazimiero Narbuto "Logika". Modernioji logika Lietuvoje. Logikos mokslas po Nepriklausomybės paskelbimo. Logikos mokslas okupacijos metais ir po Nepriklausomybės atkūrimo. Išvados. The Development of Logic.
  Logika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2005-12-09
 • Logikos objektas

  Įvadas. Logikos objektas. Minties loginė struktūra. Formalizavimas. Logikos apibrėžimas. Logikos ryšys su teise ir kitais mokslais, jos reikšmė. Logikos kilmė. Pagrindiniai logikos raidos etapai. Išvados.
  Logika, referatas(14 puslapių)
  2008-01-05
 • Logikos objektas (2)

  Įvadas. Minties loginė struktūra, formalizavimo metodas. Logikos apibrėžimas, jos reikšmė. Logikos santykis su teise ir kitais mokslais. Logikos kilmė ir pagrindiniai raidos etapai. Išvada.
  Logika, referatas(8 puslapiai)
  2008-04-16
 • Logikos pagrindai

  Daugiareikšmė logika. Daugiareikšmės logikos samprata. Trijų reikšmių logika. Modalinė logika. Modalumai. Loginiai ir fiziniai modalumai. Deontinė logika. Normų rūšys. Normos struktūra. Normų operatoriai. Vertinimų logika. Vertinimo struktūra. Gėrio rūšys. Išvados.
  Logika, referatas(15 puslapių)
  2008-11-18
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po