Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Lietuvių kalba>Gramatika>Gramatikos referatai

Gramatikos referatai (32 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Akcentologija (6)

  Įvadas. Kirčiuotas tekstas. Bendriausi lietuvių kalbos kirčiavimo dėsniai. Žodžio galo ir vienskiemenių žodžių kirčiavimas. Antrojo nuo galo skiemens taisyklė kaitomuose žodžiuose. Daiktavardžių kirčiavimas. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Trečioji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Pirminiai (paprastieji) daiktavardžiai. Priesaginiai daiktavardžiai. Galūninės darybos daiktavardžiai. Tarptautinių daiktavardžių kirčiavimas. Būdvardžių kirčiavimas. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Trečioji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Priesaginiai būdvardžiai. Galūninės darybos būdvardžiai. Įvardžiuotiniai būdvardžiai. Įvardžių kirčiavimas. Pirminiai (paprastieji) įvardžiai. Priesaginės darybos įvardžiai. Samplaikiniai įvardžiai. Veiksmažodžių kirčiavimas. Pagrindinių formų kirčiavimas. Pirminiai veiksmažodžiai. Mišrieji veiksmažodžiai. Antriniai veiksmažodžiai. Asmenuojamųjų veiksmažodžio formų kirčiavimas. Tiesioginė nuosaka. Tariamoji nuosaka. Neasmenuojamųjų veiksmažodžių formos. kirčiavimas. Dalyviai. Padalyviai. Prieveiksmių kirčiavimas. Darybiškai neskaidomi prieveiksmiai. Darybiškai skaidomi prieveiksmiai. Prieveiksmiai su formantu –(i)ai. Prieveiksmiai su formantu –(i)aip. Prieveiksmiai su formantu –iau. Prieveiksmiai su formantu –iausia(i). Suaugtiniai prieveiksmiai. Suprieveiksmėję pavieniai žodžiai. Prielinksnių, jungtukų ir dalelyčių kirčiavimas. Prielinksnių kirčiavimas. Jungtukų kirčiavimas. Dalelyčių kirčiavimas.
  Gramatika, referatas(24 puslapiai)
  2009-01-19
 • Atpasakojimo rašymas pradinėse klasėse

  Įvadas. Atpasakojimų rūšys. Atpasakojimo rašymas pradinėse klasėse. Atpasakojimo parengimo schema. Išvados.
  Gramatika, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-05
 • Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidos (2)

  Įvadas. Sintaksės sąvoka. Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidos. Išvados. Kalbos kultūros svarba.
  Gramatika, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-12
 • Daiktavardis ir veiksmažodis

  PowerPoint pristatymas. Konkretūs daiktavardžiai. Abstraktūs daiktavardžiai. Tikriniai ir bendriniai daiktavardžiai. Daiktavardžių skaičiai. Daiktavardžių linksniai. Veiksmažodžio skaičiai ir asmenys. Veiksmažodžio laikai. Veiksmažodžio nuosakos. Veiksmažodžio asmenuotės. Užduotys. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Gramatika, referatas(21 skaidrė)
  2008-01-10
 • Daiktavardžio skaičiaus kategorija rusų ir lietuvių kalbose

  Daiktavardžio skaičiaus kategorija rusų ir lietuvių kalbose. Panašumai ir skirtumai, bendri bruožai. Darbas lietuvių bei rusų kalbomis. Skaičiaus kategorija. Abstrakcijos. Vienaskaitiniai tikriniai vardai. Категория числа. Выражение и значение форм числа. Существительные singularia tantum и лексикализация форм множественного числа. Существительные pluralia tantum.
  Gramatika, referatas(12 puslapių)
  2007-04-02
 • Daiktavardžių linksnių vartojimas ir reikšmės

  Įvadas. Vardininkas. Galininkas. Kilmininkas. Naudininkas. Įnagininkas. Vietininkas. Teksto "po vakarienės kalbasi dvi seserys ir teta" semantinės priešpriešos linksnių distribucija. Gramatiniai ir semantiniai linksniai. Išvados.
  Gramatika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-12
 • Dalyvių vartosenos tipai K. Sirvydo "Punktai sakymų"

  Įvadas. Dalyvių vartosenos tipai K.Sirvydo "Punktai sakymų". Atributinės vartosenos atvejai. Pusiau predikatinės vartosenos atvejai. Predikatinės vartosenos atvejai. Išvados.
  Gramatika, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-01
 • Darybiniai sinonimai ir jų nagrinėjimas

  Įvadas. Svarbiausios sąvokos. Darybinių sinonimų sąvoka, vieta tarp kitų sinonimų. Darybiniai sinonimai ir variantai. Darybiniai sinonimai ir polisemija. Darybiniai sinonimai ir stilius. Išvados. Šaltiniai (9).
  Gramatika, referatas(11 puslapių)
  2006-02-07
 • Gamtos reiškiniai lietuvių frazeologijoje ir leksikoje

  Įvadas. Gamtos reiškiniai lietuvių leksikoje. Gamtos reiškiniai lietuvių frazeologijoje. Išvados.
  Gramatika, referatas(15 puslapių)
  2008-01-11
 • J. Jablonskis "Lietuvių kalbos gramatika"

  Darbas pavadinimu: "Nekaitomų kalbos dalių aptarimas Jono Jablonskio "Lietuvių kalbos gramatikoje". Įvadas. Nekaitomų kalbos dalių aptarimas. Prieveiksmis. Prielinksnis. Jungtukas. Jaustukas ir ištiktukas. Dalelytė. Išvados.
  Gramatika, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-24
 • Jono Jablonskio sukurti naujadarai

  Įvadas. Jono Jablonskio naujadarai. Išvados.
  Gramatika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-10
 • Kalbos dalys (2)

  Įvardis, įvardžių grupės, morfologinės kategorijos: giminė, skaičius, linksnis. Jungtukas. Veiksmažodis, jo morfologinės kategorijos: nuosaka, skaičius, asmuo, rūšis. Prieveiksmis. Dalelytė, Prielinksnis. Jaustukas. Skaitvardis ir jo morfologinės ypatybės. Ištiktukas. Būdvardis ir jo morfologinės kategorijos: giminė, skaičius, linksnis, laipsnis. Daiktavardis.
  Gramatika, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-12
 • Kalbos dalių apžvalga studijuojamoje ir gimtojoje kalboje (vokiečių ir lietuvių kalbos)

  Įvadas. Daiktavardis. Veiksmažodis. Būdvardis. Skaitvardis. Prieveiksmis. Įvardis. Prielinksnis. Jungtukas. Dalelytė. Jaustukas. Ištiktukas. Artikelis. Išvados.
  Gramatika, referatas(14 puslapių)
  2007-01-19
 • Kirčiavimas (3)

  Kirčiuotas tekstas. Kirtis ir priegaidė. Praktinės kirčiavimo taisyklės. Daiktavardžių kirčiavimas. Kirčiuotės, svarbiausi jų požymiai. Priesaginių daiktavardžių kirčiavimas. Priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimas. Sudurtinių daiktavardžių kirčiavimas. Tarptautinių daiktavardžių kirčiavimas. Būdvardžių kirčiavimas. Kirčiuotės. Priesaginių būdvardžių kirčiavimas. Negimininių būdvardžio formų (bevardės giminės) kirčiavimas. Įvardžiuotinių būdvardžių kirčiavimas. Skaitvardžių kirčiavimas. Kiekinių skaitvardžių kirčiavimas. Kelintinių skaitvardžių kirčiavimas. Įvardžių kirčiavimas. Veiksmažodžių kirčiavimas. Pagrindinių formų kirčiavimas. Asmenuojamųjų veiksmažodžio formų kirčiavimas. Neasmenuojamųjų veiksmažodžio formų kirčiavimas. Prieveiksmių kirčiavimas. Prielinksnių, jungtukų, dalelyčių kirčiavimas.
  Gramatika, referatas(16 puslapių)
  2009-03-30
 • Klaidos, pasitaikančios konstrukcijose prielinksnis + galininkas

  Klaidos, pasitaikančios konstrukcijose prielinksnis + galininkas. Apie, palei, per, aplink, pagal, pro, prieš, priešais, į, po su galininku, paskui, paskum. Išvados.
  Gramatika, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-15
 • Kuo skiriasi [e] nuo ilgojo balsio [e]

  Įvadas. Artikuliaciniai požymiai balsio [e] ir ilgojo balsio [e]. Akustiniai požymiai balsio [e] ir ilgojo balsio [e]. Balsių [e] ir [e] rašyba. Balsių [e] ir [e] vartojimas. Fonologinis savarankiškumas. Variantai. Tarties klaidos.
  Gramatika, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-21
 • Lietuvių kalbos gramatika

  Lietuvių kalbos gramatikos. Kas toji kalbos kultūra ir kam jos reikia. Lietuvių bendrinės kalbos susiformavimas, jos plėtotė. Lietuva carinės Rusijos sudėtyje. Atkurtoji Nepriklausoma Lietuva. Kalbos normos ir norminimo kriterijai.
  Gramatika, referatas(16 puslapių)
  2006-01-20
 • Lietuvių kalbotyra ir kalbotyrininkai

  Įžanga. Lietuvių kalbos mokslinio tyrimo pradžia. Kazimieras Būga. Jonas Jablonskis. Juozo Pikčilingio rašytinis palikimas. Stilistika. Išvados.
  Gramatika, referatas(12 puslapių)
  2007-01-03
 • P. Kniūkštos monografijos "Priesagos -inis būdvardžiai" lingvistinė analizė

  Pratarmė. Teksto funkcinis stilius, postilis. Stilistinės ypatybės. Teksto informacija. Teksto skaida. Kohezija. Integracija. Teksto fragmentų autosemantija. Retrospekcija ir prospekcija. Kontinuumas. Modalumas. Lingvistinė poskyrio analizė. Išvados.
  Gramatika, referatas(34 puslapiai)
  2007-02-05
 • Pagrindinis lietuvių terminologijos šaltinis – žodžių daryba

  Įvadas. Morfologinė terminų daryba. Sintaksinė terminų daryba. Morfologinės terminų darybos pricipai. Priesaginė terminų daryba. Veiksmažodžių vediniai. Vardažodžių vediniai. Galūninė terminų daryba. Veiksmažodžių vediniai. Vardažodžių vediniai. Priešdėlinė terminų daryba. Sudurtinių terminų daryba. Daiktavardiniai sudurtiniai terminai. Veiksmažodiniai sudurtiniai terminai.
  Gramatika, referatas(12 puslapių)
  2006-12-30
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po