Išplėstinė paieška
 
 
 

Gramatika (99 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Neasmenuojamosios veiksmažodžio formos

  Bendratis. Dalyviai. Neveikiamieji dalyviai. Veikiamieji dalyviai. Bevardė giminė. Sangrąžiniai dalyviai. Sangrąžiniai dalyviai. Laipsniavimas. Vartojimas. Pusdalyviai. Padalyvių reikšmės ir vartosena. Aplinkybiniai padalyviai. Aiškinamieji padalyviai. Būdinys. Siekinys.
  Gramatika, špera(4 puslapiai)
  2005-06-05
 • Neasmenuojamosios veiksmažodžio formos

  PowerPoint pristatymas. Dalyviai. Dalyviai daromi. Veiksmažodžiai. Esamojo laiko veikiamųjų dalyvių daryba. Esamojo laiko neveikiamųjų dalyvių daryba. Būtojo kartinio laiko veikiamųjų dalyvių daryba. Būtojo laiko neveikiamųjų dalyvių daryba. Būtojo dažninio laiko veikiamųjų dalyvių daryba. Būsimojo laiko veikiamųjų dalyvių daryba. Būsimojo laiko neveikiamųjų dalyvių daryba. Reikiamybės dalyvių daryba. Veikiamųjų dalyvių bevardė giminė. Neveikiamųjų dalyvių bevardė giminė. Neveikiamųjų dalyvių bevardė giminė. Esamojo laiko padalyvių daryba. Būtojo kartinio laiko padalyvių daryba. Būtojo dažninio laiko padalyvių daryba. Pusdalyvių daryba.
  Gramatika, pristatymas(20 skaidrių)
  2010-09-20
 • Onomasiologija

  Semasiologija ir onomasiologija. Leksikologija. Nominacinė veikla. Motyvacijos samprata bei jos rūšys. Absoliutinė (fonetinė) motyvacija. Reliatyvioji motyvacija. Darybinė motyvacija. Semantinė motyvacija. Žodžio motyvacija, etimologija, reikšmė.
  Gramatika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-03
 • P. Kniūkštos monografijos "Priesagos -inis būdvardžiai" lingvistinė analizė

  Pratarmė. Teksto funkcinis stilius, postilis. Stilistinės ypatybės. Teksto informacija. Teksto skaida. Kohezija. Integracija. Teksto fragmentų autosemantija. Retrospekcija ir prospekcija. Kontinuumas. Modalumas. Lingvistinė poskyrio analizė. Išvados.
  Gramatika, referatas(34 puslapiai)
  2007-02-05
 • Padalyvis ir pusdalyvis

  Padalyvis. Morfeminė struktūra. Padalyvių vartojimo klaidos. Pusdalyvis. Morfeminė struktūra. Pusdalyvių vartojimo klaidos.
  Gramatika, konspektas(3 puslapiai)
  2005-09-29
 • Pagrindinis lietuvių terminologijos šaltinis – žodžių daryba

  Įvadas. Morfologinė terminų daryba. Sintaksinė terminų daryba. Morfologinės terminų darybos pricipai. Priesaginė terminų daryba. Veiksmažodžių vediniai. Vardažodžių vediniai. Galūninė terminų daryba. Veiksmažodžių vediniai. Vardažodžių vediniai. Priešdėlinė terminų daryba. Sudurtinių terminų daryba. Daiktavardiniai sudurtiniai terminai. Veiksmažodiniai sudurtiniai terminai.
  Gramatika, referatas(12 puslapių)
  2006-12-30
 • Prielinksniai

  Įvadas. Prielinksnių konstrukcija. Prielinksnių vartojimas. Prielinksnių skirstymas. Daugiareikšmiai prielinksniai. Prielinksniai su kilmininku. Prielinksniai su keliais linksniais. Išvados.
  Gramatika, referatas(22 puslapiai)
  2005-09-01
 • Prielinksnis

  Prielinksniai. Prielinksnių rūšys. Prielinksnių vartojimas.
  Gramatika, referatas(3 puslapiai)
  2005-06-08
 • Prielinksnių vartojimas

  Prielinksnių vartojimas: Ant, Apie, Aplink, Iki, Ligi, Į, Iš, Nuo, Pagal, Palei, Pas, Per, Po, Prie, Prieš, Pro, Su, Už.
  Gramatika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-10-17
 • Priesagų balsių rašymas

  PowerPoint pristatymas. Su y rašomos dažniausiai priesagos. Su balse i. Su ė įsidėmėti priesagas. Balsė e. Moterų pavardžių priesagos. Neištekėjusių moterų pavardės turi priesagas: -aitė, -ytė, -utė, -iūtė. Tarptautinės priesagos.
  Gramatika, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-12-11
 • Rašyba

  4 lietuvių kalbos rašybos testai.
  Gramatika, testas(8 puslapiai)
  2005-02-21
 • Rašybos ir skyrybos klaidos

  Įvadas. Klaidos, klaidų analizė. Išvados.
  Gramatika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-03-02
 • Rašybos metodinė medžiaga. Teorija ir praktika

  Nosinių raidžių rašymas žodžių šaknyje. Praktinės užduotys. Veiksmažodžių kamienų rašymas. Praktinės užduotys. Priebalsių rašymas žodžių kamienuose. Praktinės užduotys. Galūninių nosinių balsių rašymas. Praktinės užduotys. Priesagų balsių rašymas. Praktinės užduotys. Priešdėlių rašymas. Praktinės užduotys. Sudurtinių žodžių rašymas. Praktinės užduotys. Žodžių rašymas kartu ir atskirai. Praktinės užduotys.
  Gramatika, namų darbas(17 puslapių)
  2007-02-07
 • Semantizmai (8)

  Įvadas. Veiksmažodžiai. Daiktavardžiai. Būdvardžiai ir prieveiksmiai. Perimtos svetimos reikšmės. Išvados.
  Gramatika, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-02
 • Sinonimai

  Įvadas. Sinonimų apibrėžimas. Sinonimiškumo kriterijai. Sinonimija ir polisemija. Sinonimų atsiradimas. Sinonimų pora, eilė, dominantė. Sinonimų skirstymas. Leksiniai sinonimai. Absoliutieji ir paprastieji leksiniai sinonimai. Sisteminiai sinonimai. Kontekstiniai sinonimai. Loginiai sinonimai, arba substitutai. Ideografiniai sinonimai. Stilistiniai sinonimai. Ideografiniai ir stilistiniai sinonimai. Gramatiniai sinonimai. Morfologiniai sinonimai. Sintaksiniai sinonimai.
  Gramatika, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-04
 • Sintaksė (3)

  Sudėtinių sudėtingųjų sakinių analizė. Bejungtukiai sakiniai. Komponentų kiekis. Bejungtukiai sakiniai skirstomi į 7 pogrupius. Bejungtukiai sakiniai. Įvadinės pastabos. Bejungtukiai išskaičiuojamieji sakiniai. Veiksmų vienalaikiškumo reikšmė. Veiksmų sekos reikšmė. Gretinamieji sakiniai. Grynieji gretinamieji sakiniai. Gretinamieji priešpriešiniai sakiniai. Sąlygojamieji sakiniai. Sąlygos sakiniai. Laiko sakiniai. Nuolaidos bei neatitikimo sakiniai. Sudėtingieji bejungtukiai sakiniai. Veiksmų nuoseklumo, arba sekos, reikšmė. Gretinamieji sakiniai. Grynieji gretinamieji sakiniai. Gretinamieji priešpriešiniai sakiniai. Sąlygos sakiniai. Laiko sakiniai. Nuolaidos ir neatitikimo sakiniai. Paremiamieji sakiniai. Paremiamieji priežastiniai sakiniai. Bejungtukiai sakiniai, kurių pirmasis žymi pasekmę, o antrasis – priežastį. Sudėtiniai bejungtukiai sakiniai. Mišrieji sudėtiniai sakiniai. Mišrieji sudėtiniai sakiniai, kurių dalys sujungtos be jungtukų. Mišrieji sudėtiniai sakiniai, kurių dalys sujungtos prijungiamaisiais jungtukais. Gretinamieji sakiniai. Grynieji gretinamieji sakiniai. Gretinamieji priešpriešiniai sakiniai. Sąlygos sakiniai. Laiko sakiniai. Nuolaidos bei neatitikimo sakiniai.
  Gramatika, špera(21 puslapis)
  2007-03-15
 • Sintaksė (4)

  Išplėstinės padalyvinės, pusdalyvinės ir dalyvinės aplinkybės. Išplėstinių pažyminių skyryba. Išplėstiniai dalyviniai ir būdvardiniai pažyminiai. Priedėlis, arba daiktavardinis pažyminys. Tikslinamosios aplinkybės. Vienarūšių sakinių dalių su apibendrinamaisiais žodžiais. Įterpinys. Lyginamieji posakiai. Šalutiniai sakiniai. Šalutinių sakinių rūšys. Šalutiniai veiksnio sakiniai. Šalutiniai tarinio sakiniai. Šalutiniai papildinio sakiniai. Šalutiniai pažyminio sakiniai. Šalutiniai laiko aplinkybės sakiniai. Šalutiniai vietos aplinkybės sakiniai. Šalutiniai būdo ir kiekybės aplinkybės sakiniai. Šalutiniai priežasties aplinkybės sakiniai. Šalutiniai sąlygos aplinkybės sakiniai. Šalutiniai nuolaidos aplinkybės sakiniai. Šalutiniai tikslo aplinkybės sakiniai. Bejungtukių sakinių skyryba. Mišrieji sakiniai.
  Gramatika, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-20
 • Sintaksė (5)

  Tarinys. Papildinys. Vienarūšės sakinio dalys. Veiksnys. Aplinkybės. Sudėtinis sakinys. Semantinio prijungimo sakiniai. Bejungtukiai sakiniai. Pagrindinis sintaksės objektas. Gramatiniai žodžių ryšiai. Žodžių junginiai. Svarbiausios jų ypatybės. Žodžių prijungimo būdai. Prijungiamieji žodžiai. skirstymas. Būdvardiniai junginiai su daiktavardiniais linksniais. Prieveiksmių junginiai.
  Gramatika, špera(30 puslapių)
  2009-06-04
 • Sintaksės ir morfologijos integracija mokant šalutinių sakinių skyrybos

  Šalutiniai veiksnio sakiniai. Šalutiniai tarinio sakiniai. Šalutiniai papildinio sakiniai. Šalutiniai pažyminio sakiniai. Šalutiniai laiko aplinkybės sakiniai. Šalutiniai vietos aplinkybės sakiniai. Šalutiniai būdo ir kiekybės aplinkybės sakiniai. Šalutiniai priežasties aplinkybės sakiniai. Šalutiniai sąlygos aplinkybės sakiniai. Šalutiniai nuolaidos aplinkybės sakiniai. Šalutiniai tikslo aplinkybės sakiniai. Šalutinių sakinių laipsniai. Užduotys.
  Gramatika, referatas(12 puslapių)
  2006-04-28
 • Sintaksės klaidos (3)

  Įvadas. Linksnių vartojimas. Kilmininko linksnio vartojimas. Naudininko linksnio vartojimas. Galininko linksnio vartojimas. Įnagininko linksnio vartojimas. Vietininko linksnio vartojimas. Šauksmininko linksnio vartojimas. Prielinksnių vartojimas. Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidos. Dažniau klaidingai vartojami prielinksniai. Padalyvių, pusdalyvių, dalyvių vartojimas. Išvados.
  Gramatika, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-26
Puslapyje rodyti po