Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Matomumo kelyje skaičiavimas

  Transporto sistemos elementai - Nr. 3. Užduotis. Rasti: Pirmoje dalyje rasti automobilio greitį v, km/h, kuriam buvo projektuojamas individualioje užduotyje duotas sustojimo matomumo atstumas ,Ss m. Antroje dalyje apskaičiuoti vienas priešais kitą važiuojančių automobilių matomumo atstumą, Sp m. Trečioje dalyje atsižvelgiant į kreivės ilgį K, m, apskaičiuojamas kliūčių pašalinimo atstumas z, m. Ketvirtoje dalyje nubraižyti horizontaliosios kreivės matomumo zonos schemą. Sprendimas.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-11-24
 • Matriciniai skaičiavimai

  Užduotis: Matricos įvedimas, didžiausio ir mažiausio elementų eilės numerio radimas. Darbo organizavimui naudojamas meniu. Programos prisistatymas ir atsisveikinimas. Kompiuterio ekrano planavimas.Rezultatai išvedami į tekstinį failą. Programos aprašymas. Atmintinė vartotojui. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų pavyzdys.
  Informatika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-12-10
 • Mažaanglio plieno tempimo diagrama

  Darbo tikslas: Susipažinti su medžiagų tempimo diagrama, stiprumo ir plastiškumo charakteristikomis. Pagal tempimo diagramos eksperimento rezultatus sudaryti diagramą.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-04-27
 • Mažaslėgės liuminescensinės lempos apskaičiavimas ir ištyrimas bei jos parametrų kitimo priklausomybės numatymas

  Apskaičiuoti ir ištirti mažaslėgę liuminescensinę lempą bei numatyti jos parametrų kitimo priklausomybes. Pradiniai duomenys. Apskaičiuoti arba parinkti. Skaičiavimai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-03-10
 • Mažo nominalo varžų matavimas

  Darbo tikslas: Išmokti nustatyti įvairių medžiagų vielų su skirtingais skerspjūvių plotais bei ilgiais. Klausimai. Atsakymai. Uždavinys. Darbo priemonės. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2012-01-03
 • Mažųjų hidroelektrinių turbinų parametrų palyginimas

  Elektros energetikos pagrindai. Darbo tikslas: susipažinti su mažosiose hidroelektrinėse naudojamų turbinų tipais; palyginti mažųjų hidroelektrinių techninius parametrus. Užduotis. Metodiniai nurodymai. 1 lentelė: Hidroturbinų techninių parametrų palyginimas. 2 lentelė: Hidroturbinų darbo zonų. pasiskirstymo diagramos analizė. Lentelių aptarimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-12-09
 • MD5 algoritmas

  Darbo užduotis: Realizuoti MD5 santraukos generavimo algoritmą. Realizuoti paprastą XOR santraukos generavimo algoritmą ir pademonstruoti kaip galima pakeisti žinutę, taip kad santrauka nepakistų.
  Programavimas, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2005-06-07
 • Mechaninė histerezė

  Darbo užduotis. Remiantis sukamųjų svyravimų dėsningumais nustatyti įvairių vielų histerezės kreives. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Grafikai.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2008-05-04
 • Mechaninė histerezė (2)

  Darbo tikslas. Remiantis sukamųjų svyravimų dėsningumais nustatyti įvairių vielų histerezės kreives. Teorinio pasirengimo klausimai Metodika. Tyrimas. Nustatysime dėstytojo nurodytoms vieloms histerezės kreives. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-12-08
 • Mechaninė histerezė (3)

  Laboratorinis darbas 8. Darbo užduotis. Remiantis sukamųjų svyravimų dėsningumais nustatyti įvairių vielų histerezės kreives. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-10-13
 • Mechaninės energijos tvermės dėsnio tikrinimas Maksvelo svyruokle

  Darbo tikslas. Mechaninės energijos virsmų ir tvermės dėsnio nagrinėjimas. Inercijos momento poveikis sukimosi ašiai. Darbo užduotis. Nubraižyti Maksvelo svyruoklės mechaninės mechaninės energijos kitimo grafiką laiko atžvilgiu E(t), be papildomo žiedo ir su juo, penkiems svyravimo ciklams. Išmatuoti svyruoklės slenkamojo ir sukamojo judėjimo kinetinę energiją pirmojo ciklo žemutinėje padėtyje. Ištirti svyruoklės ašies sukimosi ilgalaikiškumą.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-05-11
 • Mechanizmų ir mašinų teorija (3)

  Grandies masės inercijos momento radimas fizinės švytuoklės metodu. Inercijos momento radimas krintančio svarelio metodu. Besisukančių grandžių dinaminis balansavimas. Cilindrinio krumpliaračio pagrindinių parametrų skaičiavimas. Veleno kritinio greičio nustatymas. Evolventinių cilindrinių krumpliaračių krumplių profilių sudarymas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2007-03-06
 • Mechatroninės sistemos programavimas IEC 1131-3 standarto programavimo kalbomis

  Darbo tikslai: įsisavinti roboto elektropneumatinės sistemos modeliavimo principus, naudojant judesių diagramų metodą, kai sudaromos loginės lygtys; palyginti įvairias, IEC 1131-3 standarto reglamentuotas programavimo kalbas, programuojant elektropneumatinės sistemos darbą. Užduotis. Darbo eiga. Judesių ir signalų diagramos. Skirstytuvai. Loginės lygtys. Pneumatinė sujungimų schema. Valdymo schema. Programuojamųjų valdiklių panaudojimas mechatroninėse sistemose. Komandų sąrašo (IL) kalba. Struktūrizuoto teksto (ST) kalba. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-04-01
 • Medicininė – pedagoginė kontrolė papildomų standartinių krūvių metodu

  Sportininko fizinė būklė, jos rūšys ir ją lemiantys faktoriai. Išplėstiniai, etapiniai ir operatyvūs medicininiai tyrimai. Medicininė pedagoginė kontrolė, jos uždaviniai ir vykdymo formos. Paprasti medicininės pedagoginės kontrolės metodai anamnezė, nuovargio išoriniai požymiai, kūno masės matavimas, pulsometrija, kraujospūdžio matavimas, ortostatinis mėginys, išorinio kvėpavimo, nervų ir raumenų sistemų tyrimo metodai ir šiais metodais gautų duomenų vertinimas. Medicininės pedagoginės kontrolės instrumentiniai ir biotelemetriniai metodai. Medicininės pedagoginės kontrolės klinikiniai biocheminiai tyrimo metodai: laktako, ureos, neorganinio fosforo ir šarmų – rūgščių pusiausvyros nustatymas ir įvertinimas. Medicininė pedagoginė kontrolė naudojant papildomus standartinius ir specifinius krūvius. Medicininė pedagoginė kontrolė naudojant kartotinius krūvius. Sportininkų savistaba- sudėtinė medicininės kontrolės dalis, subjektyvūs ir objektyvūs jos rodikliai.
  Medicina, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2006-02-20
 • Medienos biologinių kenkėjų atpažinimas

  Laboratorinis darbas Nr. 9. Darbo tikslas: išnagrinėti medienos puvinių tipus, susipažinti su būdingais biologinių medienos kenkėjų požymiais bei jų daroma žala, išmokti nustatyti tam tikras grybų ir vabzdžių rūšis pagal jų specifinius požymius. Pagrindiniai teoriniai teiginiai. Išvados.
  Medžiagotyra, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2012-03-15
 • Medienos džiuvimo proceso tyrimas ir džiuvimo bei džiuvimo greičio kreivių braižymas

  3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Ištirti medienos džiuvimą laikui bėgant ir remiantis eksperimento duomenimis, nubrėžti džiuvimo ir džiuvimo greičio kreives. Trumpa darbo eiga. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-09-21
 • Medienos džiuvimo proceso tyrimas ir džiuvimo bei džiuvimo greičio kreivių braižymas (2)

  3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Ištirti medienos džiuvimą laikui bėgant ir remiantis eksperimento duomenimis, nubrėžti džiuvimo ir džiuvimo greičio kreives. Teorinė dalis. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-10-05
 • Medienos rūšių atpažinimas

  Medienos rūšių atpažinimas, jos ydų ir pjovimo įrengimų darbo analizė. Šio darbo tikslai: a) įgyti medienos makroskopinės analizės ir jos ydų įvertinimo įgūdžius, b) išmokti analizuoti ir palyginti įvairių medienos pjovimo staklių konstrukcijas bei įgyti peilių nustatymo tikslumo tikrinimo įgūdžius. Pagrindinės savybės, apibūdinančios medienos išorę. Medienos atpažinimas. Medienos ydos. Universaliosios medienos pjaustymo staklės. Kombinuotos medienos apdirbimo staklės. Plokštumų frezavimo peilių nustatymo staklių velene reikalavimai. Peilių nustatymo tvarka. Drožlių ir dulkių nusiurbimo įrengimai. Pagrindiniai saugaus darbo reikalavimai dirbant medienos pjovimo įrengimais. Pasiruošimo gynimui pagrindiniai klausimai.
  Pramonė ir gamyba, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2007-12-05
 • Medienos savybių nustatymas

  Darbo tikslas. Darbo priemonės. Medienos tankio nustatymas. Medienos stiprio nustatymas. Išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2011-04-06
 • Medinės konstrukcijos (2)

  Laboratoriniai darbai. Tikslas: Susipažinti su medienos glemžimo specifika. Mokėti paskaičiuoti virbalo (ąžuolinio ar plieninio) vienašlytį atsparį. Bandinys. Bandymo schema. Metalo virbalo vieno šlyties (sąlygiškai kerpamo) pjūvio skaičiuotinis atsparis. Medžio virbalo vieno šlyties (sąlygiškai kerpamo) pjūvio skaičiuotinis atsparis. Bandymų rezultatai.
  Statyba, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-11-07
Puslapyje rodyti po