Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Loginių elementų tyrimas

  Darbo tikslas. Darbo užduotis. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-05-05
 • Loginių lygčių realizavimas "Ladder Diagram" metodu

  Darbo tikslas susipažinti su: Festo programuojamųjų loginių valdiklių konstrukcija ir jų techninėmis charakteristikomis. Programavimo paketu FST 4, skirtu Festo valdikliams programuoti. Sudaryti iš išbandyti valdymo programas LADER programavimo metodu. Užduotys. Darbo ataskaita. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-04-28
 • Loginių schemų modeliavimas su Multisim10

  Savarankiškas darbas Nr.4. Loginių schemų, sudarytų 3 savarankiškame darbe, modeliavimas. Loginių funkcijų, gautų 3 darbe, minimizavimas. Loginių funkcijų radimas pagal logines schemas. Darbo eiga. Loginių schemų, sudarytų 3 darbe, modeliavimas. Loginės funkcijos minimizavimas panaudojus loginį keitiklį. Loginės funkcijos radimas pagal loginę schemą.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-12-30
 • Logistikos paslaugų nuomos strateginiai susivienijimai-aljansai

  Įvadas. Logistikos aptarnavimo paslaugų nuoma. Priežastys logistikos aptarnavimo paslaugų nuomai. Strateginių aljansų siekimas. Atvirkštinė paslaugų nuoma: nauja tendencija. Išvados.
  Transportas ir logistika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-09-26
 • Magnetinės grandinės tyrimas

  Darbo tikslas. Ištirti neišsišakojusią magnetinę grandinę ir nustatyti oro tarpelio ir magnetinių šuntų įtaką grandinės magnetinei varžai. Darbo uždaviniai. Darbo priemonės. Darbo eiga. Formulės skaičiavimams. Kontroliniai klausimai. Ataskaitos turinys. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-05-26
 • Magnetinės šerdies įtakos ričių induktyvumui ir kokybei tyrimas

  Darbo tikslas: ištirti magnetinės šerdies įtaką ričių induktyvumui ir kokybei. Darbo priemonės: ričių ir magnetinių šerdžių rinkinys, induktyvumo matuoklis. Darbo eiga. Išvados. Atsakymai į klausimus.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-06-23
 • Magnetinis laukas

  Laboratorinio darbo duomenys. Užduotys: Išsiaiškinti programas. Kokie jų pagrindiniai tikslai? Ar visuose erdvės taškuose šiomis programomis galima suskaičiuoti magnetinį lauką? Pademonstruokite tai pavyzdžiais. Kada tūrinį laidininką galima (kada neleistina) pakeisti vienu be galo plonu laidininku? Nuo ko tai priklauso? Patvirtinkite tai pavyzdžiais. Įvertinkite analitinio integravimo įtaką skaičiavimų spartai (MLC ir MLF programos). Įvertinkite skaičiavimų tikslumą, kai tūrinis laidininkas keičiamas keliais be galo plonais laidininkais. Parodykite laidelių skaičiaus ir erdvės taško, kuriame skaičiuojamas laukas, padėties įtakas skaičiavimų tikslumui ir spartai. Palyginkite šių programų skaičiavimų spartas. Ar turi įtakos tūrinio laidininko ilgis skaičiavimų tikslumui, kai tūrinis laidininkas keičiamas be galo plonu vienu laidininku? Tyrimo tašką imkite prie pat laidininko.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-02-07
 • Magnetinių laukų modeliavimas baigtinių elementų metodu

  Elektronikos inžinerija ir vadyba. Laboratorinis darbas Nr. 1. 1. Darbo tikslas Laisvai pasirinkti programinį tekstą, kuris aprašo elektroninio įtaiso kuriamą lauką, išsiaiškinti programavimo principus šioje terpėje ir ištirti konkretaus įtaiso kuriamo lauko modeliavimo eigą. Darbo priemonės. Darbo eiga. Lygiagrečių plokštelių kondensatorius. Laukas apie du laidininkus. Helmholtz’o ritė. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2009-11-05
 • Magnetinių laukų modeliavimas baigtinių elementų metodu (2)

  Elektronikos inžinerija ir vadyba. Laboratorinis darbas Nr. 2. Mikrojuostelinės linijos modeliavimas QuickField programa. Darbo tikslas: Sumodeliuoti mikrojuostelinės linijos kuriamą lauką pagal pateiktos užduoties variante nurodytus duomenis. Darbo priemonės. Darbo eiga. Elektrostatinis uždavinys - smulkus aprašymas. Žingsnis. Elektrostatinis uždavinys - smulkus aprašymas. Žingsnis. Elektrostatinis uždavinys - smulkus aprašymas. Žingsnis. Elektrostatinis uždavinys - smulkus aprašymas. Žingsnis. Elektrostatinis uždavinys - smulkus aprašymas. Žingsnis. Elektrostatinis uždavinys - smulkus aprašymas. Žingsnis. Elektrostatinis uždavinys - smulkus aprašymas. Žingsnis. Elektrostatinis uždavinys - smulkus aprašymas: Žingsnis. Užduoties sprendimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-11-05
 • Magnetinių laukų tyrimas

  Darbo tikslas: magnetinių laukų tyrimas Gauso metodu, žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliosios dedamosios nustatymas tangentinio galvanometro metodu. Teorinė dalis. Matavimo įrenginio aprašymas. Darbo eiga. Teorinė dalis. Matavimo įrenginio aprašymas. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-31
 • Maisto biochemija

  Fermentų tyrimas. Angliavandenių apykaitos procesų tyrimas. Tulžies tyrimai Kiekybinis chotesterino nustatymas kraujo serume. Riebalų kitimo produktų nustatymas Rūgštinių ir šarminių albuminatų susidarymas Kraujo krešėjimo tyrimas. Albuminų frakcijos išskyrimas. Jungiamųjų audinių tyrimai. Želatinos savybių nustatymas.
  Chemija, laboratorinis darbas(24 puslapiai)
  2005-11-12
 • Maisto chemija ir analizė (3)

  6 laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas Nr.1. Baltymų išskyrimas pagal jų tirpumą. Paprastieji baltymai skirstomi į grupes pagal tai, kokiame tirpiklyje jie geriausiai tirpsta. Šis darbas iliustruoja baltymų tirpumą skirtinguose tirpikliuose. Baltymai aptinkami biureto reakcija. Bandymas atliekamas su augaliniais baltymais, išskiriamais iš miltų.Tiriamieji objektai. Darbo eiga. Bandymo rezultatai. Išvada. Laboratorinis darbas Nr.2. Baltymų kiekio maisto produktuose nustatymas Pagal azotą kjeldalio metodu. Bendrojo baltymų kiekio nustatymas. Metodo esmė. Darbo eiga. Mėginio mineralizavimas. Mėginio distiliavimas. Distiliato titravimas ir rezultatų apskaičiavimas. Išvada. Laboratorinis darbas Nr.3. Sacharozės inversija ir įvairių veiksnių įtaka jos laipsniui. Darbo esmė. Darbo eiga. Redukuojančiu sacharidų nustatymo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Laboratorinis darbas Nr.4. Krakmolas ir jo pokyčiai šildant. Darbo esmė. Stebėjimų rezultatai surašomi į lentelę. Išvada. Laboratorinis darbas Nr.5. Maisto produktų rūgštingumo nustatymas. Pieno produktų rūgštingumo nustatymas. Išvada. Laboratorinis darbas Nr.6. Pieno traukinimas šliužo fermentu. Darbo esmė. Išvados.
  Maisto technologija, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2009-10-28
 • Maitinimo išjungimas, naudojant skirtuminės srovės įtaisus

  12 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su apsauga, išjungiant maitinimo įtampą skirtuminės srovės įtaisais ir ištirti šių įtaisų specifines charakteristikas.. Apsaugos įtaisų palyginimas. Darbo eiga. Apsaugos lygiai. Specifinės charakteristikos, naudojant. skirtuminės srovės įtaisus. Rezultatas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-04-20
 • Maitinimo šaltiniai

  3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su maitinimo šaltiniais, naudojamais šiuolaikinėje elektroninėje aparatūroje. Darbo eiga. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-12-21
 • Maitinimo šaltiniai (2)

  Darbo tikslas: Susipažinti su maitinimo šaltiniais, naudojamais šiuolaikinėje elektroninėje aparatūroje. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-12-16
 • Makroekonomika (45)

  Makroekonomikos laboratoriniai darbai. Pagrindinių makroekonomikos rodiklių apskaičiavimas. Vartojimo ir investicijų funkcijos. Pusiausvyros bendrojo nacionalinio produkto apimties nustatymas grynai privačios ir mišrios uždaros ekonomikos modeliuose. Fiskalinės politikos įtaka vartojimo išlaidoms, bendrajai paklausai ir pusiausvyros bendrajam nacionaliniam produktui. Pinigai ir pinigų politika.
  Makroekonomika, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2006-11-25
 • Makroekonomika (46)

  Pagal lentelėje pateiktus duomenis apskaičiuoti: a) RBNP, infliacijos lygį per metus, NBNP ir RBNP padidėjimo tempus; b) nubraižyti NBNP ir RBNP absoliutaus kitimo grafiką, paaiškinti jų tarpusavio ryšį; c) nubraižyti NBNP ir RBNP padidėjimo tempų kitimo grafiką, paaiškinti jų tarpusavio ryšį. 2. Nustatyti metinius gamybos padidėjimo tempus D.Britanijoje, Japonijoje ir Italijoje ir pavaizduoti juos grafiškai. Apibūdinti kiekvienos šalies padidėjimo tempus visu laikotarpiu ir nustatyti, kurios šalies metiniai gamybos padidėjimo tempai yra sparčiausi. Lentelėje pateikti 1972 - 1981 metų realiojo ir nominalaus bendrojo nacionalinio produkto duomenys. Apskaičiuoti metinį: a) bendrojo nacionalinio produkto defliatorių; b) metinį infliacijos lygį; c) gautus (a) ir (b) punktų duomenis pavaizduokite grafiškai. 4 uždavinys. Pagal 4 lentelėje pateiktus duomenis apskaičiuokite: a) bedarbių skaičių (tūkst. Žm.); b) nedarbo lygį (%); c) pavaizduokite grafiškai darbo jėgos, užimtumo ir bedarbių skaičiaus sąveikos kitimą; d) pavaizduokite grafiškai nedarbo lygio kitimą.
  Makroekonomika, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2006-12-01
 • Makrosų ir paprogramių sudarymas. Vėlinimas

  Darbo tikslas: Išmokti sukurti makrosus ir paprogrames. Išmokti sukurti vėlinimą, nesunaudojant mikrovaldiklio resursų. Darbo uždaviniai. Teorinė dalis. Makrosai ir paprogramės.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-01-04
 • Maksvelio svyruoklės inercijos momentas

  Darbo užduotis. Remiantis Maksvelio svyruoklės judėjimu, nustatyti jos inercijos momentą bei veikiančia trinties jėgą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-05-04
 • Maksvelio svyruoklės inercijos momentas (2)

  Darbo užduotis. Remiantis Maksvelio svyruoklės judėjimu, nustatyti jos inercijos momentą, bei veikiančią trinties jėgą. Teorinė dalis. Aparatūra ir daro metodas. Darbo rezultatai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-05-30
Puslapyje rodyti po