Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendrojo tirpaus fosforo nustatymas oksidavus peroksidisulfatu. Spektrofotometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą

  Įvadas. Darbo tikslai. Medžiagos ir metodai. Rezultatai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2011-07-04
 • Bendros paskirties mikroprocesorinė sistema (MPS)

  11 variantas. Suprojektuokite MPS, kurios sudėtyje yra nurodyto dydžio programų ir duomenų atmintis, įvedimo/išvedimo registrai, programuojamas įtaisas, analoginio signalo įvedimo/išvedimo keitikliai. Sudarykite principinę schemą, paskaičiuokite laikinius ir apkrovimo parametrus. MPS schemos skaičiavimai. Laikinė duomenų įvedimo iš registrų diagrama. Laikinė duomenų išvedimo į KAK diagrama. Įrenginio principinė schema. Suderinta MP valdymo programa.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-09-12
 • Bendros paskirties mikroprocesorinė sistema (MPS) (2)

  Užduotis: Suprojektuokite MPS, kurios sudėtyje yra nurodyto dydžio programų ir duomenų atmintis, įvedimo/išvedimo registrai, programuojamas įtaisas, analoginio signalo įvedimo/išvedimo keitikliai. Sudarykite principinę schemą, paskaičiuokite laikinius ir apkrovimo parametrus. Ataskaitoje pateikite: MPS principinę schemą, Laikines diagramas, Apkrovos skaičiavimo rezultatus, Nurodytų programinių procedūrų suderintą tekstą asemblerio kalboje. Varianto duomenys: MPS schemos skaičiavimai ir jos komponentas. RAM dydis. ROM dydis. Dešifratorius. Buferis. Kodas analogas keitiklis. Laikinės diagramos. Suderinta MP valdymo programa.
  Elektronika, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2008-10-29
 • Bendros paskirties mikroprocesorinė sistema (MPS) (3)

  16 variantas. Suprojektuokite MPS, kurios sudėtyje yra nurodyto dydžio programų ir duomenų atmintis, įvedimo/išvedimo registrai, programuojamas įtaisas, analoginio signalo įvedimo/išvedimo keitikliai. Sudarykite principinę schemą, paskaičiuokite laikinius ir apkrovimo parametrus. Ataskaitoje pateikite: MPS principinę schemą; Laikines diagramas; Apkrovos skaičiavimo rezultatus; Nurodytų programinių procedūrų suderintą tekstą asemblerio kalboje. Varianto duomenys. Vėlinimo skaičiavimas. Vėlinimo programa. Laikinės diagramos.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-11-07
 • Bendros žinios apie valdymo sistemas ir jų modeliavimą

  Mano duomenys. Darbo seka. Rezultatas. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-12-19
 • Bendrosios tinklų sąvokos. Tinklų vaizdavimas

  Darbo tikslas: susipažinti su laboratorijos vidaus tvarkos taisyklėmis ir saugaus darbo tvarka. Susipažinti su bendrosiomis tinklų sąvokomis, tinklų vaizdavimo būdais. Sudaryti hipotetinio tinklo struktūrinį brėžinį. Tinklo samprata. Tinklų vaizdavimas (schemos, mazgų ir elementų simboliai, programinė įranga). Hipotetinio tinklo schema (12 variantas). Darbo rezultatų apibendrinimas.
  Internetas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-11-17
 • Benzenkarboksirūgšties kristalinimas

  Darbo tikslas: susipažinti su kristalinio metodika, apskaičiuoti medžiagos išeigą ir lydymosi temperatūrą. Aparatūra. Reagentai. Darbo aprašymas. Išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2005-12-02
 • Benzino įpurškimo sistema L-Jetronic

  Darbo tikslai: Susipažinti su benzino periodinio įpurškimo sistemų paskirtimi, sandara ir veikimu. Išnagrinėti L-Jetronic benzino įpurškimo sistemos mazgų ir įtaisų paskirtį, konstrukciją ir veikimą. Susipažinti su L-Jetronic benzino įpurškimo sistemos elektronine valdymo sistema ir jos funkcijomis. Darbo priemonės ir metodas. Darbo rezultatas. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-02-18
 • Benzino įpurškimo sistemos K, KE-Jetronic

  Darbo tikslai: Susipažinti su benzino įpurškimo sistemų K, KE-Jetronic paskirtimi, sandara ir veikimu. Išnagrinėti nenutrūkstamo benzino įpurškimo sistemų mazgų ir įtaisų paskirtį, konstrukciją ir veikimą. Išanalizuoti benzino įpurškimo sistemų K-Jetronic ir KE-Jetronic konstrukcinius ypatumus (skirtumus). Darbo priemonės ir metodas. Darbo rezultatas. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-02-18
 • Benzoinės rūgšties sintezė

  Benzoinės rūgšties sintezės ataskaita. Benzoinės rūgšties savybės. Reakcijos. Reagentų kiekio apskaičiavimas. Aparatūros schema ir indai. Sintezės proceso aprašymas. Reakcijos produktų atskyrimas ir valymas. Išeigos apskaičiavimas. Pastabos ir išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-05
 • Benzoinės rūgšties sintezė (2)

  Gaminamo produkto savybės. Pagrindinių ir šalutinių reakcijų lygtys. Reagentų (pagrindinių medžiagų) savybės. Reagentų kiekio skaičiavimas. Užduotis: pagaminti 3,9g medžiagos. Aparatūros arba naudojamų stiklinių indų schemos. Sintezės eigos aprašymas. Reakcijos produktų išskyrimas ir gryninimas. Išeigos skaičiavimai. Kokybinė reakcija. Pastebėjimai ir išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-02-04
 • Bernulio lygtis (2)

  Darbo tikslas. Teorinė dalis. Darbo eiga. Lentelės. Grafikai.
  Statyba, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-07-01
 • Bernulio lygtis (3)

  1 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: susipažinti su pjezometro ir pitometro konstrukcija ir paskirtimi; vizualiai susipažinti kaip kinta tėkmės parametrai ir Bernulio lygties narių didumas, keičiantis vamzdžio skersmeniui ir tėkmės greičiui; pagal matavimo duomenis apskaičiuoti greitį u vamzdžio skerspjūvio centre, tėkmės vidutinį greitį v, slėgio p reikšmes ir hidraulinius nuostolius; nubraižyti vamzdyno pjezometrinę ir hidrodinaminę linijas, t.y. Bernulio lygties diagramą. Bandymų stendas. Eksperimentų eiga. Duomenų apdorojimas. Rezultatų analizė ir išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-12-30
 • Betarpiško prisilietimo prie įtampą turinčių dalių tyrimas

  Darbo tikslas: ištirti elektros srovės pavojingumą, betarpiškai prisilietus prie įtampą turinčių dalių ir išsiaiškinti atskirų faktorių įtaką pavojingumo laipsniui. Darbo eiga. Prisilietimas prie dviejų fazių (linijinės įtampos). Rezultatas. Prisilietimas prie vienos fazės (fazinės įtampos). Rezultatas. Laiko faktorius. Rezultatas. Išvados.
  Sauga, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-11-09
 • Bevielio Wi-Fi tinklo diegimas

  Darbo tikslas: Išmokti įdiegti bei sukonfigūruoti kompiuterį darbui WI-FI tinklo režimu. Užduotys. Teorinis aprašymas. Darbo eiga.
  Internetas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-02-13
 • Bevielių (WLAN) tinklų saugos užtikrinimas

  Darbo tikslas. Susipažinti su grėsmėmis informacijos saugai duomenis perduodant bevieliais vietinio tinklais (WLAN). Įrengti saugią WLAN prieigą mobiliesiems įrenginiams, palaikantiems 802.11b/g standartą. Teorinė dalis. Saugumo užtikrinimo priemonės bevieliame tinkle. SSID. Prieigos kontrolė pagal MAC adresus. WEP. WPA. WPA2. Praktinė dalis. Užduotys: Susipažinome su bevielės tinklo įrangos dokumentacija bei pradinio konfigūravimo gidu. Sukonfigūruojame bevielę prieigą kompiuteriui taip, kad būtų galima jame naudotis internetu. Nenaudojame jokių saugos priemonių. Pritaikykime pasirinktas saugumo priemones bevielio tinklo saugos padidinimui ir atlikite jų saugos analizę. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-11-26
 • Bevielių (WLAN) tinklų saugos užtikrinimas (2)

  Darbo tikslas: Susipažinti su grėsmėmis infomacijos saugai duomenis perduodant bevieliais vietinio tinklais (WLAN). Įrengti saugią WLAN prieigą mobiliesiems įrenginiams, palaikantiems 802.11b/g standartą. Darbo eiga. SSID paslėpimas. MAC adresų filtravimas. WPA/WPA2 šifravimo nustatymas. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-11-24
 • Binarinių mišinių distiliacija

  Darbo tikslas – esant pastoviam slėgiui, keliose temperatūrose nustatyti duotos binarinės sistemos garų ir skysčio pusiausvyros koncentracijas ir sudaryti šios sistemos virimo diagramą. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo rezultatai.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-10-03
 • Binauralinės klausos tyrimas

  Biologiniai psichikos pagrindai: dėmesys, atmintis, jutimas, suvokimas. Literatūros apžvalga. Garso šaltinio lokalizavimas. Darbo tikslas. Ištirti garso šaltinio lokalizavimo vietą skirtingose tiriamojo atžvilgio vietose. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Garso kitimas keičiant ausų kaušelių padėtį. Rezultatų aptarimas. Išvados. Pusiausvyros palaikimas. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Biologinė psichologija, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2011-12-08
 • Binokulinė konkurencija. Panumo sritis. Horopteris

  Įvadas. Binokulinė rega. Horopteris. Fuzija. Diplopija. Metodika. Rezultatų apdorojimas. Rezultatai. Funkcinės regos sistemos asimetrijos tyrimo rezultatas. Horopterio ir Panumo srities ribos. Rezultatų aptarimas. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Biologinė psichologija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2007-05-21
Puslapyje rodyti po