Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Programavimas: pažintis su Java

  Užduotis. Suskaičiuoti funkcijos reikšmes duotame argumento x reikšmių intervale xp <= x <=xg. Suformuoti lenteles duotos funkcijos grafikų šeimai, kurią nusako argumento b reikšmės, esančios masyve B(n). Papildomai importuotas failas: "java.io". Apie programą. Programos tekstas. Programos darbo pavyzdys.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-04-19
 • Programavimo įrankis "R" ir jo taikymas grafikų sudarymui

  Laboratorinis darbas Nr. 1. Laboratorinio darbo užduotys. Išanalizuokite "airquality" duomenis, R programinės įrangos galimybes vaizduoti grafikus (funkcija plot) bei papildomus parametrus, nustatomus funkcija par(), ir pavaizduokite grafiškai oro temperatūros reikšmes, prieš tai konvertavus jas iš laipsnių Farenheitais į Celsijaus laipsnius taip, kaip parodyta žemiau pateiktame grafike. Išanalizuokite funkcijos par() parametro mfrow paskirtį ir pritaikykite jo teikiama galimybes nubraižyti kelis grafikus tame pačiame lange. Išanalizuokite funkcijas win.graph() ir plot.new() ir pavaizduokite vėjo greičio duomenis (iš to pačio airquality duomenų rinkinio) grafiškai atskirame lange. Pritaikykite slenkančio vidurkio skaičiavimo algoritmą temperatūros duomenims ir ant pirmojo grafiko pavaizduokite temperatūros vidurkio kreivę.
  Programavimas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-12-01
 • Programavimo kalba C++ Builder: programa L2

  Programos, parašytos C++ Builder kalba, pavyzdys.
  Programos, laboratorinis darbas
  2006-10-05
 • Programavimo kalba Java (2)

  Užduotis. L2-48. Turime ligoninės pacientų sąrašą: pavardė, vardas, gimimo data, diagnozė. Suformuoti pasirinktos diagnozės jaunesnių nei 25 metų amžiaus pacientų sąrašą: pavardė, vardas, gimimo data, amžius. Sąrašą sutvarkyti pagal amžių. Išvesti lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų. Paleidimas. Programos pagrindinės klasės vardas: Test. Kitų klasių pavadinimai: L1Metodai ir Duomenys. Paleidimas vykdomas komanda: java Test. Testinis pavyzdys. Programos tekstas. Test.java. Pacientas.java. Pacientas Naujas.java. Metodai.java.
  Programavimas, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2007-10-08
 • Programavimo kalba Java (3)

  Java modulio L1. L1-19. Užduotis: duoti du masyvai A(n) ir B(m). Kiekvieno masyvo didžiausio ir pirmojo elementų aritmetinį vidurkį užrašyti masyvo gale. Spausdinti masyvus prieš ir po veiksmų. Paleidimas. Testinis pavyzdys. Programos tekstas. L1Test.java. Duomenys.java. L1Metodai.java.
  Programavimas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-10-15
 • Programavimo Matlab terpėje laboratoriniai darbai

  Duoti du masyvai A ir B. apskaičiuokite šių masyvų teigiamu elementų vidurkius. Jei masyvo A elementų vidurkis didesnis, tai nustatykite šio masyvo minimalų elementą. Jei masyvo B elementų vidurkis didesnis, tai neigiamus jo elementus padidinkite vienetu. Funkcijos tekstas. Scenarijus. Rezultatai. Grupėje yra n studentų. Sesijos metu jie išlaikė m egzaminų. Duomenys apie sesijos rezultatus surašyti matricoje. Paskutiniame matricos stulpelyje (m+1)nurodyta, ar studentas turėjo skolų (0 – ne, 1- taip). Išspausdinkite sąrašą studentų, kuriems bus mokama stipendija (stipendija mokama, jeigu vidurkis didesnis kaip 8,5 ir studentas neturi skolų. Sąraše nurodykite studentų vidurkius. %Rez-studentų sesijos rezultatų analizė. Funkcijos Ses tekstas. Uždavinio scenarijus.
  Programos, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-09-26
 • Programos "Struktūros" projektavimas (2)

  Savarankiško darbo Nr. 2 ataskaita. Darbo tikslas. Darbo užduotis. Užduoties analizė. Programos aprašymas. panaudos atveju, klasių ir sekų diagramos. Programoje naudojami duomenų tipai, metodai ir jų paskirtis. Programos failu sąrašas: vardai, paaiškinimai. Skaičiavimų algoritmu blokinės schemos. Unit1.h, unit2.h, unit1.cpp ir unit2.cpp failu tekstai su komentarais. Atmintin' vartotojui. Pradiniu duomenų ir rezultatu failu vardai. Reikalavimai įvedamiems ir išvedamiems duomenims. Avarinės situacijos, kurioms esant programa stringa. Užduoties sprendimo rezultatai. Programos testavimo rezultatai. Išvados
  Programos, laboratorinis darbas(16 puslapių)
  2007-12-08
 • Programos ciklų sudarymas PIC16F84A mikrovaldikliui

  Darbo tikslas: Išstudijuoti komandas goto, nop, decfsz, asemblerio direktyvą EQU ir programos ciklų sudarymo principus. Darbo rezultatai. Programa. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-11-15
 • Programos ciklų sudarymas PIC16F84A mikrovaldikliui (2)

  Darbo tikslas: išstudijuoti komandas goto, nop, decfsz, asemblerio direktyvą EQU ir programos ciklų sudarymo principus. Komandų goto, nop, decfsz bei asemblerio direktyvos EQU analizė. Programų, sudarytų atliekant laboratorinio darbo 17 ir 26 punktų užduotis, tekstai ir komentarai. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-11-19
 • Programos ciklų sudarymas PIC16F84A mikrovaldikliui (3)

  3 laboratorinio darbo ataskaita. Darbo tikslas Išstudijuoti komandas goto, nop, decfsz, asemblerio direktyvą EQU ir programos ciklų sudarymo principus. Komandų goto, nop, decfsz bei asemblerio direktyvos EQU analizė. Programų, sudarytų atliekant laboratorinio darbo 17 ir 26 punktų užduotis, tekstai ir komentarai. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-02-24
 • Programų paketo MATLAB garso apdorojimo funkcijų tyrimas

  Darbo tikslas: susipažinti su pagrindinėmis garso apdorojimo funkcijomis: wavrite, wavread, wavplay, wavrecord, auwrite, auread, saund, saundsc. Trumpas funkcijų aprašymas. Išvados.
  Programos, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-11-17
 • Programuojamieji valdikliai

  Darbo užduotis: Remiantis laboratorinio darbo reaktoriaus temperatūros reguliavimas pavyzdžiu suprojektuoti reaktoriaus užpildymo regentais ir temperatūros reguliavimo sistemą, parenkant valdiklį analoginių ir diskretinių įvedimo bei išvedimo signalų modelius. Objektą reaktorių imituoti atskiroje "Concept" projekto sekcijoje. Dviejų reagentų įpylimui į reaktorių ir produkto išpylimui numatyti valdymo punktą. Atlikti temperatūros PID reguliatoriaus parametrų derinimą ir patikrinti reguliavimo kokybę "Concept" imitatoriumi. To paties reguliatoriaus derinimą atlikti automatinio derinimo funkciniu bloku AUTOTUNE. Palyginti abiejų derinimų rezultatus. Laiko pastoviosios T1 ir T2 priklauso nuo reaktoriaus užpildymo lygio. Užpildžius reaktorių 100% laiko pastoviosios išauga 50%. Keičiantis užpildymo lygiui nuo 0 iki 100% pereinamojo proceso perreguliavimas neturi viršyti 15%. Duomenys. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-02-15
 • Propanonas (acetonas)

  Darbo tikslas. Aparatūra. Regentai. Darbo aprašymas. Išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2006-04-24
 • Pusiausvyros konstantos nustatymas ir reakcijos laisvosios energijos apskaičiavimas

  Teorinis pagrindas. Darbo tikslas. Eksperimentiškai rasti reakcijos pusiausvyros konstantą K kambario temperatūroje. Pagal Vant – Hofo lygtį apskaičiuoti reakcijos standartinę laisvąją energiją. Apskaičiuoti reakcijos pusiausvyros konstantą kitoje temperatūroje. Darbo eiga. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-05-11
 • Puslaidininkės p-n sandūros tyrimas

  Darbo tikslas: Praktiškai nustatyti p-n sandūros laidumo savybes, bei jų priklausomybę nuo temperatūros. Klausimai. Darbo eiga. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-09
 • Puslaidininkinės mikroschemos topologijos tyrimas ir elektrinės principinės schemos sudarymas

  Darbo tikslas: pagal pateiktą integrinės schemos topologinį brėžinį sudaryti mikroschemos elektrinę principinę schemą. Nustatyti, pagal kokią technologiją pagaminta mikroschema. Integrinio grandyno topologija. Integrinio grandyno principinė schema. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-11-17
 • Puslaidininkinio diodo tyrimas

  Darbo tikslas. Teorinė dalis. Darbo priemonės. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2006-10-16
 • Puslaidininkinio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto tyrimas

  Darbo užduotis. Ištirti puslaidininkinio fotorezistoriaus šviesinę ir voltamperinę charakteristiką. Nustatyti vidutinę krūvininkų gyvavimo trukmę. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-11-20
 • Puslaidininkinio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto tyrimas (10)

  Darbo užduotis: Ištirti puslaidininkio fotorezistoriaus šviesinę ir voltamperinę charakteristiką. Nustatyti vidutinę krūvininkų gyvavimo trukmę. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-01-25
 • Puslaidininkinio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto tyrimas (2)

  Darbo užduotis: Ištirti puslaidininkinio fotorezistoriaus šviesinę ir voltamperinę charakteristiką. Nustatyti vidutinę krūvininkų gyvavimo trukmę. Teorinė dalis. Darbo metodas. Darbo rezultatai. Fotorezistoriaus tamsinės voltamperinės charakteristikos tyrimo rezultatai. Apšviesto fotorezistoriaus voltamperinės charakteristikos tyrimo rezultatai. Fotorezistoriaus šviesinės (liuksamperines) charakteristikos tyrimo rezultatai. Fotolaidumo relaksacijos kreivė. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-23
Puslapyje rodyti po