Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Investicinis projektas: UAB "Nematekas"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Apie UAB "Nematekas". UAB "Nematekas" valdymo struktūra. Įmonės turto vertinimas. Rinkos analizė. Investicinio projekto esmė. Finansinis planas. Paskolos dengimas. Pelno - nuostolio prognozė. Tikėtinas variantas. Pinigų srautų prognozė. Rizikos įvertinimas. Pesimistinio varianto pinigų srautų prognozė. Pesimistinis variantas. Optimistinis variantas. Optimistinio varianto pinigų srautų prognozė. Ekonominis vertinimas. Esamosios vertės metodas. Būsimosios vertės metodas. Vidinės pelno normos metodas. Atsipirkimo periodo metodas. Projekto balansas. Išvados. Išnašos.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-04-22
 • Investicinis projektas. Verslo planas: draudimas UAB "ERGO Lietuva"

  Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. UAB ,,ERGO Lietuva" įkūrimo istorija. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Paslaugų aprašymas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo tikslai ir strategijos. Pateikimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugų teikimas. Vietos analizė. Draudimo kompanijos patalpos, įranga ir kitos priemonės. Transportas. Žaliavos ir atsargos. Personalo pasirinkimas. Teisės. Atsakomybė. Gamybos kaštų prognozė. Vadyba. Organizacinė įmonės struktūra, valdymo modelis ir stilius. Rizikos vertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas.
  Verslo planai, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2005-11-07
 • Investicinis projekto įvertinimas

  Investicinio projekto pagrindimas. Įmonės pristatymas. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės išorinė aplinka. Finansinio plano skaičiavimai bei rizikos įvertinimas. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Pajamų ir išlaidų planas. Atsipirkimo taškas. Rizikos įvertinimas. Jautrumo analizė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-05-23
 • Investicinių fondų rinkos analizė Lietuvoje ir Latvijoje

  Įvadas. Investicinių fondų samprata. vertybinių popierių subjektų analizė. Investicinių fondų esmė. Vertybinių popierių portfelio rizikos esmė ir tipai. Investicinių fondų vieta tarp kitų investavimo galimybių. Investicinių fondų raida Lietuvoje bei Latvijoje. Investicinių fondų atsiradimas. Investicinių fondų raida. Investicinių fondų įstatyminė bazė. Investicinio fondo sudarymas. Investicinio fondo vienetų ar akcijų pardavimas. Visuomenei pateikiama informacija. Investicinių fondų rinkos analizė. Bendra Lietuvos investicinių fondų rinkos analizė. Lietuvos investicinių fondų analizė pagal fondų turto klases. Lietuvos pinigų rinkos fondų analizė. Lietuvos skolos vertybinių popierių fondų analizė. Lietuvos mišrių fondų analizė. Akcijų fondų struktūros ir pelningumo analizė. Bendra Latvijos investicinių fondų rinkos analizė. Latvijos investicinių fondų analizė pagal fondų turto klases. Latvijos pinigų rinkos fondų struktūros ir pelningumo analizė. Latvijos skolos fondų struktūros ir pelningumo analizė. Latvijos akcijų fondų struktūros ir pelningumo analizė. Latvijos mišrių fondų struktūros ir pelningumo analizė. Investicinių fondų išlaidos ir mokesčiai. Lietuvos ir Latvijos investicinių fondų rinkų palyginimas. Investicinių fondų vystymosi prognozės. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, kursinis darbas(78 puslapiai)
  2009-06-30
 • Investicinių fondų veikla Lietuvoje komercinių bankų pavyzdžiu

  Finansų institucijų kursinis darbas. Įvadas. Investicinių fondų samprata, vystymasis, veikla, klasifikacija ir priežiūra. Investicinio fondo samprata. Investicinių fondų atsiradimas ir jų įtaka. Investicinių fondų raida Lietuvoje. Investicinių fondų veikla. Investicinių fondų klasifikacija. Investicinių fondų priežiūra. Investicinių fondų identifikavimas komercinių bankų pavyzdžiu. "SEB VB investicijų valdymo" investiciniai fondai. "Hansa investicijų valdymo" investiciniai fondai. "Parex investicijų valdymo" investicinis fondas. "Nord/LB investicijų valdymo" investiciniai fondai. "Sampo" banko investiciniai fondai. Trijų pagrindinių "SEB Vilniaus banko" investicinių fondų praktinis įvertinimas. Išvados.
  Bankininkystė, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2006-09-18
 • Investicinių fondų vystymosi tendencijos pasaulyje

  Finansų rinkos kursinis darbas. Įvadas. Investiciniai fondai. Investicinio fondo samprata. Investicinio fondo atsiradimas. Investicinio fondo privalumai ir trūkumai. Investicijų rizika ir grąža. Investicijų rizikos ir laiko ryšys. Investicinių fondų klasifikavimas. Investiciniai fondai pagal kapitalą. Uždarieji investiciniai fondai. Atvirieji investiciniai fondai. Investiciniai fondai pagal portfelio sudėtį. Pinigų rinkos priemonių fondai. Obligacijų fondai. Akcijų fondai. Fondų fondai. Mišrūs fondai. Nekilnojamo turto fondai (REIT). Hedž fondai. Investiciniai fondai pagal valdymą. Aktyviai valdomi investiciniai fondai. Pasyviai valdomi fondai - indeksiniai fondai. Investiciniai fondai pagal apmokestinimą. Apmokestinami fondai. Neapmokestinami fondai. Mažai apmokestinami fondai. Lenkijos, Lietuvos ir JAV investicinių fondų duomenų apžvalga. Lenkijos investiciniai fondai. Investicinių fondų istorija. Investicinių fondų reguliavimas ir priežiūra. Investicinių fondų statistiniai duomenys. Lietuvos investiciniai fondai. Investicinių fondų raida Lietuvoje. Kolektyvinio investavimo subjektai. Kolektyvinio investavimo subjektų dalyviai. Kolektyvinio investavimo subjektų turtas ir investicijos. KIS (Kolektyvinio investavimo subjektų) investicijos Lietuvos akcijų rinkoje. JAV investiciniai fondai. JAV investicinių fondų atsiradimas. Investicinių fondų rinkos struktūra. Fondų biržos organizavimas. Operacijų vykdymo schema. Investicinių fondų veikla. Investicinių fondų veiklos rezultatai. JAV rizika investiciniuose fonduose. JAV įmonių akcijų kainų indeksas S&P 500. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, kursinis darbas(71 puslapis)
  2008-10-08
 • Investicinių projektų valdymas

  Įvadas. Investicinių projektų charakteringi bruožai ir klasifikavimas. Investicinio projekto apibrėžimas ir charakteringi bruožai. Investicinių projektų klasifikavimas. Investicinio projekto gyvavimo ciklas, jo sudėtis ir modeliai. Projekto priešinvesticinė (ikiinvesticinė) fazė. Galimumo (palankumo) tyrimai. Iki projektiniai tyrimai (preliminarinis techninis-ekonominis pagrindimas). Funkciniai (rėmimo) tyrimai. Projektiniai tyrimai (techninis-ekonominis investicijų pagrindimas). Projekto įvertinimo išvados. Projekto investicinė (įgyvendinimo) fazė. Projekto eksploatacinė fazė. Įmonių reabilitacijos projektai. Įmonių išplėtimo projektai. Investicinio projekto verslo plano struktūra ir sudarymo tvarka. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2007-02-20
 • Investigations of quantitative decisions methods

  Introduction. Correlation and regression analysis. The purpose of the investigation. The correlation analysis between y and every x. Selection of variables x for regression analysis. Simple regression analysis between y and chosen x variables. Multiple correlation and regression analysis between y and x variables. The obtained results and its use. Forecasting and calculation of MSE. Forecast by moving average method. Forecast by exponential smoothing method. Formulation and invesitgation of production planning problem. Formulation of production planning problem. Dual problem. Shadow pricing. Transport problem. Conclusions.
  Vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-10-25
 • Inžinerinė geodezija (2)

  Trasavimo darbai. Trasos parinkimas kameriniu būdu. Trasos parinkimas lauke. Automobilių kelių projektavimo normos ir taisyklės. Pagrindiniai greičiai. Kelio juosta. Kelio trasa. Kelio ruožto kameralinis trasavimas. Detalus apskritiminių kreivių nužymėjimas. Vertikalės kreivės nužymėjimas.
  Geodezija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-06-02
 • Inžinerinė hidrologija ir hidraulika

  Hidrologiniai skaičiavimai. Maksimalinių momentinių pavasario potvynio debito perskaičiavimas vienodam baseino plotui. Pavasario potvynio maksimalaus debito skaičiavimas turint ilgalaikių stebėjimų duomenis. Statistinių parametrų paklaidos. Pavasario poplūdžio maksimalaus debito skaičiavimas neturint stebėjimo duomenų. Skaičiavimus rezultatus perkėlimas į projektuojamo hidrotechninio statinio vietą.
  Statyba, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2006-11-27
 • Inžinerinė hidrologija ir hidraulika (9)

  Inžinerinės hidrologijos ir hidraulikos kursinis projektas. I dalis. Hidrologiniai skaičiavimai. Maksimalių momentinių pavasario potvynio debitų perskaičiavimas vienodam baseinų plotui. Pavasario potvynio maksimalaus debito skaičiavimas turint ilgalaikių stebėjimų duomenis. Pavasario potvynio maksimalaus debito skaičiavimas neturint stebėjimo duomenis. Skaičiavimo rezultatus perkėlimas į projektuojamo hidrotechninio statinio vietą. II dalis. Hidrauliniai skaičiavimai. Normaliojo gylio kanale apskaičiavimas. Kelio sankasos keteros pločio nustatymas. Pralaidos skersmens dp nustatymas. Kritinio gylio apskaičiavimas. Kritinio nuolydžio apskaičiavimas. Pralaidos ilgio skaičiavimas. Iš pralaidos vamzdžio ištekančio vandens gylio nustatymas. Skerspjūvio ploto ir hidraulinio spindulio nustatymas. Normaliojo gylio žemutiniame pralaidos bjefe apskaičiavimas. Kritiškojo gylio žemutiniame pralaidos bjefe apskaičiavimas. Hidraulinių tėkmės sąlygų žemutiniame bjefe nustatymas. Žemutinio bjefo stiprinimo konstrukcijos parinkimas ir parametrų skaičiavimas. Išplovimo gylio apskaičiavimas. Konstrukcijos parinkimas. Aukštutinio bjefo stiprinimo konstrukcijos parinkimas.
  Inžinerija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-05-15
 • Inžinerinės hidrologijos ir hidraulikos kursinis projektas

  I dalis. Hidrologiniai skaičiavimai. Užduotis: Apskaičiuoti 3% tikimybės liūčių debitą iš mažo baseino, kuriame ežerų nėra. Baseino morfometriniai ir klimatiniai duomenys tokie. Skaičiavimai. Išvada. II dalis. Hidrauliniai skaičiavimai. Užduotis: Pagal I dalyje apskaičiuotą projektinį reikiamos tikimybės maksimalų debitą atlikti vamzdinės vandens pralaidos skaičiavimus. Duomenys. Skaičiavimai. Normaliojo gylio kanale H0 ir kanalo gylio H skaičiavimas. Kelio sankasos keteros pločio nustatymas. Pralaidų geometrinių parametrų skaičiavimai. Pralaidos parametrų skaičiavimas. Kritiškojo vandens gylio vamzdinėje vandens pralaidoje skaičiavimas ir pralaidos skersmens dp skaičiavimas pagal kritiškąjį vandens gylį. Kritiškojo nuolydžio skaičiavimas. Vandens pralaidos nuolydžio IP skaičiavimas. Pralaidos ilgio LP skaičiavimas. Vandens gylio ištekėjimo iš pralaidos vamzdžio pabaigoje skaičiavimas. Skerspjūvio ploto A ir hidraulinio spindulio R nustatymas. Vandens greičio V pralaidos pabaigoje nustatymas. Normaliojo gylio H0 ir kritiškojo gylio HK žemutiniame pralaidos bjefe skaičiavimas. Normaliojo gylio h0 žemutiniame pralaidos bjefe skaičiavimas. Kritinio gylio HK žemutiniame bjefe skaičiavimas. Srauto tekėjimo sąlygų nustatymas žemutiniame bjefe (hidraulinio šuolio tipas). Žemutinio bjefo stiprinimo konstrukcijos parinkimas, stiprinimo ruožų ir pereinamųjų ruožų ilgių žemutiniame ir aukštutiniame bjefuose skaičiavimas. Stiprinimo konstrukcijos parinkimas. Žemutinio bjefo stiprinimo konstrukcijų parametrų parinkimas. Aukštutinio bjefo stiprinimo konstrukcijų parametrų parinkimas. Išvada.
  Inžinerija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2010-08-27
 • Inžinerinės hidrologijos ir hidraulikos kursinis projektas: žuvų pralaidos

  Įvadas. Žuvų pralaidų projektavimas, klasifikavimas. Pagrindinės sąvokos. Aktyviai migruojančių žuvų rūšys, jų biotechnikos charakteristikos. Žuvų pralaidų, kaip inžinerinių statinių, esminiai reikalavimai. Žuvų pralaidų hidrauliniai skaičiavimai. Skaičiavimai. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-10-18
 • Inžinerinės sistemos

  Pastato inžinerinių sistemų kursinio darbo užduotis. Aiškinamasis raštas. Atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Patalpų šilumos nuostolių skaičiavimas, lyginamųjų šilumos nuostolių nustatymas. Šildymo prietaisų skaičiavimas ir parinkimas. Šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas. Išsiplėtimo indo, siurblio, katilo, kitų elementų parinkimas. Vėdinimo sistemos parinkimas, aerodinaminis skaičiavimas. Pastato šalto vandentiekio debitų ir tinklo hidraulinis skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Pastato nuotekų tinklo projektavimas. Medžiagų ir įrengimų specifikacijos sudarymas. Naudota literatūra. Brėžiniai.
  Statyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-02-23
 • Inžinerinių procesų modeliavimas. Duomenų analizė su Statistica

  Užduotis. Inžinerinių procesų modeliavimas. Teršalų sklaidos dujinėse ir skystose terpėse matematinis modelis. Nežinomųjų parametrų (Q, Dy, Dz) įvertinimas remiantis stebėjimo duomenimis. Teršalų sklaidos pavaizdavimas trimačiu grafiku ir lygio linijomis. Prognozuojama teršalų koncentracija pjūviuose I ir II (I – kai y = b; II – kai eina per taškus (x1, y1) ir (x2, y2)). Duomenų analizė su Statistica. Matricos n × m duomenų generavimas. Kintamųjų charakteristikos ir ryšiai. Kintamųjų aprašomosios charakteristikos. Sklaidos diagrama (x2 ir x5). Kintamųjų skirstinių nustatymas ir pavaizdavimas histogramoje. Koreliacijos koeficientų apskaičiavimas ir jų reikšmingumų nustatymas. Regresinė analizė (x5 nuo x1, x2, x3).
  Programavimas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-04-03
 • Inžinerinių projektų ekonominis vertinimas

  Įvadas. I dalis. Inžinerinė veikla ir jos organizavimas projektais. II dalis. Inžinerinių projektų vertinimo metodika. Ekonominio įvertinimo tikslai. Projekto kaštų įvertinimas. Kaštų klasifikacija. Kaštų ir sutaupytų lėšų rūšys. Pinigų srautai ir jų vertės kitimas laike. Projekto pinigų srautai. Pinigų laiko vertė. Pinigų srautų lentelinis vaizdavimas. Infliacijos įtaka pinigų srautams. Nusidėvėjimo skaičiavimo metodo įtaka pinigų srautams. Inžinerinių projektų vertinimo metodai. Atsipirkimo laikas. Esamoji ir būsimoji vertė. Rentabilumo indeksai. Vidinė pelno norma. Modifikuota vidinė pelno norma. Vidutinė metinė vertė. Naudos - kaštų santykis. Projekto balansas. Racionalių inžinerinių sprendimų išrinkimo matematinių metodų panaudojimas. III dalis. Projektų rizika ir jos vertinimas. Investicinė rizika ir jos nustatymas. Rizikos įvertinimo metodai. IV dalis. Projektų finansavimo būdai. Nuosavas kapitalas. Skolintas kapitalas. Lizingas, forfeitingas, faktoringas. Valstybiniai asignavimai ir specializuoti finansiniai fondai. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(52 puslapiai)
  2006-06-05
 • Įrangos projektavimas: Įtaiso detalės 4 skylių 4.5 mm skersmens gręžimo projektavimas

  Įvadas. Literatūros ir informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodika. Technologinė dalis. Detalės darbo brėžinio analizė. Staklių modelio, pjovimo įrankio ir pagalbinio įrankio parinkimas. Bazavimo schemos parinkimas, operacinio eskizo braižymas ir operacinių matmenų bazavimo paklaidos nustatymas. Konstruktorinė dalis. Tvirtinimo jėgos nustatymas. Kreipiančiųjų elementų projektavimas ir pasirinkimas. Įtaiso veikimo principo aprašymas. Įtaiso savikainos skaičiavimas. Išvados.
  Mechanika, kursinis darbas(11 puslapių)
  2011-12-07
 • Irano branduolinės programos politiniai ir kariniai tikslai

  Įvadas. Irano branduolinės programos vystymo prielaidos. Strateginė aplinka kaip Irano branduolinio ginklo kūrimo priežastis. Izraelio reikšmė Irano politikoje. Turkijos ir Irano santykiai. Pakistano ir Rytų įtaka Irano branduoliniam ginklavimuisi. Branduolinio Irano reikšmė. Palaikančios Irano branduolinę programą valstybės. Galimybė panaudoti branduolinį ginklą. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-03-17
 • Irano klausimas Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) darbotvarkėje

  Įvadas. Irano ir tarptautinės bendruomenės santykių raida. Santykių atšalimas po islamiškosios revoliucijos – Irano branduolinė programa. Iranas šiandien – už ir prieš. Bičiuliavimasis su Rusija ir Kinija. Konfrontacija su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV) ir vakarais. Sankcijos Iranui ir jų pasekmės. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-09-26
 • Įrengimai: lydymo katilas

  Įvadas. Įrengimų gamybos firma "Stephan Mashinery GMBH and Co". Lydimo katilas UM/SK 150. Informacinių šaltinių apžvalga. Analogų palyginimas. Įrengimo konstrukcija. Įrengimo charakteristika. Įrengimo paleidimas, aptarnavimas, technologijų darbo parametrų reguliavimas. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(11 puslapių)
  2008-03-27
Puslapyje rodyti po