Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Internetinė reklama Lietuvoje

  Įvadas. Reklamos internete formos. Standartinės reklamos internete. Nestandartinė reklama internete. Reklamos internete pateikimo ir kainodaros modeliai. Reklamos demonstravimo būdai ir nukreipimo galimybės. Internetinės reklamos kainodara. Išvados. Summary.
  Rinkodara, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-10-15
 • Internetinė sprendimų parama: nekilnojamasis turtas

  Įvadas. Kursinio darbo tikslas yra išanalizuoti atskiras Lietuvos ir užsienio nekilnojamojo turto elektroninio verslo sistemas, palyginti jas pagal vartotojams teikiamas paslaugas. Sprendimų paramos sistemų apibrėžimas ir sudėtinės dalys. Nekilnojamo turto portalai Lietuvoje. Nekilnojamojo turto (NT) internetinių svetainių privalumai. Internetinės sprendimų paramos sistemos, nuomojant butą, nekilnojamojo turto tinklalapiuose Lietuvoje. www.aruodas.lt. www.edomus.lt. www.skelbiu.lt. Internetinės sprendimų paramos sistemos Lietuvos NT puslapiuose apibendrinimas. Internetinės sprendimų paramos sistemos, nuomojant butą, užsienio valstybėse. www.247apartments.com. www.e-rent.de. Internetinės sprendimų paramos sistemos NT užsienio puslapiuose apibendrinimas. Internetinės sprendimų paramos nekilnojamojo turto (NT) interneto puslapiuose Lietuvoje ir užsienyje palyginimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-01-22
 • Internetinės reklamos rinka Lietuvoje

  Įvadas. Tradicinės ir interneto reklamos ypatumai. Tradicinės reklamos samprata, jos funkcijos. Reklamos internete sąvoka. Internetinės reklamos problemos Lietuvoje. Reklamos priemonės internete ir jų panaudojimo perspektyvos Lietuvoje. Reklamos priemonės internete. Interneto svetainė. Baneriai (reklaminiai skydeliai). Elektroninis paštas. Atsiskaitymo už reklamą būdai ir kainodara. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2).
  Rinkodara, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-11-16
 • Internetinio ryšio apsaugos serveris

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Kompiuterinio tinklo projektavimas, įrangos diegimas. Kompiuterinių tinklų saugumas. Saugumo auditas. Tęstinumas. Projektinė dalis. Informacijos apsaugos sistemų diegimo organizacijose parinkimo principai. Techninė įranga. Programinė įranga. Nuotolinio gamybos procesų stebėjimo ir valdymo sistemos projektas. Bendras supratimas. Funkcinės schemos projektas.
  Internetas, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-01-30
 • Internetinis marketingas

  Įvadas. Marketingo galimybių internete ypatumai. Marketingo Internete tikslai ir atliekamos funkcijos. Marketingo Internete ir tradicinėje aplinkoje palyginimas. Pagrindinės reklamos Internete formos bei jų privalumai ir trūkumai. Reklama Interneto svetainėse. Reklaminiai skydeliai. Reklama paieškos svetainėse. Nuorodos. Reklama naujienų arba diskusijų grupėse. Reklama elektroniniu paštu. Išvados. Priedai.
  Rinkodara, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-04-04
 • Internetinių apklausų ypatumai

  Įvadas. Apklausų rūšys. Internetinių apklausų ypatumai. Internetinės apklausos metodologija. Internetinių apklausų privalumai. Internetinių apklausų trūkumai. Internetinių apklausų naudojimas. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-12-11
 • Internetinių paslaugų marketingo planas: UAB "Virtualus pasaulis"

  Internetinių paslaugų apžvalga. Santrauka. Apibendrinimas. Marketingo plano aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Veiklos sferos apibūdinimas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos analizė. Marketingo tikslai ir strategijos. Strateginiai tikslai. Taktiniai tikslai. Taktinė marketingo strategija. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Marketingo rinkinio elementai. Produktas rinkos požiūriu. Pasiskirstymo kanalai. Kainų nustatymas. Reklamavimas ir stimuliavimas. Gamyba. Reikalingos patalpos. Įrenginiai ir kitos priemonės. Tiekimo ir transportavimo veiksniai. Darbuotojų samdymo galimybės. Gamybos kaštų prognozė. Valdymas. Organizacinė firmos struktūra. Patarėjai ir konsultantai. Kritinė rizika. Numatomos problemos ir kliūtys. Rizikos veiksniai. Internetinių paslaugų SWOT analizė. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pardavimo prognozė. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita.
  Rinkodara, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-10-29
 • Internetinių paslaugų marketingo planas: UAB "Virtualus pasaulis" (2)

  Įvadas. Įmonės misija. Tikslai. UAB "Virtualus pasaulis". Perspektyvų tyrimas. Konkurencinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Taktiniai tikslai. Įmonės rinkodaros strategija. Tikslinės rinkos pasirinkimo strategija. Pozicionavimo strategija. Marketingo komplekso strategija. Prekės strategija. Kainos strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategija. Internetinių paslaugų SWOT analizė. Elektroninio verslo vystymasis Lietuvoje. Marketingo ypatumai virtualioje erdvėje. Vadyba. Demografinė segmentacija. Konkurencijos analizė. Rizikos įvertinimas. Alternatyvios veiklos kryptis. Finansai. Darbų grafikas. Funkcijos (operacijos). Paslaugos vykdymo vieta. Gamybos poreikiai. Reikiamos patalpos ir kitos priemonės. Išvados. Santrauka. Priedas (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-10-26
 • Internetinių puslapių analizė: medinių namų gamyba UAB "Dolena", "Сибирские деревянные дома" ir "Cyprus Timber Houses"

  Elektroninis verslas ir nekilnojamasis turtas. Įvadas. Tikslas – pateikti informaciją apie UAB "Dolena" ir dviejų panašios srities įmonių tinklalapių apžvalgas bei juose esamą informaciją ir elektronines technologijas. UAB "Dolena" aprašymas. Elektroninio verslo technologijos naudojamos UAB "Dolena". Kompanijų "Сибирские деревянные дома" ir Cyprus Timber Houses tinklapių apžvalgos. Kompanijos "Сибирские деревянные дома" tinklapio apžvalga. Kompanijos "Cyprus Timber Houses" tinklapio apžvalga. Pasiūlymai UAB "Dolena" elektroninio verslo technologijų plėtrai ir naujų technologijų diegimui. Išvados.
  Internetas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-03-23
 • Interneto paieškų sistemos

  Įvadas. Teorinė dalis. Interneto paieškos sistemų apžvalga. Interneto paieškos sistemų galimybių detalus nagrinėjimas. "Omni" paieškos sistema. "Excite" paieškos sistema. Analitinė dalis. Nagrinėjama tema: "Tarptautiniai valiutos fondai". Darbo temos pagrindimas, temos aktualumas. Tikslas – surasti internete ir pateikti išsamią informaciją apie tarptautinius valiutos fondus bei ryšį su Lietuva. Uždaviniai. Paieškos atlikimo būdai. Temos aprašymas. Apibendrinimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Internetas, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-04-09
 • Interneto paslaugos populiarumas Visagino mieste: UAB "Akvanautas"

  Įžanga. Temos aktualumas ir naujumas. Firmos istorija. Įmonės pavaldiniai, jų veikla bei funkcijos. Įmonės darbo organizavimas, aprūpinimas reikalingais ištekliais. Įmonės perspektyvų analizė. Įmonės veiklos įvertinimas ir kokybės kontrolė. Darbuotojų priėmimo į darbą tvarka, adaptacija, darbo vertinimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Įmonės marketingo strategija. Produkto (prekės) strategija. Kainodaros marketingo strategijos. Paskirstymo strategijos. Rėmimo strategijos. Marketingo tyrimai. Marketingo ir marketingo tyrimų sąvokų aiškinimas. Marketingo tyrimo metodai, pirminiai ir antriniai duomenys. Marketingo tyrimų proceso svarbumas. Marketingo tyrimų proceso etapai. Anketinė apklausa, jos būdai bei svarba. "Interneto" populiarumo paslaugos marketingo tyrimų atlikimas. Trumpa tyrimo apžvalga. "Interneto" paslaugos populiarumo tyrimo proceso atlikimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2007-04-24
 • Interneto paslaugų pasirinkimo tyrimas

  Įžanga. Tyrimo metodo pasirinkimo pagrindimas. Paslauga. Paslaugos grupė. Paslaugų klasifikavimas bei klasifikavimo kriterijai. Kainodaros sprendimai. Vartotojų tyrimas. Vartotojų elgesio rinkoje tyrimas. Rinkos tyrimas. Rinkos paslaugos įvertinimas. Rinkos pozicionavimas. Pardavimų prognozė. Konkurencinis aplinkos tyrimas. Konkurentų analizė. Konkurencinių pranašumų nustatymas. Išvados. Priedas (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2008-03-25
 • Interneto paslaugų tiekėjai Šiauliuose

  Interneto tiekėjai. Patikimas "Balticum internetas". Vš.Į. "Plačiajuostis internetas". "Omnitel" internetas stacionariems kompiuteriams. Splius - interneto tiekėjas. "Zebra" internetas. Belaidis "Zebra" internetas. Išvados.
  Internetas, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-04-08
 • Interneto prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybė pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) teisę

  Įžanga. Interneto prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybė pagal Lietuvos ir Europos sąjungos teisę. Interneto prieglobos paslaugų teikėjų samprata. Kas yra internetas. Interneto prieglobos paslaugų teikėjai. Atsakomybės samprata. Tradicinė atsakomybės samprata. Interneto subjektų atsakomybės samprata, jos skirtumai nuo tradicinės atsakomybės sampratos. Interneto prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybės analizė. Interneto prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybė pagal Europos sąjungos teisę. Interneto prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybė pagal Lietuvos teisę. Interneto prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo tinklalapiams, į kuriuos vartotojai gali talpinti įvairaus pobūdžio informaciją, galimybė. Teisės normų, reglamentuojančių interneto prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybę, laikymosi užtikrinimo būdai. Valstybės prievartos priemonės. Savireguliacija. Koreguliacija. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-12-07
 • Interneto svarba ir vieta gyvenime

  Sociologijos dalyko kursinis darbas. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. kas yra internatas? Virtualus bendravimas. Sveikata. Priklausomybė nuo interneto. Sauga internete. Tyrimo analizė. Išvados. Priedai (anketa).
  Sociologija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2012-01-13
 • INTOSAI veikla

  INTOSAI – misija ir veikla. Istorija ir struktūra. Veikla. Limos deklaracija. Limos deklaracijos Bendrosios nuostatos bei nepriklausomumas. Aukščiausių Kontrolės Institucijų teisės bei Santykiai su Parlamentu, Vyriausybe ir administracija. Kontrolės metodai, atskaitomybė bei Aukščiausios kontrolės institucijos įgaliojimas. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(41 puslapis)
  2006-02-02
 • Intranetas Šilalės miesto darbo biržoje

  Anotacija. žodynėlis. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Užduoties formulavimas. Diplominio darbo tikslas. Tikslas – sukurti intranetą Šilalės darbo biržoje. Intraneto kūrimui iškelti uždaviniai. Pagrindinės intraneto funkcijos. Intraneto kūrimas ir vystymas. Sprendimo privalumai. Užduoties analizė. Intraneto sandara. Įmonės puslapis. Įmonės kalendorius. Grafinių rinkmenų biblioteka. Apklausos. Pateikiamos informacijos atranka. Intraneto kūrimas. Intraneto kūrimo priemonės. Tvs pasirinkimas. Intraneto sukūrimas panaudojant microsoft word. Intraneto sukūrimas panaudojant portalo tipo turinio valdymo sistemą (TVS). Intraneto sukūrimas panaudojant wiki tipo turinio valdymo sistemą (TVS). Intraneto turinys. Intraneto panaudojimas įmonėje. Intraneto poreikis ir būtinybė šilalės darbo biržoje. Intraneto pritaikymas kiekvienam vartotojui. Intraneto galimybės Šilalės darbo biržoje. Programinės dalies aprašymas. Įmonės tinklas ir jam keliami reikalavimai. Šilalės duomenų bazių kompiuterinis tinklas. Sistemos serverio ir vartotojų kompiuterių reikalavimai. Programų diegimas. Plone2 programos diegimas. Sistemos lietuvių kalbos nustatymas. Kalendoriaus parametrų sutvarkymas. Sistemos lietuvių kalbos nustatymas. Įdiegto intraneto turinys ir struktūra. Įdiegtos sistemos naudojimas. Instrukcija vartotojui. Prisijungimas prie intraneto. Intraneto puslapių struktūra. Atskiro puslapio elementų struktūra. Intraneto puslapio elementų tvarkymas. Intraneto puslapio elementų redagavimas. Elemento savybių keitimas. Naujo elemento kūrimas. Naujo elemento paskelbimas. Paieškos intranete vykdymas. Aplanko ir turinio elemento redagavimo galimybės. Darbas su nuorodomis (temomis). Renginiai, naujienos ir nuorodos. Kalendorius ir jo naudojimas. Individualus vartotojo meniu. Ekonominis pagrindimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1 psl.).
  Informatika, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2009-11-27
 • Inventory valuation

  Darbas anglų kalba. Inventoriaus vertinimas. Introduction. Nature of inventory. Classes of inventory. Inventory valuation methods. FIFO method. Weighted average method. LIFO method. Evaluation of LIFO as a cost allocation method. Major advantages of LIFO. Major disadvantages of LIFO. Specific identification method. FIFO. Weighted average. LIFO. Specific identification. Comparing inventory cost methods. Examples. Characteristics of each method. Other cost methods. Cost of latest purchases. Standard costs. Direct costing. The retail method. Conclusion.
  Apskaita, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-11-29
 • Inventorizacija ir jos pravedimo tvarka

  Įvadas. Darbo tikslas išsiaiškinti inventorizacijos esmę, svarbą ir jos atlikimo tvarką. Siekiant užsibrėžto tikslo darbe yra analizuojama: kas tai yra inventorizacija, jos atlikimo tikslai, reikalingumas. Inventorizacijos esmė ir tikslai. Inventorizacijos rūšys pagal apimtis ir dažnumą. Inventorizacijos atsakomybė ir organizavimas. Pasirengimo inventorizacijai darbai. Inventorizuojami objektai. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas, vertybiniai popieriai ir skolos. Žaliavos, medžiagos, prekės, pagaminta produkcija, grynieji pinigai ir kitos. Materialios vertybės. Nebaigta gamyba, nebaigta statyba ir nebaigti remonto darbai. Inventorizacijos rezultatų įforminimas. UAB "HT" prekių inventorizacija. Išvados ir pasiūlymai. Priedas.
  Apskaita, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2010-05-05
 • Inventorizacija: dešrų apvalkalų ir galvijų žarnų prekyba UAB "Aisvita"

  Įvadas. UAB "Aisvita" įmonės apibūdinimas. Likvidumo analizė. Stabilumo analizė. Efektyvumo analizė. Pelningumo. Inventorizacijos organizavimas. Pasirengimas inventorizacijai. Inventorizacijos atlikimas ir įforminimas. Rezultatų apskaita. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2008-07-09
Puslapyje rodyti po