Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aplinkos apsaugos vadybos sistemų pagal ISO 14001 efektyvumo tobulinimo perspektyvos

  Santrauka. Summary. Įvadas. Bendrieji aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai. Pradinė aplinkos apsaugos analizė (PAAA). Planavimas. Pasirengimas. Atlikimas. Ataskaita. Teisiniai ir kiti reikalavimai. Aplinkos apsaugos tikslai ir uždaviniai. Aplinkos apsaugos tikslų rūšys. Tikslų raida. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos įgyvendinimas. Struktūra ir atsakomybė. Parengtis avarijoms ir atsakomieji veiksmai. Strategijos kūrimas. Finansų vadybos tobulinimas. Mokesčiai. Finansavimas. Grįžtamasis ryšys. Informacijos pasidalijimas. Personalo rengimas. ISO 14001 diegimo raida Lietuvoje iki 2004 metų. ISO standartų diegimas Lietuvoje. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-04-27
 • Aplinkos poveikio analizė: AB "Dainava"

  AB "Dainava" - viena didžiausių siuvimo fabrikų Lietuvoje. Įvadas. Išorinės aplinkos samprata. Išorinės aplinkos charakteristika. AB "Dainava" charakteristika. Tiesioginio poveikio aplinka. Vartotojai. Tiekėjai ir ištekliai. Konkurentai. Įstatymai ir valstybinis reguliavimas. Netiesioginio poveikio aplinka. Organizacijos vidinė aplinka. Tikslai. Uždaviniai. Struktūra. Technologija. Žmonės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-01-03
 • Aplinkosauginiai mokesčiai ir jų įtaka formuojant nacionalinį biudžetą

  Įvadas. Aplinkos apsauga Lietuvoje ir jos problemos. Oro tarša. Vandens išteklių apsauga. Atliekos ir jų tvarkymas. Mokesčiai Lietuvoje. Mokestis už aplinkos teršimą. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Naftos ir dujų mokestis. Aplinkosauginių mokesčių įtaka formuojant nacionalinį biudžetą. Išvados. Priedai.
  Mokesčiai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-03-21
 • Aplinkosauginis (ekologinis) turizmas Šiaurės Amerikoje

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Aplinkosauginis (ekologinis) turizmas. Pagrindiniai ekoturizmo principai. "Žalieji viešbučiai". Šiaurės Amerika. Meksika. Meksikos nacionaliniai parkai. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) nacionaliniai parkai. Kanada. Kanados nacionaliniai parkai. Išvados.
  Turizmas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-12-06
 • Aplinkosaugos harmonizacija Europos Sąjunga (ES) sistemoje

  Įvadas. Internet paieškos sistemų technologijų apžvalga. Internet paieškos sistemų atsiradimas. Crawler tipo paieškos sistemos. Web 1.0, web 2.0 ir web 3.0. Nacionalinės ir tarptautinės paieškos sistemos. Priemonės paskirtai temai atlikti. Pasirinktų internet paieškos sistemų detalus nagrinėjimas. Delfi.lt. Alltheweb.com. Palyginimas. Aplinkos apsaugos harmonizacija Europos Sąjungos (ES) sistemoje. Kas nulemia klimato kaitą? Kovos su klimatu elementai. Aplinkos politika. Aplinkos politikos sektorius. Europos Sąjungos (ES) pagrindinės institucijos veikla. Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) teisiniai aplinkosaugos reikalavimai. Europos Sąjungos (ES) finansinė parama įgyvendinant aplinkosaugos tikslus. Europos Sąjungos (ES) finansinė programa Lietuvoje. Aplinkos apsaugojimas. Išvados. Preidai (4 psl.)
  Kita, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2010-02-18
 • Aplinkosaugos mechanizmas

  Įvadas. Tarptautinis bendradarbiavimas aplinkosaugos srityje. Ekonominis aplinkosaugos mechanizmas. Aplinkosaugos mechanizmo kūrimo principai, kriterijai ir tendencijos. Aplinkosaugos mechanizmo ekonominių priemonių sistemos tipai. Aplinkosaugos ekonominio mechanizmo instrumentų įvairovė. Ekonominių reguliavimo instrumentų privalumai. Aplinkos ekonominiai reguliavimo instrumentai. Aplinkosaugos mokesčiai. Leidimų teršimui prekybos rinkoje metodas. Ekologinis draudimas. Kainodara. Aplinkosauginių mokesčių specifika. Mobilios taršos mokesčio analizė. Administraciniai aplinkos instrumentai. Aplinkosaugos administracinė kontrolė transporto sistemoje. Emisijos reguliavimas nustatant degalų kokybės rodiklius. Išvados.
  Ekologija, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2006-04-24
 • Apmokėjimo už darbą ir premijavimo sistemos įmonėje

  Įvadas. Apmokėjimo už darbą ir premijavimo sistemos įmonėje. Apmokėjimas už darbą įmonėje. Darbo apmokėjimo veiksniai. Atlyginimų sistema. Darbo užmokesčio formos, sistemos. Tiesioginė ir akordinė darbo užmokesčio sistemos. Kitos vienetinės darbo užmokesčio sistemos. Laikinė darbo užmokesčio forma. Vadovų ir specialistų darbo apmokėjimas. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Premijavimo sistemos įmonėje. Premijų samprata. Specialistų premijavimas. Viešbučio – restorano apmokėjimo už darbą ir premijavimo sistemos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Pagrindiniai įmonės padaliniai. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Apmokėjimo už darbą sistema. Vadovų ir specialistų apmokėjimas už darbą. Vadovų apmokėjimas už darbą. Specialistų apmokėjimas už darbą. Specialistų premijavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-01-03
 • Apmokėjimo už darbą organizavimas: UAB "Gintaras"

  Santrauka. Summary. Įvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo organizavimo principai. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio sistemos. Darbo apmokėjimo organizavimas ir tobulinimas Lietuvoje. Darbo apmokėjimo organizavimas UAB "Gintaras". Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-12-07
 • Apmokestinamojo pelno mokesčio apskaičiavimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti, kaip nustatomas apmokestinamojo pelno mokestis ir kokia jo apskaičiavimo tvarka. Apmokestinamojo pelno mokestis. Apmokestinamojo pelno mokesčio apskaičiavimo tvarka pagal pelno mokesčio deklaracijos užpildymo formą. Pelno mokesčio įstatymas. Verslo apskaitos standartai. Neatitikimai tarp "VAS" (Verslo apskaitų standartų) ir "PMĮ" (Pelno mokesčio įstatymo). Išvados. Priedai (2 psl.).
  Mokesčiai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-12-10
 • Apologetai

  Įvadas. Aplinka, kuri įtakojo apologetų atsiradimą. Kas buvo apologetai? Apologetų pažiūros. Apologetų siekiai. Išvados.
  Krikščionybė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-01-05
 • Aprūpinimas vandeniu: plovyklė IĮ "DL-CAR"

  Įvadas. Tikslas: aprūpinti įmonę "DL-CAR" geriamuoju vandeniu iš gręžinio. Vandenruoša. Vandens tiekimo būdai. Šachtinių šulinių užterštumo priežastys. Šachtinio šulinio schema. Gręžtiniai šuliniai. Gręžinio šulinio schema. Paviršiniai vandens ėmimo įrenginiai. Vandens vartotojai. Vidaus vandentiekis. Vandens apskaitos prietaisai. Vandens vartotojų nustatymas. Debito paskaičiavimas. Vandentiekio išdėstymas. Projektuojamo gręžtinio šulinio geologinis pjūvis ir konstrukcija. Siurblio parinkimas. Grafikas pagal kurį parenkam siurblį. Vandens cheminės analizės rezultatai. Išvados. Geležingo vandens gerinimo būdai. Vandens minkštinimas. Vandens filtravimas. Kietas vanduo. Kodėl vandens kietumas turėtų mums rūpėti? Kaip veikia vandens minkštinimo filtras. Svarbios filtrų savybės. Įranga naudojama plovykloje. Įrenginys naudojamas lauko plovykloje. Plovykloje naudojama smėliagaudė. Naudojama vertikali naftos produktų gaudyklė. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Inžinerija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-01-22
 • Aprūpinimo logistikos valdymas įmonėje: AB "Stumbras"

  AB "Stumbras" charakteristika. AB "Stumbras" aprūpinimo logistikos valdymo įvertinimo metodika. AB "Stumbras" aprūpinimo logistikos valdymo įvertinimas. Aprūpinimo efektyvumo įvertinimas.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-01-12
 • Apsaugos priemonės nuo elektros

  Įvadas. Bendrosios nuostatos. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Apsaugos nuo elektros būdai ir priemonės. Bendrosios nuostatos. Apsaugos nuo elektros būdai. Apsaugos nuo elektros priemonės. Apsaugos nuo elektros plakatai ir ženklai. Apsauginis įžeminimas ir įnulinimas. Elektrotechninis personalas ir jam keliami reikalavimai. Apsauga nuo statinės elektros. Saugus elektros įrenginių eksploatavimas. Suvirinimo elektra darbu sauga. Pirmoji pagalba nukentėjusiems nuo elektros srovės. Išvados.
  Sauga, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-06-19
 • Apskaitos atsargų būdai

  Įvadas. Trumpalaikis turtas. Atsargų klasifikavimas apskaitoje. Atsargų įvertinimas apskaitoje ir atskaitomybėje. Atsargų priėmimo tvarka ir užpajamavimas. Atsargų apskaitos būdai ir metodai. Apskaitos atsargų būdai. Atsargų apskaitos būdų pranašumai ir trūkumai. Apskaitos atsargų metodai. Atsargų apskaitos ypatumai. Atsargų įsigijimo savikaina. Atsargų inventorizacija. Netinkamų naudoti (parduoti) atsargų nurašymas. Išvados. Priedai (4 psl.).
  Apskaita, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-05-05
 • Apskaitos duomenų kaupimas ūkinės veiklos rezultatams apskaičiuoti ir šios informacijos naudojimas vadyboje VĮ "Šiaulių miškų urėdija" pavyzdžiu

  Įvadas. Teorinė dalis. Duomenų kaupimo principas. Ūkinių faktų identifikavimas. Ūkinių operacijų fiksavimas pirminiuose dokumentuose. Ūkinių operacijų registravimas. Pirkimų ciklas. Pardavimų ciklas. Gamybos išlaidų ciklas. Kitų operacijų ciklas. Dvejybinis įrašas buhalterinės apskaitos sąskaitose. Operacijų fiksavimas sąskaitose. Bandomasis balansas. Įmonių finansinės atskaitomybės sudėtis. Praktinė dalis. VĮ Šiaulių miškų urėdijos statusas ir veiklos pobūdis. Duomenų kaupimas bei tam naudojamos priemonės VĮ Šiaulių miškų urėdija. Išvados. Priedai (2).
  Apskaita, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-01-11
 • Apskaitos duomenų parengimas įmonės finansinės būklės (pinigų srautų) ataskaitai sudaryti ir jos informacijos naudojimas vadyboje AB "Linas" pavyzdžiu

  Teorinė dalis. Įvadas. Pinigų srautų ataskaitos apibrėžimas, jos apibūdinimas ir tikslai. Pinigų srautų ataskaitos grupavimas. Detaliau apie pinigų srautų ataskaitų parengimo būdus. Prognozuojant pinigų srautus iš įmonės tipinės veiklos, būtina įvertinti debitorinį bei kreditorinį įsiskolinimą. Pinigų srautų ataskaitos struktūra ir rekvizitai. Praktinė dalis. AB "Linas". Apie AB "Linas" veiklą. Produkcija. Bendrovės PSA rodiklių svarbiausios savybės. Pinigų srautų ataskaitos finansinė analizė. Vertikalioji analizė. Pinigų srautų informacijos valdymas. Įmonės apskaita. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-01-30
 • Apskaitos duomenų parengimas metiniam balansui sudaryti ir jo informacijos naudojimas vadyboje APB "Apranga" atžvilgiu

  Įvadas. Teorinė dalis. Balanso samprata. Balansų rūšys ir sudedamosios dalys. Balanso struktūra. Ūkinių operacijų įtaka balansui. Svarbiausių balanso rodiklių paaiškinimai. Turtas. Nuosavybės ir įsipareigojimai. Praktinė dalis. APB "Aprangos" veiklos apžvalga. Svarbesni APB "Apranga" ekonominiai rodikliai. Duomenų rinkimas metiniam balansui sudaryti. Ataskaitų parengimas. Teigiamos ir neigiamos įmonės savybės, turėjusios įtakos kursiniam projektui rašyti. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-04-14
 • Apskaitos duomenų parengimas metiniam balansui sudaryti ir jo informacijos naudojimas vadyboje: UAB "Versmė"

  Apskaitos duomenų parengimas metiniam balansui sudaryti ir jo informacijos naudojimas vadyboje UAB "Versmė" įmonės pavyzdžiu. Įvadas. Balanso lygybės charakteristika. Ūkinių operacijų įtaka balansui. Balanso sudedamosios dalys. Balanso pertvarkymas pagal verslo apskaitos standartus. Balanso forma. Svarbiausi balanso rodikliai. Pasirinktos įmonės apibūdinimas. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Įmonės komercinės – ūkinės veiklos aprašymas. Teorinių žinių taikymas UAB "Versmė" įmonėje. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2005-09-14
 • Apskaitos duomenų parengimas pelno (nuostolio) ataskaitai ir jos informacijos panaudojimas UAB "Namų Statyba" vadybinėje veikloje

  Įvadas. Esminės sąvokos. UAB "Namų statyba" aprašymas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Įmonės veiklos klasifikavimas pelno (nuostolio) ataskaitoje. Pardavimo pajamų ir parduotų prekių savikainos ryšys su valdymo apskaita. Duomenų rinkimas. Pardavimų pajamos. Sąnaudos ir savikaina. Savikainos struktūra valdymo apskaitoje. Praktinė dalis. UAB "Namų statyba" pajamų ir sąnaudų suvestinė ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaita (litais) 2005-12-31. Išvados ir pasiūlymai.
  Apskaita, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-05-16
 • Apskaitos duomenų parengimas pelno (nuostolio) ataskaitai sudaryti

  Įvadas. Darbo tikslai ir uždaviniai. Vidaus audito ir finansinės atskaitomybės ryšys. Įmonės finansinė atskaitomybė. Finansinės atskaitomybės pasirašymas ir tvirtinimas. Finansinės atskaitomybės sudėtis. Finansinės atskaitomybės ataskaitų apibūdinimas. Finansinės atskaitomybės ataskaitų įforminimo bendrieji reikalavimai. Pelno (nuostolio) ataskaita ir jos rodiklių paaiškinimai. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių paaiškinimai. Įmonės statusas, veiklos pobūdis ir kiti jos ekonominiai rodikliai. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos realizavimas. Aprašomos temos teorinių reikalavimų nagrinėjimas įmonėje. Nuomonė apie aprašomą įmonę. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-10-20
Puslapyje rodyti po