Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos ekonominė politika

  Įvadas. Istorinė Europos Sąjungos (ES) raida. Europos Sąjungos (ES) bendrosios rinkos raida. Europos Sąjungos (ES) keturios laisvės. Europos Sąjungos (ES) bendroji politika. Europos centrinis bankas. Vieninga pinigų politika. Lietuva ir Europos sąjunga. Europos Sąjungos (ES) ekonomika. Europos Sąjungos (ES) biudžetas. Europos Sąjungos (ES) importas ir eksportas. Priedas (1). Išnašos.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-06-19
 • Europos Sąjungos (ES) struktūrinių, Sanglaudos bei kitų paramos fondų lėšų vidaus audito metodologijos ypatybės

  4 struktūriniai fondai ir Sanglaudos fondas. Valdymo ir kontrolės sistema. Audito seka. Specialiosios taisyklės. Patikrinimo organizavimas. Projekto darbuotojų darbo užmokestį pagrindžiantys duomenys. Projekto biudžetas. Projekto darbuotojo laikaraštis. Įsakymas. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis.
  Apskaita, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-06-08
 • Europos Sąjungos (ES) antrinės teisės aktai ir jų apibūdinimas sutartyje dėl konstitucijos Europai projekte

  Įvadas. Reglamentai (angl. regulation, pranc. reglement, vok. Verordnung). Direktyvos (angl. directive, pranc. directive, vok. Richtlinie). Tiesioginis direktyvų veikimas. Netiesioginis trečiasis direktyvų veikimas. Nacionalinės teisės normų interpretavimas atsižvelgiant į direktyvų nuostatas. Sprendimai (angl. decision, pranc. décision, vok. Entscheidung). Privalomo antrinės teisės akto anuliavimas, atšaukimas, panaikinimas, pakeitimas ir pataisa. Rekomendacija (angl. recommendation, pranc. recommandation, vok. Empfehlung) ir nuomonė (angl. opinion, pranc. avis, vok. Meinung). Nestandartiniai aktai. Europos Sąjungos (ES) antriniai teisės aktai. Europos Sąjungos (ES) II (Bendroji užsienio ir saugumo politikos sritis (BUSP)) bei III (policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose (PTB)) ramsčiuose. Europos Sąjungos (ES) antrinių teisės aktų skelbimas ir įsigaliojimas. Nacionalinės teisės harmonizavimas. ES antrinės teisės aktų apibūdinimas sutartyje dėl Konstitucijos Europai projekte. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-02-28
 • Europos sąjungos (ES) aplinkos apsaugos programos

  Įvadas. Aplinkos apsaugos politikos samprata. Oro tarša. Šiltnamio efektas. Vandens būklė. Aplinkos apsaugos politikos Europos Sąjungoje (ES) atsiradimas ir svarba. Europos Sąjungos (ES) aplinkos apsaugos programos. Pirmoji aplinkos apsaugos programos. Antroji aplinkos apsaugos veiksmų programa. Trečioji aplinkos apsaugos programa. Ketvirtoji aplinkos apsaugos programa. Link darnios plėtros. Mūsų ateitis – mūsų pasirinkimas. Viešosios programos stebėjimas ir apžvalga. Darnios plėtros politikos įtaka Europos Sąjungos (ES) aplinkosaugos politikos vystymuisi. Europos Sąjungos (ES) aplinkosaugos politikos įgyvendinimas Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai įgyvendinant aplinkosaugos politiką. Europos Sąjungos (ES) finansavimo fondai Lietuvoje. Išvados.
  Ekologija, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-05-26
 • Europos Sąjungos (ES) ateities vizijos

  Įvadas. Trumpai apie Europos sąjungą. Europos sąjungos įkūrimas. Europos sąjunga dabar. Lietuva ir Europos sąjunga. Europos sąjungos ateities vizijos. "Vientisa ir laisva Europa". Galimi Europos sąjungos ateities scenarijai. Tautinio identiteto klausimas. Europa ir pasaulis. Diskusijos dėl Europos ateities. "Europos ateitis naujajame Europos sąjungos kontekste". Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-12-26
 • Europos Sąjungos (ES) bendra prekybos politika su trečiosiomis šalimis

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) samprata. Europos Sąjungos (ES) - tai unikali valstybių sąjunga. Europos Sąjungos (ES) vidaus rinkos kūrimas. Baltoji knyga. Pasaulio prekybos organizacija (PPO). Ekonominė integracija ir jos formos. Ekonominė integracija pasaulyje. Laisvosios prekybos zona. Muitų sąjunga. Bendroji rinka. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Bendra prekybos politika. Europos Sąjungos (ES) prekybiniai santykiai su kitais regionais. Prekybiniai Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Europos Sąjungos (ES) santykiai. Prekybiniai Japonijos ir Europos Sąjungos (ES) santykiai. Prekybiniai Kinijos ir Indijos santykiai su Europos Sąjungos (ES). Prekybiniai Lotynų Amerikos ir Meksikos santykiai su Europos Sąjungos (ES). Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-05-05
 • Europos Sąjungos (ES) bendroji rinka, kaip ekonominės integracijos forma

  Įvadas. Ekonominė integracija. Integracijos procesai. Ekonominės integracijos formos. Integracijos procesai šiuolaikiniame pasauliniame ūkyje. Ekonominės reformos ir integracija. Europos Sąjungos bendroji rinka. Bendrosios rinkos samprata. Pagrindinių laisvių bendrosios nuostatos. Bendrosios rinkos pagrindiniai principai. Europos sąjungos bendrosios rinkos raida ir integracijos prioritetai. Keturios laisvės: ekonominės integracijos prielaidos. Laisvas prekių judėjimas. Laisvas paslaugų judėjimas. Laisvas asmenų judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas. Bendrosios rinkos nauda ES šalims ir įtaka Lietuvos ekonomikai. Bendroji rinka kaip ekonomikos katalizatorius. Nauda Bendrijai ir valstybėms narėms. Nauda verslui. Nauda piliečiams. Bendros valiutos nauda. ES bendrosios rinkos įtaka Lietuvos ekonomikai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(53 puslapiai)
  2011-04-21
 • Europos Sąjungos (ES) bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP)

  Įvadas. BŽŪP atsiradimo priežastys ir būtinybė. Bendros – vieningos rinkos sukūrimas. Kainų ir rinkos reguliavimo politika. Kainų sistema. Rinkos reguliavimas. Biudžetas. Pajamos iš žemės ūkio. BŽŪP raida. Remiamų kainų įšaldymas 1984/85 m. Perprodukcija. Pieno kvotų nustatymas 1984 m. Stabilizavimo priemonių sistema. 1992 metų reforma. VSPT (visuotinė sutartis dėl prekybos ir tarifų) ir Urugvajaus susitikimas 1994/95 m. "Darbotvarkė 2000". Europos Sąjungos ŽŪP įtaka Lietuvos žemės ūkiui. Bendroji įtaka. Nacionalinė žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000-2006 metams programa. Phare programa. Sapard programa. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2005-09-27
 • Europos Sąjungos (ES) bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) (6)

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) raida. BŽŪP principai ir tikslai. Bendrosios Žemės ūkio politikos trūkumai. BŽŪP reformos. Esminiai MacSharry’o reformos punktai. "Darbotvarkė 2000". "Darbotvarkės 2000" tikslai žemės ūkio srityje. Tikslai ir fondai. SAPARD programa. SAPARD pagrindiniai tikslai. Phare programa. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2009-03-06
 • Europos Sąjungos (ES) biudžetas (2)

  Įvadas. Biudžeto samprata. Europos sąjungos biudžetas. Biudžeto sudarymas. Biudžeto paskirstymas. Privalomosios išlaidos. Neprivalomosios išlaidos. Biudžeto tvirtinimas ir kontrolė. Vidaus kontrolė. Išorės kontrolė. Biudžeto tvirtinimas. Europos Sąjungos (ES) biudžeto prognozės. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-08-08
 • Europos Sąjungos (ES) biudžeto perspektyva 2007-2013 metais

  Įvadas. Europos Sąjunga: kilmė ir etapai. Didžiausia skiriama ES lėšų dalis. Ekonomikos vystymosi ir sanglaudos didinimas. Europos Sąjunga (ES) – pasaulinės reikšmės partnerė. Teisingumo ir didesnio saugumo Europos Sąjungos (ES) užtikrinimas. Europos Sąjungos (ES) funkcionavimo kaina. Kas moka Europos Sąjungai (ES)? Biudžeto dydis ir valstybių narių biudžeto deficitai. Biudžeto dydis. Išlaidų prioritetų pasirinkimas. Pokyčių mastas. Augimas ir konkurencingumas. Bendras žemės ūkio produktas (BŽŪP). Užsienio politika. Korekcijos mechanizmas. Stabilumo paktas. Finansų ministerijoje aptariami Europos Sąjungos finansavimo prioritetai. Europos Sąjungos biudžetas, struktūriniai fondai ir finansinė perspektyva. Bendras vidaus produktas. Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijos 2005–2008 metams. Infliacija. Ekonominių rodiklių projekcijų skaičiavimo prielaidos. Ekonominės raidos rizikos aspektai. Prekių ir paslaugų rinkos. Vartotojų, gamintojų, eksportuotojų ir kitos kainos. Darbo rinka. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-12-13
 • Europos Sąjungos (ES) biudžeto procesas

  Įvadas. Biudžeto samprata. Europos Sąjungos biudžetas. Biudžeto sudarymas. Biudžeto paskirstymas. Biudžeto tvirtinimas ir kontrolė. Europos Sąjungos Biudžetas ateityje. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-02-06
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (14)

  Įvadas. Europos Parlamentas (EP)(European Parliament). Teisingumo teismas (Court of Justice). Audito Rūmai (Court of Auditors). Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (European Economic and Social Committee). Regionų komitetas (Committee of the Regions). Europos investicijų bankas (European Investment Bank). Europos centrinis bankas (European Central Bank). Europos ombudsmenas (European Ombudsman). Sprendimų priėmimo procedūros (decision-making procedures). Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-11-26
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (4)

  Įžanga. Institucijų būstinė. Europos viršūnių taryba. Europos Parlamentas (EP). Teisės aktų leidyba. Biudžetiniai įgaliojimai. Vykdomosios valdžios institucijų kontrolė. Europos taryba. Europos komisija. Teisingumo teismas. Audito rūmai. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos centrinis bankas (ECB). Europos investicijos bankas. Europos ombudsmenas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-02-21
 • Europos Sąjungos (ES) ir šalių narių šeimos politikos: šeimos modelių kaita, socialinės politikos tikslai ir priemonės

  Įvadas. Šeimos samprata. Šeima Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Šeima Lietuvoje. Socialinės politikos plėtra Europos Sąjungoje. Šeimos politikos samprata. Trijų šalių palyginamasis tyrimas. Išvados. Summary.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(31 puslapis)
  2009-03-12
 • Europos Sąjungos (ES) kontroliuojančios institucijos

  Įvadas. Europos bendrijų teisingumo teismas. Europos audito rūmai. Išvados.
  Tarptautinė teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-12-21
 • Europos Sąjungos (ES) parama

  Įvadas. SAPARD programa. SAPARD programos tikslai. SAPARD programos prioritetai. SAPARD programos biudžetas. SAPARD Lietuvoje. ISPA programa. ISPA programos tikslai. ISPA programos reikalavimai. ISPA programos investicijų sritys. ISPA programos biudžetas. ISPA Lietuvoje. Įmonės finansinių poreikių nustatymas. Įmonės inovacinis projektas. Finansinės situacijos analizė. Finansinių prognozių sudarymas. Bendrieji reikalavimai projektams, finansuotiems iš Europos Sąjungos (ES) programų. Projektų atrankos kriterijai. Europos Sąjungos finansuojamų projektų rengimas ir valdymas. Projekto planavimo etapai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-04-19
 • Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Europos Sąjungos (ES) Sanglaudos fondas. Išvados ir pasiūlymai.
  Politologija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-02-14
 • Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai (2)

  Įvadas. Struktūrinių fondų parama Lietuvai. Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūriniai fondai. Europos regioninės plėtros fondas (ERPF). Europos socialinis fondas (ESF). Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas (EŽŪOGF). Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas (ŽOFI). Sanglaudos fondas: kam jis įsteigtas? Kas gali gauti paramą? Kokiomis sąlygomis? Kokiems projektams? Struktūrinių fondų investavimo tikslai. Struktūrinių fondų lėšų administravimo sistema Lietuvoje. Kodėl Europos Sąjunga (ES) skiria pagalbą Lietuvai? Bendrojo programavimo dokumento (BPD) trūkumai. Pasiūlymai naujajam Europos Sąjungos (ES) paramos panaudojimo etapui.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-09-21
 • Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai (3)

  Įmonės finansų kursinis darbas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Europos Sąjungos (ES) sanglaudos fondas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4).
  Finansai, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2009-01-04
Puslapyje rodyti po