Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dispozityvumo principo ribos civiliniame procese

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Principų samprata ir reikšmė visuomeniniuose teisiniuose santykiuose. Principų klasifikavimas ir reikšmė civiliniame procese. Dispozityvumo principas civiliniame procese. Dispozityvumo principo ribų samprata ir reikšmė civiliniame procese. Dispozityvumo principo ribojimai Lietuvos Respublikos civiliniame procese. Civilinių bylų skirstymas pagal dispozityvumo ir imperatyvumo santykį. Dispozityvumo principo ribos užsienio šalių civiliniame procese. Dispozityvumo principo ribos Vokietijos civiliniame procese. Dispozityvumo principo ribojimai Rusijos, Švedijos ir Ispanijos civiliniame procese. Dispozityvumo principo ribojimų pavyzdžiai Lietuvos teismų praktikoje. Dispozityvumo principo ribojimai Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje. Dispozityvumo principo ribojimai Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje. Išvados. Summary.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-11-25
 • Dividend: meaning, valuation and policies in different types of markets

  Kursinis darbas anglų kalba. Dividendai. Introduction. Meaning of a dividend. Why companies pay dividends. How dividend is determined. Type of dividends. The process of paying dividends. Dividend decision. Dividend policy in perfect capital markets. Dividends as residual. Dividend patterns and the valuation model. Tradicional view of the dividend decision. An arbitrage criticism. Dividend policy in an imperfect market. Clientele effect. Dividends as signals. Tax considerations. Double taxation - the political debate over dividends. Measures of the dividend policy. Drips - dividend reinvestment plans. Benefits of enrolling in a dividend reinvestment plan. Conclusion. Management beliefs about dividend policy.
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-11-25
 • Dividendai ir jų apmokestinimas

  Įvadas. Dividendų sąvoka. Dividendų politika. Dividendų išmokėjimo nustatymo kriterijai. Dividendų stabilumas. Dividendų mokėjimo procedūros ir procesas. Dividendų apmokestinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-03-16
 • Dividendų politika

  Įvadas. Dividendų politika. Pasyvus dividendų vaidmuo. Dividendai kaip pasyvus likutis. Aktyvus dividendų vaidmuo. Pirmenybė dividendams. Investuotojo apmokestinimas. Transakcijiniai kaštai ir vertybinių popierių dalijimas. Instituciniai apribojimai. Finansinis signalizavimas. Firmos lėšų poreikis. Likvidumas. Skolintų lėšų panaudojimo galimybė. Informacijos vertės įvertinimas. Kontrolė. Obligacijų apribojimai arba sutartys dėl paskolos. Dividendų stabilumas. Stabilumo įvertinimas. Planiniai dividendų išmokėjimo rodikliai. Galutiniai pastebėjimai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-12-13
 • Dividendų politika įmonėje

  Dividendų politika ir nepaskirstytas pelnas. Dividendų stabilumas. Pelno paskirstymas. Dividendų politika. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-10-04
 • DNR tyrimai: galimybės ir jų panaudojimo praktika Lietuvoje

  Įžanga. Kas yra DNR? DNR analizės metodai. Konkrečių biologinių objektų tyrimai. Kas atlieka DNR tyrimus? Galimybės ir praktika. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-10-21
 • Dokumentinis ir natūrinis auditas: Endriejavo seniūnija

  Endriejavo seniūnijos dokumentinis ir natūrinis auditas. Įvadas. Teorinė dalis (informacijos šaltinių apžvalga). Dokumentų tikrinimo reikšmė audito metu. Dokumentų tikrinimo nuoseklumas. Specialiųjų apskaitos dokumentų tikrinimas. Klaidų taisymo tikrinimas dokumentuose ir apskaitos registruose. Dokumentų klastojimo požymių nustatymas. Materialinės žalos nustatymas remiantis dokumentais. Turto inventorizacijos ir jų duomenų reikšmė atliekant auditą. Praktinė (tiriamoji) dalis. Endriejavo seniūnijos dokumentinis ir natūrinis auditas. Išvados.
  Auditas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-03-26
 • Dokumentinis procesas

  Įvadas. Istorinės dokumentinio proceso ištakos. Reikalavimai, dėl kurių gali būti pareiškiami ieškiniai dokumentinio proceso tvarka. Ieškinio dokumentinio proceso tvarka pareiškimas. Tretieji asmenys dokumentiniame procese. Proceso atnaujinimas. Proceso atnaujinimo eiga. Dokumentinio proceso atsisakymas. Preliminarus sprendimas. Atsakovo prieštaravimai. Bylos eiga teismui juos priėmus. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-02-08
 • Dokumentų užduočių vykdymo kontrolė: UAB "Senukų prekybos centras"

  Įžanga. Trumpa įmonės charakteristika. Kaip aš tvarkyčiau savo įmonės dokumentus. Dokumentų užduočių vykdymo kontrolė. Išvados. Priedai (5).
  Raštvedyba, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-09-30
 • Donorystės samprata

  Santrauka. Įvadas. Donorystės samprata. Apie donorą ir kaip juo tapti. Kas yra donoro kortelė ir ką ji simbolizuoja. Donorų grupės. Smegenų mirties kriterijai. Informacija apie kraują ir kraujo perpylimą. Kraujo saugumo vertinimo rodikliai. Organų transplantacija. Ksenotransplantacija. Skirtingas visuomenės požiūris į donorystę. Lietuvių abejingumas organų donorystei. Organų transplantacija tarp prietarų ir kilnumo. Nacionalinis organų transplantacijos biuras. Mitai ir faktai apie donorystę. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Diagramos. Išvados. Priedas (Anketa).
  Sociologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-09-17
 • Dorinio ugdymo ikimokykliniame amžiuje ypatumai

  Įvadas. Dorinio ugdymo ypatumai ikimokykliniame amžiuje. Šeimos vaidmuo vaiko doriniam ugdymui. Suaugusiųjų poveikis vaikų doroviniams poelgiams. Vaikų dorovės nuostatų ugdymo būdai. Pedagogų vaidmuo ugdant dorinę asmenybę. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-12-20
 • Dorovinio auklėjimo uždaviniai XX amžiaus 10 dešimtmečio pabaigoje

  Įvadas. Dorovės samprata. Dorovės apibūdinimas. Dorovės funkcijos. Auklėjimo samprata. Auklėjimo sąvoka. Auklėjimo esmė. Auklėjimo prasmė. Dorovinio auklėjimo esmė ir svarba. Lietuvos pedagogų mintys apie auklėjimą. Dorovinio auklėjimo uždaviniai XX amžiaus X dešimtmečio pabaigoje. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-01-15
 • DoS atakos – principai ir apsaugos mechanizmai

  DoS atakos. Kas yra DoS atakos ir kam jos naudojamos. Atakų metodai. SYN "floodas". Paskirstytos DoS atakos. "LAND" ataka. "Teardrop" ataka. SQL įskiepis. Apsauga. Komutatoriai. SYN Cookies. Ugniasienė (firewall). Routeris. Apibendrinimui. Žodynas.
  Internetas, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2007-02-02
 • Dotacijų ir subsidijų apskaita

  Įvadas. Teorinių modelių apžvalga. Terminų ir sąvokų apibūdinimas. Dotacijos ir subsidijos. Būtina detali informacija. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Svarbiausios standartų nuostatos, jų paaiškinimai ir praktinis taikymas. Finansavimas. Pajamų ir kapitalo dotacijos bei subsidijos. Analitinė dalis. Balansas. Pilno balanso forma. Trumpo balanso forma. Išvados. Priedai (1).
  Apskaita, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-10-11
 • Dotnuvos miesto lietaus nuotakyno projektavimas, įvertinant smarkias liūtis

  Klimatologijos kursinis projektas. Įvadas. Klimato kaitą įtakojantys veiksniai. Teisės aktai, reglamentuojantys paviršinių nuotekų tvarkymą Lietuvoje. Lietaus nuotekų šalinimo sistemos projektavimas, įvertinant smarkias liūtis. Skaičiuotinų plotų nustatymas. Skaičiuotino lietaus nuotekų debito nustatymas. Lietaus intensyvumo priklausomybė nuo lietaus trukmės. Lietaus nuotakyno hidraulinis skaičiavimas. Darbo rezultatų apibendrinimas ir išvados.
  Statyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2011-10-19
 • Douglas McGregor: žmogiškųjų santykių teorija, X ir Y teorijos

  Įvadas. Douglaso McGregoro biografija. Douglaso McGregoro darbai. "X" ir "Y" teorijos. "X" ir "Y" teorijų palyginimas. D. McGregoro teorijų kritikų vertinimai. Išvados. Literatūra (11).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2005-11-19
 • Dovanojimo sutarties raida romėnų teisėje

  Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Sutarčių formų raida romėnų teisėje. "XII lentelių įstatyme" numatytos sutartys. Daiktinės sutartys. Sutarčių tipai pagal prievolės atsiradimo pagrindą. Romėnų teisės paktai. Darbo metodai ir priemonės. Romėnų teisės sutarčių rūšys. Dovanojimo sutarties raida Romėnų teisėje. Romėnų teisės prievolė – dovanojimo sutartis. Dovanojimo sutarties raidos Romėnų teisėje analizė. Romėnų teisės ir Lietuvos respublikos sutarčių lyginamoji analizė. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Romėnų teisės terminų aiškinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Teisė, kursinis darbas(31 puslapis)
  2006-04-27
 • Drabužių asortimentą formuojantys veiksniai

  Įvadas. Darbo tikslas: Atlikti drabužių asortimento ir vartotojų elgsenos tyrimą. Prekių asortimentas. Prekių asortimento klasifikavimas. Prekių asortimento formavimą įtakojantys veiksniai. Drabužių asortimento anketinės apklausos analizė. Anketinės apklausos pasirinkimo prielaidos. Anketinės apklausos rezultatų analizė. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-10-14
 • Drabužių konstravimas: suknelė

  Techninė užduotis. Reikalavimai projektuojamiems. Gaminiams. Techniniai pasiūlymai. Gaminio modelių analizė. Eskizinis projektas. Mados kryptys 2006-2007 m. rudens - žiemos sezonui. Pasirinkto modelio charakteristika. Medžiagų parinkimas ir pagrindimas. Konstravimo metodikos parinkimas ir pagrindimas. Gaminių modelių ypatumų pažymėjimas baziniame pagrinde (konstrukcijų techninis modeliavimas). Gaminio detalių viršaus, pamušalo, įdėklų, pagalbinių lekalų brėžinių sudarymo skaičiuotė. Techninis legalų dauginimas rankiniu būdu.
  Mada ir drabužiai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-05-29
 • Draudimas ir jo vaidmuo rinkos ekonomikoje

  Įvadas. Draudimo samprata, globalizacija ir integracija. Draudimo samprata, teorijos ir ekonominės ūkio subjektų veiklos požymiai. Lietuvos draudimo veiklos teisinis reglamentavimas. Draudimo verslo globalizacija bei liberalizacija. Draudimo rūšys ir jo vaidmuo rinkos ekonomikoje. Draudimo rūšys Lietuvoje. Draudimo vaidmuo rinkos ekonomikoje. Lietuvos draudimo rinka ir jos plėtra. Draudimo verslo aktualijos iki ir po nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvos draudimo rinkos tendencijos 2000 – 2003 m. Išvados. Santrauka anglų kalba.
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-10-30
Puslapyje rodyti po