Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbuotojų veiklos vertinimo ir skatinimo sistema įmonėse statybos medžiagų prekybos UAB "Lankava" ir trąšų prekybos UAB "Agrokoncernas"

  Įvadas. Darbuotojų veiklos vertinimas. Darbuotojų vertinimo esmė, tikslai ir pagrindinės nuostatos. Motyvacijos teorijų įvairovė ir jų pritaikymas vadyboje. Motyvacijos reikšmė valdyme. Motyvacijos teorijų apžvalga. A. Maslow poreikių teorija. Herzberg dviejų veiksnių teorija. Motyvavimo priemonės. Darbo užmokestis. Socialiniai motyvatoriai. Darbuotojų veiklos vertinimo ir skatinimo sistemos tyrimas UAB "Lankava" ir UAB "Agrokoncernas". Trumpa informacija apie įmones. Pasirengimo skatinimo ir vertinimo sistemos tyrimui ypatumai. Darbuotojų požiūrio į moralinį skatinimą analizė. Laisvalaikio organizavimas įmonės lėšomis. Darbuotojų požiūrio į materialinį skatinimą analizė. Kvalifikacijos kėlimo organizavimas. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (3).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2008-04-03
 • Darbuotojų verbavimas ir atranka

  Įvadas. Kandidatų verbavimas. Verbavimas organizacijos viduje. Kandidatų šaltinis – įdarbinimo agentūros. Verbavimas per internetą. Darbuotojų paieška universitetuose. Populiariausia darbuotojų paieškos forma – skelbimai laikraščiuose. Rečiau naudojami paieškos būdai. Verbavimas naudojant esamų darbuotojų rekomendacijas ir kompanijos lankytojus. Vyresnio amžiaus darbuotojų verbavimas. Vienišų tėvų verbavimas. Darbuotojų atranka. Darbuotojų testavimo ir atrankos pagrindai. Vadovų atranka. Kandidatų atrankos kriterijai. Atrankos testo veiksmingumas. Atrankos testo patikimumas. Interviu. Biografinis tyrimas ir rekomendacijų tikrinimas. Rekomendacijų tikrinimo efektyvumas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2006-09-14
 • Darbuotojų vertybių skirtumai darbe

  Darbuotojų vertybių darbe skirtumų tyrimas. Tyrimo tikslas: sužinoti organizacijose vyraujančias vertybes ir nustatyti ar jos priklauso nuo žmogaus amžiaus ir lyties. Įvadas. Vertybės, orientacijos, sistema. Vertybių rūšys. Organizacijos vertybių sistema. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai (1). Darbas iliustruotas diagramomis (10). Išnašos.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-06-12
 • Darbuotojų vertinimo metodai

  Įvadas. Tyrimo tikslas - išnagrinėti personalo vertinimo reikšmę teoriniais aspektais, darbuotojų ugdymui bei įmonės veiklos sėkmei. Darbuotojų vertinimo problema ir reikšmė organizacijai. Personalo vertinimo tikslai ir uždaviniai. Personalo vertinimo tikslai. Personalo vertinimo uždaviniai. Darbuotojų vertinimo dažniausiai. pasitaikančios klaidos, taisyklės. Darbuotojų vertinimo metodai. Personalo vertinimo dažnis ir sistemos sukūrimas organizacijoje. Sistemos kūrimas organizacijoje. Galimi darbuotojų vertinimo metodai. Pagrindinai darbuotojų vertinimo metodai. Išvados. Priedai (4).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2011-01-07
 • Darnaus vystymosi indikatoriai

  Santrauka. Įvadas. indikatorių naudojimas darnumui įvertinti. Makroekonominių rodiklių naudojimas darnumui ir gerovei matuoti. Indikatorių naudojimas darniam ekonomikos vystymuisi įvertinti. Aplinkos indikatoriai. Kiti darnaus vystymosi rodikliai. Darnaus vystymosi rodikliai. Lietuvos darnaus vystymosi rodiklių sąrašas parengtas atsižvelgiant į Europos Sąjungą (ES). Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-01-26
 • Darnus vystymasis žemės ūkyje: dabartinės problemos ir iššūkiai

  Darnaus žemės ūkio vystymosi kursinis darbas. Įvadas. Darnaus vystymosi žemės ūkyje teorinės koncepcijos. Požiūriai į darnų vystymąsi žemės ūkyje. Darnaus vystymosi ir žemės ūkio verslo suderinamumas. Darnaus vystymosi žemės ūkyje galimybės ir ribotumai. Aplinkosaugos mechanizmo formavimas. Darnaus vystymosi žemės ūkyje galimybės ir įgyvendinimo priemonės. Darnaus vystymosi iššūkiai žemės ūkiui. Žemės ūkio ištekių taupymas. Darnaus ūkininkavimo svarba. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2012-02-17
 • Daržovės - ne tik maistas, bet ir vaistas

  Augalinis maistas. Daržovių klasifikacija. Botaninė daržovių klasifikacija. Vienmetės daržovės. Dvimetės daržovės. Daugiametės daržovės. Vegetatyvinės daržovės. Vaisinės daržovės. Daržovių cheminė sudėtis. Vanduo. Angliavandeniai. Azotinės medžiagos. Riebalai. Rauginės medžiagos. Skoninės medžiagos. Spalvinės medžiagos. Mineralinės medžiagos. Vitaminai. Daržovės - vaistas. Daržovių išsaugojimo ir apdirbimo būdai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais, lentelėmis.
  Botanika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2005-05-19
 • Daugiaaukščių namų gaisrai

  Įvadas. Daugiaaukščių namų gaisrai. Daugiaaukščių namų gaisrai Lietuvoje, jų priežastys ir pasekmės. Gaisrai užsienyje, jų priežastys ir pasekmės. Priešgaisriniai reikalavimai daugiaaukščiams pastatams Lietuvoje. Didžiųjų gaisrų scenarijai pasaulyje. Gaisro scenarijus The Madrid Windsor Tower pastate. Gaisro scenarijus gaisro First Interstate Bank, Los Andžele (1988 gegužės 4). Gaisro scenarijus One Meridian Plaza pastate (1991 metų vasario 23 diena). Išvados ir pasiūlymai. Priešgaisrinių reikalavimų vykdymas realybėje. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2010-10-12
 • Daugiabučio namo Druskininkuose rekonstrukcija

  Įvadas. Rekonstruojamo pastato aprašymas. Geriausios alternatyvos pasirinkimas. Teisinė remonto – rekonstrukcijos darbų pradžia. Patalpų pakeitimai ir rekonstrukcijos planavimas. Butų išplanavimo pakeitimai. Atliekami darbai. Sienos. Renovacijos procesas, darbų eiliškumas. Grindys ir šildymo sistema. Priestato stogo įrengimas. Vidaus pertvarų montavimas. Langų keitimas. Durų pasirinkimas ir montavimas. Lubos ir jų montavimas. Vidaus sienų apdaila. Funkcinės ir inžinerinės sistemos. Vėdinimo sistema. Vandentiekis. Santechnika. Sauna. Elektrotechnika. Apšvietimas. Apsaugos sistemos. Priešgaisrinė apsauga. Laiptai, turėklai. Pastato aplinka. Išorės pastato remonto-rekonstrukcijos darbai. Reklaminė iškaba. Lauko apšvietimas. Želdynų pertvarkymas. Parkavimo aikštelės problema. Išlaidos pastato rekonstrukcijai.
  Statyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2006-10-31
 • Daugiakontūrių valdymo sistemų projektavimas

  Kursinio darbo ataskaita. 2 Variantas. T125b412 technologinių procesų automatizavimas. Dėstytojo pateiktos objekto reakcijos kreivės, gautos į objektą paduodant šuolinį valdymo signalą. Objekto reakcijos kreivės, gautos keičiant objekto įėjimo signalą ir (arba) paduodant trikdį,aproksimuojamos naudojant Tiesinį modelio parametrų apskaičiavimo ir Plotų metodus. Stabilizuojančiojo kontūro P reguliatorius derinamas aperiodiniam procesui naudojant Analizinį derinimo metodą. Inžineriniu metodu apskaičiuojami I-osios eilės su vėlavimu perd. f-jos parametrai. Koreguojančiojo kontūro PID reguliatorius derinamas ITAE kriterijaus minimumui, kai keičiamas nuostatas. Apskaičiuotos ARS pereinamųjų procesų tyrimas nuostato atžvilgiu nominaliame darbo taške, kokybės rodiklių nustatymas. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2010-01-14
 • Daugialaipsnio ASK mikroschemos projektavimas

  Pdf byla. Įvadas. Literatūros apžvalga. Daugialaipsnių analoginis skaitmeninis keitiklis (ASK) struktūrų analizė. Bendros žinios apie daugialaipsnius analoginis skaitmeninis keitiklis (ASK). Daugialaipsnis analoginis skaitmeninis keitiklis (ASK) su vienu bendru diskretizatoriumi. Daugialaipsnių analoginis skaitmeninis keitiklis (ASK) su diskretizatoriumi kiekviename laipsnyje. Daugialaipsnis analoginis skaitmeninis keitiklis (ASK) su skaitmenine korekcija. Daugialaipsnio 16 bitų analoginis skaitmeninis keitiklis (ASK) veikimo principas. Recirkuliacinis analoginis skaitmeninis keitiklis (ASK). Kvantuotas analoginis skaitmeninis keitiklis (ASK) keitiklis. Lygiagretus analoginis skaitmeninis keitiklis (ASK) keitiklis. Dviejų žingsnių lygiagretusis analoginis skaitmeninis keitiklis (ASK) keitiklis. Nuoseklios aproksimacijos analoginis skaitmeninis keitiklis (ASK) keitiklis. Kanalinis analoginis skaitmeninis keitiklis (ASK) keitiklis. Strobuojamojo komparatoriaus schemos charakteristikų modeliavimas. Komparatoriaus veikimo principas. Strobuojamojo komparatoriaus CA311 parametrai. Komparatoriaus CA311 elektrinės principinės schemos modeliavimas. Integrinių elementų konstrukcijų ir elektrinių parametrų skaičiavimas. Komparatoriaus elektriniai parametrai. Komparatoriaus integrinių elementų konstrukcijų parametrai. Rezistoriaus geometrinių matmenų skaičiavimas. Dvipolių tranzistorių parametrų skaičiavimas. Vienpolio tranzistoriaus parametrų skaičiavimas. Diodų parametrų skaičiavimas. Kontaktinių aikštelių ir takelių matmenys. Lusto makrotopologijos projektavimas. Darbo rezultatų apibendrinimas. Darbas iliustruotas brėžiniais.
  Elektronika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2008-11-18
 • Dažninės dipolių ir keturpolių charakteristikos

  Įvadas. Darbo tikslas: apskaičiuoti tiriamos grandinės – dipolio ir keturpolio grandinės funkcijas, nubraižyti jų amplitudės ir fazės dažnines charakteristikas. Darbo eiga. Dipolis. Dipolio sudarymas. Dipolio apskaičiavimas. Dipolio dažninės charakteristikos. Keturpolis. Keturpolio sudarymas. Keturpolio apskaičiavimas. Keturpolio dažninės charakteristikos. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-11-07
 • Dažninės dvipolių ir keturpolių charakteristikos (7)

  Darbo tikslas: apskaičiuoti tiriamos grandinės – dvipolio ir keturpolio grandinės funkcijas, nubraižyti jų amplitudės ir fazės dažnines charakteristikas. Darbo eiga. Tyrinėju dvipolį. Tyrinėju keturpolį. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(7 puslapiai)
  2008-10-30
 • Dedukcinių ir reliacinių duomenų bazių sistemų lyginamoji analizė

  Naudoti terminai anglų kalba. Įvadas. Dedukcinės duomenų bazių sistemos. Dedukcinė duomenų bazė. DATALOG. Užklausų apdorojimas dedukcinėse duomenų bazėse. Kylantis metodas. Besileidžiantis metodas . Mišrusis metodas. Reliacinės duomenų bazių sistemos. Reliacinė duomenų bazė. SQL. Dedukcinių ir reliacinių duomenų bazių sistemų skirtumai ir panašumai. Kalbų galimybių palyginimas. Vientisumo reikalavimų užtikrinimas. Bazių sandaros palyginimas. Taikymo galimybių palyginimas. Išvados. Priedas (1).
  Programos, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-04-11
 • Defliacijos problema Baltijos jūros regione

  Problema. Problemos ištirtumas. Tikslas. Metodika. Uždaviniai. Metodika. Uždavinių literatūra. Duomenų šaltiniai. Tyrimų analitinė dalis ir rezultatai. Ištirtumas pagal tyrimų laikotarpius. Ištirtamas Baltijos jūros regiono valstybėse. Ištirtamas pagal mokslinių darbų autorius. Ištirtamas mokslinėse institucijose. Išvados.
  Gamtinė geografija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-12-09
 • Dekonstrukcija Ramūno Kasparavičiaus romanuose "Keturių sesučių darželis" ir "Lietuvių laimos teismas"

  Įvadas. Ramūno Kasparavičiaus romanai "Keturių sesučių darželis" ir "Lietuvių Laimos teismas" - dekonstrukcinio pobūdžio tekstai. Interteksto vaidmuo R. Kasparavičiaus romanuose. Metatekstualumas, autoriaus figūra ir kiti R. Kasparavičiaus tekstų dekonstrukciniai elementai. Išvados.
  Lietuvių literatūra, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-01-24
 • Dekoratyvinio apželdinimo planas

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Objekto bendra charakteristika. Demografiniai rodikliai. Dekoratyvinių sumedėjusių augalų būklės įvertinimas. Esamų želdinių inventorizavimo duomenys. Objekto funkcinis zonavimas. Daržo augalų ženklinimas. Sutartiniai ženklai. Girininkijos apželdinimo planas. Medelių, krūmų, gėlių kainos. Sodinimo medelių, krūmų ir gėlių išlaidų paskaičiavimas.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-09-19
 • Dekoratyvinis apželdinimas

  Įvadas. Bendroji dalis. Trumpa literatūros apžvalga. Objekto bendra charakteristika. Demografiniai rodikliai. Specialioji dalis. Objekto funkcinis zonavimas. Kelių ir takų tinklo suprojektavimas. Statiniai ir mažoji architektūra. Sąmata. Augalų asortimento parinkimas. Teritorijos paruošimas želdinimui. Dirvos pagerinimas. Takų įrengimas. Vejos įveisimas. Kalendorinis darbų organizavimo planas.
  Botanika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-05-11
 • Dekoratyvinių medžių ir krūmų komponavimas gėlyne, gėlyno įrengimas

  Želdynų projektavimo, įrengimo ir priežiūros kursinis darbas. Įvadas. Dekoratyviniai medžiai ir krūmai. Karpomi spygliuočiai. Formuojami medeliai. Gėlyno įrengimas, priežiūra, jų tipai. Gėlyno įrengimas. Gėlynų priežiūra. Gėlynų tipai. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(12 puslapių)
  2009-03-16
 • Delfinų terapija

  Darbo tikslai ir uždaviniai. Darbo tikslas: paanalizuoti literatūros duomenis apie delfinų galimybių panaudojimą vaikų autizmo gydymui. Įvadas. Vaikų autizmas. Įvairios į autizmą panašios ligos. Kas yra autizmas? Priežastys. Prognozė. Delfinų terapija Kryme ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Delfinų terapija Lietuvoje. Gydomosios delfinų savybės. Išvados.
  Medicina, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-12-30
Puslapyje rodyti po