Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Žemės sklypų, esančių Trakų rajone, pasiūla

  Įvadas. Zonos aprašymas. Tikimybinių skirstinių charakteristikos ir skirstinių tinkamumo nagrinėjimas. Lognormalinis tikimybinis skirstinys. Loglogistinis tikimybinis skirstinys. Didžiausių ekstremalių reikšmių tikimybinis skirstinys. Logistinis tikimybinis skirstinys. Veibulo tikimybinis skirstinys. Gama tikimybinis skirstinys. Išvados. Priedas. Darbas iliustruotas diagramomis ir paveikslėliais.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2008-06-11
 • Žemės ūkio bendrovės (ŽŪB) strateginio planavimo ir jo kontrolės ypatumai

  Įvadas. Darbo tikslas – pateikti strateginio planavimo proceso kontrolės ypatumus ir tobulinimo galimybes. Strateginio planavimo ir jo kontrolės ypatumai. Strateginio planavimo procesas ir jo etapai. Strateginio planavimo reikšmė įmonės veiklai. Strateginių sprendimų priėmimo vykdymas. Strateginio plano kontrolės užtikrinimas. Žemės ūkio bendrovės strateginio planavimo ir kontrolės įvertinimas. Žemės ūkio bendrovės strateginio planavimo procesas. Tyrimo rezultatai ir apibendrinimas. ŽŪB strateginio ir taktinio planavimo proceso vertinimas. ŽŪB strateginio planavimo proceso tobulinimas. Išvados. Priedai (15 psl.)
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(59 puslapiai)
  2009-10-05
 • Žemės ūkio integracija

  Įvadas. Ūkių kategorijos ir žemės ūkio valdymo institucijų tobulinimas. Žemės ūkio vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija. Strategijos tikslai. Dabartinė kaimo situacija. Svarbiausi Lietuvos kaimo privalumai. Svarbiausios Lietuvos kaimo problemos. Integracijos į Europos sąjungą teigiamas poveikis. Galimas neigiamas integracijos į Europos sąjungą poveikis. Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos įgyvendinimo kryptys. Geros kokybės produktų gamybos plėtra ir rinkodara. Užimtumo didinimas skatinant alternatyvią veiklą ir socialinės būklės gerinimas. Kaimo atnaujinimas ir infrastruktūros plėtra. Aplinkosauga ir gamtos išteklių naudojimo gerinimas. Bendroji Europos sąjungos žemės Ūkio politikos reforma.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-05-11
 • Žemės ūkio investicijų politika

  Žemės ūkio investicijų politikos tikslai ir uždaviniai. Žemės ūkio investicijų esmė ir būtinumas. Investicijų rūšys. Žemės ūkio investicijų politikos reikšmė ir tikslai. Žemės ūkio investicijų Lietuvoje kryptys valstybinės investicijų politikos kontekste. Strateginiai tikslai dėl žemės ūkio. Žemės ūkio investicijų politikos uždaviniai. Kaimo ir žemės ūkio plėtros politika. Žemės ūkio investicijų valstybinės politikos Lietuvoje veiksniai ir jų pokyčiai. Žemės ūkio investicijas sąlygojantys veiksniai Lietuvoje. Valstybės misija. Valstybės investicijų reguliavimas. Valstybės investicijos į žemės ūkį, jų struktūra ir apimtys. Tiesioginės užsienio investicijos, investicijų įgyvendinimas. Investicijų politikos šalies agrariniame sektoriuje prioritetinės kryptys ir vertinimas. Investicijų įgyvendinimas. Išvados. Išnašos.
  Politologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-04-01
 • Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimas ir kontrolė

  Santrauka. Įvadas. Žemės ūkio žemės surašymas. Surašymo tikslai ir uždaviniai. Administracinio rajono ūkinio naudojimo intensyvumas (Žemės fondo analizė Trakų rajone). Visuotinis žemės ūkio pasėlių deklaravimas. Paraiškos valstybės paramai gauti pateikimo reikalavimai. Žemės ūkio naudmenų plotai, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos. Deklaravimo darbų pasiskirstymas pagal apskritis 2004 metais. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų įbraižymas ortofotografiniame žemėlapyje. Ortofotografiniai žemėlapiai. Žemės blokai ir jų charakteristikos. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų ribų įbraižymas ortofotografiniame žemėlapyje. Pasėlių plotų nustatymas. Deklaracijos formos užpildymas. Ortografiniame žemėlapyje įbraižytų žemėnaudų plotų skaičiavimas palete. Deklaracijos formos užpildymas. Išmokų ir sankcijų taikymas. Pasėlių deklaravimo kontrolė. Mobile Mapper GPS imtuvai. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2005-10-16
 • Žemės ūkio paskirties žemė

  Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Lietuvos respublikos žemės fondo analizė. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis. Žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės naudmenas. Žemės ūkio paskirties žemė. Žemės ūkio paskirties žemės sklypų skirstymas pagal naudojimo būdą. Žemės priklausomybė. Žemės ūkio paskirties žemės skirstymas pagal priklausomybę. Žemės sklypų skirstymas pagal naudojimo būdą ir pobūdį. Žemės ūkio paskirties žemės skirstymas. Išvados. Priedas (3).
  Žemės ūkis, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-01-02
 • Žemės ūkio paskirties, žemės pasiūlos kainų statistinė analizė: Molėtų rajone

  Rinkos duomenų apdorojimas. Žemės ūkio paskirties žemės Molėtų rajone pasiūlos kainų statistinė analizė. Įvadas. Nekilnojamojo turto rinkos duomenys. Tikimybinių skirstinių charakteristikos. Skirstinių parinkimas. Lognormalusis skirstinys. Didžiausių ekstremalių reikšmių tikimybinis skirstinys. Loglogistinis skirstinys. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-04-16
 • Žemės ūkio problemos įstojus į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Europos Sąjunga (ES). Europos paramos fondai ir žemės ūkis. Žemės ūkio padėtis Lietuvoje. Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės problemos Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą (ES). Užimtumo problemos Lietuvos žemės ūkyje. Lietuvos dalyvavimas teikiant Dvynių paramą. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-12-20
 • Žemės ūkio produktyvumas ir jo veiksniai

  Įvadas. Žemės ūkio produktyvumas: samprata, sudėtis, ypatumai. Ekonominiai ištekliai žemės ūkyje ir jų klasifikacija. Ekonominių išteklių kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai Lietuvoje. Žemės ūkio paskirties žemė. Pasėlių plotai ir struktūra. Gyvulių ir paukščių skaičius. Dirbantieji žemės ūkyje. Žemės ūkio technikos kiekis. Ūkio subjektų apsirūpinimas ekonominiais ištekliais ir jų veiksniai. Žemės ištekliai ir jų valdymo bei naudojimo ypatumai įvairiuose ūkiuose. Gyvulių ir paukščių skaičius įvairiuose ūkiuose. Įvairių ūkių apsirūpinimas žemės ūkio technika. Ekonominiu išteklių naudojimo įvairiuose ūkiuose efektyvumas. Žemės ir gyvulių produktyvumas ir jo veiksniai. Cukriniai runkeliai. Bulvės. Daržovės. Kiaušiniai. Gyvulių produktyvumas. Darbo našumas ir jo veiksniai. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-02-21
 • Žemės ūkio produktų rinka: pasiūlos specifika bei jų veiksniai

  Summary. Santrauka. Įvadas. Žemės ūkio produktų rinkos specifika. Žemės ūkio rinkos samprata. Žemės ūkio produktų pasiūlos ir paklausos ypatumai. Žemės ūkio produktų pasiūlos ir kainų pokyčiai Lietuvoje. Pagrindinių žemės ūkio produktų gamybos pokyčiai ir jų veiksniai. Pagrindinių žemės ūkio produktų supirkimų pokyčiai bei jų veiksniai. Pagrindinių žemės ūkio produktų supirkimų kainų pokyčiai ir jų veiksniai. Žemės ūkio produktų rinkos valstybinis reguliavimas Lietuvoje. Reguliavimo prielaidos ir būdai. Reguliavimo priemonės ir rezultatyvumas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-05-06
 • Žemės ūkio produktų rinka: pasiūlos specifika bei jų veiksniai (2)

  Žemės ūkio ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Žemės ūkio produktų rinkos teoriniai aspektai. Žemės ūkio produktų rinkos samprata. Žemės ūkio produktų pasiūlos ir paklausos specifika. Žemės ūkio produktų pasiūla ir jos veiksniai Lietuvoje. Atskirų žemės ūkio produktų gamybos pokyčiai ir jų veiksniai. Grūdai. Rapsai. Pienas. Bulvės. Žemės ūkio produkcijos pasiūlos pokyčiai. Ekologiškų produktų pasiūla. Žemės ūkio produktų pasiūlos perspektyvos Lietuvoje. Žemės ūkio produkcijos pasiūlos vertinimas. Žemės ūkio produktų pasiūlos perspektyvos Lietuvoje. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2012-04-25
 • Žemės ūkio produktų rinkos specifika, pokyčiai ir jų veiksniai

  Įvadas. Žemės ūkio produktų rinkos specifika. Žemės ūkio produktų rinkos samprata. Žemės ūkio produktų paklausos ir pasiūlos ypatumai. Žemės ūkio produktų pasiūlos, paklausos ir kainų pokyčiai Lietuvoje. Pagrindinių žemės ūkio produktų pokyčiai ir jų veiksniai. Pagrindinių žemės ūkio produktų supirkimo ir suvartojimo pokyčiai bei jų veiksniai. Pagrindinių žemės ūkio produktų supirkimo kainų pokyčiai ir jų veiksniai. Žemės ūkio produktų rinka Lietuvoje. Rinkos reguliavimo prielaidos ir būdai. Rinkos reguliavimo priemonės ir jų rezultatai. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2007-11-12
 • Žemės ūkio produktų subsidijavimas ir ekonominis įvertinimas

  Įvadas. Tikslas: žemės ūkio produktų subsidijavimas ir ekonominis įvertinimas. Valstybės ekonominės paramos žemės ūkiui teoriniai aspektai. Valstybės paramos žemės ūkiui prielaidos ir veiksniai. Valstybės ekonominės paramos žemės ūkiui formos. Augalininkystės ir gyvulininkystės sektorių išmokos. Tiesioginės išmokos gyvulių augintojams. Parama perdirbimui ir rinkodarai. Valstybės parama. Struktūrinė ES parama. Žemės ūkio produktų subsidijavimo būdai Lietuvoje. Žemės ūkio produktų subsidijavimo Lietuvoje ekonominis įvertinimas. Tiesioginės išmokos už pasėlius bei gyvulius. Žemės ūkio produktų subsidijavimo rezultatyvumas. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-05-05
 • Žemės ūkio rizika

  Santrauka. Summary. Įvadas. Žemės ūkio rizikos kilmė ir šaltiniai. Gamtinė rizika ir jos veiksniai. Rinkos rizika is jos veiksniai. Ūkių ir politikos vaidmuo žemės ūkio rizikos valdyme. Gamtinė rizika ir jos valdymo (mažinimo) būdai. Gyvulininkystės ir augalininkystės šakų rizikos valdymo patirtis įvairiose šalyse. Gyvulininkystės ir augalininkystės šakų rizikos valdymo patirtis Lietuvoje. Rinkos rizika ir jos valdymo (mažinimo) būdai. Rinkos rizikos valdymo (mažinimo) ypatumai. Rinkos rizikos valdymo patirtis įvairiose šalyse. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-10-07
 • Žemės ūkio sektoriaus veiklos statistinė analizė

  Lentelės ir paveikslai. Įvadas. Žemės ūkio sektorius. Dirbančiųjų skaičiaus žemės ūkyje ir bendros žemės ūkio produkcijos kainomis analizė. Dirbančiųjų skaičiaus žemės ūkyje ir augalininkystės, gyvulininkystės produkcijos kainomis analizė. Pasėlių plotų analizė. Žemės ūkio augalų derliaus pokyčių ir derlingumo analizė. Gyvulių ir paukščių skaičiaus dinamika. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-02-01
 • Žemės ūkio technikos serviso įmonės projektas

  Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija. Bendrosios nuostatos. Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos įgyvendinimo kryptys. Santrauka. Projektinė dalis. Serviso įmonės veiklos zonoje esančių žemės naudotojų sudėtis ir gamybinė techninė charakteristika. Traktorių naudojimo planavimas. Žemės ūkio technikos techninės priežiūros organizavimo formos pasirinkimas. Traktorių techninės priežiūros skaičius ir darbo sąnaudų. Traktorių periodinės techninės priežiūros skaičiaus nustatymas. Traktorių periodinės techninės priežiūros darbo sąnaudų skaičiavimas. Mašinų eksploatacinių gedimų taisymo darbo sąnaudų skaičiavimas. Serviso įmonės užimtumo skaičiavimas. Mašinų priežiūros postų skaičius ir mobilių agregatų skaičiaus skaičiavimas. Technikos kiemo įrenginių skaičiavimas. Dirbtuvės skyrių plotų skaičiavimas. Garažų ploto skaičiavimas.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-03-16
 • Žemės ūkio verslo organizacijos struktūra ir jos tobulinimas

  Įvadas. Organizacijos struktūra ir jos tipai. Klasikinės valdymo organizacinės struktūros. Patriarchalinė organizacinė valdymo struktūra. Linijinė organizacinė valdymo struktūra. Linijinė – funkcinė (štabinė) organizacinė valdymo struktūra. Funkcinė organizacinė valdymo struktūra. Naujos valdymo organizacinės struktūros. Matricinė organizacinė valdymo struktūra. Inovacinė valdymo struktūra. Divizinė organizacinė valdymo struktūra. Susisiekiančių grupių formavimas. Kitos organizacinės struktūros tipai. Žemės ūkio verslo organizacijos struktūra. Ūkininko ūkio organizacinė valdymo struktūra. Uždarosios akcinės bendrovės organizacinė valdymo struktūra. Akcinės bendrovės organizacinė valdymo struktūra. Organizacinės struktūros tobulinimas. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-11-09
 • Žemės ūkio verslo organizacijų struktūra ir jos tobulinimas

  Lentelių, grafikų sąrašas. Įvadas. Žemės ūkio vieta šalies ekonomikoje. Žemės ūkis ir jo ypatumai. Žemės ūkio sistema ir ekonominiai santykiai. Žemės ūkio verslo organizacijų reikšmė ir paskirtis. Žemės ūkio verslo organizacijų struktūra. Žemės ūkio verslo organizacijų ištekliai. Žemės fondo reikšmė žemės ūkio verslo organizacijose. Žemės ūkio verslo organizacijų struktūra. Žemės ūkio verslo organizacijų struktūros ypatumai. Žemės ūkio verslo organizacijų struktūros tikslai ir funkcijos. Žemės ūkio verslo organizacijų struktūros tobulinimasis ir jo etapai. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-04-27
 • Žemės ūkio žemės fondo ir rinkos analizė Radviliškio rajone

  Įvadas. Šiame kursiniame projekte išanalizavau žemės fondą 2003 ir 2007 metais Radviliškio mieste bei rajone. Žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės naudmenų plotą (2003-2007metais). Žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės naudmenų plotą. Žemės fondo pasiskirstymas pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Žemės ūkio paskirties žemės pasiskirstymas pagal naudmenas. Žemės ūkio paskirties žemės pasiskirstymas pagal nuosavybės formas ir naudotojų grupes. Privati žemės ūkio paskirties žemė. Rezultatų analizė. Teisės aktai reglamentuojantys žemės ūkio paskirties žemės rinką. Pagrindinės žemės rinką reglamentuojančių įstatymų nuostatos. Žemės ūkio paskirties žemės kainos analizė 2008 metų vasario-balandžio mėnesį. Žemės ūkio paskirties žemės vertę įtakojantys veiksniai. Apibrėžti valstybinės žemės vertės apskaičiavimo būdai. Darbo išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-09-25
 • Žemės vertės nustatymas Vilkaviškio rajone

  Įvadas. Teisinių aktų, reglamentuojančių žemės vertinimą, apžvalga. Žemės rinkos Vilkaviškio r. Savivaldybės teritorijoje apibūdinimas. Savivaldybės plotas, miestai, miesteliai, gyventojų skaičius mieste ir kaimo vietovėje. Įregistruotų žemės sklypų skaičiaus dinamika 2001-2007 m Lietuvoje ir savivaldybėje pagal Lietuvos respublikos žemės fondo duomenis. Žemės fondo pasiskirstymas savivaldybėje pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį 2007 m. Sausio 1 d. (procentais). Žemės fondo pasiskirstymas savivaldybėje pagal žemės naudmenų plotą 2007 m. sausio 1d. (procentais). Privačios žemės savininkų skaičius pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį 2007 m. Sausio 1 d. Parduotų žemės sklypų skaičiaus kitimas pagal pagrindinę tikslinę žemės paskirtį 2001–2007 m. Teorinis–metodinis masinio vertinimo modelio pagrindimas. Laiko pataisa. Vietos įtakos įvertinimas. Ekspertinis vertinimas. Perspektyvų ir prognozių skyrius. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-03-09
Puslapyje rodyti po