Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dailės terapijos metodo reikšmė, dirbant su autizmu sergančiais vaikais

  Įvadas. Autizmo sutrikimas. Autizmo sapratos raida. Autizmo priežasčių aiškinimo apžvalga. Autistiško vaiko elgesys. Šeimų, auginančių autistą vaiką, psichosocialinės problemos. Patarimai, kaip bendrauti su autistu. Dailės terapijos metodo taikymas autizmu sergančiam vaikui. Dailės terapijos istorija. Dailės terapijos praktinis taikymas. Socialinio darbuotojo vaidmuo. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(20 puslapių)
  2011-11-04
 • Dalykinė komunikacija su verslo partneriais iš Japonijos

  Įžanga. Japonų tauta. Bendravimas. Verbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Klausymosi įpročiai. Pokalbiai. Tinkamos temos. Netinkamos temos. Humoras. Verslo etiketas. Kreipimasis. Pasisveikinimas, susipažinimas. Susitikimų planavimas. Punktualumas. Laiko paskirstymas. Derybų ypatumai. Dokumentai. Bendrasis etiketas. Apranga. Sėdėjimas. Valgymas. Rūkymas. Arbatpinigiai. Alkoholis, tostai. Dovanų teikimas. Požiūris į kitataučius. Moterų padėtis Japonijoje. Išvados.
  Komunikacija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-12-21
 • Dalykinio bendravimo etika

  Įvadas. Bendravimas. Pagrindinės sąvokos. Bendravimas ir jo samprata. Bendravimas ir jo doroviniai žmonių tipai. Bendravimo vystymasis. Verbalinis ir neverbalinis bendravimas. Verbalinis bendravimas ir jo stiliai. Neverbalinis bendravimas. Etika. Etikos samprata. Etikos uždavinys ir metodas. Dalykinio bendravimo etikos praktinės situacijos. Išvados. Priedas.
  Etika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-10-18
 • Dalykinio bendravimo su Japonijos atstovais ypatumai

  Anotacija. Įžanga. Japonijos apžvalga. Tarpkultūriniai skirtumai bei jų įtaka bendravimui. Verbalinio bendravimo ypatumai. Paraverbalinio bendravimo ypatumai. Neverbalinio bendravimo ypatumai. Verslo susitikimai. Susitikimų etiketas. Sprendimų priėmimas. Derybos ir kompromisas. Išvados. Priedas (1).
  Etiketas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-11-13
 • Dalykinis bendravimas: banko organizacija

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Darbo tikslas: Išanalizuoti ir aptarti dalykinio bendravimo aspektus banko organizacijoje. Vidinė ir išorinė komunikacija organizacijoje. Dalykinio bendravimo telefonu principai. Dalykinis bendravimas raštu. Banko organizacijos nuostatos žodiniam bendravimui. Ryšiai ir žiniasklaida. Tarnybinis etiketas banke. organizacijoje. Apranga ir išvaizda. Dovanos ir suvenyrai. Neformalaus bendravimo normos. Dalykinio bendravimo organizavimas derybose. Derybinės situacijos pristatymas. Pasiruošimas deryboms. Derybų vedimas ir rezultatas. Priėmimo organizavimas. Išvados. Priedas.
  Raštvedyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-09-29
 • Darbas. Darbo režimas. Darbo apmokėjimas

  Įvadas. Darbas. Darbo vieta. Personalo parinkimas. Reikalavimai darbuotojui. Bendrieji reikalavimai darbuotojui. Darbo sutartis. Kolektyvinės sutartys. Poilsio organizavimas darbuotojams – komandos stiprinimas ir įvertinimas. Darbo laiko sąnaudų skirstymas. Paros darbo ir poilsio režimas. Savaitės darbo ir poilsio režimas. Atostogų grafikas. Darbo laiko nustatymas. Darbo apmokėjimas. Bruto ir neto darbo užmokesčiai. Paskirstymo pagal darbo dėsnius. Darbo užmokesčio lygiai. Darbo užmokestis ir darbo našumas. Lietuvos respublikos vyriausybė. Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo. Darbo užmokestis už atliktą darbą. Darbo užmokestis už dirbtą laiką. Darbo užmokesčio tikslai. Įvaizdžio galia sėkmingai karjerai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-03-22
 • Darbdavio teisinė padėtis streiko metu

  Įvadas. Darbo ginčai, sąvoka ir klasifikavimas. Darbo ginčai – socialinių konfliktų rūšis. Darbo ginčų rūšys ir priežastys. Kolektyviniai darbo ginčai. Kolektyvinių ginčų samprata ir požymiai. Kolektyvinių darbo ginčų pradžia. Kolektyvinių darbo ginčų sprendimas. Streikas, jo rūšys, bruožai, apribojimai. Darbdavio teisinė padėtis. Darbdavys kaip darbo teisės subjektas. Darbdavys (darbdavių organizacija) — kolektyvinių darbo ginčų šalis. Darbdavys streiko metu. Darbdaviui draudžiami veiksmai paskelbus streiką. Darbuotojai ir darbdaviai streiko situacijoje, reglamentavimas ir praktika. Išvados ir rekomendacijos.
  Darbo teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2010-02-05
 • Darbingo amžiaus gyventojų statistinis tyrimas Vilniaus apskrityje

  Įvadas. Statistinės priemonės, panaudotos atliekant darbingo ir pensinio amžiaus gyventojų statistinį tyrimą. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Rodiklių skaičiavimai. Vidurkiai. Statistinės informacijos variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Prognozavimas. Tarpusavio ryšių analizė. Darbingo amžiaus gyventojų Vilniaus apskrityje statistinio tyrimo eiga ir instrumentais. Darbingo amžiaus Vilniaus apskrityje statistinio tyrimo rezultatai. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-02-19
 • Darbiniai kontaktai, jų rūšys. Organizacinis administratoriaus darbas. Korektiško elgesio normos

  Darbiniai kontaktai, jų rūšys. Darbuotojų vaidmuo organizacijoje. Darbuotojų grupės, jų vaidmuo ir sąveika organizacijoje. Darbuotojų vadybos sistema. Jos tikslai uždaviniai. Darbuotojų ugdymo sistema. Organizacijos kultūra ir jos poveikis darbuotojams. Korektiško elgesio normos. Etiketas ir jo svarba versle. Pasirūpink savo klientais, o rinka pasirūpins tavimi. Profesinės dorovės specifika. Profesinės etikos objektas. Profesinis autoritetas. Profesinis taktas. darbo etika. Pavardės, titulai ir kreipiniai. Kultūros įtaka bendravimo sėkmei. Tarnybiniai susitikimai. Darbo drabužiai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-03-30
 • Darbo apmokėjimo ir su juo susijusi atsiskaitymo apskaita

  Įžanga. Darbo užmokesčio esmė ir formos. Darbo užmokesčio funkcijos ir rūšys. Darbo užmokesčio sistemos. Darbo užmokesčio lygiai. Veiksniai lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Darbo laiko apskaita ir laikinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Vienetininkų išdirbio dokumentai ir vienetinio darbo laiko skaičiavimas. Darbo apmokėjimo organizavimas. Darbo užmokesčio skaičiavimas. Darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklės. Darbo užmokesčio žiniaraštis. Atostogų suteikimas ir atostoginių skaičiavimas. Nedarbingumo pašalpos dydis. Ligos pašalpos dydis. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-10-30
 • Darbo apmokėjimo organizavimas: gydymo įstaiga

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti gydymo įstaigos darbo apmokėjimo organizavimo principus. Darbo apmokėjimo organizavimo teoriniai principai. Darbo užmokesčio samprata ir reikšmė. Darbo užmokesčio principai ir jų kaita šiuolaikiniame etape. Užmokesčio už žmogų plitimas. Darbuotojų vertinimo reikšmė formuojant darbo užmokesčio sistemą. Profsąjungų įtaka darbo užmokesčiui. Darbo užmokesčio struktūra. UAB "X" specialistų darbo apmokėjimo organizavimo tyrimas. UAB "X" personalo analizė. UAB "X" specialistų darbo užmokesčio analizė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-10-28
 • Darbo apmokėjimo organizavimas: UAB "Katra"

  Įvadas. Apmokėjimo už darbą organizavimo teorija ir praktika. Bendra darbo apmokėjimo samprata. Darbo apmokėjimo organizavimo principai. Darbo apmokėjimo organizavimo tyrimas. Darbo apmokėjimo organizavimo procesas. Darbo užmokesčio struktūra. Tarifinių atlygių pagrindimas. Individualaus ir kolektyvinio premijavimo sistemos. Išvados, atlikus analizę. Pasiūlymai, remiantis atliktu tyrimu. Darbo apmokėjimo organizavimo gerinimo principai. Premijavimo sistemų tobulinimas. Darbo apmokėjimo reguliavimas.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-11-15
 • Darbo apmokėjimo sistemos

  Darbo apmokėjimo sistemos samprata ir klasifikacija. Vienetinė darbo apmokėjimo sistema ir jos rūšys. Laikinė darbo apmokėjimo sistema ir jos rūšys. Premijinė darbo apmokėjimo sistema. Darbo apmokėjimo sistemų ypatumai Europoje. Darbo apmokėjimo sistema Lietuvoje. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-09-29
 • Darbo apmokėjimo, darbuotojų skatinimo tvarka, dokumentai ir apskaita UAB "Pelenės sapnas"

  Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės "Pelenės sapnas" apskaitos politika. Bendrosios nuostatos. Buhalterinio darbo organizavimas. Informacijos atskleidimas ir komercinių paslapčių išsaugojimas. Asmenų, atsakingų už numeruotų apskaitos dokumentų įsigijimą ir naudojimą, paskyrimas. Asmenų, įpareigotų ir turinčių teisę surašyt ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, įgaliojimų, sąrašo, parašų pavyzdžių patvirtinimas. Drausminė darbuotojų atsakomybė. Materialinė darbuotojų atsakomybė. Kasos ir banko operacijų organizavimas. Atsargų apskaitos organizavimas. Darbo užmokesčio sistema. Normos ir normatyvai. Buhalterijos kontrolės sistema. Apskaitos darbuotojų profesinė etika. Darbo užmokesčio esmė ir funkcijos. Darbo apmokėjimo rūšys, formos, sistemos. Darbo užmokesčio lygis ir jį lemiantys veiksniai. Darbo laiko apskaita ir laikinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Vienetininkų išdirbio dokumentai ir vienetinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Darbo apmokėjimo sistema ir organizavimas. Vidutinis darbo užmokestis ir jo skaičiavimas. Atlyginimo už kasmetines atostogas ir kito papildomo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Darbo apmokėjimas, susijęs su darbinės veiklos ypatumais. Darbo užmokesčio už mėnesį apskaičiavimas (darbo užmokesčio žiniaraštis). Ligos pašalpos dydis ir jų skaičiavimas. Valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimas ir mokėjimas. Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atsiskaitymų registravimas sąskaitose ir apskaitos registruose. Atlyginimų analitinė apskaita, jų registravimas ir sąnaudų paskirstymas. Darbuotojų sudėties ir darbo užmokesčio fondo analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Apskaita, kursinis darbas(50 puslapių)
  2007-06-06
 • Darbo biržų vaidmuo

  Įvadas. Situacija darbo rinkoje. Darbo birža. Darbo biržos veikla per 15 metų. Pagrindinės darbo biržos funkcijos. Bedarbių registravimas ir pašalpų mokėjimas bedarbiams. Aktyvios darbo rinkos programos ir priemonės. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-06-12
 • Darbo biržų vaidmuo sprendžiant nedarbo problemas

  Įvadas. Teorinė dalis. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo tipai ir natūralus nedarbo lygis. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Praktinė dalis. Svarbiausi darbo biržos uždaviniai. Pagrindinės darbo biržos funkcijos. Nedarbo lygio dinamika Lietuvoje. Bedarbių registravimas. Pašalpų mokėjimas bedarbiams. Bedarbio įdarbinimo galimybės. Įsidarbinimo galimybės specialistams su aukštuoju, aukštesniuoju, profesiniu išsilavinimu. Įsidarbinimo galimybės vyrams, moterims, priešpensinio amžiaus žmonėms. Įsidarbinimo galimybių prognozė 2004 metams. Darbo rinkos profesinio mokymo organizavimas. Sąlygos ir nuorodos bedarbiui, norinčiam pradėti organizuoti savo verslą. Viešųjų darbų skyrimo tvarka. Darbo klubai. Remiami darbai. Savarankiška informacijos paieška. Darbo vietų registravimas (paslauga darbdaviams). Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-10-19
 • Darbo biržų vaidmuo sprendžiant nedarbo problemas (2)

  Įvadas. Situacija darbo rinkoje. Darbo birža. Darbo biržos veikla per 15 metų. Pagrindinės darbo biržos funkcijos. Bedarbių registravimas ir pašalpų mokėjimas bedarbiams. Aktyvios darbo rinkos programos ir priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-05-23
 • Darbo civilinė sauga

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Administracija. Direktoriaus įsakymas dėl priėmimo į darbą. Rizikų įvertinimo lentelė. Darbuotojų ir saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Bendrosios praktikos slaugytojos saugos ir sveikatos instrukcija. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą. Pažyma apie traumos sunkumo formą. Nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą/iš darbo akto forma. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-04-29
 • Darbo ginčai ir jų nagrinėjimas teisme

  Įvadas. Darbo ginčų samprata, rūšys bei jų priežastys. Individualių darbo ginčų samprata. Darbo ginčų nagrinėjimo komisija. Darbo ginčų nagrinėjimas teismine tvarka. Sprendimų dėl individualių darbo ginčų vykdymas. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-12-20
 • Darbo ypatumai ir problemos žemės ūkyje

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti darbo ypatumus ir problemas žemės ūkyje. Darbo ypatumai ir darbo rinka žemės ūkyje. Darbo ypatumai žemės ūkyje. Darbo rinka kaime. Kaimo žmonių specializavimas pagal darbo rinkos pokyčius, išsimokslinimo lygis, veiksniai. Kaimo gyventojų užimtumas ir jo veiksniai. Gyventojų užimtumas, pokyčiai ir jų veiksniai. Kaimo gyventojų užimtumas pagal veiklos sferas. Nedarbo lygis kaime: veiksniai ir socialinės problemos. Išvados. Priedai (5 psl.)
  Makroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2009-04-02
Puslapyje rodyti po