Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Smurtas prieš vaikus (12)

  Smurtas teoriniu aspektu. Smurto samprata. Smurto prieš vaikus rūšys. Fizinis smurtas ir vaiko reakciją į jį. Religinis ar kulto smurtas. Emocinis smurtas. Psichologinė prievarta. Smurto poveikis vaikui. Lietuvos įstatymai prieš vaikų smurtą. Smurto prieš vaikus tyrimas. Patarimai. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-03-30
 • Smurtas prieš vaikus šeimoje, kaip socialinė problema ir jos sprendimo galimybės

  Įvadas. Teorinė dalis. Bendra charakteristika. Seksualinės prievartos prieš vaikus samprata. Fizinės prievartos prieš vaikus samprata. Emocinės prievartos prieš vaikus samprata. Vaikų seksualinės, fizinės, emocinės prievartos (smurto) priežastys. Smurto prieš vaikus sprendimo galimybės. Nacionalinė smurto prieš vaikus draudimo programa. Smurto prieš vaikus sprendimo būdai. Praktinė dalis. Anketa paaugliams. Statistinio tyrimo duomenų analizė. Anketa tėvams. Statistinio tyrimo duomenų analizė. Anketa pedagogams. Statistinio tyrimo duomenų analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2007-10-19
 • Smurtas šeimoje prieš moteris ir vaikus

  Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Smurtas šeimoje. Smurto prieš moteris ir vaikus priežastys. Smurtas prieš moteris šeimoje. Smurtas prieš vaikus šeimoje. Smurto prieš moteris ir vaikus pasekmės. Smurto prevencija. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedas (1).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-03-08
 • Smurto prevencinės programos mokyklose

  Įvadas. Smurto prevencinės programos. Visuomene paremtos prevencinės programos (Community-based Prevention Programs). Šeima paremtos prevencinės programos (Family-based Prevention Programs). Ta pačia amžiaus grupe paremtos prevencinės programos (Peer-focused Prevention Programs). Mokykla paremtos prevencinės programos (School-based Prevention Programs). Smurto prevencinių programų mokyklose tipai. Konfliktų sprendimas ir bendraamžių įjungimas (Conflict Resolution and Peer Mediation). Patyčių sumažinimas (Bullying Reduction). Socialinių gebėjimų vystymas (Social Competence Development). Švietimas apie narkotines medžiagas (Drug Education). Efektyviausios smurto prevencinės programos. Atrankos kriterijai (Selection Criteria). Programų aprašymai. Efektyviausios smurto prevencinės programos taikomos mokyklose. Nuostabaus amžiaus metai (The Indredible Years Series). Patyčių prevencinė programa (Bullying Prevention Program). Strategijos, skatinančios alternatyvų mąstymą (Promoting Alternative THinking Strategies, PATHS). Gyvenimo įgūdžių lavinimas (Life Skills Taining, LST). Centrinės Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dalies prevencijos projektas (Midwestern Prevention Project, MPP). Didelių galimybių programa (Quantum Opportunities Program, QOP). Efektyviausios smurto prevencinės programos skatinančios socialų gyvenimą. Slaugių lankymasis namuose prenataliniu ir kūdikystės periodu (Prenatal and Infancy Home Visitation by Nurses). Didieji Amerikos broliai ir seserys (Big Brothers Big sisters of America, BBBSA). Funkcinė šeimos terapija (Functional Family Therapy, FFT). Daugiasisteminė terapija (Multisystemic Therapy, MST). Daugiadimensinis gydymas - prižiūrėtojo globa (Multidimensional Tratement Foster Care, MTFC). Smurto prevencijos problema Lietuvoje ir galimi problemos sprendimo būdai. Išvados.
  Socialinė psichologija, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-02-07
 • Smurto prieš moteris ir vaikus socialinės priežastys

  Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Smurtas šeimoje. Smurto prieš moteris ir vaikus priežastys. Smurtas prieš moteris šeimoje. Smurtas prieš vaikus šeimoje. Smurto prieš moteris ir vaikus pasekmės. Smurto prevencija. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai (Anketa).
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-09-24
 • Sniego danga Vilniuje nuo 1991 iki 2005 metų daugiametės sniego dangos kontekste

  Įvadas. Literatūros šaltinių analizė. Sniego dangos rodikliai, jų svarba klimatui ir žemės ūkiui. Sniego dangos ypatumai Lietuvos teritorijoje. Sniego dangos susidarymas ir išnykimas Vilniuje nuo 1991 m. iki 2005 m. Sniego dangos atsiradimo, pastovios sniego dangos susidarymo, suirimo ir nutirpimo datos Vilniuje 1991 – 2005 m. ir jų sugretinimas su 1961 – 1990 metais. Dienų su sniego danga skaičius Vilniuje 1991 – 2005 metais ir jo sugretinimas su 1961 – 1990 metais. Dienų su sniego danga skaičius per mėnesį. Dienų su sniego danga skaičius per žiemą. Sniego dangos storis (cm). Vidutinis sniego dangos storis. Vidutinis sniego dangos storis (cm) Vilniuje nuo 1961 iki 1990 metų. Vidutinio sniego dangos storio Vilniuje 1991 – 2005 m. ir 1961 - 1990 m. duomenų analizė. Didžiausias sniego dangos storis (cm) Vilniuje 1991 – 2005 metais. Didžiausias sniego dangos storis (cm) paskutinę dekados dieną Vilniuje 1961 -1990 m. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Gamtinė geografija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-05-04
 • Social and employment policy

  Introduction. Social policy. Guide to European Union (EU) employment and social policies. Social policy in the European Union (EU). The European Employment Strategy. The European Social Fund. Minimum standards for all. Pan-European mobility for all. Social inclusion and social protection. Technical back-up. Employment policy. The beginning. Under ECSC. Actions is the 1980s. Towards a more comprehensive policy. Role of the European parliament. News from the European employment observatory. Conclusions.
  Makroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-04-12
 • Socialinė apsauga Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Socialinės apsaugos samprata. Lietuvos socialinės apsaugos sistema. Socialinės apsaugos struktūra. Socialinės apsaugos finansavimas. Socialinės apsaugos administravimas. Europos sąjungos socialinė politika. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-01-03
 • Socialinė atsakomybė ir etikos problemos ir jų sprendimo būdai organizacijoje

  Įvadas. Socialinė atsakomybė. Socialinio posistemio organizacinė bloko schema. Vadyboje žmonės vertinami pagal 3 požymius. Žmogaus savybės. Bendravimas su aplinka. Būdai asmeniniams kontaktams gerinti. Darbo etika. Verslininko etika. Etikos kodeksai. Etikos taisyklės verslo specialistams. Valdymo etika. Kolektyvo bendravimo kultūra. Etiniai sprendimai organizacijoje. Skundas ir šmeižtas. Klientų aptarnavimo etika. Konfliktai. Žmonės priešinasi permainoms.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-05-12
 • Socialinė atsakomybė ir jos pritaikymas Lietuvoje

  Įvadas. Socialinės atsakomybės koncepcija ir jos raida. Organizaciją sudarančių grupių moralinė atsakomybė. Atsakomybės lygiai ir rūšys. Pasaulinis susitarimas. Argumentai "už" ir "prieš". Socialinė atsakomybė Lietuvos įmonėse. Socialinės atsakomybės idėjų pritaikymas įmonėje "Commercial Union Lietuva gyvybės draudimas". Apie kompaniją. "Commercial Union Lietuva gyvybės draudimas" vadovų pozicija. "Aviva" grupė – tarp socialinės atsakomybės lyderių pasaulyje. "Commercial Union Lietuva gyvybės draudimas" socialinės atsakomybės programa. Verslo etikos standartai. Klientai. Žmogaus teisės. Darbuotojai. Sveikata ir saugumas. Tiekėjai. Bendruomenė. Aplinkosauga. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-11-20
 • Socialinė atsakomybė ir verslo etika

  Įvadas. Teorinė dalis. Socialinė atsakomybė. Socialinė darbuotojų atsakomybė. Socialinė klientų, konkurentų ir tiekėjų atsakomybė. Verslo etika. Etiški sprendimai ir jų priėmimas įmonėse. Verslo etikos institucionalizavimas. Etikos kodeksai. Socialinė atsakomybė ir verslo etika Lietuvoje. Tiriamoji dalis. Etinė refleksija. Amžius ir etinės refleksijos lygis. Neetiški poelgiai darbovietėje ir jų vertinimas. Neetiškos elgsenos atvejų pateisinimas. Patikimumo pokyčiai versle. Etiško elgesio versle nauda. Verslininkystės etinis įvaizdis. Neetiškų poelgių reguliavimo priemonės. Išvados.
  Etika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-01-22
 • Socialinė atsakomybė ir verslo etika Lietuvoje

  Socialinė atsakomybė ir verslo etika. Kokia ji Lietuvoje? Įvadas. Įmonių socialinė atsakomybė. Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) koncepcija. Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) politikos liečiamos sferos. Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) privalumai ir trūkumai. Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) nauda ir kaštai skirtingoms suinteresuotųjų asmenų grupėms. Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) skirtumai didelėse bei mažose ir vidutinėse įmonėse. Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) ataskaitos. Verslo etika. Verslo etikos koncepcija ir etiniai verslo aspektai. Verslo etikos struktūra. Verslininko etikos kodekso nuostatos. Verslo etikos privalumai ir trūkumai. Verslo etinio lygio kėlimo priemonės įmonėje. Įmonių socialinė atsakomybė ir verslo etika Lietuvoje. Tarptautinis kyšininkavimas (trumpa tyrimo analizė). Išvados.
  Etika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-11-14
 • Socialinė komunikacija Vilniaus miesto viešajame transporte (mandagumo stokos problema)

  Įvadas. Tikslas – parengti socialinės komunikacijos planą ir priemones, aktualiai socialinei problemai išspręsti. Socialinės problemos aktualumas. Šiek tiek istorijos. Viešojo transporto kasdienybė. Socialinės problemos analizė. Problemos mąstas. Vilniaus miesto gyventojų skaičius ir teritorija. Gyventojų kelionių struktūra. Vilniaus miesto visuomeninis transportas. Vilniaus autobusai. Vilniaus troleibusai. Palyginamoji analizė. Komunikacinių sprendimų tikslinė auditorija. Komunikacijos įgyvendinimas. Komunikavimo strategijos etapai. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2011-02-03
 • Socialinė nelygybė ir skurdas Lietuvoje

  Įvadas. Socialinė nelygybė. Poveikis ekonomikai. Socialinė stratifikacija. Stratifikacijos dimensijos. Skurdas. Skurdo rodikliai. Gyvenimas be namų - ryškiausia skurdo apraiška. Skurdas Lietuvoje. Skurdo priežastys. Skurdo svarba. Valdžia neįveikia skurdo. Skurdo mažinimo priemonės. Asmeninė ir valstybės tragedija. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-04-03
 • Socialinė politika vykdant nedarbo ir bedarbystės problemas

  Įvadas. Bedarbystė ir kova su ja. Pagrindinės priemonės nedarbui mažinti ir darbo rinkai subalansuoti. Nedarbo tendencijos Lietuvoje. Bendrasis nedarbo lygis Europos Sąjungoje ir Lietuvoje (vidutinis metinis). Kur geriausia gyventi? Minimalus valandinis atlyginimas pasaulio šalyse (litais). Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2006-02-17
 • Socialinės atskirties problema Lietuvoje

  Įvadas. Teorinė dalis. Marginalizacija ir socialinė izoliacija. Socialinės problemos Lietuvoje. Skurdas Lietuvoje. Skurdo mažinimas. Užimtumo politika Europos sąjungoje. Socialinė politika ir socialinė apsauga Lietuvoje. Socialinės atskirties grupės. Neįgaliųjų socialinė atskirtis. Pagyvenę žmonės kaip socialinė atskirtis. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-04-24
 • Socialinės infrastruktūros paslaugų teikimo organizavimas: Sasnavos miestelis

  Įvadas. Tyrimo tikslas – įvertinti Sasnavos miestelio socialinės infrastruktūros būklę bei numatyti jos gerinimo kryptis. Socialinės infrastruktūros paslaugų samprata. Socialinės infrastruktūros samprata. Kaimo socialinės infrastruktūros teikiamų paslaugų reikšmė. Kaimo socialinės infrastruktūros plėtra ir ją sąlygojantys veiksniai. Sasnavos miestelio socialinės infrastruktūros paslaugų teikimo būklės tyrimas. Sasnavos miestelio geografinė, demografinė situacija. Sasnavos miestelio socialinės infrastruktūros atskirų sektorių būklės įvertinimas. Empirinio tyrimo rezultatai. Socialinės infrastruktūros paslaugų teikimo gerinimas Sasnavos miestelyje. Išvados. Priedai (2 psl.)
  Vadyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2009-11-24
 • Socialinės ir ekonominės Lietuvos problemos

  Zusammenfassung. Įvadas. Lietuvos ekonominės problemos. Ūkio problemos. "Mažeikių nafta". Žemės ūkis. Lietuvos socialinės problemos. Nedarbo problema. Švietimo problema. Nusikalstamumo problema.
  Makroekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-04-10
 • Socialinės ir ekonominės monopolijos pasekmės

  Įvadas. Monopolinės rinkos esmė. Įėjimo į monopolinę šaką kliūtys. Išskirtinės teisės. Svarbiausių žaliavų šaltinių nuosavybė. Patentai ir autorinės teisės. Didelės monopolinės gamybos maži kaštai. Grynoji monopolija. Monopolijos rūšys ir formos. Natūrali monopolija. Teisinė monopolija. Socialinė monopolija. Neteisėtos monopolijos. Monopolijos elgsena. "Mažeikių naftos" veikla Lietuvoje. Monopolijos padariniai. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-09-08
 • Socialinės normos

  Įžanga. Socialinės normos sąvoka. Socialinių normų klasifikacija. Teisės normos. Teisės normų rūšys. Moralės normos. Teisės ir moralės normų savitarpio priklausomybė. Papročių normos. Visuomeninių organizacijų (korporacijų) normos. Korporacijų ir teisės normų palyginimas. Tradicijų ir ritualų normos. Techninio turinio socialinės teisinės normos. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(11 puslapių)
  2005-09-07
Puslapyje rodyti po