Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pardavimo agentų vertinimo sistema įmonėje UAB "Biovela"

  Įvadas. UAB "Biovela". Pardavimo agentų darbo pobūdis įmonėje UAB "Biovela". Pardavimo agento darbo diena. Pardavimo agentų vertinimas. Darbo užmokesčio sistema Lietuvoje. Pardavimo agentų vertinimas įmonėje UAB "Biovela". Išvada.
  Rinkodara, kursinis darbas(11 puslapių)
  2007-02-27
 • Pardavimo diskontų, nuolaidų ir grąžinimo apskaita

  Įvadas. Pardavimų apskaitos esmė. Prekių sąvoka apskaitoje. Pardavimo nuolaidos. Nuolaidų suteikimą pagrindžiančios tikslinančios sąskaitos faktūros būtinieji rekvizitai. Pardavimų diskontų įvertinimas. Pardavimų diskontai. Pardavimo diskontų apskaita Bruto būdu. Pardavimo diskontų apskaita Neto būdu. Parduotų prekių gražinimai ir nukainojimai. Atsargų inventorizavimas. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-10-30
 • Pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaita

  Įvadas. Pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaita. Pajamų ir sąnaudų samprata. Prekybinė veikla ir pardavimo pajamos. Pardavimo apskaita. Pajamų pripažinimas. Pardavimo sąnaudos. Sąnaudų apskaita. Pardavimo savikaina. Pajamų ir sąnaudų suvestinė. Pajamų ir sąnaudų apskaita prekybinėje įmonėje. UAB "Tela" charakteristika. UAB "Tela" pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaita. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-05-07
 • Pardavimo programos sudarymas: gražtų gamyba AB "Grąžtai"

  Įvadas. Pardavimo veiklos analizė. Pardavimo padalinio veiklos organizavimo analizė. Darbuotojų skatinimo ir apmokėjimo sistema. Pardavimo apimčių analizė. Įmonės pardavimo strategijos analizė. Projektinė dalis. Pardavimo strategijos nustatymas. Rinkos potencialo nustatymas ir įmonės pardavimo apimčių prognozavimas. Pardavimo plano sudarymas. Pateikimo kanalo parinkimas. Pardavimo padalinio organizacinės struktūros formavimas. Pardavimo padalinio darbuotojų skaičiaus nustatymas. Pardavimo biudžeto sudarymas. Išvados ir siūlymai. Priedai (11 psl.)
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2008-10-03
 • Pardavimo skatinimas naudojant Maxima Loto žaidimą

  Įvadas. Pardavimo skatinimas. Pardavimo skatinimo charakteristika. Pardavimo skatinimo tikslai. Pardavimo skatinimo priemonių grupavimas. Tiriamoji dalis. Hyper MAXIMA. Anketa. Duomenų analizė. Apibendrinimas. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-01-27
 • Pardavimo skatinimo ypatumai didžiųjų prekybos centrų pavyzdžiu

  Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti ir išskirti pardavimo skatinimo ypatumus Lietuvos didžiuosiuose prekybos centruose "Maxima", "Iki", "Rimi" ir "Norfa". Darbo objektas: pardavimų skatinimo priemonių ypatumai prekybos centruose. Pardavimo skatinimo esmė ir tikslai. Pardavimo skatinimo esmė. Pardavimo skatinimo tikslai. Prekybos centro samprata ir pasirinktų prekybos centrų charakteristika. Prekybos centro samprata. Trumpa pasirinktų prekybos centrų charakteristika. Prekybos centrų pardavimo skatinimo priemonių analizė. Trumpalaikio poveikio pardavimo skatinimo priemonės. Ilgalaikio lojalumo siekiančios pardavimo skatinimo priemonės. Pardavimo skatinimas pardavimo vietoje. Išvados. Priedai (12 paveikslėlių).
  Rinkodara, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2009-04-10
 • Pardavimų apskaita

  Įvadas. Prekybinės veiklos esmė. Prekybinės ir kitos veiklos pajamų pripažinimas. Atsargų apskaitos modeliai. Pardavimų-pirkimų sutartys. Pardavimų apskaita. Pardavimo pajamų dokumentavimas. Pardavimų skolon ir atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. Pardavimų už grynuosius pinigus apskaita. Ypatingi pardavimų atvejai. Pardavimų diskontai. Prekių grąžinimas ir nukainojimas. Išankstiniai mokėjimai parduodant. Valiutų kurso pasikeitimo įtaka pardavimams. Pardavimų auditas. Pardavimų ir pirkėjų skolų ciklas. Svarbiausios procedūros, kurias turi atlikti auditorius kiekvienu ciklo etapu. Pardavimų vidaus kontrolės sistemos įvertinimas. Pardavimo pajamų auditas. Išlaidų ir sąnaudų auditas. Sąnaudų pripažinimo auditas. Sąnaudų dydžio nustatymas. Pardavimo savikaina. Paslaugų teikimo sąnaudos. Parduotos produkcijos savikaina. Perparduotų prekių savikaina. Veiklos sąnaudos. Pardavimo sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Kitos veiklos sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2006-11-29
 • Pardavimų apskaita (2)

  Įvadas. Apskaitos esmė. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Pajamų pripažinimo skirtumai VAS, PVM ir pelno mokesčio įstatyme. Pardavimo pajamų pripažinimo atvejai. Parduoti skirtų atsargų apskaitos modeliai. Parduotų prekių ir atsargų savikainos nustatymas. Sąnaudų pripažinimas ir dydžio nustatymas. Grynuosius pardavimus koreguojantys veiksniai. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Pardavimus įforminantys dokumentai. Buhalterinės apskaitos registrai. Išvados. Priedai (3).
  Apskaita, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2007-09-30
 • Pardavimų prognozės modelis: UAB "Švyturio – Utenos alus"

  "Švyturio" epochos pradžia. "Švyturio" modernizavimo darbai. Probleminės srities aprašymas. Modelio formulavimas. Situacijos modeliavimas. Švyturio alaus pardavimai 2002-2003 m. Utenos alaus pardavimai 2002-2003 m. Išvados. Priedai (2).
  Rinkodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-11-29
 • Pardavimų rėmimai

  Įvadas. Kas yra marketingas. Marketingo kompleksas. Pardavimų rėmimas. Reklama ir jos funkcijos. Reklamos rūšys. Praktinis panaudojimas. Asmeninis pardavimas. Asmeninio pardavimo privalumai ir trūkumai. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Praktinis panaudojimas. Pardavimo skatinimas. Praktinis panaudojimas. Ryšiai su visuomene. Praktinis panaudojimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2012-01-25
 • Pardavimų skatinimo prekybos vietose analizė didžiųjų prekybos centrų pavyzdžiu

  Įvadas. Pardavimo skatinimo prekybos vietose esmė ir tikslai. Prekybos centrų ir jų naudojamos marketingo politikos ypatumai. Pardavimų skatinimo rūšys ir ypatumai. Vizualiojo pardavimų skatinimo prekybos vietoje ypatumai. Prekių išdėstymo stelažuose įtaka pardavimų skatinimui. Amerikiečio tyrinėtojo Craig‘o Childress‘o išskiriamų iškabų ir reklaminių pranešimų naudojimo ypatumų įtaka pardavimų skatinimo veiksmingumui. Trumpalaikio poveikio pardavimo skatinimo veiksmų ypatumai. Ilgalaikio lojalumo siekiančių pardavimo skatinimo būdų ypatybės.
  Rinkodara, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-04-05
 • Pardavimų stimuliavimas arba kaip padidinti pardavimus

  Įvadas. Tyrimo objektas. Misija. Pardavimų stimuliavimo tikslai. Pardavimų stimuliavimo priemonės. Kanceliarinių reikmenų pardavimo stimuliavimo technologijų kūrimo procesas. Turinys. Išskirtiniai bruožai. Sandara. Sistema(tikslų medis). Technologijos proceso eiliškumas (darbų; resursų medis). Baigiamoji dalis.
  Rinkodara, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-02-09
 • Pardavimų valdymas: UAB "Odmė ir partneriai"

  Įvadas. Pardavimas valdymas. Literatūros teorijos analizė. Sąvokų pateikimas. Įmonės mikroaplinkos ir makroaplinkos veiksnių analizė. Pardavimo strategijos. UAB "Odmė ir partneriai" pardavimų valdymas. Įmonės charakteristika. Bendra įmonės veiklos analizė. Pardavimo apimties analizė. Konkurencijos analizė. Pardavimo strategijos nustatymas. Rinkos potencialo nustatymas ir įmonės pardavimo apimčių prognozavimas. Pardavimo plano sudarymas. Pateikimo kanalų parinkimas. Pardavimo padalinio organizacinės struktūros suformavimas. Pardavimo padalinio darbuotojų skaičiaus nustatymas. Pardavimo padalinio darbuotojų skatinimas. Pardavimo biudžeto sudarymas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-01-02
 • Pardavimų vieta ir organizavimas

  Steigiamos prekybos įmonės vietos parinkimas. Mažmeninės prekybos įmonės vietos parinkimas. Naujos prekybos įmonės traukos zonos įvertinimas. Asortimento optimizavimas.
  Rinkodara, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-05-10
 • Parduota produkcija (be PVM ir akcizo), to meto kainomis

  Parduota produkcija (be PVM ir akcizo), to meto kainomis, tūkst. litų. Įvadas. Parduotos produkcijos(be PVM ir akcizo), to meto kainomis analizės teorinis pagrindimas. Statistinės lentelės. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Koreliacijos ir regresijos samprata. Prognozavimas. Parduotos produkcijos (be PVM ir akcizo), to meto kainomis analizės metodinis pagrindimas. Parduotos produkcijos (be PVM ir akcizo), to meto kainomis analizės praktinis pagrindimas. Vidutinių ir santykinių rodiklių taikymas. Koreliacijos ir regresijos ryšių bei prognozavimo taikymas. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis. Priedai (3).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2008-05-06
 • Parduota produkcija (be PVM ir akcizo), to meto kainomis. Požymiai: ekonominės veiklos rūšys ir mėnuo

  Modulio Ekonominė statistika kursinis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas – apibendrintų duomenų gavimas ir siekimas atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes konkrečiomis laiko ir vietos sąlygomis. Statistinio tyrimo parduota produkcija be PVM ir akcizo), to meto kainomis, tūkst. Lt., teorinės prielaidos. Lentelių pateikties ypatumai. Duomenų vaizdavimas grafiškai. Duomenų kitimo rodikliai. Duomenų skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Duomenų tarpusavio ryšių nustatymas. Duomenų prognozavimas. Statistinio tyrimo parduota produkcija (be PVM ir akcizo), to meto kainomis, tūkst. Lt., modelis. Statistinio tyrimo parduota produkcija(be PVM ir akcizo), to meto kainomis, tūkst. Lt., rezultatai. Duomenų dinaminė analizė. Duomenų tarpusavio ryšių ir priklausomybės analizė. Duomenų prognozavimo modelis. Išvados. Priedai (5).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2010-11-09
 • Pareigybių/darbo vietų analizė, užmokesčio sistema ir personalo parinkimo procedūra: UAB "Venta"

  Įvadas. UAB "Venta" veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas. Kintamas darbo užmokestis. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimas. Pareigybės/darbo vietos reklama. Paieškos šaltiniai. Reikalaujami dokumentai. Personalo atranka. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(53 puslapiai)
  2006-04-05
 • Partizaninės kovos Baltijos šalyse

  Įvadas. Istoriografija. Problematika. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Šio darbo pagrindinis tikslas bus patikslinti partizaninio karo Baltijos šalyse chronologines ribas, į partizaninį karą žvelgiant kaip į sistemingus ir koordinuotus karinius veiksmus nukreiptus prieš okupantų pajėgas, kuomet kovojančių pagrindinis siekis šiuo atveju – atkurti šalies nepriklausomybę. Tyrimo struktūra. Temos aktualumas. Laisvės kovos Estijoje 1941–1950 metais. Vasaros karas: 1941 m. birželio 14 dieną–spalio 29 dieną. Ginkluota rezistencija Estijoje 1944–1950 metais. Partizaninis karas Latvijoje 1944-1950 metais. Partizaninis karas Lietuvoje 1944–1950 metais. Išvados. Priedai (2 psl.).
  Istorija, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-04-02
 • Pasakos pateikimo galimybės grupės veikloje

  Pasakos panaudojimo grupės veikloje literatūros analizė. Pasakos pateikimo galimybės ikimokyklinėje įstaigoje. Žaidimai su pasakomis. Žodinės pasakos kūrimo galimybės. Žaidimai su žinomomis pasakomis. Savo pasakų kūrimas. Kaip dar galima kurti pasakas? Pasakų be galo panaudojimo galimybės. Konstatuojamasis eksperimentas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tiriamieji. Vaikų atsakymai į anketos klausimus. Auklėtojų apklausos duomenys. Ugdomasis eksperimentas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Pasakos žemėlapis. Laiško atsakymo rašymas. Pasakojimo kas būtų jeigu kūrimas. Pasakos vaidinimas. Veikėjų iliustracijų gamyba. Knygos gamyba. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-10-04
 • Pasaulinė finansų rinka, jos šiuolaikinės charakteristikos

  Įvadas. Finansų rinkos sąvoka. Pagrindinės finansų rinkų funkcijos. Finansų rinkų tipai. Pagrindiniai pasaulio finansų rinkos vystymosi etapai. Pasaulinės finansų rinkos mechanizmai: paskirtis, tipai, sudedamosios dalys. Finansų sistema. Finansų rinkų skirstymo kriterijai. Finansų sektoriaus institucinė struktūra. Veiksniai, jungiantys visas finansų rinkas. Tarptautinės finansų institucijos. Pagrindiniai finansiniai instrumentai. Išvada.
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2010-04-15
Puslapyje rodyti po