Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Namų valdų pasiūlos kainų statistinė analizė: Vilniaus rajonas

  Įvadas. Verčių zonų žemėlapis. Pasiūlos kainos. Sklypų pasiūlos kainos lentelė. Namų valdų pasiūlos kainos lentelė. Namų kainos pasiūlos lentelė. Tikimybinių skirstinių skaitinės charakteristikos. Poslinkio charakteristikos. Namų valdų poslinkio charakteristikos. Namų poslinkio charakteristikos. Sklaidos charakteristikos. Žemės sklypų sklaidos charakteristikos. Namų valdų sklaidos charakteristikos. Namų sklaidos charakteristikos. Paklaidų skaičiavimas. Weibull‘o tikimybinis skirstinys. Žemės sklypai. Namų valdos. Namai. Lognormalinis tikimybinis skirstinys. Žemės sklypai. Namų valdos. Namai. Didžiausių ekstremalių reikšmių tikimybinis skirstinys. Žemės sklypai. Namų valdos. Namai. Gamma tikimybinis skirstinys. Žemės sklypai. Namų valdos. Namai. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(60 puslapių)
  2009-06-15
 • Narkomanijos prevencijos būdų efektyvumas mokykloje

  Įvadas. Teorinė dalis. Narkomanijos samprata. Narkomanija – priklausomybės liga. Narkotikų vartojimo priežastys. Narkotikų vartojimo pasekmės. Esminės socialinės – pedagogines prevencines gaires mokykloje. Tėvų ir mokyklos vaidmuo apsaugant paauglius nuo narkomanijos . Tėvų vaidmuo užkertant kelią paauglių narkomanijai. Narkomanijos prevencija mokyklose. Praktinė dalis. Anketų analizė. Išvados. Priedai (2).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-10-16
 • Našlaičių įvaikinimas ir globa Lietuvoje

  Įvadas. Gailesčio našlaičiams nereikia, jie nori būti mylimi. Kaip suprantame gyvenimo vertybę. Vaikų globa. Ar visada įsigiliname ką jaučia našlaitis. Socialinė našlaitystė. Problemos sprendimo ir konsultavimo eiga. Įvaikinimo organizavimas. Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių apibūdinimas. Įvaikinimas Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvoje. Būtinos geros sąlygos. Bendradarbiavimas su vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis. VTAT ir VGN specialistų mokymai. Viešieji ryšiai. Pranešimai spaudai. Spaudos konferencija. Tarnybos interneto svetainė. Įvaikinimo Lietuvos respublikoje tvarka. Informacija apie įvaikinamus vaikus. Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių apskaita. Dokumentai, reikalingi įvaikinant. Praktinė dalis. Statistika. Sociologinė apklausa. Išvados. Priedai (anketa).
  Sociologija, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-02-13
 • NATO raida

  Įžanga. NATO raida. Kas yra NATO? NATO istorija. Kokia yra Šiaurės Atlanto sutarties reikšmė? Pokyčiai ir pereinamumas. Madrido aukščiausiojo lygio susitikimo reikšmė. Kodėl NATO kviečia kitas valstybes tapti Aljanso narėmis? Aljanso atvėrimo naujoms narėms procesas. Vidinis Aljanso atsinaujinimas. Kaip veikia NATO? Lietuvos kelias į NATO. Sunkus Lietuvos kelias į NATO. Procesas ir svarbiausi įvykiai. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-10-26
 • Natūrali gyventojų kaita Kauno miesto, Lazdijų, Šilalės ir Rokiškio rajonų, Kauno apskrities ir Lietuvos teritorijose 2003 — 2007 metais

  Įvadas. Šio kursinio darbo tikslas: Apžvelgti natūralios gyventojų kaitos rodiklius. Uždaviniai. Darbo hipotezė. Pagrindinės sąvokos nagrinėjant šia temą. Metodika. Rezultatai. Gimstamumo rodiklių palyginimas Kauno, Kauno apskrities, Lietuvos, Lazdijų, Rokiškio, ir Šilalės rajonų. Mirtingumo rodiklių palyginimas Kauno, Kauno apskrities, Lietuvos, Lazdijų, Rokiškio, ir Šilalės rajonų. Natūralaus gyventojų prieaugio rodiklių palyginimas Kauno, Kauno apskrities, Lietuvos, Lazdijų, Rokiškio, ir Šilalės rajonų. Santuokos ir ištuokos rodiklių palyginimas Kauno, Kauno apskrities, Lietuvos, Lazdijų, Rokiškio, ir Šilalės rajonų. Vaikų iki 1 metų mirtingumo rodiklių palyginimas Kauno, Kauno apskrities, Lietuvos, Lazdijų, Rokiškio, ir Šilalės rajonų. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2009-03-07
 • Natūralus nedarbo lygis ir jį lemiantys veiksniai

  Įvadas. Natūralus nedarbo lygis. Natūralaus nedarbo lygio kitimo priežastys. Pasaulinis žaliavų kainų didėjimas. Minimalus darbo užmokestis. Nedarbo draudimas. Nedarbo histerezė. Profsąjungų elgsena. Natūralaus nedarbo lygio stabilizavimo priemonės. Kvalifikacijos kėlimas. Struktūriniai fondai. Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos didinimas. Natūralaus nedarbo lygio kitimas Europos sąjungoje. Išvados. Priedai (1).
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-07-13
 • Naudingumo samprata ir vartotojo pasirinkimas

  Įvadas. Kiekinis naudingumas ir naudingumas be kiekinių matų. Vartotojo elgsenos analizė, kai naudingumas matuojamas kiekybiškai. Mažėjančio ribinio naudingumo kreivė. Naudingumo maksimizavimo taisyklė. Naudingumo funkcija. Vartotojo elgsenos analizė, remiantis abejingumo kreivių ir biudžeto linijos metodu. Pirmenybės ir jas iliustruojančios abejingumo kreivės. Prielaidos apie vartotojų pirmenybes. Abejingumo kreivės. Abejingumo žemėlapiai. Biudžetas ir kainos. Biudžeto apribojimas. Biudžeto linijos perkėlimai pakitus kainoms ir pajamoms. Pasienio teisinis rėžimas ir valstybės sienos apsaugos organizavimas. Pasienio teisinio režimo pagrindai ir galiojimo teritorinės ribos. Pasienio teisinis režimas Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, Kuršių marių bei kituose vidaus vandenyse. Valstybės sienos apsaugos teisiniai pagrindai. Valstybės sienos apsaugos teisiniai pagrindai. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-11-28
 • Naudingumo samprata ir vartotojo pasirinkimas (2)

  Įvadas. Naudingumo samprata. Pasirinkimo pirmenybės. Vartotojo biudžetas. Vartotojo savybių atskleidimas. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-06-16
 • Naudojimosi privilegijomis ir imunitetais problema tarptautinėje teisėje

  Įvadas. Diplomatinių imunitetų ir privilegijų sąvoka. Diplomatinis imunitetas. Piktnaudžiavimo privilegijomis ir imunitetais problema. Piktnaudžiavimas diplomatinio pašto neliečiamybe. Piktnaudžiavimas muito privilegija. Piktnaudžiavimas imunitetais ir jais besinaudojančių asmenų padaromi nusikaltimai. Šnipinėjimas. Bandymas vykdyti teroro akcijas pasinaudojant privilegijomis ir imunitetais. Bandymai spręsti piktnaudžiavimo diplomatiniais imunitetais ir su tuo susijusias atsakomybės problemas. Problema dėl diplomatinių imunitetų ir žmogaus teisių santykio. Asmens paskelbimas persona non grata už piktnaudžiavimą imunitetu. Išvados. Išnašos.
  Teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-03-12
 • Naudotos plastikinės taros perdirbimo gamyklos statyba

  Projekto identifikacijos lapas. Projekto pavadinimas. Pareiškėjo pavadinimas. Tikslinis regionas ir programa. Projekto partneriai. Projekto finansavimo šaltiniai. Duomenys apie pareiškėją. Pagrindinė informacija. Pareiškėjo identitetas. Buveinės adresas. Pareiškėjo įmonės vadovas. Pareiškėjo teisinis statusas ir savininkai. Teisinis statusas. Savininkai. Veiklos aprašymas. Dabartinė situacija. Pareiškėjo ankstesnė veikla. Strategija bei plėtros tikslai. Projekto aprašymas. Trumpas projekto aprašymas. Projekto tikslai. Projekto pagrindimas. Detalus projekto veiklų, dalyvių atsakomybės ir projekto valdymo aprašymas. Projekto veiklų įgyvendinimo planas. Projekto rezultatai, poveikis ir tęstinumas. Projekto rezultatai. Projekto poveikis. Pareiškėjo ir projekto partnerių gebėjimai ir žinios. Pareiškėjo ir projekto partnerių profesinė kompetencija ir patirtis. Projektų valdymo patirtis. Techninė bazė, kuria galės naudotis projekto darbuotojai. Projekto darbuotojų patirtis ir kompetencija. Projekto biudžetas ir finansavimo šaltiniai.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-02-09
 • Naujas produktas Latvijos rinkoje: AB "Pieno Žvaigždės"

  Įvadas. Tarptautinio marketingo samprata. Marketingo vieta užsienio ekonominių ryšių sistemoje. Tarptautinio marketingo sąvoka. Tarptautinio marketingo tipai. Tarptautinio marketingo komplekso specifika. Tarptautinio marketingo aplinka. Įėjimas į užsienio šalies rinką. Įėjimo į užsienio rinkas formos. Eksporto operacijų organizavimas. Eksportas per tarpininkus vidaus rinkoje. Eksportas pagal kontraktą su užsienio pirkėju. Eksportas per atstovus užsienyje. Bendri pasirinktos šalies duomenys. Latvija (Latvijas Respublika). Latvijos geografinė padėtis. Latvijos socialinė – kultūrinė aplinka. Latvijos demografija. Latvijos gyventojų socialinė apsauga. Švietimas. Latvijos ekonomika. Ekonominė situacija. Darbo paieška. Mokesčiai. Latvijos politinė sistema. Latvijos transportas. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės misija ir tikslai. AB "Pieno žvaigždės" perspektyvų tyrimas. Tarptautinė aplinka. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. AB "Pieno žvaigždės" marketingo komplekso analizė. Maisto saugos sistema. Kokybės vadybos sistema. Įmonės SWOT analizė. Marketingo tikslai. Marketingo strategija. Marketingo strategijų įgyvendinimas ir kontrolė. Apibendrinimas. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2007-04-14
 • Naujasis viešasis administravimas

  Įvadas. Viešojo administravimo raida. Naujojo viešojo administravimo pradžia. Pagrindiniai naujojo viešojo valdymo elementai. Naujojo viešojo administravimo koncepcijos raida, pagrindinė idėja ir tikslai. Naujojo viešojo administravimo sistemos. Naujojo viešojo administravimo privalumai ir trūkumai. Naujojo viešojo administravimo formų sklaida pasaulyje. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-05-15
 • Naujausių interneto reklamos technologijų efektyvumo palyginamoji analizė

  Įvadas. Reklama ir jos reikšmė. Reklamos svarba. Reklamos klasifikavimas. Kompiuterizuota reklama. Interneto reklamos svarba. Interneto reklamos technologijos. Naujausios interneto reklamos technologijos. "Banner Set" ir "Easy Show". "TopRoll". Universalus reklamos paketas. Interneto svetainės lankomumo didinimo būdai. Paieškos mašinos. Reklaminiai žodžiai paieškos sistemose. Technologijų efektyvumo palyginimas. Interneto reklamos technologijų efektyvumas. "Banner Set" ir "Easy Show". "TopRoll". Universalus reklamos paketas. Interneto svetainės lankomumo didinimo būdų efektyvumas. Išvados. Priedas.
  Rinkodara, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-12-12
 • Naujo kompiuterio koncepcijos patikrinimas

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Naujo gaminio kūrimo strategija. Esamos situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Įmonės rinkos ir vartotojai. UAB "Inida" marketingo komplekso elementų analizė. Konkurencinė aplinka. Naujo gaminio strategija. Naujo gaminio idėjų generavimas ir atranka. Naujos prekės idėjos patikrinimas. Koncepcijos testas. Respondavimo sąlygos. Prekės tikrinimas. Rinkos tikrinimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-05-20
 • Naujo produkto įvedimas į rinką

  Įvadas. Teorinė dalis. Marketingo samprata. Rinkos analizė. Rinkos galimybių analizė. Vartotojai. Konkurentai. Tikslinių rinkų parinkimas. Apimties poreikis. Rinkos segmentavimas. Marketingo rinkinys. Produkto politika. Asortimento formavimas. Įpakavimo funkcijos . Aptarnavimas ir garantijos. Kainos politika. Nuolaidų rūšys. Tiekimo ir atsiskaitymo sąlygos. Prekių paskirstymas. Rėmimas. Reklama. Pardavimų skatinimas. Asmeninis pardavimas. Populiarinimas. Praktinė dalis. Prekės aprašymas. Rinka. Produkto rinka. Rinkos segmentavimas. Konkurentai. Marketingo rinkinys. Produkto politika. Produkto asortimentas. Produkto įpakavimas. Produkto aptarnavimas ir garantijos. Produkto kainos politika. Nuolaidų rūšys. Produkto paskirstymas. Rėmimas.
  Rinkodara, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-04-28
 • Naujo produkto įvedimas į rinką: AB "Achema"

  Įvadas. Teorinė dalis. Marketingas. Rinka. Vartotojai. Prekė. Kaina. Prekės pateikimas. Rėmimas. Praktinė dalis. AB "Achema" naujo produkto įvedimas. Rinka. Vartotojai. Prekė. Kaina. Prekės pateikimas. Rėmimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-04-14
 • Naujo produkto įvedimo į rinką rėmimas įmonės pavyzdžiu

  Įvadas. Rėmimo sampratos. Komunikacinės programos parengimo etapai. Marketingo komplekso rėmimas elementai. Reklama. Reklamos rūšys. Reklamos planavimo ir organizavimo procesas. Reklamos privalumai ir trūkumai. Asmeninis pardavimas. Asmeninio pardavimo etapai. Pardavimų skatinimas. Pardavimo skatinimo privalumai ir trūkumai. Ryšiai su visuomene. Išvados. PowerPoint pristatymas (12).
  Rinkodara, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-08-18
 • Naujo produkto kūrimas ir įvedimas į rinką

  Įvadas. Nauja paslauga. Naujos paslaugos strateginio plano parengimas. SWOT, PEST analizė. Konkurencinės aplinkos analizės nustatymas vadovaujantis M. Porterio modeliu. Įmonės misija, vizija ir tikslai. BCG matrica. Naujos paslaugos įvedimo į rinką ir jos vystymo projektas. Vartotojų tyrimo projekto parengimas. Paslaugos ženklas. Kainos strategija. Produkto pateikimo strategija. Produkto rėmimo politika. Įmonės, gaminančios vienkartinių bilietų automatus, organizacinė valdymo struktūra. Vadovo vaidmuo naujo produkto kūrimo ir įdiegimo į rinką procese. Naujo produkto apsaugos priemonė. Išvada. Priedas (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-01-24
 • Naujo viešbučio veiklos projektas: techninis patalpų planas, darbo organizavimo struktūra, dokumentų pavyzdžiai

  Įvadas. Kurortinio viešbučio ypatumai. Kurortinio viešbučio tipas ir klasė. Kurortinio viešbučio patalpos. Kurortinio viešbučio skyriai. Kurortinio viešbučio darbuotojai. Kurortinio viešbučio veikloje naudojami dokumentai. Naujo viešbučio tipas ir klasė. Naujo viešbučio patalpos. Naujo viešbučio skyriai. Naujo viešbučio darbuotojai. Naujo viešbučio dokumentų pavyzdžiai. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-02-22
 • Naujo viešbučio veiklos projektas: techninis patalpų planas, darbo organizavimo struktūra, dokumentų pavyzdžiai (2)

  Įvadas. Komercinio viešbučio ypatumai. Komercinio viešbučio tipas ir klasė. Komercinio viešbučio patalpos. Komercinio viešbučio skyriai. Komercinio viešbučio darbuotojai. Komercinio viešbučio veikloje naudojami dokumentai. Naujo viešbučio veiklos projektas. Naujo viešbučio tipas ir klasė. Naujo viešbučio patalpos. Naujo viešbučio skyriai. Naujo viešbučio darbuotojai. Naujo viešbučio dokumentų pavyzdžiai. Naujo viešbučio rinkodara. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-01-04
Puslapyje rodyti po