Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokesčiai (4)

  Įvadas. Mokesčių samprata, požymiai ir mokesčio mokėtojas. Mokesčių atliekamos funkcijos. Mokesčių rūšys. Lietuvos mokesčių sistema. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-01-10
 • Mokesčiai (6)

  Įvadas. Mokesčių esmė. Apmokestinimo uždaviniai ir principai. Mokesčių istorija. Lietuvos mokesčių sistemos raida. Mokesčių funkcijos. Mokesčių teorijos. Mokesčių klasifikacija. Vienetiniai, proporciniai, progresiniai ir regresiniai mokesčiai. Lietuvos mokesčių sistema. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokestis. Žemės mokestis. Mokestis už valstybės gamtos išteklius. Naftos ir dujų išteklių mokestis. Paveldimo mokestis. Žyminis mokestis. Muitai. Loterijų ir azartinių lošimų mokestis. Išvados. Priedas (3).
  Mokesčiai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-06-01
 • Mokesčiai (7)

  Įvadas. Mokesčiai makroekonomikoje. Valstybės finansinė veikla. Mokesčių reikšmė ir būtinumas, funkcijos. Valstybės mokesčio sistema. Valstybės finansinės veiklos metodai ir formos. Multiplikatoriaus modelis. Mokesčiai makroekonomikoje. Lietuvos mokesčių bazė konkurencinga, tačiau spragų netrūksta. Lietuvos mokesčių sistema. Mokesčių administravimas. Mokesčių bazės problemos. Mokesčių bazės privalumai. Didžiausi mokesčiai Europos Sąjungoje (ES) – Prancūzijoje. Mokesčių bazė jau parengta narystei Europos Sąjungoje (ES). Mokesčių reformos politika. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-09-29
 • Mokesčiai, mokesčių funkcijos ir savybės

  ĮVADAS. Darbo tikslas – išanalizuoti mokesčius, mokesčių funkcijas ir savybes. Lietuvos mokesčių istorija ir sistema. Kas yra mokesčiai. Mokesčių savybės Lietuvoje ir įvairiose Europos sąjungos valstybėse. Mokesčių funkcijos Lietuvoje ir įvairiose Europos sąjungos valstybėse. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2010-04-06
 • Mokesčio mokėtojo turto areštas

  Finansų teisės rašto darbas. Mokesčiai, mokesčio mokėtojas ir mokesčių administratorius. Turtas ir turto areštas. Turto arešto panaikinimas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(10 puslapių)
  2005-07-15
 • Mokesčių administravimas Lietuvoje (3)

  Įvadas. Mokesčiai, jų reikšmė. Mokesčio sąvoka, jo elementai. Mokesčių rūšys, funkcijos bei savybės. Mokesčių administravimas. Mokesčių administravimo įstatymas. Mokesčių mokėtojų teises ir pareigos. Mokesčių mokėtojų teisės. Mokesčių mokėtojas pareigos. Mokesčių administratorių teisės ir pareigos. Mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) teisės. Mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) pareigos. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2011-04-19
 • Mokesčių funkcijos, rūšys ir apmokestinimo principai

  Įvadas. Mokesčių samprata ir jų klasifikacija. Mokesčių rūšys ir funkcijos. Apmokestinimo principai. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-01-03
 • Mokesčių kaita integruojantis į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Mokesčių suvienodinimas. Lietuvos mokesčių politika Europos Sąjungos (ES) atžvilgiu. Mokesčių administravimo sistemos pokyčiai. Galima mokesčių kaita. Pelno mokestis. Mažesnių ir paprastesnių mokesčių nauda. Mokesčių sistemos perspektyvos verslo plėtrai. Europos Sąjungos (ES) teisės aktų įtaka verslui. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-11-20
 • Mokesčių kontrolė, jos rūšys ir praktinio taikymo problemos

  Įvadas. Mokesčių kontrolės samprata. Mokesčių kontrolės istorinės prielaidos. Mokesčių kontrolės samprata ir esmė. Mokesčių kontrolės rūšys ir jų ypatumai. Mokestinio patikrinimo ypatumai. Mokestinio patikrinimo teisėtumui keliami reikalavimai. Mokestinio patikrinimo eiga ir rezultatų įforminimas. Mokestinis tyrimas kaip mokesčių kontrolės rūšis. Atskirų rūšių mokesčių kontrolės problemos. Pridėtinės vertės mokesčio kontrolės ypatumai. Muito kontrolės ypatumai ir problemos. Išvados. Santrauka. Summary.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2006-04-05
 • Mokesčių naštos paskirstymo problemos Lietuvoje

  Mokesčių kursinis darbas. Įvadas. Mokesčių esmė. Mokesčių našta. Mokesčio neigiamo poveikio verslui vystyti problema. Verslininkų kritiniai požiūriai į mokesčius ir jų poveikio verslui vertinimas. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) ir jo taikymo problema. Pelno mokestis.
  Mokesčiai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-02-01
 • Mokesčių raida 1923 – 1940 metų laikotarpiu

  Įvadas. Mokesčių raida 1923-1940 metų laikotarpių. Netiesioginiai mokesčiai 1923-1940 metų laikotarpiu. Akcizai ir fiskaliniai monopoliai. Muitai. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-02-16
 • Mokesčių sistema Lietuvoje (5)

  Įvadas. Probleminė dalis. Mokesčių klasifikacija. Mokesčių rūšys. Mokesčių sistema. Mokesčius administruojančios institucijos. Svarbiausi mokesčiai. Mokesčių sistemos pokyčiai Lietuvoje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) mokesčiai. Rusijos imperijos ir kaizerinės Vokietijos okupacijų metų mokesčiai. Nepriklausomos Lietuvos mokesčių sistema ir jos ypatumai. Lietuvos mokesčių sistema Sovietų Sąjungos sudėtyje. Lietuvos mokesčių ypatumai 1941 – 1944 metais. Mokesčių administravimo 1953 – 1990 metų tendencijos. Apmokestinimo ir mokesčių pokyčiai atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Komentarai. Praktinė dalis. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2007-03-16
 • Mokesčių sistema Lietuvoje (6)

  Įvadas. Mokesčių raida, jų prasmė ir reikalingumas. Mokesčių rūšys. Mokesčių funkcijos. Mokesčių sistemos analizė. Mokesčių (sistemos) elastingumas ir "gyvybiškumas". Mokesčių sistemos potencialas ir mokesčių pastangos. "Geros" mokesčių sistemos principai. Mokesčių taikymas Lietuvoje. Mokesčių klasifikacija. Juridinių asmenų pelno mokestis. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-03-28
 • Mokesčių sistema Lietuvoje (8)

  Įvadas. Tikslas – išnagrinėti dabartinę Lietuvos mokesčių sistemą ir aptarti naujus galimus apmokestinimo būdus. Mokesčių sistemos teorinė apžvalga. Mokesčių samprata ir pagrindinės sąvokos. Mokesčių klasifikavimas ir funkcijos. Apmokestinimo principai. Mokesčius administruojančios institucijos. Lietuvos respublikoje taikomi mokesčiai. Valstybės biudžeto pajamų analizė. Valstybės biudžeto pajamų struktūra. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) valstybės biudžeto pajamų plano vykdymas ir priežastys. Pridėtinės vertės mokesčio surinkimas į valstybės biudžetą. Pelno mokesčio surinkimas į valstybės biudžetą. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-05-04
 • Mokesčių sistemos Europos Sąjungos (ES) šalyse

  Įvadas. Mokesčių reikšmė ir būtinumas. Europos Sąjungos (ES) šalių mokesčių sistemos. Prancūzijos mokesčių sistema. Vokietijos mokesčių sistema. Ispanijos mokesčių sistema. Į valstybės biudžetą renkami mokesčiai. Mokesčiai mokami į regioninius biudžetus. Mokesčiai renkami į vietinius biudžetus. Didžiosios Britanijos mokesčių sistema. Švedijos mokesčių sistema. Suomijos mokesčių sistema. Lietuvos mokesčių sistema. Mokesčių Europos Sąjungos (ES) šalyse panašumai ir skirtumai. Tiesioginiai mokesčiai. Pelno mokestis Europos Sąjungos (ES) šalyse. Fizinių asmenų mokesčio tarifai Europos Sąjungos (ES) šalyse. Netiesioginiai mokesčiai. Akcizo mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Apibendrinimas. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2009-11-25
 • Mokesčių sistemos formavimas išsivysčiusiose šalyse

  Įžanga. Valstybės pajamos ir išlaidos. Mokesčių sistema. Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai. Pajamų mokestis. Papildomas pajamų mokestis. Kas yra "mokesčių rojus"? Mokesčių sistemos reforma Lietuvoje. Mokesčių reforma ir mokesčių politikos kryptys. Postsocialistinių šalių pasirinkimas. Valstybės funkcijų plėtra lemia mokesčių augimą. Bendrieji reformų tikslai lemia konkrečiuosius. Mokesčių našta ir jos mažinimo būdai. Mokesčių sistemos principai. Fizinių asmenų pajamų mokesčio našta ir darbo jėgos kaštai. Socialinio (algalapio) mokesčio vaidmuo ir klasta. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizo mokestis. Muito mokestis – protekcionizmas be sienų. Funkciniai mokesčiai mažina perskirstymą. Turto mokesčių ydos. Kokį reformos kelią pasirinkti? Mokesčių reformos rezultatai. Efekto maksimizavimas. Išvados. Priedai (2).
  Mokesčiai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-05-10
 • Mokesčių sistemos formavimas išsivysčiusiose šalyse (2)

  Įvadas. Mokesčių funkcijos ir savybės. Mokesčių reformų tikslai ir uždaviniai. Mokesčių sistemos analizė. Mokesčiai kai kuriose išsivysčiusiose šalyse. Mokesčių sistema Anglijoje. Mokesčių sistema Prancūzijoje. Mokesčių sistema Vokietijoje. Mokesčių sistema Norvegijoje. Mokesčių sistema Belgijoje. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-10-02
 • Mokesčių sistemos formavimas išsivysčiusiose šalyse (3)

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti, apibendrinti ir įvertinti mokesčių sistemas išsivysčiusiose šalyse ir jų taikymą valstybėse. Mokesčių politika Europos Sąjungoje (ES). Mokesčių sistemos formavimosi tendencijos išsivysčiusiose šalyse. Tiesioginiai mokesčiai taikomi išsivysčiusiose šalyse. Pajamų mokestis. Socialinio draudimo mokestis Pelno mokestis. Turto mokestis. Netiesioginiai mokesčiai išsivysčiusiose šalyse. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Mokestinės naštos mažinimo aspektai. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-09-21
 • Mokesčių sistemos tobulinimo galimybės Lietuvoje

  Įvadas. Mokesčių sistema. Mokesčių sistemos teorinių koncepcijų apibūdinimas. Biudžeto formavimo aspektai. Mokesčių formavimo principai. Mokesčių naštos tipai. Mokesčių išimtys. Mokesčių neigiamo poveikio problema. Mokesčių formavimo strategija ir ypatumai Centrinės ir Rytų Europos šalyse. Mokesčių politika ir jos realizavimas Lietuvoje aspektai. Mokesčių tarifai. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Nekilnojamo turto mokestis šalyse. Akcizai. Kelių mokestis. Mokesčių sistemos tobulinimas. Prielaidos palankesnei mokesčių politikai vykdyti. Pridėtinės vertės mokestis ir jo taikymo perspektyvos. Socialinė parama ir jos integravimas į mokesčių sistemą. Teisėsaugos tobulinimas – svarbiausias žingsnis sudarant sąlygas esminei mokesčių reformai. Perdėtas reguliavimas - mokesčių chaoso priežastis. Lietuvos mokesčių sistemos perspektyvos. Lietuvos mokesčių sistemos vertinimas. Pelno mokesčio perspektyvos. Mokesčių sistemos tobulinimo planai. Socialinių išmokų paradoksai. Informacinių technologijų (IT) reikšmė mokesčių reformos įgyvendinimui. Konkrečios mokesčių informacijos valdymo IT pagalba problemos ir sprendimo būdai Lietuvoje. Europos Sąjunga ir perspektyvos mokesčių reformai. Europos Bendrijos šalių prekybos bei mokesčių tobulinimai. E-verslo apmokestinimo perspektyvos. Europos sąjungos strateginiai tikslai. Europos sąjungos finansų politika. Išvados ir rekomendacijos. Reguliavimų mažinimų įtaka mokesčių sistemai. Mokesčių sistemos sudėtingumo mažinimas. Ar stojimas į Europos sąjungą labai geras Lietuvos pasirinkimas?
  Mokesčiai, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2007-10-22
 • Mokesčių vaidmuo rinkos ekonomikoje

  Įvadas. Mokesčiai Lietuvoje. Pajamų ir pelno mokesčiai. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Turto mokesčiai. Nekilnojamo turto mokestis. Prekių ir paslaugų mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizo mokestis. Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai. Socialinės garantijos. Mokesčius administruojančios institucijos. Mokesčių harmonizavimas Europos sąjungoje. Tiesioginių mokesčių harmonizavimas ir harmonizavimo problemiškumas. Netiesioginių mokesčių harmonizavimas ir įtaka verslo plėtrai. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-03-16
Puslapyje rodyti po