Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Miškų tvarkymas: Druskininkų urėdija Leipalingio girininkija

  Miškų skirstymas grupėmis ir kategorijomis. Aiškinamasis raštas. Miškų atkūrimas ir įveisimas. Miško sėklinė bazė. Druskininkų urėdijos sėklinių objektų parinkimas. Miško žėlimo ir želdinimo fondo suvestinė. Miško kirtimų projektavimas. Pagrindiniai kirtimai. Pagrindinių kirtimų žinialapis. Ugdymo kirtimai. Miškų apsaugos priemonių projektavimas. Priešgaisrinė apsauga. Medyno degumo klasių nustatymas. Priešgaisrinių priemonių projektavimas.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2007-05-24
 • Miškų tvarkymas: Varėnos urėdija, Pirčiupių girininkija

  Miškų skirstymas grupėmis ir kategorijomis. Miškų atkūrimas ir įveisimas. Miško sėklinė bazė. Miško žėlimo ir želdinimo fondo suvestinė. Apsauginių miško želdinių projektavimas. Miško želdinių gebėjimo atlikti apsaugines funkcijas apibūdinimas. Miško kirtimų projektavimas. Pagrindiniai kirtimai. Ugdymo kirtimai. Miškų apsaugos priemonių projektavimas. Priešgaisrinė apsauga. Priešgaisrinių priemonių projektavimas. Miškų sanitarinės būklės gerinimo priemonės. Ūkinių priemonių projektavimas privačiuose miškuose.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-02-13
 • Miškų ūkio ekonomika

  Girininkijos charakteristika. Žemės pasiskirstymas naudmenomis. Miško ūkinės veiklos darbų plano sudarymas. Kirtimų planas. Nenukirsto miško pardavimas. Medienos sortimentų pardavimas. Kitos pajamos. Darbo laiko ir užmokesčio skaičiavimas. Naudojamų mechanizmų pamainos savikainos skaičiavimas. Išlaidų suvestinė. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-06-01
 • Miškų ūkio ekonomika (2)

  Veisiejų girininkijos miškų ūkinės veiklos analizė. Įvadas. Urėdijos duomenys. Girininkijos duomenys. Miško ūkinės veiklos darbų plano sudarymas. Pajamos. Kirtimų planas. Nenukirsto miško pardavimas. Medienos sortimentų pardavimas. Kitos pajamos. Išlaidos. Darbo laiko užmokesčio sąnaudų skaičiavimas. Veisiejų girininkijos pajamos.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2010-09-01
 • Miškų ūkio politika Lietuvos Respublikoje (LR)

  Įvadas. Informacija apie Lietuvos miškus. Lietuvos miškų ūkio politika. Politinis (valstybinis) miško valdymas. Ūkinis (ekonominis) miško valdymas. 3 Miško ūkio strateginės problemos. Ekologinė ir socialinė miškų reikšmė. Ekologinė miškų reikšmė. Socialinė miškų reikšmė. Valdymo sistema. Valstybinis miškų kadastras. Statistika. Miško ištekliai. Miškų nuosavybė ir administracinis pasiskirstymas. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-09-14
 • Mitai apie asmenybę ir visuomenę

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Atlikti anketinę apklausą ir išsiaiškinti respondentų nuomonę apie mitų paplitimą ir jų pavojingumą mūsų visuomenėje. Sociologijos mokslas. Sociologiniai tyrimai. Individas ir visuomenė. Anketinės apklausos gautų duomenų analizė. Elgesio mitų paplitimas. Elgesio mitų pavojingumas. Mitų apie Lietuvą paplitimas. Mitų apie Lietuvą pavojingumas. Mitų apie verslą paplitimas. Mitų apie verslą pavojingumas. Mitų apie valdžią paplitimas. Mitų apie valdžią pavojingumas. Mitų apie religiją paplitimas. Mitų apie religiją pavojingumas. Mitų apie sveikatos išsaugojimą paplitimas. Mitų, apie sveikatos išsaugojimą pavojingumas. Mitų paplitimas, apie gimtosios kalbos ir tautinės kultūros reikšmę. Mitų, apie gimtosios kalbos ir tautinės kultūros reikšmę pavojingumas. Mitų apie skirtingų kartų pažiūras paplitimas. Mitų apie skirtingų kartų pažiūras pavojingumas. Išvados. Priedai (2 psl.)
  Sociologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-12-22
 • Mobilioji galerija

  Įvadas. Informacinės sistemos sukūrimo tikslas, atliekamos funkcijos, sistemos vartotojų kategorijos ir taikomi apribojimai. Informacinės sistemos analogų analizė. Procesų ir operacijų diagramų sudarymas ir aiškinimas. Informacinės sistemos duomenų bazės loginis modelis. Operacijų ir DB struktūros specifikavimas. Vartotojo darbo scenarijaus kiekvienai jam numatytai operacijai grafinis pavaizdavimas aprašant įvedamus duomenis ir gaunamus rezultatus. Užklausų formų ir pateikiamų rezultatų formatai. Numatomos sistemos saugumo užtikrinimo priemonės, apsauga nuo neteisėto prisijungimo, apsauga nuo klaidingų duomenų įvedimo. Sistemos URL, registruoti vartotojai ir jų slaptažodžiai. Testavimas. Santrumpų paaiškinimas
  Informatika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-12-04
 • Mobiliojo ryšio įmonių vykdomų lojalumo programų tyrimas

  Santrauka. Įvadas. Lojalumo programų apibūdinimas. Klientų valdymo strategijos pradžia. Sąlygos lemiančios įmonės keitimą. Lojalumo poveikis kliento elgsenai. Kliento pritraukimas. CRM, kaip klientų lojalumo skatinimo priemonė. Klientų lojalumas kaip įmonės turtas. CRM sistemų rūšių analizė. CRM sistemų šeima: žvilgsnis iš arčiau. Operacinis ir analitinis CRM. CRM reikšmė vadovui. Lūkesčių tyrimas, kaip lojalių klientų užtikrinimo garantas. Klientų lūkesčių struktūra. Lūkesčių lygio pokyčiai. Klientų lūkesčių valdymas. Klientų lūkesčių pranokimas. Išvados. Mobiliojo ryšio paslaugas teikiančios įmonės. UAB "Omnitel". UAB "Omnitel" lojalumo programos. UAB "Bitė GSM". UAB "Bitė GSM" lojalumo programos. UAB "Tele 2". UAB "Tele 2" lojalumo programos. Lojalumo programų tyrimas, remiantis anketų duomenimis. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2006-10-30
 • Mobiliojo ryšio operatorių konkurencinis palyginimas: "Bitė gsm", "Omnitel" ir "Tele2"

  Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Mobiliojo ryšio operatoriai. Pirmasis mobilusis telefonas. "Omnitel", "Tele2", "Bitės GSM" įkūrimas, istorija ir plėtra Lietuvoje. Mobilieji virusai. Mobofilija. Mobiliojo ryšio operatorių rinkų aspektai. Mobiliojo ryšio operatorių paslaugų pasiūla. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal teikiamų paslaugų įvairovę. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal teikiamų paslaugų kainą. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal abonentų skaičių. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal metinę apyvartą. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal kokybės rodiklius. Mobiliojo ryšio vartotojų įpročių ir etiketo tyrimas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-06-05
 • Mobilių technologijų taikymo sričių analizė

  Įvadas. Mobilus ryšys. Pirmosios kartos (1G) ryšys. Antrosios kartos (2G) ryšys. Trečiosios kartos (3G) ryšys. Trečiosios kartos (3G) ryšys Lietuvoje. Mobilus internetas. Mobilus verslas. Mobilaus verslo teikiamos galimybės. "Visada prisijungęs" ir "Visada pasiekiamas". Mobilaus verslo taikymo sritys. Mobilios įmonės duomenų valdymo sprendimai. Mobili televizija. Išvados.
  Informatika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-03-01
 • Mobiliųjų telefonų asortimento ir vartotojų elgsenos tyrimas Rietavo atveju

  Prekių asortimentas ir jo tyrimas. Prekės samprata. Prekių asortimento samprata. Prekių asortimento tyrimo metodika. Mobilių telefonų asortimento tyrimo eiga ir rezultatai. Vartotojų elgsena ir jos tyrimas. Vartotojų elgsenos samprata. Vartotojų elgseną įtakojantys veiksniai. Vartotojų elgsenos tyrimo metodika. Vartotojų elgsenos (Mobilių telefonų pavyzdžiu) tyrimo eiga ir rezultatai. Išvados. Priedai (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-05-13
 • Modeliavimas naudojant kanalinius ir PN paviršius

  Pdf byla. Įvadas. Teorinė dalis. Kanaliniai paviršiai. Sfera. Cilindras. Kūgis. Toras. Vamzdis. Dupino cilindras. PN paviršiai. Kreivė išreikšta splaino polinomu. Kreivės parametrizacija. Taškų ant kreivės kryptis. Kontrolinio taško sudarymas. NURBS taškų formulė. NURBS paviršiai. Praktinė dalis. Modelio pasirinkimas. Medio modelio konstravimas. Pagrindinė sujungimo problema. Išvados. Priedas (1).
  Programos, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-06-25
 • Modern dance theater. Work drawings

  Drabas anglų kalba. Šiuolaikinio šokio teatras. Introduction. The place analysis. Architectural idea. Planning the territory. Building planning structure. Constructional solution. Bacaments. Columns. Walls. The stairs. Floor. Spams. The roof. Engineering equipment. General data. Outdoor engineering network arrangement. Water-supply. Run-off. Telecommunications and electricity. Heat loss through partitions.
  Architektūra ir dizainas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-06-12
 • Modern hotels and motels

  Darbas anglų kalba. The history of hotels and motels, The Evolution of the Resort Hotel, Budget Motels, The Impact of Major Chains, Hotel Ratings, Room Types and Rates, Room Categories, Room Rate Codes.
  Turizmas, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-01-27
 • Modernios medienos džiovyklos diegimas įmonėje: medienos apdirbimas ir medinių žaislų gamyba UAB "Arbobaltas"

  Santrauka. Bendra apžvalga. Įmonės aprašymas. Verslo šakos analizė. Dabartinė situacija ir šakos plėtros tendencijos. Potencialūs ir esami konkurentai. Siūlomo projekto esmė. Projekto įgyvendinimo priežastys. Projekto įgyvendinimo eiga. Gamybinis planas. Gamybos proceso aprašymas. Vietos ir patalpų analizė. Transportas. Naudojamos medžiagos ir jų tiekėjai. Marketingo planas. tikslai ir uždaviniai. Prekė. Kaina. Rėmimas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Planuojamo verslo finansiniai rodikliai. Projekto kaštai ir finansavimo šaltiniai. Planuojamos veiklos išlaidų prognozė. Pelno (nuostolio) ir pinigų srautų prognozė. Balanso prognozė. Lūžio taško analizė. Rizikos įvertinimas. UAB "Arbobaltas" verslo rizikos įvertinimas. Rizikos veiksniai ir šaltiniai. Rizikos mažinimo būdai.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-01-22
 • Modernios organizacijos elgsenos bruožų tyrimo instrumentarijaus problema

  Įvadas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo metodologinis ir metodinis pagrindimas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo instrumentarijaus teorinis pagrindimas. Tiriamos organizacijos elgsenos bruožų tyrimas. Tiriamos organizacijos bendroji charakteristika ir tyrimo pravedimas. Tiriamos organizacijos elgsenos bruožų vertinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-02-23
 • Modernių valdymo apskaitos koncepcijų taikymo galimybių tyrimas įmonėje: AB "Vilkyškių pieninė"

  Įvadas. Darbo tikslas - ištirti modernių valdymo apskaitos taikymo galimybes AB "Vilkyškių pieninė" įmonėje. Situacijos analizė. AB "Vilkyškių pieninė" veikla. AB "Vilkyškių pieninė" SSGG analizė. Vilkyškių pieninė" organizacinė struktūra. AB "Vilkyškių pieninė" organizacinė struktūra. Atsakingi vadovai. Finansinė analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. AB "Vilkyškių pieninė" 2005, 2006 metų vertikali balanso analizė. AB "Vilkyškių pieninė" 2004, 2005, 2006 metų horizontali balanso analizė AB "Vilkyškių pieninė" 2004, 2005 ir 2006 metų pelno (nuostolių) vertikali analizė. AB "Vilkyškių pieninė" 2004, 2005, 2006 metų pelno (nuostolių) horizontali analizė. Pagrindiniai įmonės AB "Vilkyškių pieninė" veiklą apibūdinantys rodikliai. Likvidumo rodikliai. Rinkos rodikliai. Vienos akcijos nominalas – 1 Lt. AB "Vilkyškių pieninė" bankroto tikimybės įvertinimas trimis laikotarpiais. Situacijos modeliavimas. Veikų aprašo rengimas naudojant vertės grandinės analizę ir veikų sąrašo sudarymas. Produkto (sūrio) vertės grandinė. Galimų kaštų objektų įmonėje AB "Vilkyškių pieninė" išskyrimas ir jų kaštų struktūros analizė. Priežastinių ryšių tarp naudojamų išteklių ir proceso veikų tyrimas įmonėje AB "Vilkyškių pieninė", išteklių paskirstymo darbams matricos sudarymas. Kaštų veiksnių parinkimas. Kaštų paskirstymo įkainių skaičiavimas. Savikainos struktūros modeliavimas. Išvados ir apibendrinimai. Situacijos modeliavimas (2). Suformuluojame produkto diferencijavimo strategijai būdingus BSC lentelės tikslus ir parenkame rodiklius. Atliekame strateginę pelno analizę. Pirminė rezultatų analizė. Analizė naudojant lanksčių biudžetų metodą. Augimo, kainų ir produktyvumo veiksnių įtakos pelnui analizė. Augimo veiksnio įtakos skaičiavimas. Įeigos ir išeigos kainų pokyčių veiksnio skaičiavimas. Produktyvumo veiksnio skaičiavimas. Rinkos dydžio pokyčio įtaka pelnui. Produkto diferencijavimo įtaka pelnui. Kaštų lyderystės įtaka pelnui. Išvados iš visų darbo dalių. Priedai (2).
  Apskaita, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2008-12-22
 • Moderniųjų kompiuterių USB analizė

  Kompiuterių technikos kursinis projektas. Įvadas. Užduoties analizė. USB sąsajos analizė. USB vystymosi kryptys. USB palyginimas su kitomis sąsajomis. USB sandara. Bendra USB architektūra. Fizinė ir loginė magistralės architektūra. Fizinė USB architektūra. Loginė USB architektūra. USB sudedamos. USB įtaisų savybės. Šakotuvų savybės. Host’o savybės. USB prietaisų pavyzdžiai. Pelė ir klaviatūra. Vaizduokliai. USB į COM ir USB į LPT adapteriai. Skaitytuvai. Modemai. USB garso įranga. Egzotiniai įtaisai. Tinklo pajungimas naudojant USB sąsają. USB-Ethernet adapteris. Tiesioginis sujungimas per USB jungtį. Duomenų perdavimas. USB prietaisų pajungimas ir konfigūravimas. USB prietaisų pajungimas ir konfigūravimas. USB nustatymai BIOS'e. Išvados.
  Kompiuteriai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-04-02
 • Mokėjimo kortelė — elektroninė piniginė

  Įvadas. Kursinio darbo tikslas – išanalizuoti mokėjimo kortelių naudą įmonėms ir gyventojams. Mokėjimo kortelių istorinė raida. Elektroniniai atsiskaitymai. Mokėjimo kortelių paskirtis ir funkcijos. Mokėjimo kortelių rūšys. Atsiskaitymo grynaisiais pinigais trūkumai. Mokėjimo kortelių privalumai. Mokėjimo kortelių naudingumas įmonėms. Mokėjimo kortelių naudingumas gyventojams. Mokėjimo kortelių trūkumai. Mokėjimo kortelių verslo ypatumai ir pavojai. Mokėjimo kortelių rinkos apžvalga. Mokėjimo kortelių konkurencinis pranašumas. Tyrimo apžvalga. Išvados. Anketa (1 psl.). Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, kursinis darbas(40 puslapių)
  2009-05-07
 • Mokėjimo kortelės

  Įvadas. Mokėjimo kortelių atsiradimas ir paplitimas. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) – atsiskaitymo kortelių gimtinė. VISA ir "Eurocard/Mastercard" – labiausiai pasaulyje paplitusios mokėjimo kortelės. "VISA International". "Eurocard/Mastercard" (EM/MC). Mokėjimo kortelių rūšys. Kredito kortelė. Debeto kortelė. Lustinė mokėjimo kortelė. Kitų rūšių mokėjimo kortelės. Atsiskaitymo kortelės Lietuvoje. Mokėjimo kortelių rinkos užuomazga. Lietuvos bankų išduodamos kortelės. Banko kortelių paplitimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-01-25
Puslapyje rodyti po