Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kūrybinė laisvė ir menininko atsakomybė

  Pratarmė. Moralinės meno funkcijos problema estetikoje. Menininkas ir visuomenė (sociologinė meno koncepcija; "gyvenimo filosofija"; meno dehumanizavimo teorija)
  Etika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-02-19
 • Kūrybiškumo ugdymo pamokų galimybės aukštesniojo koncentro klasėse

  Literatūros didaktikos kursinis darbas. Įvadas. Kūrybiškumo ištakos. Kūrybiškumas. Kūrybiškumas ir jo tyrimų kryptys. Kūrybiškumo aktualumas šiandien. Literatūra ir kūrybiškumas. Literatūra kaip mokomasis dalykas. Literatūros mokymo/mokymosi metodai ir būdai. Metodų klasifikacija. Metodiniai būdai. Literatūriniai rašiniai. Teksto analizė ir interpretacija. Eksperimentinis tyrimas mokykloje. Eksperimentinės anketos rezultatų apibendrinimas. Išvados. Išnašos.
  Pedagogika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-05-15
 • Kuro siurblys

  Benzininio maitinimo siurbliai. Karbiuratorinio variklio degalų tiekimo sistema. Diafragminis degalų siurblys. Benzino įpurškimo sistema. Elektroninis benzino siurblys. Dyzelinio maitinimo siurbliai. Dyzelinio variklio maitinimo sistemos sandara ir veikimas. Mažo slėgio degalų tiekimo sistemos dalių sandara. Didelio slėgio degalų tiekimo sistema. Sekcijiniai degalų įpurškimo siurbliai. Skirstomojo tipo siurbliai. Purkštuvai ir kitos dalys. Siurblys- purkštuvas. Modulinė degalų įpurškimo sistema "siurblys-vamzdelis-purkštuvas". "Common rail" degalų įpurškimo sistema.
  Mechanika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-01-05
 • Kursinis projektas: automobilių serviso techninis projektavimas

  Įvadas. Automobilių serviso teikiamų paslaugų analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vartotojų analizė. Technologinė dalis. Pradiniai duomenys lengvųjų automobilių TPS technologiniam skaičiavimui. Darbo vietų skaičiavimas. Technologinių įrenginių parinkimas. Metinė darbų apimtis. Bare aptarnaujamų automobilių skaičius. Metinė savitarnos darbų apimtis. Darbininkų skaičiaus skaičiavimas. Automobilių vietų skaičiavimas. Pagalbinių patalpų plotų skaičiavimas. Pagrindiniai baro rodikliai. Organizacinė dalis. Technologinio proceso schema. Serviso valdymas. Darbo organizavimas. Automobilių remonto paslaugų teikimo tvarka. Darbų sauga. Reikalavimai darbo vietoms. Darbo higienos, sanitarijos reikalavimai. Asmens apsauginės priemonės, darbuotojų privalomas medicininis patikrinimas. Priešgaisrinė sauga. Išvados.
  Mechanika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-10-25
 • Kursinis projektas: Kauno Soboro eksterjero restauracija

  Įvadas. I dalis. Suformuluoti projekto pavadinimą (iki 100 ženklų) ir trilypį jo tikslą (kokybinė dalis iki 200 ženklų). Aprašyti projekto produkto (rezultato) sritį. Priskirti projektą atitinkamai klasei, tipui ar rūšiai. Pagrįsti projekto pasirinkimą organizacijos/verslo strategiją. Numatyti projekto gaires ir parengti gairių planą. II DALIS. Įvertinti darbų trukmę ir jų vykdymo seką bei tarpusavio ryšius. Parengti projekto tvarkaraščius (galima pasirinkti vieną kelią). Identifikuoti ir pažymėti diagramose kritinius kelius. Jei jų yra keletas, nurodyti kiekvieno jų prioritetus ir pateikti tokio sprendimo argumentus. III DALIS. Įvertinti ir numatyti išteklius, reikalingus konkretiems darbams atlikti ir pateikti lentelės formoje. Pagal tvarkaraštį atlikti tiesioginių darbo išteklių agregavimą ir pateikti agregavimo diagramą. Pagal poreikį atlikti tvarkaraščio korekcijas ir numatyti kitas išteklių konfliktų sprendimo priemones. Pateikti galutinį suderintą projekto tvarkaraštį su jo darbo išteklių agregavimo diagramą. Įvertinti projekto išlaidas ir parengti projekto biudžetą. Identifikuoti ir įvertinti projekto riziką. Parengti priemonių planą galimiems rizikos įvykių padariniams likviduoti. IV DALIS. Identifikuoti projektų suinteresuotas šalis, įvertinti jų santykį su projektu, interesus ir parengti jų valdymo planą. Išanalizuoti, kokioje organizacinėje aplinkoje vykdomas projektas - pateikti organizacijos valdymo grafinę struktūrą, kurioje matytųsi projekto valdymo struktūra ir jos pavaldumo ryšiai. Pakomentuoti struktūros stipriąsias ir silpnąsias savybes. Suformuoti reikalavimus, keliamus projekto vadovui ir komandos nariams: pageidaujamą išsilavinimą, kvalifikaciją ir patirtį, vaidmenį komandoje ir numatomas pareigas ir įgaliojimus projekto įgyvendinimo metu. V DALIS. Aprašykite projekto priežiūros ir kontrolės sistemą. Parenkite planinę savo projektų kaupiamųjų išlaidų kreivę. Aprašykite projekto kokybės valdymo sistemą. Išvados.
  Architektūra ir dizainas, kursinis darbas(54 puslapiai)
  2011-11-21
 • Kurtuaziškumo diskursas François Villon "Le Lais"

  Įžanga. "Le Lais": pavadinimo reikšmė. Autoriaus santykis su lyriniu "aš". Kūrinio tematika. Kūrinio motyvai. Kalbos stilius kūrinyje. Pagrindiniai kurtuaziškumo aspektai kūrinyje. Vietoje išvadų.
  Visuotinė literatūra, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-10-02
 • Kvadratinės formos signalo generatorius

  Įvadas. Užduotis. Techninė projektavimo užduotis. Analitinė projekto dalis. Struktūrinės schemos sudarymas. Principinės schemos sudarymas, jos atskirų elementų parinkimas. Isa portas. Objekto funkcionavimo laiko diagramos. Algoritmas. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-12-13
 • Laikinosios apsaugos priemonės Lietuvos teismų praktikoje

  Įvadas. Laikinųjų apsaugos priemonių samprata. Laikinųjų apsaugos priemonių reikšmė ir tikslai Lietuvos teismų praktikoje. Laikinųjų apsaugos priemonių rūšys. Laikinosios teisinės apsaugos taikymas: Laikinųjų apsaugos priemonių skyrimo sąlygos; Prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo tvarka; Galimų atsakovo nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimas. Laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas ir panaikinimas. Teismo nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių įvykdymas ir apskundimas. Išvados. Summary.
  Teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2005-08-18
 • Laiko panaudojimas

  Studijų įvado kursinis darbas. Įžanga. Darbo tikslas. Išnagrinėti laiko svarbą ir jo panaudojimą šių dienų visur skubančioje visuomenėje. Žmogus ir laikas. Laiko suvokimas. Laiko planavimo samprata R. Sharma knygoje "Vienuolis, kuris pardavė Ferrarį". Laiko planavimo sąvoka ir svarba. Reikia įveikti iššūkį. Trukdo įsitikinimai. Planavimo tendencijos kinta. Laiko planavimo patarimai.Pagrindinės planavimo taisyklės. Planuoti raštu. Tinkamai suplanuota diena. Pabuskite su pirmuoju saulės spinduliu. Vieną savaitės dieną ilsėkitės. Rūpesčiams skirkite trisdešimt minučių per dieną. Išnaudokite kelionių laiką. Nepersistenkite. Darbingi ne visą dieną. Neatliksite visko. Įdomūs pastebėjimai. Laiko vagys. Būkite savo laiko šeimininkai. Tyrimų duomenys Kauno medicinos universitete. Išvados. Priedai (4).
  Mokslinė metodologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-01-06
 • Laikraščio "Amerikos lietuvis" kalbos analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) leidžiamo lietuviško laikraščio "Amerikos lietuvis" kalbą bei dažniausiai daromas kalbos klaidas. Bilingvizmo samprata ir tarptautinių žodžių vartojimas. "Amerikos lietuvis" savaitraščio kalbos klaidų rūšys. Leksikos klaidos (anglicizmai). Priešdėlių vartojimo klaidos. Priesagų vartojimo klaidos. Kitos klaidos, atsiradusios dėl anglų kalbos įtakos. Rašybos klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Sintaksės klaidos. Įvairios kalbos klaidos. Išvados. Išnašos.
  Kalbos kultūra, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-06-02
 • Laimės samprata filosofijoje (2)

  Įvadas. Kas yra laimė? Filosofų požiūris į laimę. Laimę lemiantys veiksniai. Objektyvieji požymiai. Subjektyvieji požymiai. Laimė įvairiuose gyvenimo etapuose. Laimę mažinantys veiksniai. Išvados. Summary.
  Filosofija, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-03-21
 • Laisvalaikio tyrimas (2)

  Įvadas. Laisvalaikio praleidimo būdų pasirinkimas. Laisvalaikio forma – televizija. Laisvalaikio metu žurnalų, laikraščių ir knygų skaitymas. Naudojimasis internetu. Būreliai ir kursai. Muziejai. Koncertai, teatras. Lankymasis kavinėse ir baruose. Lankymasis naktiniuose klubuose, diskotekose. Sportas laisvalaikiu. Kelionės. Kompiuteriniai žaidimai. Stalo žaidimai. Boulingo žaidimas. Pirtys ir baseinai. Alkoholio vartojimas. Miesto ir kaimo gyventojų laisvalaikio praleidimo būdų pasirinkimo analizė. Laisvalaikio tyrimas. Diagramų analizė. Laisvalaikio praleidimo būdų pasirinkimą įtakojantys veiksniai. Laisvalaikiui skirtos pajamos. Svajonių laisvalaikis. Laisvalaikio praleidimo būdai, kurių trūksta gyvenamojoje vietoje. Išvados. Priedas.
  Sociologija, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2009-03-06
 • Laisvalaikio užimtumo reikšmė globojamo vaiko ugdyme

  Įvadas. Vaiko ugdymo šeimoje privalumai. Šeimyninės aplinkos kūrimas, netekusiems tėvų globos vaikams. Vaikų globos namų uždaviniai. Ugdymo turinys. Ugdymo veiklos organizavimas. Pasakų ir žaidimų reikšmė globojamo vaiko ugdyme. Teatro reikšmė, ugdant vaikų kūrybiškumą. Bendravimas – aktuali pedagoginė problema. Laisvalaikis kaip socialinė – pedagoginė problema. Laisvalaikio samprata. Papildomo ugdymo reikšmė globojamam vaikui. Laisvalaikio organizavimas įvairiose institucijose ir jų pravedimo formos. Išvados. Priedas (4).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-11-06
 • Laisvas asmenų judėjimas Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Laisvas asmenų judėjimas Europos Sąjungoje (ES) Lietuvos aspektu. Bendra migracijos apžvalga Europos Sąjungoje (ES). "Protų nutekėjimas". Ekonominė migracija. Šiaulių miesto gyventojų migracijos įtaka Šiaulių miesto ekonominei ir socialinei miesto politikai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-06-21
 • Laisvas paslaugų judėjimas

  Įvadas. Darbo tikslas – aprašyti laisvo paslaugų judėjimo sampratą ir jo įgyvendinimą. Laisvas paslaugų judėjimas Europos sąjungos vidaus rinkoje. Laisvas paslaugų judėjimas. Paslaugų reikšmės. Paslaugų klasifikacija, sudėtis bei jų teikimo būdai. Paslaugų teikimo principai. Laisvo paslaugų judėjimo tikslai. Paslaugų teikimo reglamentavimas europiniuose teisės aktuose: chronologija. Finansinių paslaugų veikimo planas. Lisabonos strategija. Vidaus rinkos strategija. Vidaus rinkos strategijos ataskaita. Laisvo paslaugų judėjimo įgyvendinimas. Teisės aktai, reglamentuojantys laisvą paslaugų teikimą. Paslaugų direktyvos tikslas ir priėmimo chronologija. Paslaugų direktyvos įgyvendinimas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-09-14
 • Laisvas prekių judėjimas Europos Sąjungoje (ES) (2)

  Įvadas. Laisvo prekių judėjimo Europos Sąjungoje (ES) principai. Muitai ir panašios kliūtys. Bendri muitų tarifas. Muitų ir rinkliavų turinčių tokį pat poveikį draudimas. Mokesčių diskriminacija. Tiesioginė ir netiesioginė diskriminacijos. Diskriminacinis vidaus apmokestinimas. Prekybiniai santykiai tarp Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES). Lietuvos prekyba su Europos Sąjunga (ES). Užsienio prekybos rėžimai Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Narystės Europos sąjungoje (ES) poveikis Lietuvos vidaus ir išorės prekybai. Išvados. Išnašos.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-03-14
 • Laisvės atėmimo iki gyvos galvos reikšmė Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamuosiuose įstatymuose bei praktinis šios bausmės taikymas

  Laivės atėmimo bausmė ir jos vieta bausmių sistemoje. Bausmės samprata ir požymiai. Bausmės paskirtis ir tikslai. Laisvės atėmimo bausmė. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė. Lietuvoje ir jos raida baudžiamojoje teisėje. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė užsienio šalių baudžiamuosiuose įstatymuose. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė ir pagrindinės konstitucinės teisės. Žmogaus orumą gina įstatymas. Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Bausmės skyrimo taisyklės ir praktinis jos taikymas. Terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės santykis. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės santykis su mirties bausme. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės humaniškumas. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos perspektyvos. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-10-04
 • Laisvės teikti paslaugas Europos Sąjungoje. Laisvės išimtys

  Įvadas. Darbo tikslas – aiškiai ir suprantamai paaiškinti, kas tai yra laisvė teikti Europos sąjungoje paslaugas, bei kokios yra šios laisvės išimtys. Paslaugų reikšmė. Paslaugų kvalifikacija, sudėtis ir jų teikimo būdai. Paslaugų judėjimo samprata ir įgyvendinimas. Laisvo paslaugų judėjimo tikslai. Paslaugų teikimo reglamentavimas Europos sąjungos teisės aktuose. Lisabonos sutartis. Paslaugų direktyva. Finansinių paslaugų veikimo planas. Lisabonos strategija. Paslaugų vidaus rinkoje strategija. Laisvo paslaugų teikimo Europos sąjungoje išimtys. Laisvės teikti paslaugas draudimas dėl viešosios tvarkos, visuomenės saugumo, visuomenės sveikatos apsaugos arba aplinkos apsaugos. Darbuotojų komandiravimas į užsienį. Profesinių kvalifikacijų pripažinimas. Išvados. Pasiūlymai.
  Tarptautinė teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2011-01-24
 • Laisvo judėjimo principai Europos Sąjungos (ES) vidaus rinkoje

  Įvadas. Bendrosios rinkos samprata. Europos Bendrija kaip muitų sąjunga. Muitų ir lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų draudimas. Diskriminacinio vidinio apmokestinimo draudimas. Kiekybiniai importo apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės. Pateisinami prekybos ribojimų pagrindai. Rašytiniai derogacijos pagrindai. Eksporto kiekybiniai apribojimai EBS (Europos Bendrijos Sutartis) 29 str. Komercinio pobūdžio valstybės monopolijų pertvarkymas: EBS (Europos Bendrijos Sutartis) 31 str. Laisvas darbuotojų judėjimas. EBS 39-42 str. Bendros nuostatos. Laisvas darbuotojų judėjimas: EBS 39str. Darbuotojo sąvoka pagal EBS 39 str. Gretutinės darbuotojų teisės. Teisė pasilikti priimančioje šalyje. Pagrindinės darbuotojų teisės. Reglamentas 1612/68. Teisė įsidarbinti: 1-6 str. Darbo sąlygos ir piliečių teisės į socialines garantijas: 7-9 str. Darbuotojų šeimos: 10-12 str. Laisvo darbuotojų judėjimo apribojimo pagrindai. Apribojimai susiję su viešąja tvarka, visuomenės saugumu ir sveikata. Išimtys dėl tarnybos valstybiniame sektoriuje. Apribojimai naujųjų ES (Europos Sąjungos) valstybių narių piliečių atžvilgiu. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. Pagrindiniai socialinės apsaugos sistemų koordinavimo principai. Laisvas paslaugų judėjimas EBS 49-55 str. Laisvas kapitalo ir mokėjimų judėjimas: EBS 56-60 str. Laisvo kapitalo judėjimo samprata ir apimtis EBS 56(1)str. Mokėjimų judėjimo laisvės samprata ir apimtis EBS 56(2). Laisvo kapitalo judėjimo evoliucija. Pirmasis etapas 1960-1988 m. Antrasis etapas: 1988- iki dabar. Apribojimų kapitalo judėjimui uždraudimas.
  Ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2009-11-24
 • Laisvoji ekonominė zona ir jos veiklos principai

  Įvadas. Laisvoji ekonominė zona. Laisvųjų ekonominių zonų kūrimas. Pagrindiniai laisvųjų ekonominių zonų kūrimo tikslai ir problemos. LEZ gyvavimo ciklas. Laisvosios ekonominės zonos Lietuvoje. Kauno LEZ. Klaipėdos LEZ. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-03-01
Puslapyje rodyti po