Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kritiniai sociologijos diskursai

  Kurso "Kritiniai sociologijos diskursai" konspektas. Istoriniai ir metodologiniai kritinės minties aspektai. Kritikos terminas. Istoriniai aspektai. Bendra su postmodernizmu. Kritika gali patekti į savo pačios spąstus. Problema. Sprendimas. Kritinės teorijos sąsajos su filosofija. Perskyra tarp pozityviojo ir negatyviojo mąstymo. Kritinės teorijos ir postmodernizmo ryšiai. Šiuolaikinės sociologijos krizė. Visuomenės nariai. Dogminę sociologiją. Pagrindiniai empiriniai tyrimai. Pliuralistinė padėtis. Esminė profesijos dilema – teoretikų ir empirikų atotrūkis. McDonaldo efektas. Galimi sociologijos krizės sprendimo būdai. Herberto Blumerio simbolinis interakcionizmas. Metodologiniai principai. Simbolinio interakcionizmo objektas ir metodas. Svarbiausi simbolinės sąveikos teorinės paradigmos principai. Sugebėjimas mąstyti yra formuojamas socialinės sąveikos. Socializacijos metu žmonės perima reikšmes ir simbolius, kurie jiems leidžia įgyti išskirtinai žmogišką sugebėjimą mąstyti. Reikšmės ir simboliai leidžia atlikti išskirtinai žmogiškus veiksmus ir sąveiką. Savimonės samprata. Simbolinio interakcionizmo tyrimo sritys ir teorijos. Simbolinio interakcionizmo kritika. Naracinė sociologijos samprata. Etnometodologijos prielaidos ir pagrindiniai teiginiai.
  Sociologija, konspektas(21 puslapis)
  2009-02-05
 • Krizių valdymas

  Krizės samprata. Krizių vadybos požiūriu krizė. Esminiai krizinės situacijos aspektai. Psichologiniai stresai. Psichologiniai barjerai organizacijai patekus į krizinę situaciją. Krizės stadijos. Krizių valdymo modeliai. Krizių vadybos praktiniai sprendimai. Krizių valdymo informaciniai šaltiniai. Krizių valdymas ir ryšiai su visuomene. Antikrizinio valdymo ištakos. Antikrizinio valdymo praktinis diegimas. Krizės diagnostika ir prevencija EFQM. Vidaus audito įtaka įmonės valdymui. Įmonių restruktūrizavimas ir bankroto įvertinimas. Psichologiniai pokyčiai krizės metu. Organizacijos psichologinis klimatas. Nedarbo priežastys ir pasekmės. Korupcijos krizės Lietuvoje. Krizių valdymo problemos. Krizių valdymo tyrinėjimo istorija.
  Organizacinė psichologija, konspektas(30 puslapių)
  2005-10-28
 • Kultūra, visuomenė, socializacija

  Visuomenė ir asmens tapatumas. Kultūra Kultūros komponentai. Visuomenė. Visuomenės raidos modeliai. Visuomenės raidos aspektai. Talcotto Parsonso visuomenės samprata. Socializacija, socializacijos procesai ir veiksniai. Šešios moralinės stadijos. Padėtis, vaidmuo ir socialinė organizacija; pagrindinės ir šalutinės grupės.
  Kultūrologija, konspektas(10 puslapių)
  2010-06-03
 • Kultūros istorija (11)

  Kultūros samprata ir struktūra. Istorinė kultūros tipologija. Kultūros reiškinio aiškinimo kaita. Bendrieji kultūros veiksniai. Pagrindinės kultūros formos ir funkcijos. Kultūros perdavimo ir plitimo būdai, jos istorija. Pirmykštė kultūra. Baltai priešistoriniais laikais. Egipto kultūra. Mesopotamijos kultūra. Senovės Indijos kultūra. Senovės Kinijos kultūra. Antikinė kultūra: Egėjo-Mikėnų ir Graikijos kultūra. Antikinė kultūra: Etruskų ir Romos kultūra. Viduramžių kultūra. Bizantijos kultūra. Islamo kultūra. Viduramžių kultūra Lietuvoje. Renesanso kultūra (XIV-XVI a.). Renesansas Lietuvoje. XVII a. Vakarų Europos kultūra. XVII a. Lietuvos kultūra. XVIII a. Vakarų Europos kultūra (švietimo epocha). XIX a. Vakarų Europos kultūra. XIX a. Lietuvos kultūra. Pagrindiniai XX a. Vakarų Europos kultūros bruožai.
  Kultūrologija, konspektas(9 puslapiai)
  2009-01-26
 • Kultūros istorija (12)

  Kultūros ir civilizacijos objektas. Paaiškinkite šių procesų sąsajas ir skirtumus. Pateikite civilizacijos kilimo priežastis. Kultūros ir gamtos santykio problema civilizacijos istorijoje (pagrįskite gamtinių sąlygų įtaką civilizacijų formavimuisi). Senovės Rytų civilizacijų reikšmė ir įtaka. Vakarų Europos kultūros formavimuisi ir raidai. Pateikite argumentų ir pavyzdžių. Antikinės kultūros samprata, periodizacija, bendrieji bruožai, reikšmė. Kretos–Mikėnų kultūros laikotarpis: chronologinės ribos, kultūrų savitumas ir reikšmė. Graikų kultūros periodizacija ir bruožai. Pateikite argumentų ir pavyzdžių. Graikų menas. Senovės Romos kultūros periodizacija, specifiniai bruožai ir pasiekimai. Senovės Romos meninio palikimo savitumas. Pateikite pavyzdžių ir juos apibūdinkite. Graikų ir romėnų religijos bendrieji bruožai ir skirtumai. Krikščionybės atsiradimas. Krikščionybės pergalės Europoje priežastys ir reikšmė. Krikščioniškosios pasaulėžiūros formavimasis, esmė ir plitimas Europoje. Viduramžių kultūros periodizacija ir bruožai. Viduramžių kultūros suvokimo ir vertinimo problema. Viduramžių meno funkcijos ir bruožai. Romaninio stiliaus bruožai. Apokaliptinių siužetų romanikos mene vyravimo priežastys. Vienuolynų kultūros laikotarpio charakteristika. Vėlyvieji viduramžiai. Miestų kova dėl savarankiškumo. Pasaulietinės kultūros formavimasis ir raiška (riterių romanai, trubadūrų ir menezingerių lyrika, universitetų formavimasis). Gotikos stiliaus ypatybės. Grožio samprata ir svarba gotikos mene. Žymiausi gotikos paminklai. Lietuvos viduramžių kultūra: Lietuvos krikštas – svarbiausias LDK kultūrinis lūžis; pagonybės ir krikščionybės santykiai. Rašto kultūros ypatybės viduramžių Lietuvoje. Apibūdinkite seniausius Lietuvos rašytinius paminklus. Gotikinės architektūros paminklai Vilniuje.
  Kultūrologija, konspektas(22 puslapiai)
  2009-03-03
 • Kultūros istorija (6)

  Kultūros istorijos objektas. Kultūrologija. Filosofiniai kultūros apibrėžimai. Europos kultūros ypatybės, periodizacija; Europos koncepcijos. Europos priešistorė. Viduramžiai. Renesansas. Barokas. Apšvieta. XIX amžiaus romantizmas. Modernizmas.
  Kultūrologija, konspektas(11 puslapių)
  2006-12-20
 • Kultūros istorija (8)

  Kultūros istorijos objektas. Viduramžiai. Vėlyvieji Viduramžiai. Krizė ir visuomenės pokyčiai. Naujų laikų pradžia. Viduramžiai Lietuvoje. Religija. Ūkis. Viduramžių ir Renesanso epochų palyginimas. Renesansas. Renesanso ir Baroko epochų palyginimas. Barokas. Baroko ir Apšvietos epochų palyginimas. Apšvieta. Istorija. Švietimo amžius Lietuvoje. Apšvietos ir Romantizmo epochų palyginimas. Romantizmas. Žmogaus idealo kaita nuo Antikos iki Romantizmo.
  Kultūrologija, konspektas(11 puslapių)
  2007-03-15
 • Kultūros istorija (9)

  Graikai. Helenistinės kultūros pradžia (XI - VIII amžius pr. K.). Archainių graikų kultūros laikotarpis (VIII - V amžius pr. K.) Graikų architektūra. Vakarų civilizacija ankstyviausiais viduramžiais. Tamsiųjų amžių kultūra (VI – VIII amžius). Politines – ekonomines prielaidos. Kultūrinio judėjimo progos. Renesansas. Viduramžių kultūra (XI amžiaus vidurys – XIV amžius pr. K.). Vidurio viduramžiai (1050-1030m.). Trilaukė sistema. To laiko esminis kultūrinis bruožas. Kryžiaus žygiai. Intelektualinio gyvenimo pakilimas ir miestų religija, ekonomika, politika. Literatūra. Vėlyvieji viduramžiai (1300 – 1500m.). XIX amžiaus Europos kultūra. Mokslo, technikos pažanga XIX amžiaus pirmoje pusėje. Konservatizmas, liberalizmas, romantizmas. Mokslo ir literatūros raida. Renesansas. Renesanso kultūra. Renesanso priežastys ir idėjų prasmė. Šiaurias renesansas. Renesanso kultūra Lietuvoje. Moderniųjų laikų Europos kultūra (1560 – 1660). Ekonominės, politines ir religines krizės sąvokos. Modernioji pasaulėžiūra. Kultūros raidos tendencijos. Švietimo epocha Europoje XVIII amžiuje. Švietimo epochos bruožai, idėjų skleidėjai ir filosofijos reikšmė. Švietimo idėjų įtaka visuomeniniam gyvenimui. Švietimo idėjos Lietuvoje. Europos kultūra XIX amžiuje. Pramonės revoliucija ir jos padaliniai. Konservatizmas ir liberalizmas. Kultūrines srovės: klasicizmo ir romantizmo priešprieša.
  Kultūrologija, konspektas(9 puslapiai)
  2007-09-13
 • Kultūros paveldas (2)

  Paveldosaugos prielaidos: antropologinė ir civilizacinė paveldo perspektyvos. Paveldo identifikavimas: apsaugos objektai ir subjektai. Kolektyvinės atminties politika. Kultūros paveldas ir ideologinės paradigmos. Paminklas "paveldo" viešpatavimo epochoje. Paveldosaugos aksiologija. Vandalizmo fenomeno tipologija. "Klasikinės paveldosaugos teorijos. Šiuolaikiniai kultūros vertybių apsaugos ir vadybos principai. Integraliosios paveldosaugos ypatumai. Paveldo interpretacijos fenomenas. Paveldas kaip neoficialus mokymas. Archeologinio paveldo apsauga ir interpretacija. Paveldo industrija. Svetimo" paveldo interpretacijos problemos. Industrinis paveldas ir ekomuziejai. Teminiai parkai kaip praeities simuliaciaja. Europietiškoji paveldo perspektyva. Istorinis miestas ir kultūros globalizacija. Paveldosaugos paradigmos.
  Istorija, konspektas(78 puslapiai)
  2011-07-04
 • Kultūros politika Lietuvoje

  Kultūros ministerijos 2005 – 2007 m. strateginis veiklos planas. Kultūros politika šiandien. Prioritetai. Vykdomos programos. Finansavimas.
  Mokslas ir švietimas, konspektas(5 puslapiai)
  2005-11-23
 • Kultūros vadybos samprata ir specifika

  Kultūros vadybos sąvokos atsiradimas. Kultūros, kaip veiklos, pagrindiniai tikslai. Kultūros vadybininko pagrindinės savybės. Reikiamos kultūros vadybininko žinios. Kultūros vadybos technikos ir valdymo stiliai. Vadovavimo elementų struktūra. Motyvacija. Reikalavimai projekto vadovo gebėjimams. Intuicijos vieta vadyboje.
  Vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2008-10-22
 • Kultūrų filosofija

  Universalios kategorijos. Vieno rakto teorijos. Daugiaplotmės teorijos. Tapatybės logikos. Tvarkos (orientuotis pagal netvarkas). Santykis tarp tvarkos sampratų ir deviantiško elgesio interpretacijų. Netvarkos. Centrai ir periferijos. Percepcinės struktūros. Kultūros veiklos sąlygos . Moraliniai veiksmingumai. Skirtumas tarp tradicijos ir ideologijos. Civilizacijos samprata. Civilizacinio lygio procesai. Kultūrų modernėjimai.
  Filosofija, konspektas(7 puslapiai)
  2005-10-26
 • Kūno ir sielos problema

  Kūno ir sielos problema. Biologiniai elgesio pagrindai.
  Biologinė psichologija, konspektas(3 puslapiai)
  2006-02-09
 • Kūno ir sielos santykis R. Dekarto filosofijoje

  Įvadas. Rene Descartes (1596 – 1650). Galimybė pažinti pasaulį. Kūno žūtis. Siela. Dvasios požymiai.
  Naujųjų amžių filosofija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-11-21
 • Kūno kalba

  Komunikacija. Žodžių ir kūno kalbos atitikimas. Regimieji signalai. Pagrindinius jausmus išreiškiančios mimikos požymių schema. Kultūriniai skirtumai. Girdimieji nežodiniai signalai. Taktiliniai bendravimo signalai. Lyčių skirtumai. Lytis ir socialinis elgesys. Savarankiškumas ar tarpusavio priklausomybė. Agresija. Socialinis pirmavimas. Seksualinė iniciatyva.
  Socialinė psichologija, konspektas(7 puslapiai)
  2005-05-22
 • Kūno kalba (2)

  Kūno kalba. Nuojauta. Pakeltas į viršų nykštys. V - vaizdinis ženklas pirštais. Gestų visuma. Žodžių ir gestų sutapimas. Konteksto reikšmė gestų aiškinimui. Gali būti ir kitų priežasčių. Padėtis visuomenėje ir gestų gausumas. Kaip pasakyti netiesą neišsiduodant. Kaip išmokti kalbėti judesių kalba.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-24
 • Kūno kultūra (10)

  Kultūros ir kūno kultūros samprata. Šalkausko požiūris į fizinį lavinimą. Kūno kultūra kaip sudėtinė individo ir visuomenės kultūros dalis. Vydūno sveikatos filosofija. Kūno Kultūros ir sporto funkcijos. Kūno kultūros ir sporto vertybiniai aspektai. Sportas ir olimpizmas. Judamasis aparatas, jo funkcijos ir pokyčiai fizinio krūvio įtakoje. Kaulai. Jų sudėtis ir pokyčiai fizinio krūvio įtakoje. Raumenys, jų sudėtis, funkcijos ir pokyčiai fizinio krūvio įtakoje. Kvėpavimo sistema, funkcijos ir pokyčiai. Kraujas, jo sudėtis, funkcijos ir pokyčiai fizinio krūvio įtakoje. Kaip įvertinti kvėpavimu ir širdies kraujagyslių sistemų funkcinį stovį? Išvardinkite hipokinezės rūšis ir jų atsiradimo priežastis. Apibūdinkite hipokinezės poveikį širdies kraujagyslių sistemai. Apibūdinkite jėgos ugdymo pasikartojančių pastangų metodą Jėga, Greitumas, Lankstumas, Vikrumas). Išvardinkite ir apibūdinkite ištvermės ugdymo metodus. Apskaičiuokite savo aerobines intensyvumo zonos PD ribas (viršutinę, apatinę). Išvardinkite ir apibūdinkite pagrindinius sveikos gyvensenos principus. Apskaičiuokite ir įvertinkite savo KMI. Apibūdinkite pagrindines maisto medžiagas ir jų reikšmes žmogaus organizmui. Apibūdinkite asmens higieną.
  Sportas, konspektas(11 puslapių)
  2007-04-06
 • Kūno kultūra (12)

  Kūno kultūra ir žmogaus organizmo gyvybinė veikla. Aprūpinimo sistemos. Kraujas, jo sudėtis, funkcijos ir pokyčiai fizinio krūvio metu. Širdis. Nervų sistema. Sveika gyvensena. Hipokinezė ir fizinė treniruotė. Kūno masės indeksas. Greitumas. Lankstumas. Vikrumas. Kūno kultūra ir fizinė savybė. Kvėpavimo sistema. Širdies kraujagyslių sistema.
  Sportas, konspektas(10 puslapių)
  2008-01-08
 • Kūno kultūra (4)

  Kūno kultūros samprata, jos paskirtis ir funkcijos. Kūno kultūros vertybiniai ir veiklos aspektai. Kaip įvertinti kvėpavimo ir širdies kraujagyslių sistemų funkcinį pajėgumą? Kaip nustatyti treniruotės programą Aerobinė treniruotė Judinamasis aparatas, jo sudėtis, funkcijos ir pokyčiai fizinio krūvio įtakoje. Veiksniai, sąlygojantys žmogaus sveikatą (sveikos gyvensenos principai).
  Sportas, konspektas(4 puslapiai)
  2005-12-20
 • Kūno kultūra (9)

  Kultūros ir kūno kultūros samprata. Šalkauskio požiūris. Vydūno sveikatos filosofija. Kūno kultūros ir sporto funkcijos. Kūno kultūros ir sporto vertybės. Olimpizmas. Judamasis aparatas. Kaulai. Raumenys. Kvėpavimo sistemos funkcijos. Kraujas. Kvėpavimo sistema. Hipokinezė. Hipokinezės poveikis sveikatai. 3 jėgos ugdymo metodai. Ištvermės ugdymo metodai. Kaip nustatyti aerobinės treniruotės intensyvumą. Išvardinti ir apibūdinti sveikos gyvensenos principus. Išvardinti ir apibūdinti sveikos mitybos principus. Kūno masės indeksas. Apibūdinti pagrindines maisto medžiagas ir jų reikšmę organizmui. Apibūdinkite asmens higieną.
  Sportas, konspektas(4 puslapiai)
  2007-02-06
Puslapyje rodyti po