Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kolektyviniai darbo santykiai

  Kolektyvinės derybos. Žalos atlyginimas reorganizavus įmonę, įstaigą ar organizaciją. Dovanojimas.
  Darbo teisė, konspektas(4 puslapiai)
  2005-09-22
 • Kolektyvinis darbo ginčas

  Kolektyvinis darbo ginčas. Reikalavimų iškėlimas. Reikalavimų nagrinėjimas. Kolektyvinius darbo ginčus nagrinėjantys organai. Taikinimo komisijos sudarymas. Kolektyvinio ginčo nagrinėjimas taikinimo komisijoje. Taikinimo komisijos sprendimas. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas.
  Darbo teisė, konspektas(21 puslapis)
  2006-12-20
 • Kolonizacija

  Kolonizacija. Tarybų Sąjunga. Lietuva. Lotynų Amerika.
  Visuotinė istorija, konspektas(3 puslapiai)
  2006-03-24
 • Komandinis darbas (6)

  Komandinis darbas. Grupės ir komandos skirtumai. Komandos vystymasis. Neformalios komandos pagrindinės funkcijos. Komandų vidaus konfliktai. Komandos sutelktumas. Efektyvi komanda. Individas ir komanda. Individo pozicija komandoje. Santykių ribos. Problemos komandos santykiuose. Problemos komandos struktūrose. Problemos su valdžios struktūromis. Vadovavimas komandoje. Vadovavimo prielaidos. Geras vaidmenų pasiskirstymas. Komandinio darbo pliusai. Komandinio darbo minusai /rizika. Idėjų pavertimas darbais.
  Organizacinė psichologija, konspektas(8 puslapiai)
  2007-02-27
 • Komandinis darbas specializuotose institucijose

  Visuomenės psichikos sveikatos problemos. Psichikos sveikatos paslaugų organizavimas. Pacientų teisės. Gyventojų psichikos sveikatos problemos. Pirminė psichikos sveikatos priežiūra bendruomenės psichikos sveikatos centruose. Socialinio darbuotojo dėmuo psichikos sveikatos priežiūros sistemoje. Socialinio darbo ir medicinos profesijų sąsaja. Komandos samprata ir formavimosi pakopos. Komandos formavimosi pakopos. Pirmoji komandos stadija - formavimasis. Antroji komandos formavimosi stadija - šturmavimas. Trečia komandos stadija – normavimo. Lyderio vaidmuo, buriant efektyvią komandą. Specializuotos tarpdisciplininės psichikos sveikatos priežiūros komandos.
  Socialinis darbas, konspektas(33 puslapiai)
  2009-04-09
 • Kombinatorika (2)

  Galimybių medis ir kombinatorikos daugybos taisyklė. Kombinatorikos sudėties taisyklė. Faktorialas. Algebriniai reiškiniai su skaičiaus faktorialu. Aibių sankirta ir sąjunga. Rinkiniai. Gretiniai. Deriniai. Uždaviniai.
  Kombinatorika, konspektas(6 puslapiai)
  2005-09-25
 • Kombinatorika (3)

  Įvadas. Bendrieji kombinatorikos dėsniai. Junginiai. Gretiniai be pasikartojimų. Gretiniai su pasikartojimais. Kėliniai be pasikartojimų. Kėliniai su pasikartojančiais elementais. Deriniai be pasikartojimų. Deriniai su pasikartojimais. Derinių savybės. Kombinatorinių objektų generavimo algoritmai. Derinių generavimo algoritmai. Kėlinių generavimo algoritmai. Aibės išskaidymas. Sveikųjų skaičių kompozicija ir išskaidymas. Rekurentiniai sąryšiai. Rekurentinio sąryšio sąvoka ir pavyzdžiai. Rekurentinių sąryšių sprendimas. Generuojančios funkcijos. Rekurentiniai sąryšiai ir generuojančios funkcijos.
  Kombinatorika, konspektas(44 puslapiai)
  2005-11-29
 • Kombinatorika (4)

  Kombinatorikos apibrėžimas. Dėstinių skaičiavimas. Perstatymų skaičiavimas. Nereguliarūs kombinatorikos uždaviniai. Kombinatoriniai medžiai. Tvarkingas objektų išdėstymas į dėžes. Deriniai. Poaibių generavimas. k elementų poaibių iš n elementų aibės generavimas. Perstatymų generavimas.
  Kombinatorika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-01-06
 • Komercijos vadyba

  Komercijos samprata. Komercijos vadyba. Skirtingi prekybinių ir gamybinių įmonių veiklos ypatumai. Prekybos įmonių veikla. Komercinės - prekybinės veiklos analizės uždaviniai. Vaidmuo ekonomikoje. Vaidmuo paskirstyme ir realizavime. Didmeninės ir mažmeninės prekybos ypatumai. Prekybininkai – didmenininkai. Dalinio aptarnavimo prekybininkai – didmenininkai. Agentai ir brokeriai. Gamintojų pardavimų filialai ir biurai. Mažmeninė prekyba. Prekybos įmonių tipai.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2005-10-29
 • Komercinė teisė (10)

  Akcinės bendrovės. Akcinės bendrovės (AB) steigimas. Bendrovės įregistravimas. Juridinių asmenų registro duomenys. Akcininkų teisės ir pareigos. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba. Bendrovės vadovas. Akcijos bendrovės likvidavimas. Akcijų perleidimo tvarka. Ūkinės bendrijos. Jungtinės veiklos sutartis. Bendrijos kapitalo sudėtis. Bendrijos veiklos nutraukimas. Bendrijos likvidavimas. Kooperatinė bendrovė. Kooperatinės bendrovės statusas. Žemės ūkio kooperatinė bendrovė. Steigėjai ir steigimo sutartis. Steigimo dokumentai. Registravimas. Nariai. Kapitalo sudėtis. Kooperatinės bendrovės organai. Kooperatinės bendrovės pertvarkymas. Kooperatinės bendrovės likvidavimas. Kooperatinių bendrovių sąjungų steigimas ir veikla. Kooperatinės bendrovės nario pajus. Valstybės ir savivaldybės. Įmonės teisės ir pareigos. Įmonės savininkas. Įmonės steigimo teisinis pagrindas. Įmonės įstatai. JAR duomenys. Įmonės organai. Įmonės vadovas. Perkainojimo rezervas. Įmonės turtas. Įmonės reorganizavimas. Įmonės pertvarkymas. Įmonės pertvarkymas į Akcinę bendrovę (AB) ar Uždarąją Akcinę bendrovę (UAB). Įmonės likvidavimas. Mokėjimai ir atsiskaitymai. Atsiskaitymai čekiais ir vekseliai. Atsiskaitymas bankiniu pervedimu. Atsiskaitymas akredetyvais. Atsiskaitymas INCASO (banko operacija). Atsiskaitymas grynais. Prekių kaina. Mokėjimo vėlavimo prevencija. Susitarimai dėl finansinio užtikrinimo. Valstybės garantija už suteiktą kreditą. Vyriausybės įgaliotų institucijų teikiamos valstybės garantijos.
  Komercinė teisė, konspektas(18 puslapių)
  2010-05-24
 • Komercinė teisė (3)

  Įvadas. Komercinės teisės subjekto – individualios įmonės - ypatybės. Individualios įmonės samprata ir steigimas. Individualios įmonės savininkas. Individualios įmonės valdymas. Individualios įmonės turtas. Individualios įmonės buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė. Individualios įmonės paveldėjimo ypatumai. individualios įmonės pertvarkymas. Individualios įmonės reorganizavimas. Individualios įmonės likvidavimas. Individualios įmonės nuostatai. Juridinių asmenų registro duomenys. Individualių įmonių įstatymo nuostatos.
  Komercinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2006-01-11
 • Komercinė teisė (4)

  Komercinės teisės sąvokos. Komercinė teisė Lietuvoje. Privatinė teisė, viešoji teisė ir jos įtaka komercinės teisės formavimas. Komercinės teisės raida. Šiuolaikinės komercinės teisės sistemos, principai ir šaltiniai.
  Komercinė teisė, konspektas(11 puslapių)
  2006-01-17
 • Komercinė teisė (5)

  Komercinės teisės (KT) sąvoka. Komercinė teisė kaip civilinės teisės dalis. Komercijos sąvoka. Komercinės teisės (KT) sąvokos analizė. Komercinės teisės vystymosi etapai. Privatinė ir viešoji teisė. Jų įtaka, santykis su KT. Komercinės teisės raida. Lietuvos KT raida. Tarybinė (sovietinė) KT. Šiuolaikinės KT vystymosi tendencijos. Įmonių teisė. Įmonių interesų turėtojų ir pelno maksimizavimo teorijos. Įmonių ir įmonių teisės raida. Europos Sąjungos (ES) teisė. Europos Sąjungos (ES) įmonių teisės šaltiniai. Pirminiai Europos Sąjungos (ES) įmonių teisės šaltiniai. Antriniai Europos Sąjungos (ES) įmonių teisės šaltiniai. Įmonių direktyvos ir reglamentai. Įmonių rūšys pagal atskiras valstybes. Įmonių pasirinkimo kriterijai. Įmonės kaip juridiniai asmenys. Pagrindiniai JA požymiai yra. JA pavadinimas. Atskiras turtas. Įmonės buveinė. Įmonės veiklos laikotarpis. Įmonės steigėjai. Įmonės steigimas. Steigimo etapai. Įmonių įregistravimas pagal naująjį CK. Įmonių organai.
  Komercinė teisė, konspektas(51 puslapis)
  2006-05-30
 • Komercinė teisė (7)

  Komercinės teisės sąvoka. Komercinė teisė. Komercinės teisės egzistavimo problemos. Privatinė teisė, viešoji teisė ir jos įtaka komercinės teisės formavimui. Komercinė ir viešoji teisė. Komercinė ir civilinė teisė. Komercinės teisės raida. Lietuvos komercinės teisės raida. Šiuolaikinės komercinės teisės sistemos. Komercinės teisės principai. Komercinės teisės šaltiniai.
  Komercinė teisė, konspektas(10 puslapių)
  2008-06-09
 • Komercinė teisė (9)

  Kuo skiriasi civilinė teisė nuo komercinės teisės? Komercinės teisės požymiai. Kuo skiriasi turtas nuo daikto? Kuo skiriasi privačių asmenų ir viešų juridinių asmenų pelno paskirstymas? Kas sudaro subjektiškumo turinį? Pagal veiksnumo apimtį į ką skirstomi fiziniai asmenys? Įmonę supranta kaip? Kokie juridinio asmens požymiai? CK 2.33 Pagal subjektiškumo apimtį į ką skirstomi juridiniai asmenys? Kokia bus pasekmė kai juridinis asmuo užtikrins sutartį laidavimu kai steigimo dokumentuose tai dradžiama? Kokiu veiksmų negali atlikti įmonė turinti bendrąjį subjektiškumą? Kuo skiriasi imperatyvi teisės norma nuo dispozitivios teisės normos? Ar galima įmonės subjektiškumą apriboti poįstatiminiame teisės akte? Ko reikia, kad įmonė būtų pripažinta subjekto civilinėje teisėje? Kuo skiriasi civilinis veiksnumas ir teisnumas nuo civilinio procesinio veiksnumo ir teisnumo? Ko galima reikalauti kai juridinio asmens teisė į pavadinimą yra pažeista? CK 2.42. Ko galima reikalauti kai įmonės pavadinimas naudojamas be jo sutikimo? Kokie reikalavimai keliami įmonės pavadinimui? Kokiomis taisyklėmis reikia vadovautis sudarant pavadinimą? Ar galima įmonės pavadinimą sudaryti lotinų kalba ir kokia bus atsakomybė? Kaip yra keičiamas pavadinimas? CK 2.43 ir 2.66 (3dalis). Nuo kada saugoma teisė į pavadinimą? Ar pavadinimai individuali įmonė "Giraitė" ir UAB "Giraitė" yra tapatūs ar panašūs? Kas sprendžia klausimą dėl pavadinimo tapatumo ir panašumo ir kokia to pasekmė? Ar galima parduoti pavadinimą atskirai nuo įmones? Ko galima reikalauti kai pavadinimas sudarytas neteisėtai? Kaip pasireiškia organizacinė struktūra? Kokias funkcijas vykdo organai? Ko reikia reikalauti kai organas žada padaryti kažkokius veiksmus? Kodėl ne organo atstovo štampo? Pagalkompetenciją į ką skirstomi organai? Kokius organus turi individuali įmonė? Kokios dalyvių susirinkimo funkcijos? CK 2.82 Kas bus jei valdymo organas nepateiks finansinės atskaitomybės dokumentus dalyvių susirinkimui? Kokia bus teisinė pasekmė, kai sprendimą priema valdyba, kuri nesutampa su registre nurodyta valdyba? Kokius reikia pateikti dokumentus registrui kai yra keičiama valdyba? Ar valdybos nepasirašytas protokolas galios? Kodėl? Kai akcininkai pasibaigus valdybos kadencijai jos neperrinks, koks statusas šios valdybos? Jei akcijos areštuotos ar galima balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime? Kai atimta balso teisė ar galima parduoti akcijas? Kas gali pateiksti ieškinį dėl organų priimtų sprendimų? Per kiek dienų? Kokiu būdu reikia pranešti apie VAS? Kas turi būti nurodyta pranešime apie būsimą VAS? Kas turi iniciatyvos teisę sušaukti VAS? Kaip įtraukiami papildomi klausimai į VAS? Kiek reikia turėti balsų, kad būtų priimtas sprendimas VAS? O pakartotiname VAS? Kas yra atsakingas už duomenų pateikimą registrui? Kokia bus atsakomybė jei nepateiks duomenų? Valdyba pateikia teigiamą metinę finansinę ataskaitą, ar VAS sprendimas atleisti valdybą yra teisėtas? Kodėl? Kaip pripažinti negaliojančiu VAS sprendimą? Kokia duomenų neįregistravimo Viešajame registre pasekmė? CK 2.66.
  Komercinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2010-04-12
 • Komercinė veikla. Prekių gyvavimo ciklas. Reklama

  Komercinės veiklos samprata. Marketingo samprata, jo sudėtinės dalys. Poreikiai, prekės ir paslaugos. Prekių gyvavimo ciklas. Paslauga. Marketingo tikslai. Rinkos tyrimas. Tyrimų būdai. Pirkėjo elgesys. Rinkos dalys (segmentai). Rinkos dydžiai. Asortimentas. Įpakavimas. Garantijos. Aptarnavimas. Kainų politika. Kainos dydis. Nuolaidos. Paskirstymo politika. Pagrindiniai prekių paskirstymo keliai. Prekių paskirstymo kelio pasirinkimas. Pristatymo būdai. Prekybos įmonės. Rėmimo politika. Rėmimo sudėtis. Reklama. Pardavimų skatinimas. Asmeninis pardavimas. Populiarinimas. Marketingo planai.
  Rinkodara, konspektas(24 puslapiai)
  2006-10-31
 • Komercinės teisės subjektai

  Komercinės teisės atribojimo kriterijus. Fiziniai asmenys. Fizinių asmenų civilinio teisnumo samprata. Fizinių asmenų civilinio teisnumo turinys. Fizinių asmenų civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ar veiksnumą įstatymuose nenumatytais pagrindais. Juridinių asmenų sąvoka, samprata. Juridinių asmenų rūšys. Viešieji ir privatieji asmenys. Viešieji juridiniai asmenys. Valstybės ir savivaldybės įmonės kaip viešieji juridiniai asmenys. Valstybė ir savivaldybės. Privatieji juridiniai asmenys. Juridinių asmenų turtas. Įmonės. Įmonių rūšys. Įmonės pagal veiklos pobūdį gali būti. Pagal dalyvių atsakomybę už juridinių asmenų prievoles skirstomi į. Ribotos atsakomybės privatūs juridiniai asmenys. Neribotos atsakomybės privatūs juridiniai asmenys. Juridiniai asmenys, kurie gali būti ir viešieji, ir privatūs. Lietuvos Respublikos įstatymai numato galimybę. steigti šių teisinių formų įmones.
  Komercinė teisė, konspektas(14 puslapių)
  2008-07-04
 • Komercinės teisės terminai

  Termino samprata. Terminų rūšys. Terminų skaičiavimas. Ieškinio senaties terminai komerciniuose santykiuose. Schemos.
  Komercinė teisė, konspektas(7 puslapiai)
  2007-01-05
 • Komerciniai bankai ir jų rizikos valdymas

  Banko rizikos klasifikacija. Rizika. Aplinkos rizika. Teisinė aplinkos rizika. Ekonominė rizika. Konkurentinė rizika. Reputacijos rizika. Įvykdymo rizika. Šalies rizika. Operacinė rizika. Technologijų rizika. Naujų produktų ir paslaugų rizika. Strategijos rizika. Rinkos rizika. Ne prekybos rizika. Kredito rizika. Palūkanų normų rizika. Likvidumo rizika. Valiutos rizika. Kapitalo rizika. Vertybinių popierinių kainos rizika. Prekybos rizika. Rizikos įveikimo priemonės. Kokybinės analizės. Kiekybinė analizė. Problemų sprendimo būdai. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2007-11-30
 • Komercinių bankų operacijos

  Komercinių bankų operacijos. Finansų sistema ir jos vaidmuo ekonomikoje. Finansinės priemonės. Finansų rinkos. Finansų įstaigos bei institucijos. Finansų sistemos veikimo motyvai. Besikeičiantis komercinių bankų vaidmuo finansų rinkose. Komercinių bankų pasyvų klasifikavimas. Bankų nuosavas kapitalas ir jo funkcijos. Pirmo ir antro lygio kapitalai. Kapitalo pakankamumas ir jo rodikliai. Indėliai, jų rūšys. Sąskaitų rūšys. Hibridinės sąskaitos. Indėlių multiplikacija. Indėlių draudimo sistema. Korespondentinės sąskaitos. Skolinimasis tarpbankinėje rinkoje ir centriniame banke. Aktyvinės bankų operacijos. Jų grupavimas. Pinigai kasoje. Paskolų klasifikavimo požymiai. Kreditavimo principai, metodai ir paskolinės sąskaitos. Paskolų grąžinimo užtikrinimas: turto įkeitimas, garantijos, laidavimai ir draudimas. Kreditavimo organizavimo pagrindai. Skolininkų kreditavimo įvertinimas. Paskolų sutartys. Vekselių diskontas ir įkeitimas. Prekinės paskolos. Investicijos. Išperkamoji nuoma, faktoringas ir forfeitingas. Komiso operacijos (nebalansinės operacijos). Jų esmė ir rūšys. Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais dokumentai ir formos. Komercinių bankų operacijų naujovės. Mokslo ir technikos revoliucijos poveikis bankų operacijų technikai. Naujos informacinės technologijos bankininkystėje. Bankų likvidumas, jį lemiantys veiksniai. Bankų likvidumo atsargos. Bankų likvidumo reguliavimas: tikslai ir priemonės. Bankų likvidumo pasikeitimo dabartinėmis sąlygomis priežastys. Bankų pelnas ir jo šaltiniai. Pelno paskirstymas. Universalus bankas – ateities bankas. Naujos komercinės bankininkystės užduotys, įvertinant globalizaciją bei informacinių technologijų vystymąsi. Stipriosios ir silpnosios Europos bei Amerikos komercinių bankų veiklos pusės. Šiuolaikinės komercinės bankininkystės strategijos variantai.
  Finansai, konspektas(26 puslapiai)
  2007-01-25
Puslapyje rodyti po