Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Emocijos ir motyvacija

  Veido raumenynas (Facial musculature). Ar mes galime sąmoningai kontroliuoti mūsų emocijas? Kognityviniai emocijų aspektai. Įvertinimas. Nuo suvokimo iki vertinimo. Nuo vertinimo iki emocijų. Nuo emocijos iki veiksmo. Pirminiai ir antriniai vertinimai. Pirminis įvertinimas (Primary Appraisal). Antrinis įvertinimas (Secondary Appraisal). Emocijos įvertinimo modelis (Appraisal Model of Emotion). Pirminis vertinimas. Motyvacija. Vertinimo procesas. Emocijų atskyrimas. Emocijų pažinimas. Emocijos ir imunitetas. Imuninė sistema kaip topologinė sensorinė sistema. Imuninės sistemos tyrimo ir matavimo problemos. Psichometrinės imuninės sistemos ypatybės. Emocijos. Emocijos kaip veiksmo dispozicijos. Imuniteto įtaka emocijoms ir ligoms. Emocijų įtaka imuninės sistemos veiklai. Sužadintų emocijų poveikis imuniniams kintamiesiems. Emocinis atsiskleidimas (emotional exposure) ir imunitetas. Emocijų supratimas. Emocijų pripažinimas. Už scenarijų: troškimai, įsitikinimai, ir emocijos (beyond scripts: desires, beliefs, and emotions). Emocijų supratimas ir santykiai su bendraamžiais. Mintys, atsiminimai ir jausmai. Pavydas ir pavyduliavimas. Teigiamas afektas turi įtakos pažinimui. Teigiamas afektas ir motyvacija. Veido išraiškos. Psichoanalitinė froido motyvacijos teorija. Hull draivo teorija (draivo redukcijos teorija). Optimalaus lygio (aktyvacijos) teorijos. Lewin lauko teorija. Pasiekimų motyvacijos teorija. Rotter socialinio išmokimo teorija. Kognityvinės darnos teorijos. Kauzalinės atribucijos teorijos. Fiziologiniai, psichologiniai ir socialiniai poreikiai. Bendra emocinės reakcijos samprata. Emocinių reakcijų tipai ir jų charakteristika. Kognityvinė įvertinimo teorija. Vidinė motyvacija ir išorinės motyvacijos tipai. Vidinė ir išorinė motyvacijos. Paskatos ir pasekmės. Paslėptos atpildų vertės. Kognityvinė įvertinimo teorija. Planai ir tikslai. Tikslų įgyvendinimo ketinimai. Emocijos. Kognityviniai emocijos aspektai. Socialiniai ir kultūriniai emocijos aspektai. Psichoanalitinė Froido motyvacijos teorija. Hull Draivo teorija (Draivo redukcijos teorija). Optimalaus lygio (aktyvacijos) teorijos. Lewin lauko teorija. Pasiekimų motyvacijos teorija. Rotter socialinio išmokimo teorija. Kognityvinės darnos teorijos. Kauzalinės atribucijos teorijos. Fiziologiniai, psichologiniai ir socialiniai poreikiai. Bendra emocinės reakcijos samprata. Emocinių reakcijų tipai ir jų charakteristika. Kognityvinė įvertinimo teorija. Emocijos ir motyvacija. Vidinė motyvacija ir išorinės motyvacijos tipai. Vidinė ir išorinė motyvacija. Kas tai yra pastiprinimas (reinforcer)? Padariniai, rezultatai. Baudėjai. Paslėptos atlygio kainos ( hidden costs of reward). Pozityvus išorinės motyvacijos signalas (note). Kognityvinio įverčio teorija (cognitive evaluation theory. Two examples of controlling and informational events: praise and competition. Savideterminacijos teorija (self-determination theory). Išorinės motyvacijos tipai. Išorinė reguliacija (external regulation). Inrojected regulation. Identifikuota reguliacija. Tikslų įgyvendinimo ketinimų formulavimas. Tikslo priėmimas (goal acceptance). Ilgalaikių tikslų kėlimas/nustatymas (long-term goal setting). Plans and goals. Asmeniniai siekimai. Besąlygiškos teorijos (implicit theories). Skirtingos besąlygiškos teorijos reiškia skirtingai pasiekiamus tikslus. Pastangų reikšmė. Tikslų nustatymas ir jų įgyvendinimas. Ar mes galime sąmoningai kontroliuoti mūsų emocijas? Kognityviniai emocijų aspektai. Įvertinimas. Nuo suvokimo iki vertinimo. Pirminiai ir antriniai vertinimai. Pirminis įvertinimas. Antrinis įvertinimas. Emocijos įvertinimo modelis. Motyvacija. Vertinimo procesas. Veido raumenynas. Emocijų atskyrimas. Emocijų pažinimas. Emocijų atsiradimas
  Kognityvinė psichologija, konspektas(108 puslapiai)
  2006-11-30
 • Emocijos. Darbingumas

  Matomieji emocijų komponentai. Kraujospūdis ir emocijos. Hipertoninės ligos. Hipertoninė liga yra vienas aktualiausių medicinos problemų. Ar emocijos padeda aterosklerozei vystytis? Nenatūralios emocijos. Kaip išlaikyti darbingumą?
  Biologinė psichologija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-04
 • Emocijų teorijos

  Emocijų teorijų aiškinimas nuo seniausių laikų iki dabar. Kaip kito požiūris į emocijas psichologijos istorijos raidoje. Pažinimas ir emocijos. Informacinė emocijų teorija. Atribucinė kilmės teorija.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-12-08
 • Endodontija

  Rankiniai ir mašininiai endodontiniai instrumentai. Rankiniai plieniniai instrumentai. Rankiniai nikelio titano instrumentai. Mašininiai plieniniai instrumentai. Mašininiai NiTi instrumentai. Rekomendacijos darbui. Šaknies kanalo ilgio nustatymas (darbinis ilgis). Šaknies kanalų platinimas "žingsnio atgal" metodu. Šaknies kanalų platinimas "viršūninės dėžutės" metodu. "Žingsnio-žemyn" preparavimo metodas. Kanalų platinimo mašininiais "protaper" instrumentais metodas. Vainikinio ir vidurinio kanalo trečdalio valymas ir formavimas. Viršūninio kanalo trečdalio valymas ir formavimas. Kreivų kanalų platinimo principai. Kanalų platinimo klaidos ir komplikacijos. Kanalų platinimo klaidos ir komplikacijos. Kanalų plombinės medžiagos. Kanalo pildymas pasta. Šaknies kanalų plombavimo būdai. Kanalų pildymas lateralinės kondensacijos būdu.
  Ligos ir traumos, konspektas(36 puslapiai)
  2008-09-16
 • Endodontiniai instrumentai

  Endodontiniai instrumentai. Instrumentams keliami reikalavimai. Sukimo apribojimai. Spalvinis kodas. Endodontinių instrumentų paskirtis, fizinės savybės ir naudojimo ypatybės. Rankiniai endodontiniai instrumentai. Dildė. Gilintuvas. Spygliuotasis grąžtas. Mašininiai endodontiniai instrumentai. Endodontinė liepsnelė. Pjezo gilintuvas. Gręžiamieji gilintuvai. Spiralės. Papildomi instrumentai endodontinei ertmei ruošti. Pagalbiniai endodontiniai instrumentai.
  Medicina, konspektas(4 puslapiai)
  2006-06-06
 • Energoentropinis ontologijos sąvokų žodynėlis

  Pratarmė. Įvadas. Energoentropika. Struktūros išlikimo dėsniai. Žodynėlis.
  Filosofija, konspektas(29 puslapiai)
  2006-02-14
 • English Grammar

  Anglų kalbos gramatikos lentelės. Word formation. Use of articles. Conditions of tenses. Table of tenses.
  Gramatika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-11-21
 • English grammar (2)

  The Noun - Daiktavardis. Liepiamoji nuosaka. Šalutiniai pasekmės aplinkybės sakiniai-Adverbial clauses of result. Įvardžiai.
  Gramatika, konspektas(14 puslapių)
  2006-09-15
 • English Grammar Theory

  Darbas anglų kalba. Anglų kalbos gramatikos teorijos konspektas. Theoretical grammar vs. practical grammar. Why it should be studied? Types of grammar. Traditional prescriptive grammar. Traditional descriptive grammar. Structural descriptive grammar. Transformational-generative grammar. Classification of words in traditional and structural grammar. Features of present-day English. Grammatical category. The grammatical categories of Modern English. The noun and its grammatical categories. The Grammatical Category of Number. The Grammatical Category of Case. The Category of Gender. The Category of Determination The pronoun and its grammatical categories. The verb and its grammatical categories. The Category of Person. The Category of Number. The Category of Tense. The Category of Aspect. The Category of Voice. The Category of Order. The Category of Mood. The non-finite forms of the verb. Sentence and its features. The sentence as a three level structure.
  Gramatika, konspektas(16 puslapių)
  2008-02-17
 • English language and its varieties

  Darbas anglų kalba. Anglų kalba ir anglų kalbos įvairovė. Classification of languages. The English language and it's varieties? The old English language and its literature. Modern English language and its literature. The middle English language and its literature. What is language?
  Anglų kalba, konspektas(8 puslapiai)
  2009-06-11
 • Epigenetika

  Epigenetika. Genomo pokyčių somatinėse ląstelėse pobūdis. Epigenetiniai genomo pokyčiai ir paveldimumas. Genomo imprintingas. Genomo imprintingo tyrimo metodai ir įrodymas. Branduolio persodinimas. Aneuploidija (heteroploidija). Genomo imprintingas ir aleliniai genai. Imprintingo esmė. X chromosomos inaktyvumas. Dozės kompensacija. Baro kūnelis. Paramutacijos. Eukariotų DNR kompaktizacija. Chromatinas. Nukleosomos. Histonai. Angelmano sindromas. Prader-Willi sindromas. Chromosoma. Chromosomų morfologija ir cheminė sandara. Išsitrinimas. Motininė disomija arba UPD (unpatrenal disomy). Imprintingo defektas. Prader Willi sindromo požymiai. Kiti simptomai. Diagnozė. Hipotonija. Hiperfagija (nenormaliai padidėjęs apetitas). Gydymas.
  Genetika, konspektas(15 puslapių)
  2009-02-09
 • Epochų muzika

  Senovės Egipto, Graikijos muzikos kultūros. Viduramžių muzika. Bažnytinė muzika. Pasaulietinė muzika. Daugiabalsė muzika. Renesanso epocha. Baroko epocha. Klasicizmo epocha.
  Muzika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-08-18
 • Ergonomika (20)

  Ergonomika. Žmogiškojo veiksnio pripažinimas. Darbinių sistemų samprata.. Darbinių sistemų charakteristika. Darbinių sistemų projektavimas. Priešgaisrinė sauga. Degimo sistemos ir procesai. Gamybinių procesų priešgaisrinė klasifikacija. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų degumas. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Žmonių evakuacija iš pastatų. Gaisrų gesinimo būdai ir medžiagos. Gaisrinė signalizacija ir ryšiai.
  Ergonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-12-05
 • Ergonomika (21)

  Įvadas. Ergonomikos veiklos principai. Ergonomikos principai ir metodai. Sistema Žmogus–Mašina–Aplinka (Ž-M-A) ir jos elementų tarpusavio ryšiai. Gamybos ergonominės problemos. Klausa ir jos galimybės. Garsinės informacijos perdavimas. Fizinis darbas. Anatominiai ir fiziologiniai aspektai. Darbo psichologija. darbo aplinkos cheminis kenksmingumas ir jo mažinimas. Apsauga nuo triukšmo. Ergonomikos principų taikymas projektuojant sistemą. Veiklos projektavimas. Antropometrija ir jos taikymas projektavime.
  Ergonomika, konspektas(27 puslapiai)
  2006-12-14
 • Ergonomika (24)

  Ergonomika ir santykis su darbo sauga. Ergonomikos principai ir metodai. Tyrimų aplinkos pasirinkimas. Kintamųjų parinkimas. Subjektų tyrimų pravedimo atrinkimas. Duomenų surinkimas ir saugojimas. Darbo sąlygų tyrimas. Užduoties ir veiklos analizė. Duomenų analizė. Anatominiai ir fiziologiniai aspektai. Žmogaus kūno funkcinė struktūra. Griaučiai. Raumenų sistema. Kraujotakos sistema. Virškinamasis traktas. Inkstai. Limfinė sistema. Kvėpavimo organai. Oda. Nervų sistema. Reprodukcinė sistema. Rega. Regėjimo aštrumas. Šviesos jutimas. Erdvinis matymas. Spalvų jutimas. Regimosios informacijos pateikimas. Klausa. Garso prigimtis ir jo matavimai. Ausies anatomija. Garsų maskavimas. Girdimosios informacijos pateikimas. Odos jutimų organai. Darbo psichofiziologija. Raumenų struktūra. Energijos šaltiniai ir sąnaudos. Fizinio darbo krūvis. Nuovargis ir darbingumo atstatymas. Kūno judesių tipai. Judesių greitis ir jų valdymas. Psichologiniai darbo aspektai. Jutimas ir suvokimas. Mąstymas. Atmintis. Sprendimų priėmimas. Dėmesys. Emocijos ir jausmai. Stresas. Frustracija. Apšvietimas. Pagrindiniai Šviesos matavimo vienetai. Gamybinio apšvietimo klasifikacija. Apšvietimas. Dirbtinės šviesos šaltiniai. Šviesos šaltinių projektavimas. Šiluminis komfortas. Pagrindinės charakteristikos. Žmogaus termoreguliacijos pagrindai. Šiluminės aplinkos įtaka žmogaus organizmui. Šiluminis komfortas. Šiluminės aplinkos parametrų normavimas. Šiluminės aplinkos parametrų matavimas. Toksikologinis komfortas. Akustinis komfortas. Triukšmo prigimtis, sklidimas ir parametrai. Triukšmo poveikis žmogaus sveikatai. Akustinis komfortas. Apsauga nuo triukšmo. Individualios apsaugos nuo triukšmo priemonės. Apsauga nuo vibracijų. Darbinės veiklos projektavimo principai. Žmogaus galimybių ir ypatybių reikšmė sąveikos terpės projektavime. Mašinų, įrankių ir gaminių projektavimas. Darbo vietų projektavimas. Saugos darbe norminiai aktai ir jų reikalavimų kontrolė. Saugos darbe organizavimas respublikoje ir įmonėje. Saugūs technologiniai procesai. Elektros srovės poveikis žmogui. Pirmoji pagalba nukentėjusiajam. Pavojingų situacijų elektros įrenginiuose susidarymo atvejų analizė. Apsaugos nuo elektros būdai ir priemonės. Apsauga nuo statinės elektros ir žaibo. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Degimo ir sprogimo procesai. Gaisrinės saugos organizavimas. Gamybinių įmonių, technologinių procesų, įrenginių ir komunikacijų priešgaisrinė profilaktika. Gaisrų gesinimo budai. Gaisrų gesinimo technika: gaisrinis vandentiekis, pirminės gesinimo priemonės, automatinei gesinimo įrenginiai. Signalizacija ir ryšiai. Potencialiai pavojingi objektai ir įrengimai. Ekstremalių situacijų priežastys. Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės. Laboratoriniai darbai: Apšvietimo tyrimas; Dulkių koncentracijos ore nustatymas svėrimo metodu; Gamybinės aplinkos oro užterštumo mažinimas; Įnulinimo efektyvumo tyrimas; Rašytinės informacijos ergonomiškumo tyrimas; Šiluminės aplinkos parametrų nustatymas; Statiniai antropometriniai matavimai; Triukšmo tyrimas; Žmogaus darbinės atminties galimybių tyrimas.
  Ergonomika, konspektas(56 puslapiai)
  2007-04-07
 • Ergonomika (38)

  Ergonomikos samprata. Ergonomikos tikslai ir metodai. Ergonomikos sudėtis ir struktūra. Rega. Kūno pojūčiai. Kalba. Psichofiziologinių savybių kitimas. Suvokimas. Atmintis. Dėmesys. Apsisprendimas. Mąstymas. Mokymasis ir išmokimas. Profesinis stresas. Pagrindinių žmogaus veiklos formų. klasifikacija. Energijos sąnaudos. Judesiai ir apkrovos. Kraujo apytakos ir kvėpavimo intensyvumo kitimas. Profesinio perkrovimo sindromas. Judesių kontrolė. Regimoji informacija. Girdimoji informacija. Sistemos "Žmogus - mašina" suderinamumas. Darbo aplinkos projektavimas. Mikroklimatas. Mikroklimato parametrų tyrimas. Oro užterštumas dujomis ir garais. Oro užterštumas dulkėmis. Kenksmingų medžiagų poveikis žmogui. Šviesos technikos pagrindai. Apšvietimo būdai ir sistemos. Šviesos šaltiniai.
  Ergonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2009-06-22
 • Ergoterapija

  Ergoterapija. Tikslingos veiklos sritys. Ergoterapija. Ergoterapijos tikslas. Ergoterapijos terapinis planas. Ergoterapijos priemonės. Kasdieninio gyvenimo aktyvumo principai. Ergoterapijos programos rengimas. Specifiniai veiklos principai, įeinantys į kasdieninę veiklą. Pparkinsono liga. Išsetinė sklerozė. Tetraplegija. Ergoterapija po galvos smegenų kraujotakos sutrikimų. Reumatoidinis artritas. Pagyvenusių žmonių ergoterapiniai ypatumai. Nugaros skausmai. Nudegimai.
  Slauga, konspektas(12 puslapių)
  2009-10-21
 • Ergoterapija (3)

  Techninių pagalbinių priemonių pagrindinės sąvokos. Suaugusių techninės pagalbinės priemonės. Neįgaliųjų vežimėlių rūšys. Vaikų techninės pagalbinės priemonės. Klausos techninės pagalbinės priemonės. Regos techninės pagalbinės priemonės.
  Slauga, konspektas(13 puslapių)
  2011-03-01
 • Estetika (3)

  Estetikos apibrėžimas ir objektas. Estetikos termino prasmė. Estetika ir menas. Santykis tarp kasdienio, mokslinio ir estetinio patyrimo. Pamatinės grožio teorijos. Sofistų grožio samprata. Platonas ir grožio idėja. Idealusis grožis ir menininko statusas antikoje. Antikinės estetinės minties tąsa ir pokyčiai viduramžių filosofijoje. Renesanso epochos estetinė "revoliucija". Naujųjų laikų estetikos samprata. XX-ojo amžiaus esminių estetikos ir meno teorijų apžvalga (psichoanalizė, fenomenologija, egzistencializmas, hermeneutika). Estetika ir postmodernybė. Architektūros estetika. Modernybės ir konstruktyvizmo sąsajos. Pagrindiniai konstruktyvizmo bruožai. Postmodernas šiuolaikinėje architektūroje. Fotografijos estetika. Fotografijos kaip reiškinio teorinės prielaidos: Platonas. Objektyvumas ir subjektyvumas fotografiniame žvilgsnyje. Šiuolaikinė fotografija kaip antiplatonizmas. Teatro estetika. Modernaus teatro formavimasis XIX amžiaus pabaiga -XX amžiaus pradžia. Scenos ir žiūrovų erdvės perskyros įveikimas (B. Brecht, A. Artaud, J. Grotwsky, P. Brook). Knygos "Teatras ir jo antrininkas" analizė.
  Filosofija, konspektas(15 puslapių)
  2007-05-22
 • Estetika (4)

  Estetikos objektas. Estetikos metodai. Pagrindinės estetikos kategorijos. Didingumo kategorija. Tragiškumas. Komiškumas. Menas. Meno samprata vakarų Europos estetikoje. Menas religinio kulto struktūroje. Neklasikinė estetika(modernizmas ir postmodernizmas). Nyčė. Populiariosios kultūros estetika.
  Filosofija, konspektas(19 puslapių)
  2007-05-25
Puslapyje rodyti po