Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektros aparatai (2)

  Įvadas. Magnetinės grandinės. Oro tarpų magnetinis laidumas. Nuolatinės srovės elektromagnetų dinamika. Nuolatinės ir kintamos srovės elektromagnetų charakteristikų palyginimas. Kontaktų konstrukcija. Jiems naudojamos medžiagos. Kontaktų pereinamoji varža. Elektros lankas. Nuolatinės srovės elektros lanko degimo ir gesinimo sąlygos. Kintamos srovės elektros lanko degimo ir gesinimo sąlygos. Lanko gesinimo būdai naudojami elektros aparatuose. Kontaktų darbas trumpojo jungimo metu. Šilumos perdavimo būdai iš kūno vidaus ir nuo paviršiaus. Šiluminiai pereinamieji procesai ir darbo rėžimai. Kirtikliai ir paketiniai išjungikliai. Saugikliai. Saugiklių parinkimas. Automatiniai orinia išjungikliai. Nuolatinės srovės kontaktoriai. Kintamos srovės kontaktoriai, magnetiniai paleidikliai. Komandų aparatai. Relės. Elektromagnetinės relės. Poliarizuotos relės. Elektromagnetinės nuolatinės srovės laiko relės. Elektroninės laiko relės. Šiluminės relės. Matavimo keitikliai.
  Elektronika, konspektas(7 puslapiai)
  2010-04-15
 • Elektros energetika (2)

  Elektros energetikos sistemos plėtra bei Ignalinos AE eksploatacija. Perspektyvios elektrinės. Elektros energijos balansas. Branduolinis kapinynas prie Kauno. Šilumos tiekimas. Šiluminės energijos balansas. Dujos. Gamtinių dujų balansas. Nafta ir naftos produktai. Žalios naftos balansas. Aplinkosauga.
  Pramonė ir gamyba, konspektas(6 puslapiai)
  2006-05-22
 • Elektros įranga

  Elektros pavaros pagrindai. Elektros pavaros mechaninės charakteristikos. Pagrindinės žinios apie elektros pavaros mechaniką. Pagrindinės žinios apie elektros pavaros mechaniką. Supratimas apie elektros variklių ir gamyklinių mechanizmų mechanines charakteristikas. Pastovios srovės nepriklausomo sužadinimo variklio mechaninės charakteristikos. Variklių su pastovia srove, nekintančiu magnetinio sužadinimo srautu, elektros mechaninės charakteristikos. Pastovios srovės variklio elektromechaninės charakteristikos nustatymas. Pastovios srovės variklio elektromechaninės charakteristikos, kai inkaro apvija maitinama nuo tiristorinio keitiklio. Asinchroninio variklio mechaninės charakteristikos. Asinchroninio variklio natūralios mechaninės charakteristikos brėžimas. Kolektorinių kintamosios srovės variklių mechaninės charakteristikos. Elektrinių pavarų sukimosi dažnio reguliavimas. Reguliuojamų elektrinių pavarų pagrindiniai įvertinimo kriterijai. Nuolatinės, nepriklausomai sužadintos variklio srovės, sukimosi dažnio reguliavimas. Asinchroninio variklio sukimosi dažnio reguliavimas asinchroninio variklio su trumpai sujungtu rotoriumi dažnio reguliavimas. Asinchroninio variklio su faziniu rotoriumi dažnio reguliavimo būdai. Pereinamieji procesai elektros pavarose. Pagrindinės sąvokos. Bendras požiūris į judėjimo lygties sprendimą. Elektros pavaros įsibėgėjimo ir stabdymo laiko apytikslio skaičiavimo metodas. Asinchroninio variklio su trumpo jungimo rotoriumi įsibėgėjimo (paleidimo) skaičiavimas. Variklio galingumo parinkimas. Bendrieji teiginiai. Variklio perkaitimo procesas elektros variklių darbo režimas. Variklio galingumo parinkimas esant ištisiniam darbo režimui variklio galingumo parinkimas esant pakartotinai - trumpalaikiam darbo režimui. Poligrafinių mašinų automatinio valdymo elektomechaninių sistemų elementai. Kontaktiniai elektriniai valdymo aparatai, apsaugos aparatai ir signalizacijos. Bendros žinios. Rankinio valdymo aparatai. Bendros relinių elementų savybės ir charakteristikos. Elektromagnetinių relių veikimo principas. Esminės elektromagnetinių relių su pastovios srovės ritėmis charakteristikos. Pagrindinės elektromagnetinių relių su kintančios srovės ritėmis charakteristikos. Įtampos relės, srovės, tarpinės relės, gerkoninės relės. Laiko relė. Kontaktoriai. Magnetiniai laiptai (pakopos). Komandiniai aparatai. Apsaugos aparatai. Aparatai signalizacijos. Specialios elektrinės mašinos ir aparatai. Dvifaziai asinchroniniai varikliai. Žingsniniai varikliai. Elektromagnetinės movos. Elektromagnetai. Tachogeneratoriai. Besisukantys transformatoriai ir fazei jautrūs lygintuvai. Selsinai. Elektroniniai mazgai tranzistoriuose ir mikroschemose. Nuolatinės srovės stiprintuvai elektrinių pavarų valdymo schemoms. Nuolatinės srovės stiprintuvų dinaminės savybės tiesinių integralinių mikroschemų bazėje. Bekontaktinių sistemų valdymo mazgai. Invertoriai ant tranzistorių. Tiristoriniai jutikliai. Pagrindinės tiristoriaus charakteristikos.Mažo galingumo tiristoriniai jutikliai. Vidutinio ir didelio galingumo tiristoriniai keitikliai. Fazinių sistemų valdymas tiristoriais. Supaprastintos fazinio valdymo sistemos mažo galingumo tiristoriniams keitikliams. Optinių tiristorių valdymas. Tiristorių invertoriai. Matavimo elementai. Bendros žinios. Mechaniniai kelio jungikliai. Kontaktiniai storio jutikliai. Indukciniai kelio jungikliai. Tūrinis ir autogeneratorinis kelio jungikliai. Reostatiniai pasislinkimo jutikliai. Indukciniai pasislinkimo jutikliai. Magnetiškai tamprūs jutikliai jėgos matavimui (presduktoriai). Srovės ir įtampos jutikliai. Variklio inkaro srovės jutiklis srovės matavimo transformatoriaus bazėje. Variklio inkaro srovės jutiklis diferencialinio diodinio optrono bazėje. Variklio inkaro įtampos jutiklis diferencialinio diodinio optrono bazėje. Uždavimo grandinių elementai. Maitinimo blokai. Potenciometrinis nustatymo įrenginys. Nustatymo įrenginys tolygiam automatiniam paleidimui su pasirinkto greičio įsiminimu. Nustatymo įrenginys sklandžiam pusiau automatiniam mašinos paleidimui be pasirinkto greičio įsiminimo. Sulyginimo mazgas. Kintamos įtampos stabilizatoriai. Nuolatinės įtampos stabilizatoriai. Mažo galingumo maitinimo blokai. Vidutinio ir didelio galingumo maitinimo blokai. Poligrafinių mašinų automatinio valdymo elektros pavaros ir sistemos. Uždaros kintamos srovės automatinio valdymo sistemos. Asinchroninių variklių su trumpai uždaru rotoriumi valdymas kontaktinės relės aparatūra. Asinchroninio variklio su faziniu rotoriumi valdymas. Dvifazio asinchroninio variklio valdymas. Sinchroninio mažo galingumo variklio valdymas. Asinchroninio variklio su trumpai jungtu rotoriumi valdymas. Autotransformatorinis valdymas. Nuolatinės srovės iki 0,5 kw variklio valdymas. Žingsninio elektros variklio valdymas. Uždarosios sistemos automatinės elektros pavaros valdymas. Bendroji padėtis. Paprastos uždaros AVS pastovios srovės elektros variklio greičio reguliavimas. Dinaminis sistemos režimas su grįžtamuoju ryšiu pagal greitį. Laiko pavaros elektromechaninė pastovioji. Pastovios srovės variklio perdavimo funkcija. Kitų sistemos elementų perdavimo funkcijos. CAY struktūrinė schema ir jos parametrų skaičiavimas. Uždara sistema su įtampos atbuliniu ryšiu ant variklio inkaro. Inkaro įtampos ir variklio kampinio sukimosi momento apribojimai. Elektros pavaros greitėjimo automatizacija. Funkcinės automatizuotų elektros pavarų schemos. Elektros pavara su priklausoma reguliavimo sistema. Priklausomo reguliavimo principas. Tristorinės elektropavaros struktūra. Inkaro srovės reguliavimo kontūras. Variklio greičio reguliavimo kontūras. Sistemos statinio režimo skaičiavimai. Reguliatorių bloko schema. Priklausomos reguliavimo sistemos skaičiavimo pavyzdys. Spausdinimo ir brošiūravimo-įrišimo mašinų elektros įrengimai. Tigelinių ir plokščiosios spaudos mašinų elektros įrengimai. Pagrindiniai tigelinių ir plokščiosios spaudos mašinų elektros pavaroms keliami reikalavimai. Pagrindinė plokščiosios spaudos mašinos elektros pavara su asinchroniniu varikliu. Pagrindinė plokščiosios spaudos mašinos elektros pavara su pastovios srovės varikliu ir vienfaziu tiristoriniu transformatoriumi. Plokščiosios spaudos mašinų papildomi elektros įrenginiai. Komplektinis įrenginys BTL 3101, naudojamas plokščiosios spaudos mašinų elektros pavarose. Plokščiaspaudės mašinos TTC-6 elektros įrengimai su komplektine įranga бtji 3101. Lakštinių rotacinių mašinų elektros įrenginiai. Reikalavimai keliami pagrindinei lakštinės-rotacinės. Mašinos elektros pavarai. Pagrindinė lakštinės - rotacinės mašinos elektros pavara su pastovios srovės elektros pavara ir valdomu keitikliu. Įrenginio, kontroliuojančio lapų padavimą mazgai. Pagrindinė rotacinės lapinės spaudos mašinos elektros pavara su reversu variklio sužadinimo grandinėje. Ruloninių rotacinių spaudos mašinų elektriniai įrengimai. Rotacinių ruloninių spaudos mašinų pagrindinės elektros pavaros reikalavimai. Pagrindinė elektros pavara ruloninėse rotacinėse spaudos mašinose su ribota variklio inkaro srove ir reostatiniu greičio davikliu. Pagrindinė ruloninių rotacinių spausdinimo mašinų su pajungimo valdymo sistema elektros pavara. Ruloninių rotacinių spausdinimo mašinų pagrindinė elektros pavara su rekooperatyviniu stabdymu. Inkaro grandinės funkcinė schema. Funkcinė grandinės sužadinimo schema. Relinė valdymo schema. Elektros gandinės elementų ir jos mazgų užduotys esant skirtingom valdymo komandom. Tiristorinis keitiklis tk-i ir fazinio valdymo sistema fvs- i. Tiristorinis keitiklis tk-s ir fazinio valdymo sistema fvs-s. Srovės ssj ir isj jutikliai. Komparatoriai. Reguliatorių gr, isr, ssr ir korekcijos grandinės. Principinės schemos. Skaitmeninis greičio daviklis (sgd). Pagalbinis maitinimo blokas. Tarpiniai procesai elektros grandinėje. Pagalbinė elektrinė įranga ruloninėms rotacinėms spausdinimo mašinoms. Brošiūravimo įrišimo mašinų elektroninė įranga. Bendra brošiūravimo įrišimo mašinų elektroninė įrangos charakteristika. Popieriaus pjovimo įrenginių elektroninė įranga. Vienpeilės popieriaus pjovimo mašinos br-139 elektroninė įranga. Tripeilės pjovimo mašinos 3brt-125/450 elektros įrenginiai. Lankstymo ir parinkimo mašinų elektros įrenginiai. Siuvimo (siūlais) mašinų elektros įrenginiai. Klijavimo automato TP-420-1 elektriniai įrenginiai. Poligrafinių įmonių elektros tiekimas ir saugumo technikos klausimai. Pagrindiniai reikalavimai elektros tiekimui. Poligrafinių įmonių skirstymas atsižvelgiant į naudojamą galingumą. Ansformatorinių pastočių schemos. Cechinių elektros tinklų schemos ir konstrukcijo. Laidų skerspjūvių, lydžių saugiklių ir automatų parinkimas esant vardinėms srovėms. Keletas saugumo technikos aspektai. Pagrindai. Apsauginis įžeminimas. Priedai (2).
  Elektronika, konspektas(222 puslapiai)
  2008-03-06
 • Elektros mašinos (2)

  Transformatoriaus atstojamoji elektrinė schema. Trifazio asinchroninio variklio sukimosi reguliavimo būdai. Ryškiapolio sinchroninio generatoriaus elektrovarų lygtys. Vektorinę diagrama. Nuolatinės srovės mašinų pirmos ir antros eilės išlyginantieji sujungimai. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Elektronika, konspektas(6 puslapiai)
  2008-05-09
 • Elektros mašinų remontas

  Elektros mašinų valdymas valdikliais. Variklių apsauga. Variklio vibracinis aktyvumas. Elektros mašinos apžiūra, defektų nustatymas ir paruošimas remontui. Padrikųjų statoriaus apvijų gaminimas. Nuolatinės srovės mašinų apvijų remontas ir gaminimas. Kontaktinių žiedų ir kolektoriaus remontas. Trumpai sujungiančiojo mechanizmo ir šepečių laikiklių remontas. Rotorių ir inkarų bandažo remontas. Apvijų impregnavimas ir džiovinimas. Guolių skydų, velenų ir guolių remontas. Šerdžių remontas. Surinkimas, kontrolė ir bandymai.
  Elektronika, konspektas(34 puslapiai)
  2009-06-02
 • Elektros sauga

  Įvadas. Elektros srovės pavojingumo kriterijai ir apsaugos priemonės. Elektros srovės pavojingumo kriterijai. Apsaugos nuo elektros būdai ir priemonės. Apsaugos nuo elektros būdai. Apsaugos nuo elektros priemonės. Apsauginis įžeminimas įnulinimas. Įžeminimo įrengimas. Apsaugo nuo statinės elektros. Pirmoji pagalba nukentėjusiesiems nuo elektros srovės.
  Sauga, konspektas(7 puslapiai)
  2009-01-14
 • Elektros sistemų dažnio ir aktyviosios galios srautų reguliavimas

  Bendros žinios. Pirminiai turbinų greičio reguliatoriai. Automatinis galios srautų reguliavimas. Kompleksinis dažnio ir aktyviosios galios reguliavimas. Dažnio reguliavimo būdai energosistemoje. Dažnio reguliavimas antrinių dažnio reguliatorių pagalba. Integralinis dažnio reguliavimas.
  Inžinerija, konspektas(10 puslapių)
  2007-04-23
 • Elektros tinklai (3)

  Aktyvios ir reaktyvios galios balansai. Reaktyvios galios ir įtampos reguliavimas sisteminiuose tinkluose. Laido lygčių balansas. Savarankiškos skirstomųjų tinklų įmonės veikla. Elektros energetikos sistemų darbo režimo valdymo uždaviniai. Statinės reaktyviosios galios kompensacinės charakteristikos. Mechaninės apkrovos. Elektros prekyba restrūkturizuotoje sistemoje. Aktyviosios galios balanso valdymas. Tiristoriaus valdomų kondensatorių darbas. Skirstomojo tinklo neutralės kompensavimas. Generuojamosios galios ir dažnio reguliavimas. Statinės reaktyviosios galios kompensavimas. Kritinis tarpstrypis. Dažnio kokybės kriterijai. Reaktyvioji galia elektros tinkluose. Kritinė temperatūra. Valdymo paklaida. Reaktyviosios galios šaltiniai aukštos įtampos linijose. Energetikos poveikis gamtai. Geriausios apkrovos tarp šiluminių elektrinių generatorių pasiskirstymas. Galios nuostatos. Įvertinimas galios paskirstymo uždaviniai. Optimalus G galios pasiskirstymas tarp šiluminių ir hidraulinių elektrinių sistemų. Elektros sistemoje galimos avarijos. Nesimetriniai režimai. Generuojamų galių pasiskirstymas tarp rajono elektrinių. Skirstomųjų tinklų priežiūros darbai. Reaktyviosios galios šaltiniai. Sinchroniniai kompensatoriai. Generatorių ekonomiškumo charakteristikos. Reaktyviosios galios šaltiniai aukštos įtampos linijose. Remontas ir jų valdymas. Geriausios apkrovos tarp šiluminių elektrinių generatorių pasiskirstymas.
  Elektronika, konspektas(6 puslapiai)
  2009-06-10
 • Elektrosauga (3)

  Apsaugos nuo elektros svarba. Darbų saugos teisės šaltiniai. Standartai ir jų taikymas. Apsaugą nuo elektros Lietuvoje reglamentuojantys teisės aktai. Pagrindiniai terminai, apibrėžimai ir sąvokos. Elektros įrenginių gyvavimo stadijos. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai. Pavojingų ir kenksmingų veiksnių klasifikavimas. Elektros riziką sukeliantys pavojingi ir kenksmingi veiksniai. Sužalojimai elektra. Elektros srovės žalojantis poveikis. Prisilietimo įtaka. Žingsnio įtampa. Potencialo pasiskirstymas žemėje esant įžemėjimui. Elektros įrenginių klasifikacija pagal įtampą. Aplinkos, kurioje veikia elektros įrenginiai klasifikavimas. Elektrotechninių gaminių klasės. Elektros įrenginių apsaugos apdangalais laipsniai. Elektros įrenginių eksploatavimas pavojingose sąlygose. Apsaugos nuo elektros būdai. Elektros įrenginių veikimo režimai. Tinklų klasifikacija. Elektros tinklų TN sistema. TT sistema. IT sistema. Elektrotechnikos personalas. Saugos priemonės vykdant darbus. Elektros įrenginių įžeminimas ir įnulinimas. Apsauginės priemonės. Plakatai ir ženklai. Elektros įrenginiuose naudojamos saugos spalvos. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Apsauga nuo statinės elektros.
  Sauga, konspektas(19 puslapių)
  2008-04-09
 • Elektrostatika ir elektromagnetinė indukcija

  Elektrostatika. Elektros krūvis ir elementariosios dalelės. Pagrindiniai elektrostatikos dėsniai. Elektrinis laukas. Laidininkai ir dielektrikai elektriniame lauke. Įelektrinto kūno potencinė energija vienalyčiame elektrostatiniame lauke. Elektrostatinio lauko potencialas ir potencialų skirtumas. Elektrinė talpa. Nuolatinė elektros srovė. Elektros srovė. Srovės stipris. Omo dėsnis. Varža. Nuoseklus ir lygiagretus energijos imtuvų jungimas. Nuolatinės srovės darbas ir galia. Elektrovara. Omo dėsnis uždarajai grandinei. Vienodų elementų jungimas į baterijas. Omo dėsnis grandinės daliai su elektrovara ir visai. Grandinei su keliomis elektrovaromis. Išsišakojusi grandinė. Kirchhofo taisyklės. Elektros srovė įvairiose aplinkose. Dar šis tas apie elektros srovę metaluose. Elektros srovė skysčiuose. Elektrolizės dėsnis. Elektros srovė dujose. Elektros srovė puslaidininkiuose. Bendrosios pastabos. Savasis ir priemaišinis puslaidininkių laidumas. Magnetinis laukas. Srovių sąveika. Srovės magnetinis laukas. Nuolatiniai magnetai. Magnetinės jėgų linijos. Lygiagrečių laidų sąveikos jėga. Aplinkos magnetinė skvarba. Magnetinė konstanta. Laidininkas magnetiniame lauke. Magnetinė indukcija. Darbas, judant magnetiniame lauke laidininkui, kuriuo. Teka srovė. Magnetinis srautas. Magnetinio lauko stiprumas. Medžiagos magnetinės savybės. Krūvio judėjimas magnetiniame lauke. Lorenco jėga. Elektromagnetinė indukcija. Elektromagnetinė indukcija. Indukcinės srovės kryptis. Lenco taisyklė. Elektromagnetinės indukcijos dėsnis. Sūkurinis elektrinis laukas. Saviindukcija. Induktyvumas. Magnetinio lauko energija.
  Elektromagnetizmas, konspektas(30 puslapių)
  2009-02-25
 • Elektrotechnika (26)

  Sinusinės elektrovaros gavimas. Momentinė (akimirkinė) vertė, amplitudė, periodas, dažnis. Fazė, pradinė fazė, kampinis dažnis, fazių skirtumas. Sinusinio dydžio vidutinė vertė. Sinusinio dydžio efektinė vertė. Sinusinių dydžių vaizdavimas sukamaisiais vektoriais (fazoriais). Sinusinio dydžio diferencialo (išvestinės) vaizdavimas. Sinusinio dydžio integralo vaizdavimas. Elektros grandinės elementų parametrai. Aktyvioji varža sinusinės srovės grandinėje. Induktyvumas sinusinės srovės grandinėje. Talpa sinusinės srovės grandinėje. Nuosekliojo elementų jungimo įtampos. Įtampų trikampis. Omo dėsnis. Kompleksinė ir pilnutinė varža. Varžų trikampis. Įtampos ir srovės fazių skirtumas. Kompleksinis laidis. Lygiagrečiojo elementų jungimo srovės. Srovių trikampis. Laidžių trikampis. Momentinė galia. Kirchhofo lygtys. Aktyvioji galia. Reaktyvioji galia. Kompleksinė, pilnutinė galia. Galių trikampis. Galių balansas. Įtampų rezonansas. Nuosekliojo rezonansinio kontūro energija. Nuosekliojo kontūro dažninės charakteristikos. Srovių rezonansas. Lygiagrečiojo kontūro dažninės charakteristikos. Energijos tiekimo linija. Abipusis induktyvumas. Bendravardžiai gnybtai. Kontūro įtampų lygtys ritėms su abipusiu induktyvumu. Nuoseklusis ričių su abipusiu induktyvumu jungimas (suderintojo jungimo atvejis). Nuoseklusis ričių su abipusiu induktyvumu jungimas (priešinio jungimo atvejis). Eksperimentinis abipusio induktyvumo nustatymas. Trifazės grandinės jungimas žvaigžde.
  Elektronika, konspektas(11 puslapių)
  2008-01-08
 • Elektrotechnika (32)

  Elektros mašinų apvijų džiovinimo būdai. Apvijų džiovinimo būdai. Schemos veikimo aprašymas. Kontaktoriai ir relės. Magnetinis paleidiklis. Nuolatinės srovės variklio paleidimas laiko funkcijoje. Schemos veikimo aprašymas. Asinchroninio variklio paleidimo ir priešinio jungimo stabdymo schemos veikimas. Sinchroninio generatoriaus veikimas. Sinchroninių mašinų žadinimas. Sinchroninių generatorių tipai ir konstrukcija.
  Elektronika, konspektas(19 puslapių)
  2008-10-15
 • Elektrotechnika (7)

  Elektrotechnika. Elektroniniai vamzdžiai. Puslaidininkiai elektronikoje. Savasis ir priemaišinis puslaidininkių laidumas. Puslaidininkiniai prietaisai, veikiantys laidumo kitimo principu. p-n sandūra. Puslaidininkinis diodas. Dvipolis tranzistorius. Puslaidininkinių elementų panaudojimas. Tranzistorinis stiprintuvas. Vienfazis vienpusis lygintuvas. Vienfazis dvipusis lygintuvas. Filtrai. Talpinis filtras. Induktyvusis filtras. Stabilitronas. Įtampos stabilizatoriaus schema. Integrinės mikroschemos.
  Elektronika, konspektas(14 puslapių)
  2006-06-07
 • Elektrotechnikos terminų žodynėlis

  Elektrotechnikos terminų žodynėlis. Abipusė indukcija. Akimirkinė galia. Aktyvioji galia. Ampermetras. Anizotropinė medžiaga. Aplinka. Arklio galia. Asinchroninė elektros mašina. Atiduodamoji galia. Atominė energija. Atsparumas. Atšaka. Cheminė energija. Cheminis srovės šaltinis. Dažnis. Diamagnetinė medžiaga (diamagnetikas). Dielektrikas. Dielektriko poliarizacija. Dielektrinė skvarba. Dielektrinė vakuumo skvarba (elektrinė konstanta). Dielektriniai nuostoliai. Dielektrinių nuostolių kampas. Dipolinis momentas. Disociacija. Efektinė įtampa. Efektinė srovė. Ekvivalentus. Elektra. Elektretai. Elektrinė galia. Elektrinė įtampa. Elektrinė schema. Elektrinė talpa. Elektrinė varža. Elektrinis dipolis. Elektrinis laidis. Elektrinis laidumas. Elektrinis laukas. Elektrinis pramušimas. Elektrodas. Elektrodinaminė jėga. Elektromagnetinė indukcija. Elektromagnetinė jėga. Elektrono išlaisvinimo darbas. Elektrono krūvis. Elektros generatorius. Elektros srovė. Elektros srovės darbas. Elektros variklis. Elektrovara (ev). Emisija. Energija. Fazė. Fazių skirtumas. Feromagnetinė medžiaga (feromagnetikas). Fotoelektrovara. Fotoelementas. Fotolaidumas. Galia. Galios nuostoliai. Galvanometras. Gazotronas. Grandinė. Henris. Impregnavimas. Indukcija. Induktyvioji varža. Induktyvumas. Instaliacija. Išlydžio įtampa. Išorinių jėgų darbas. Įtampų rezonanso dažnis. Jėgų linija. Kampinis dažnis. Kinetinė energija. Kintamoji srovė. Kintamosios srovės galia. Koercinio lauko stipris. Kompleksinė galia. Koncentrinė apvija (ritė). Kondensatorius. Krūvis. Kulonas. Laidininkas. Laidis. Laidumas. Laisvasis krūvis. Lauko linijų tankis. Legiravimas. Liekamoji indukcija (liekamojo magnetinio srauto tankis). Magnetinė indukcija (magnetinio srauto tankis). Magnetinė įtampa. Magnetinė konstanta (magnetinė vakuumo skvarba). Magnetinė skvarba. Magnetiniai nuostoliai. Magnetinio srauto soties tankis. Magnetinis momentas (elektromagnetinis momentas). Magnetinių nuostolių kampas. Magnetovara (mv). Matavimo tikslumas. Matavimo transformatorius. Matuoklio tikslumas. Multimetras (daugiaribis universalusis matuoklis). Naudingumo koeficientas. Neigiamasis elektrodas. Nuokrypa. Nuokrypis. Nuolatinė (pastovioji) srovė. Nuostolių kampas. Paklaida. Paramagnetinė medžiaga (paramagnetikas). Paskirstytoji talpa. Pastovios įtampos šaltinis. Pastovios srovės šaltinis. Paulio principas. Pataisa. Paviršinis krūvis. Periodas. Pilnutinė galia. Pilnutinė varža. Pjezoefektas. Pjezoelektrikas. Potencinė energija. Puslaidininkis. Reaktyvioji varža. Sandas. Santykinė dielektrinė skvarba. Santykinė magnetinė skvarba. Savitasis elektrinis laidis. Savitoji elektrinė varža. Sinchroniniai procesai. Sinusinė srovė. Skaitiklis. Skvarba. Skirtuminis transformatorius. Slinkties srovė. Sotis. Srovės šaltinis. Srovės tankis. Srovės transformatorius. Srovių rezonanso dažnis. Sutartinė normuotoji matavimo priemonės paklaida (redukuotoji). Sūkurinis laukas. Statinis krūvis. Šilumos nuostoliai. Šunto varža. Taisyklė. Talpinė varža. Taškinis krūvis. Temperatūrinis koeficientas. Termoelektrovara a ir b medžiagų. Termoelementas (termopora). Transformacijos koeficientas. Transformatorius. Traversa. Vardinė galia. Vardinė antrinė įtampa. Vardinė grandinės įtampa. Vardinė įtampa. Vardinė pirminė įtampa. Vardinė srovė. Varžas. Varmetras. Vatmetras. Voltampermetras. Voltmetras. Veika. Veiksena. Vidutinė galia. Vidutinė elektros srovės vertė (laikinis vidurkis). Vienetinis krūvis. Vinidurinis vamzdis. Visuminė magnetovara. Varmetras. Voltampermetras. Voltmetras. Žymuo.
  Elektromagnetizmas, konspektas(24 puslapiai)
  2009-05-26
 • Elektrotechninės medžiagos

  15 bilietų. Medžiagų poliarizacija ir jonizacija. Elektrinės konstantos ir santykinės dielektrinės skvarbos fizikinės prasmės. Apibūdinkite termoplastines ir termoreaktingasias medžiagas. Reiškiniai, kuriuos medžiagose sukelia magnetinis laukas. Elektros srovės laidininkų skirstymas. Paaiškinkite materijos pasireiškimo formas. Apibūdinkite dielektrikų poliarizacijos grupes. Metalų elektrinio laidumo aiškinimas. Puslaidininkinių cheminių junginių praktinis panaudojimas. Kur elektrotechnikoje naudojamas kaučiukas ir kaip jis gaminamas? Paaiškinkite elektrotechninių medžiagų atomų sandarą ir jų jungimosi į molekules ryšių tipus. Nubrėžkite srovių, tekančių per dielektriką, patalpintą tarp elektrodų, vektorių diagramą. Medžiagų superlaidumo reiškinys ir superlaidžios medžiagos. Puslaidininkių panaudojimas elektronikos prietaisuose. Magnetinės medžiagos statinė histerezės kilpa. Energijos nuostolių vertinimas dielektrike. Magnetinės medžiagos savybes apibūdinantys parametrai. Puslaidininkių varžos priklausomybė nuo elektrinio lauko stiprio praktinis panaudojimas. Kriolaidininkai ir jų panaudojimas elektrotechnikoje. Paaiškinkite elektronų išsidėstymą atome ir medžiagų skirstymą į grupes (zoninės teorijos požiūriu). Nubrėžkite ir paaiškinkite dielektriko, esančio nuolatiniame elektriniame lauke, nuotėkio srovės priklausomybės nuo laiko grafiką. Elektros laidininkų savitasis laidis ir savitoji varža. Puslaidininkių termoelektriniai reiškiniai. Elektros energijos nuostoliai magnetinėse medžiagose. Kokie procesai vyksta medžiagose, patalpintose elektriniame lauke? Paaiškinti sąvokas ,,vienalytis dielektrikas’’ ir ,,vienalytis elektrinis laukas’’. Laidininko varžos temperatūrinis koeficientas. Apibūdinkite gamtinių ir sintetinių dervų panaudojimą elektrotechnikoje. Minkštamagnetės medžiagos. Kaip vertinamas kietųjų dielektrikų elektrinis laidumas? Kas sukelia elektrinį ir magnetinį laukus? Ryšys tarp metalo elektrinio ir šilumos laidumo. Elektros krūvininkų difuzija puslaidininkyje. Lakštinis elektrotechninis plienas. Medžiagos, patalpintos į elektrinį lauką, poliarizacija. Kokiu parametru poliarizacija vertinama? Kaip dielektrikų savybės priklauso nuo drėgmės ir kokios sąvokos naudojamos dielektrikų savybių priklausomybės nuo drėgmės vertinimui? Termoporos konstrukcija ir jos elektrovara. Mechaninės jėgos poveikio (deformacijos) įtaka puslaidininkio savitajam elektriniam laidžiui. Kaip gaunamas žėrutis ir kur elektrotechnikoje jis naudojamas? Paaiškinkite dielektrikų laidumo procesą. Kuo jis skiriasi poliarizacijos proceso? Kaip kinta dujinių dielektrikų elektrinis atsparumas, didėjant atstumui tarp elektrodų? Vario savybės ir jo naudojimas elektrotechnikoje. Šviesos poveikis puslaidininkių savitajam elektriniam laidžiui. Iš ko gaminami izoliaciniai stiklai ir kur elektrotechnikoje jie naudojami? Apibūdinkite medžiagų agregatines būsenas. Paaiškinkite medžiagos dalelių jonizacijos procesą. Vario lydiniai ir jų naudojimas elektrotechnikoje. Puslaidininkių savitojo elektrinio laidžio priklausomybė nuo elektrinio lauko stiprio. Transformatorinė alyva ir svarbiausieji jos parametrai. Apibūdinkite medžiagos plazminę būseną. Paaiškinkite kaip vyksta dielektriko elektrinis pramušimas. Aliuminio savybės ir jo naudojimas elektrotechnikoje. Iš kokių dedamųjų sudarytas plastikas ir kur jis naudojamas? Kietamagnetės medžiagos. Iš kokių dalelių sudaryta medžiaga elektriniu požiūriu. Apibūdinkite šias daleles. Palyginkite izoliacinių lakų ir kompaundų savybes ir jų panaudojimą. Aliuminio lydiniai ir jų naudojimas elektrotechnikoje. Puslaidininkių savitojo elektrinio laidžio priklausomybė nuo temperatūros. Magnetodielektrikai. Medžiagų poliarizacija ir jonizacija. Kaip vertinamos izoliacinių medžiagų cheminės savybės? Didelės varžos lydiniai ir jų naudojimas elektrotechnikoje. Keraminės izoliacinės medžiagos ir jų palyginimas su organinėmis izoliacinėmis medžiagomis. Kietamagnečiai feritai. Kaip vertinami energijos nuostoliais dielektrike. Apibūdinkite didelės energijos dalelių ir banginę spinduliuotes. Elektrinių kontaktų medžiagos ir jų savybės. Puslaidininkinių medžiagų požymiai. Polimerizacijos ir polikondensacijos reakcijos ir jų panaudojimas elektrotechninių medžiagų gamyboje. Paaiškinkite kaip vyksta dielektriko elektrinis pramušimas. Kaip vertinamos dielektrikų mechaninės savybės? Elektros įrenginių apvijų laidai. Termoplastinių ir termoreaktingųjų polimerų savybės ir jų panaudojimas elektrotechnikoje. Permalojai ir alsiferiai.
  Elektronika, konspektas(48 puslapiai)
  2006-03-09
 • Elementarių logikos užduočių pratybos

  Metodinė medžiaga. Teiginių logika. Sudėtingų loginių išraiškų teisingumo reikšmių nustatymas ir lentelių sudarymas. Lentelės užpildymas. Supaprastintas sprendimo variantas. Lentelės parengimas. Lentelės užpildymas. Loginių santykių nustatymas. Kalbos tekstų formalizavimas teiginių logikos priemonėmis. Simbolinių išraiškų skaitymas ir užrašymas. Teiginių logikos dėsniai. Savybių logika. Kalbos tekstų formalizavimas savybių logikos priemonėmis. Simbolinių išraiškų skaitymas ir užrašymas savybių logikoje. Savybių logikos išraiškų pertvarkymas. Santykių logika. Kalbos tekstų formalizavimas santykių logikos priemonėmis. Veiksmai su santykiais – šeimyninių santykių apibrėžimai. Klasių logika. Kategorinių teiginių formalizavimas. Klasių skirstymas ir apibrėžimai.
  Logika, konspektas(20 puslapių)
  2006-01-13
 • Elgesio sutrikimai ir jų korekcija

  Emocijų ir elgesio sutrikimų priežastys. Mokinio ir mokytojo bendravimo efektyvinimas. Ko nereiktų sakyti ir daryti bendraujant su mokiniais turinčiais elgesio sutrikimų.
  Pedagogika, konspektas(4 puslapiai)
  2006-09-15
 • Elgesys su "ypatingais" žmonėmis

  Parengta remiantis H. Rodžerso knyga " Vienos skrybėlės principas". " Ypatingi" žmonės. Misteriai Tirados. Sunkiai sukalbamas vadovas. Sunkiai sukalbamas pavaldinys. Problemų apniktieji. Viską darantys paskutinę dieną.
  Organizacinė psichologija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-08-06
 • Embriologija

  Embriologija. Spermatogenezė. Dauginimasis. Augimas. Brendimas. Formavimasis. Spermatozoidas. Kaklelis. Uodegėlė. Sėklidės intersticinis audinys. Intersticiniai endokrinocitai. Testoteronas. Ovogenezė. Folikulų brendimas. Užuomazginiai folikulai. Pirminiai folikulai. Antriniai folikulai. Pūliniai folikulai. Atreziniai folikulai. Ovuliacija. Geltonasis kūnas. Proliferacija ir vaskuliarizacija. Liaukinė metamorfozė. Sekercijos stadija. Regresijos stadija. Baltasis kūnas. Apsėklinimas. Apvaisinimas. Spermatozoidų judėjimas. Spermatozoidų kelias. Kapatacija. Apvaisinimo fazės. Akrosominė reakcija ir denudacija. Organizmo vystymasis. Prenatalinis organizmo vystymasis. Zigotos periodas. Embriono periodas. Embriono segmentacija. Implantacija. Gastruliacija. Epiblastas. Hipoblastas. Mezoderma. Gemalinių lapelių diferenciacija. Vaisiaus membranos. Trynio maišas. Amnionas. Alantojis. Chorionas. Placenta.
  Medicina, konspektas(12 puslapių)
  2008-01-04
 • Emocijos (2)

  Emocijos. Emocijų raiška. Emocijų išgyvenimas. Baimė. Pyktis. Kaip geriausiai valdyti pyktį? Laimė. Emocijų funkcijos. Emocijų valdymas. Emocinės būsenos. Afektas. Aistra. Nuotaika. Depresija. Nerimas. Frustracija.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(13 puslapių)
  2006-10-03
Puslapyje rodyti po