Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tamponinė spauda

  Tamponinės spaudos principai. Tamponinės spaudos vystymasis ir privilegijos. Spausdinimo forma. Fotopolimerinė spausdinimo forma. Plieninė spausdinimo forma. Tamponas. Tamponografijos įrengimai ir spaudos mašinų tipai. Hermetic 611 – universal. Rapid 2000/60 – 1. Scaled Ink Cup 60/90/130. Vario 90/130. Tamponinės spaudos principas. Tiražo spausdinimas. Spausdinimo dažai. Vienspalvės tamponografinės mašinos spausdinimo ciklas. Technologinis procesas. Tamponografinės mašinos derinimas.
  Kita, konspektas(4 puslapiai)
  2006-10-11
 • Tapatybės problema. Identifikavimosi su tam tikra grupe poreikis: lanksčios ir rigidiškos asmenybės dilema

  Tapatybės paieškos. Trumpai aptariami I. Berlin, Z. Bauman, L. Donskio veikalai. Asimiliacijos procesai. Žmogus moderniame pasaulyje.
  Socialinė psichologija, konspektas(5 puslapiai)
  2006-05-05
 • Tarpasmeniniai konfliktai ir jų sprendimai

  Konfliktas. Teigiamos savybės. Pagrindiniai konfliktų tipai. Konfliktų istorijos aspektai. Konfliktologijos tyrinėjimą. Vidinių asmenybės konfliktų tipai. Konfliktai priklausomi nuo vidinės struktūros. Vidiniai konfliktai reiškiasi įvairiose sferose. Vidinių konfliktų tipai. Neurotinių konfliktų tipai. Vidinių konfliktų profilaktika. Vidinių asmenybės konfliktų sprendimai. Psichologinės gynybos mechanizmai. Konfliktologijos raida. Konflikto požymiai. Vengimo ypatybės. Spaudimas. Tarpasmeniniai konfliktai. Priežastys. Tarpasmeninių konfliktų tipai. Struktūra. Konflikto psichologinis turinys. Konfliktų dinamika. Etapai. Fazės. Tarpasmeninių konfliktų sprendimas. Bendradarbiavimo strategijos sprendimo žingsniai. Trečio asmens vaidmuo sprendžiant konfliktą. Netiesioginiai konflikto sprendimo būdai. Pagrindiniai principai. Konfliktiškų asmenybių tipai. Tarpasmeninių konfliktų profilaktika. Konfliktų vadyba. Konflikto sprendimo būdai. Netiesioginiai konfliktų pašalinimo būdai. Kaltinimo situacijos sprendimas, veiksmai. stiprinantys konfliktą. Konflikto slopinimas. Penki elgesio būdai konflikto atveju. Kaip elgtis konfliktinėje situacijoje. Komandų vidaus konfliktai. Vadovo elgesys konflikto atveju. Kaip kalbėti, kad vadovas neįsižeistų. Patarimai vadovui. Streso modeliai. Streso šaltiniai darbe. Konfliktų įtaka pagrindiniams dalyviams ir socialinei aplinkai.
  Asmenybės psichologija, konspektas(18 puslapių)
  2008-05-30
 • Tarpasmeninis bendravimas

  Tarpasmeninis bendravimas. Tarpusavio suvokimas. Keitimasis informacija. Tarpusavio sąveika. Tarpusavio santykiai. Pagalvės metodas. Pagalvės metodo pavyzdys. Dvi tarpasmeninio bendravimo rūšys. Neasmenybinis bendravimas. Asmenybinis bendravimas. Unikalumas. Nepakeičiamumas. Abipusis priklausomumas. Atsiskleidimas. Vidinis atsilyginimas. Retumas.
  Socialinė psichologija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-11-07
 • Tarpinės smegenys

  Bendrybės. Gumburinės smegenys. Gumburo vidinė sandara. Užgumburis. Pagumburis. Trečiasis skilvelis.
  Fiziologija, konspektas(3 puslapiai)
  2006-01-20
 • Tarptautinė ekonomika

  Santykinio pranašumo teorija. Paprastasis santykinio pranašumo teorijos modelis. Gamybos galimybių ribos. Užsienio prekybos nauda. Santykinis pranašumas kylant alternatyviniams kaštams arba post Ricardo argumentai. Tarptautinės prekybos teorija – paklausos aspektas. Importo paklausos kreivė ir prekybos sąlygos. Laisvos prekybos poveikis poreikių patenkinimui (indiferentiškumo kreivės). Heckscher-Ohlin teorija. Stolper-Samuelson teorema. Rybczynski teorija. Gamybos veiksnių kainų išsilyginimo teorema. Leontjevo paradoksas. Bandymai išplėsti Heckscher-Ohlin modelį įtraukiant naujus gamybos veiksnius. Gamtiniai ištekliai kaip gamybos veiksnys. Technologija kaip gamybos veiksnys. Žmogiškasis kapitalas kaip gamybos veiksnys. Darbo jėgos kvalifikacija kaip gamybos veiksnys. Kiti gamybos veiksniai. Alternatyvos Heckscher-Ohlin modeliui, susijusios su apsirūpinimu gamybos veiksniais. Švedų ekonomisto Staffan Linder'io hipotezė. Prekyba šakos viduje. (Prekybos veiksniai, neturintys bendra su apsirūpinimu gamybos veiksniais). Masto ekonomija ir kaštų mažėjimas. Rinkų segmentavimas (diferencijavimasis) kaip prekybos priežastis. Muito ir kitų prekybos kliūčių poveikis prekybai. Muitai. Muitų tarifų taikymo priežastys. Tarifų rūšys. Šalies tarifų lygis. Muitų taikymo pasekmės mažai šaliai. Tarifo pasekmės šalies gerovei: Vartotojų nuostoliai. Tarifo pasekmės šalies gerovei: Gamintojų perviršis. Faktinis (tikrasis) apsaugos laipsnis. Argumentai už muitų tarifų panaudojimą. Netarifinės užsienio prekybos kliūtys. Importo kvotos. Pasekmės. Importo diskriminacija. Eksporto subsidijos. Dempingas. Pasaulinė prekybos organizacija. Pagrindiniai PPO principai. Svarbiausi Urugvajaus raundo susitarimai. Tarifai. Žemės ūkis. Tekstilė. Paslaugos. Susitarimas dėl techniniu prekybos barjerų. Susitarimas dėl intelektualinės nuosavybes teisių prekyboje (TRIPS). GATT 94. Dempingas ir antidempinginiai muitai. Subsidijos ir kompensaciniai muitai. Apsaugos priemonės. Ekonominis augimas ir gamybos veiksnių mobilumas. Ekonominis augimas paremtas apsirūpinimu gamybos veiksniais. Subalansuoto augimo efektas. Pagerėjusio apsirūpinimo kapitalu pasekmės. Skurdinantis augimas. Ekonominis augimas paremtas technine pažanga. Techninės pažangos rūšys. Techninė pažanga ir GGR. Gamybos veiksnių mobilumas. Darbo jėgos mobilumas. Kapitalo mobilumas. Kapitalo mobilumo poveikis. Mokėjimų balansas. Einamoji sąskaita. Kapitalo sąskaita. Oficialios tarptautinės atsargos. Vidaus makroekonominės proporcijos ir prekybos balansas. Absorbavimo (įsisavinimo) koncepcija. Taupymas ir investicijos. Taupymas ir prekybos balansas. Ryšys tarp kapitalo investicijų šalyje ir užsienyje. Ar prekybos deficitas blogas dalykas. Darbo jėgos migracija. Migracijos poveikis darbo rinkai. "Vidutinių pajamų" migracijos paradoksai. Migracijos įtaka viešiesiems finansams. Migracijos įtaka "išleidžiančios" šalies viešiesiems finansams. Migracijos įtaka "priimančios" šalies viešiesiems finansams. Išoriniai praradimai ir nauda. Migracijos neigiamų padarinių išvengimo būdai. Išvados. Valiutos kursas. Valiutų rinka. Valiutų rinkos ir jos operacijos. Šiuolaikinė valiutų kursų politika. Mokėjimo balanso deficito finansavimas, panaudojant rezervinius aktyvus. Laikinas finansavimas. Deficitas be pasekmių. Valiutos mainų kontrolė. Pastoviai fiksuotas valiutos kursas. Plaukiojantis valiutos kursas. Kompromisinis valiutos kursas. Koreguotas susiejimas. Valdomas plaukiojimas. Valiutų valdyba Lietuvoje. Valiutų valdybos modelio esmė. Pagrindiniai VVM ir centrinio banko skirtumai. Lietuvos banko veikla įvedus valiutų valdybos modelį. Valiutų valdybos modelio panaikinimas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(57 puslapiai)
  2004-09-26
 • Tarptautinė ekonomika (10)

  Pasaulinė prekyba šiandien. Verslo globalizavimas. Pasaulinės prekybos liberalizavimas. Santykinio pranašumo teorija. Tarptautinės prekybos teorija - paklausos aspektas. Bandymai išplėsti Heckscher-Ohlin modelį įtraukiant naujus gamybos veiksnius. AIternatyvos Heckscher-Ohlin modeliui, susijusios su apsirūpinimu gamybos veiksniais. Muitai. Netarifines užsienio prekybos kliūtys. Pasaulinė prekybos organizacija. Svarbiausi Urugvajaus raundo susitarimai. Mokėjimų balansas. Ekonominis augimas ir gamybos veiksnių mobilumas. Valiutos kursas. Valiutų rinka.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(23 puslapiai)
  2006-11-19
 • Tarptautinė ekonomika (12)

  Tarptautinės ekonomikos esmė ir subjektai. Tarptautinės ekonomikos ir politikos sąveika. Tarptautinės ekonomikos (TE) sfera. Tarptautinės ekonomikos (TE) subjektai. Tarptautinė ekonomika (TE) ir konkurencija. Konkurencingumo struktūros pakitimai. Konkurencingumo esmė ir veiksniai. Konkurencinės persvaros determinantės. Tarptautinė ekonominė politika. Tarptautinė ekonominės politikos (TEP) esmė ir samprata. Veiksniai, formuojantys užsienio EK politiką. Tarptautinės ekonominės politikos (TEP) priemonės. Tarptautinės prekybinės politikos kryptys. Tarptautinės prekybos teorijos. Absoliutus ir santykinis (lyginamasis) pranašumas tarptautinėje prekyboje. Hecksler-Ohlin’o tarptautinės prekybos teorija. Produkto gyvavimo ciklo teorija. Šiuolaikinė tarptautinė prekyba. Tarptautinis darbo pasidalinimas (TDP) ir tarptautinė prekyba (TP). Pagrindiniai tarptautinės prekybos (TP) struktūrinių pakitimų veiksmai šiuolaikiniame pasaulyje. Tarptautinės prekybos (TP) vystymosi tendencijos. Tarptautinė prekyba paslaugomis. Paslaugų klausimas Urugvajaus raunde. Užsienio investicijos (UI) ir transnacionalinės korporacijos. Pagrindiniai kapitalo eksportuotojai ir importuotojai. Barjerų tiesioginėms užsienio investicijoms likvidavimas. Sutartis apie investicinių priemonių prekybinius aspektus. Tarptautiniai valiutiniai ir finansiniai santykiai. Tarptautinės valiutų ir finansų rinkos. Valiutų rinka. Finansų rinkos ir globalizacijos procesai. Konvertuojama valiuta ir ūkio subjektų tarptautiniai atsiskaitymai. Mokėjimų balansas (MB). Šiuolaikinio pasaulio globalinės problemos. Globalinių problemų (GP) samprata. Demografinės problemos ir darbo jėgos migracija. Žaliavų resursai ir aplinkos apsauga. Maisto deficito problema ir tarpt. Įsiskolinimai. Naujos globalinės problemos. Nauja tarptautinė ekonominė tvarka paskutiniojo XX amžiaus dešimtmečio aspektu. Integraciniai procesai šiuolaikiniame pasauliniame ūkyje: esmė, metodai, mechanizmas. Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartis (NAFTA). Centrinės Europos laisvosios prekybos sutartis (CEFTA). Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN).
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(28 puslapiai)
  2007-01-23
 • Tarptautinė ekonomika (14)

  Tarptautinės prekybos modeliai. Tarptautinės prekybos politikos formos ir instrumentai. Mokėjimų balansas. Tarptautinis darbo judėjimas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2007-03-21
 • Tarptautinė ekonomika (16)

  Pasaulinė prekyba šiandien. Verslo globalizavimas. Pasaulinės prekybos liberalizavimas. Santykinio pranašumo teorija. Užsienio prekybos nauda. Santykinis pranašumas kylant alternatyviniams kaštams arba post Ricardo argumentai. Tarptautinės prekybos teorija – paklausos aspektas. Importo paklausos kreivė ir prekybos sąlygos. Laisvos prekybos poveikis poreikių patenkinimui (indiferentiškumo kreivės). Tarptautinės prekybos teorijos. Heckscher-Ohlin teorija. Stolper-Samuelson teorema. Rybczynski teorija. Gamybos veiksnių kainų išsilyginimo teorema. Leontjevo paradoksas. Bandymai išplėsti Heckscher-Ohlin modelį įtraukiant naujus gamybos veiksnius. Gamtiniai ištekliai kaip gamybos veiksnys. Technologija kaip gamybos veiksnys. Žmogiškasis kapitalas kaip gamybos veiksnys. Darbo jėgos kvalifikacija kaip gamybos veiksnys. Kiti gamybos veiksniai. Alternatyvos Heckscher-Ohlin modeliui, susijusios su apsirūpinimu gamybos veiksniais. Staffan Linder'io sutampančių paklausų hipotezė. Prekyba šakos viduje. (Prekybos veiksniai, neturintys bendra su apsirūpinimu gamybos veiksniais). Masto ekonomija ir kaštų mažėjimas. Muito ir kitų prekybos kliūčių poveikis prekybai. Rinkų segmentavimas (diferencijavimasis) kaip prekybos priežastis. Muitai. Muitų tarifų taikymo priežastys. Tarifų rūšys. Šalies tarifų lygis. Muitų taikymo pasekmės mažai šaliai. Argumentai už muitų tarifų naudojimą. Netarifinės užsienio prekybos kliūtys. Importo kvotos. Importo diskriminacija. Eksporto subsidijos. Dempingas. Šiuolaikinė tarptautinė prekybos politika. Svarbiausi Urugvajaus raundo susitarimai. Tarifai ir kiekybiniai apribojimai. Dempingas ir antidempinginiai muitai. Subsidijos ir kompensaciniai muitai. Specialios rinkos apsaugos priemonės. Žemės ūkis. Tekstilė. Paslaugos. Susitarimas dėl techniniu prekybos barjerų. Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių sutartis. Susitarimas dėl intelektualinės nuosavybes teisių prekyboje (TRIPS).
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(33 puslapiai)
  2008-04-16
 • Tarptautinė ekonomika (3)

  Tarptautinės ekonomikos ir politikos sąveika. Tarptautinės ekonomikos sfera ir subjektai. Konkurencingumo struktūros pakitimai. Konkurencingumo esmė ir veiksniai. Konkurencinės persvaros determinantės. Tarptautinė ekonominė politika: esmė ir samprata, ją formuojantys veiksniai, priemonės. Tarptautinės prekybinės politikos kryptys. Tarptautinės prekybos teorijos. Absoliutus ir santykinis (lyginamasis) pranašumas tarptautinėje prekyboje. Hecksler-Ohlin’o tarptautinės prekybos teorija. Produkto gyvavimo ciklo teorija (Pgct). Tarptautinis darbo pasidalinimas (TDP) ir tarptautinė prekyba (TP). Pagrindiniai TP struktūrinių pakitimų veiksmai šiuolaikiniame pasaulyje. Tarptautinės prekybos vystymosi tendencijos. Tarptautinė prekyba paslaugomis. Pagrindiniai kapitalo eksportuotojai ir importuotojai. Barjerų tiesioginėms užsienio investicijoms likvidavimas. Sutartis apie investicinių priemonių prekybinius aspektus. Tarptautinė valiutos sistema. Tarptautinės valiutų ir finansų rinkos. Konvertuojama valiuta ir ūkio subjektų tarptautiniai atsiskaitymai. Mokėjimų balansas. Globalinių problemų samprata. Demografinės problemos ir darbo jėgos migracija. Žaliavų resursai ir aplinkos apsauga. Maisto deficito problema ir tarptautiniai įsiskolinimai. Naujos globalinės problemos. Nauja tarptautinė ekonominė tvarka paskutiniojo XX amžiaus dešimtmečio aspektu. Integraciniai procesai šiuolaikiniame pasauliniame ūkyje: esmė, metodai, mechanizmas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(32 puslapiai)
  2005-05-24
 • Tarptautinė ekonomika (4)

  Įžanga. Pasaulinė prekyba šiandien. Verslo globalizavimas. Pasaulinės prekybos liberalizavimas. Santykinio pranašumo teorija. Gamybos galimybių ribos. Užsienio prekybos nauda. Santykinis pranašumas kylant alternatyviniams kaštams. arba post Ricardo argumentai. Tarptautinės prekybos teorija – paklausos aspektas. Importo paklausos kreivė ir prekybos sąlygos. Laisvos prekybos poveikis poreikių patenkinimui (indiferentiškumo kreivės). Heckscher-Ohlin teorija. Stolper-Samuelson teorema. Rybczynski teorija. Gamybos veiksnių kainų išsilyginimo teorema. Leontjevo paradoksas. Bandymai išplėsti Heckscher-Ohlin modelį įtraukiant naujus gamybos veiksnius. Gamtiniai ištekliai kaip gamybos veiksnys. Technologija kaip gamybos veiksnys. Žmogiškasis kapitalas kaip gamybos veiksnys. Darbo jėgos kvalifikacija kaip gamybos veiksnys. Kiti gamybos veiksniai. Alternatyvos Heckscher-Ohlin modeliui, susijusios su apsirūpinimu gamybos veiksniais. Staffan Linder'io hipotezė. Prekyba šakos viduje. (Prekybos veiksniai, neturintys bendra su apsirūpinimu gamybos veiksniais). Masto ekonomija ir kaštų mažėjimas. Rinkų segmentavimas (diferencijavimasis) kaip prekybos priežastis. Muito ir kitų prekybos kliūčių poveikis prekybai. Muitai. Muitų tarifų taikymo priežastys. Tarifų rūšys. Šalies tarifų lygis. Muitų taikymo pasekmės mažai šaliai. Faktinis (tikrasis) apsaugos laipsnis. Argumentai už muitų tarifų naudojimą. Netarifines užsienio prekybos kliūtys. Importo kvotos. Importo diskriminacija. Eksporto subsidijos. Dempingas. Pasaulinė prekybos organizacija. Svarbiausi Urugvajaus raundo susitarimai.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(34 puslapiai)
  2006-05-07
 • Tarptautinė ekonomika (5)

  Mokėjimų balansas. Vidaus makroekonominės proporcijos ir prekybos balansas. Absorbavimo (įsisavinimo) koncepcija. Ekonominis augimas. Ekonominis augimas paremtas apsirūpinimu gamybos veiksniais. Ekonominis augimas paremtas technine pažanga. Gamybos veiksnių judėjimas. Darbo jėgos mobilumas. Migracijos poveikis darbo rinkai. Migracijos įtaka viešiesiems finansams. Išoriniai praradimai ir nauda. Migracijos neigiamų padarinių išvengimo būdai. Kapitalo mobilumas ir tiesioginės užsienio investicijos. Kapitalo mobilumo poveikis. Valiutos kursas. Istorinė valiutų raida. Aukso standartas. Aukso-valiutos standartas. Bretton Woods sistema. Post Bretton Woods sistema. Šiuolaikinės valiutos kursų rūšys. Plaukiojantis ar fiksuotas valiutos kursas. Valiutos kurso veiksniai. Europos pinigų sąjunga. Valiutų rinka. Šiuolaikinė valiutų kursų politika. Mokėjimų balanso deficito finansavimas panaudojant rezervinius aktyvus. Laikinas deficito finansavimas. Deficitas be pasekmių. Valiutos mainų kontrolė. Pastoviai fiksuotas valiutos kursas. Plaukiojantis valiutos kursas. Kompromisinis valiutos kursas. Valiutų valdyba Lietuvoje. Pagrindiniai VVM ir centrinio banko skirtumai. Lietuvos banko veikla įvedus valiutų valdybos modelį. Valiutų valdybos modelio panaikinimas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(42 puslapiai)
  2006-05-07
 • Tarptautinė logistika (2)

  Tarptautinės logistikos esmė, tipai ir išlaidų ypatumai. Tarptautinės logistikos paslaugų sistema ir jos valdymas. Tarptautinės logistikos kanalas. Ekspedicija–pagrindinis tarptautinės logistikos kanalo tarpininkas. Tarptautinio transporto funkcija krovinių ekspedicijos sistemoje. Tarptautinių krovinių vežimo organizavimas ekspedicijos sistemoje. Tarptautinio krovinio vežėjo ir muitinės sąveika.
  Transportas ir logistika, konspektas(17 puslapių)
  2007-02-14
 • Tarptautinė logistika (3)

  Tarptautinių krovinių gabenimo automobilių kelių transportu operacijos. Tarptautinių krovinių ekspedijavimo geležinkeliu operacijos. Tarptautinių krovinių ekspedijavimo jūrų transportu operacijos. Tarptautinių krovinių ekspedijavimo oro transportu operacijos. Tarptautiniai kombinuotieji ir multimodaliniai (mišrieji) krovinių vežimai. Tarptautinių krovinių sandėliavimas ir jo įtaka tarptautinei logistikai. Tarptautinių krovinių ekspedijavimo išlaidų paskirstymo analizė. Tarptautinių logistikos paslaugų informacinis aprūpinimas.
  Transportas ir logistika, konspektas(21 puslapis)
  2007-02-14
 • Tarptautinė logistika (6)

  Tarptautinės logistikos atsiradimą sąlygojantys veiksniai, jos uždavinių ypatumai. Tarptautinės logistikos veiklos ir kaštų tikslai. Tarptautinės logistikos strategijos: proceso, rinkos ir kanalo. Tarptautinės logistikos paslaugos, jų klasifikavimas pagal logistikos ir funkcines sritis. Logistikos paslaugų tiekėjai. Tarptautinė aprūpinimo logistika, jos tikslai ir probleminės sritys, tiekėjų parinkimas, medžiagų ir informacijos srauto sistemos. Tarptautinė paskirstymo logistika, jos tikslai ir uždaviniai. Centralizuotas ir decentralizuotas prekių paskirstymas, pagrindiniai prekių pristatymo rodikliai, pristatymo laikas, patikimumas ir lankstumas. Atskirų transporto rūšių privalumai ir trūkumai. Kotlero matrica. Transporto priemonių parinkimą sąlygojantys veiksniai. Kombinuotieji vežimai. Multimodaliniai ir intermodaliniai krovinių vežimai, jų privalumai. Pagrindinės krovinių gabenimo kelių transportu teisinės normos ir dokumentai. Tarptautinio krovinių vežimo keliais CMR konvencija. CMR važtaraštis, jo santykis su sutartimis. Krovinių gabenimo automobiliais su TIR knygelėmis. Pagrindinės krovinių gabenimo geležinkelio transporto teisinės normos ir dokumentai. Konteinerių naudojimas krovinių gabenimams. Krovinių ir konteinerių terminalai. Tarptautiniai krovinių gabenimai jūrų transportu: linijiniai ir čarteriniai krovinių gabenimai, laivininkystės agentai krovinių gabenime. Tarptautinė informacinė logistika: Tarptautinio transporto informacinės sistemos,palydovinės komunikacijos, konteinerių, padėklų komunikacijų ir informacijos. Elektroninės duomenų apdorojimo sistemos. Aprūpinimo ir paskirstymo sandėliai logistikoje ir jų funkcijos. Sandėlių išdėstymas,sandėlių našumo rodikliai. Logistikos centrai. Pagrindiniai LC elementai, jų veiklos organizavimas ir valdymas.
  Transportas ir logistika, konspektas(9 puslapiai)
  2010-06-19
 • Tarptautinė prekyba ir pervežimai

  Tarptautinės konvencijos. Muitinių charakteristika. Europos Sąjungos muitinės kodeksas. Sandorio vertės nustatymo pavyzdys.
  Transportas ir logistika, konspektas(11 puslapių)
  2008-06-19
 • Tarptautinė privatinė teisė

  Tarptautinės Privatinės Teisės raidai ir pagrindinės šiuolaikinės jos tendencijos. Tarptautinės Privatinės Teisės dalykas, sąvokos, doktrinos, santykis su teisės sistema, šaltiniai, kolizinės normos. Teismų jurisdikcijos kolizija. Bylos su užsienio elementu teismingumas Lietuvos respublikos teismuose. Teisminiai pavedimai ir jų vykdymas. Lietuvos respublikos tarptautinės sutartys. Arbitražinis ginčų sprendimo būdas.
  Teisė, konspektas(25 puslapiai)
  2005-03-15
 • Tarptautinė privatinė teisė (5)

  Tarptautinės privatinės teisės (TPT) tendencijos. Pagrindinės šiuolaikinės Tarptautinės privatinės teisės (TPT) doktrinos. Anglo amerikiečių. Kontinentinė. Lex mercatoria. Teisės normų kolizijos evoliucija ir sąvoka. Kolizinių formų struktūra, rušys, pagrindiniai bruožai. Kolizinis ir materialinis teisinis reguliavimo būdai. Kolizinių normų taikymas ir aiškinimas, visuomenės interesų išlyga. Apribojimai taikant kolizines normas. Išlyga dėl viešosios tvarkos. Imperatyvinės normos. Pagrindiniai jurisdikcijos bylose su užsienio elementu principai. Bylų su užsienio elementu teismingumas pagal Lietuvos civilinio proceso teisę. Tarptautinės sutartys. Teritorinio teismingumo principas. Visuotinai pripažinti teismingumo principai. Tarptautinė teisinė užsienio valstybės, juridinių ir fizinių asmenų padėtis. Užsienio teismų sprendimų komercinėse, civilinėse ir šeimos, darbo bylose pripažinimas ir vykdymas. Tarptautinių komercinių ginčų sprendimas arbitraže. Arbitražo proceso TPT bendra charakteristika. Tarptautinio komercinio arbitražo rūšys. Arbitražinis susitarimas. Arbitražinis susitarimas. Užsienio ir tarptautinių arbitražų sprendimų pripažinimas ir vykdymas. Fizinių asmenų teisinės padėties pagrindiniai bruožai Tarptautinėje privatinėje teisėje (TPT). Juridinių asmenų teisinis statusas Tarptautinėje privatinėje teisėje. Valstybė kaip tarptautinių privatinių teisinių santykių subjektas. Valstybės imunitetas, jo rūšys ir apribojimai. Tarptautinių komercinių kontraktų sąvoka ir rūšys. Taikytina teisė tarptautiniams kontraktams. Jungtinių Tautų (JT) konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo pardavimo pagrindinės nuostatos. Tarptautinės teisės krovinių ir keleivių vežimo teisinis reguliavimas. Deliktinėms prievolėms taikytina teisė. Intelektinės nuosavybės reguliavimas tarptautinėje privatinėje teisėje. Kolizinės normos šeimos teisės srityje. Paveldėjimo santykių reguliavimas tarptautinėje privatinėje teisėje. Kolizinės normos darbo teisiniuose santykiuose ir socialinės apsaugos srityje. Kolizinės normos nuosavybės teisės srityje.
  Teisė, konspektas(27 puslapiai)
  2008-05-20
 • Tarptautinė privatinė teisė (6)

  Tarptautinė privatinė teisė. Tarptautinės sutartys. Sutarčių klasifikacija. Teismų jurisdikcijų kolizijos bendrieji klausimai Teismų jurisdikcijų kolizijos sprendimo bendros ir specialios taisyklės. Santykio šalių susitarimas dėl teismų jurisdikcijos. Teismo atsisakymas spręsti ginčą dėl jurisdikcijos neturėjimo, Užsienio asmenų civilinis procesinis teisinis statusas ir tarptautinis teisinis bendradarbiavimas civilinio proceso srityje Arbitražo jurisdikcija. Įstatymų kolizijos samprata. Kolizinė norma. Asmenų civiliniam teisiniam statusui taikytina teisė. Fizinio asmens teisiniam statusui taikytina teisė. Valstybės civiliniam teisiniam statusui taikytina. Šeimos santykiams taikytina teisė. Paveldėjimo santykiams taikytina teisė. Paveldėjimo santykių reguliavimas. Daiktinėms teisėms taikytina teisė.Sutartinėms prievolėms taikytina teisė. Taikytinos teisės klausimai tarptautiniame komerciniame arbitraže. Užsienio sprendimų pripažinimas ir vykdymas. Užsienio arbitražų sprendimų pripažinimas ir vykdymas.
  Teisė, konspektas(40 puslapių)
  2008-10-23
Puslapyje rodyti po