Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Psichologija (8)

  Psichologijos mokslo objektas, problemos, uždaviniai. Kas būdinga psichologijai, kaip mokslui? Psichologijos tyrimo metodai. Asmenybės samprata. Bendroji asmenybės charakteristika. Psichoanalizės teorija. Mokymosi teorija. Augimo teorija. Lauko teorija. Motyvacijos teorija. Savisuderinamumo teorija. Logika ir kūryba. Intuicija ir įpročiai. Vertybių sistema ir žmogaus pozicija. Pažintinė asmenybės veikla. Jutimai, suvokimas, atmintis, mąstymas. Emocinė asmenybės veikla. Jausmai ir emocijos. Emocijų funkcijos, raiška. Savireguliacijos mechanizmai. Emocinių išgyvenimų formos. Emocijų ir jausmų savybės. Individualūs asmenybės bruožai. Temperamentas, sugebėjimai, intelektas. Asmenybės raida. Amžiaus tarpsnių psichologinės charakteristikos. Brandi asmenybė. Asmenybės aktyvumas ir veikla. Poreikiai, elgesio motyvai, vertybės. Pasiekimų motyvacija. Asmenybės socializacija. Socialiniai vaidmenys. Socialinis suvokimas, adaptacija. Nuostatos. Stereotipai. Asmenybės ir grupės santykiai. Grupių rūšys. Statusų hierarchija. Asmenybės autonomija ir konformizmas. Empatija. Lyderio ir grupės santykiai. Vadovo ir vadovavimo psichologija. Lyderio ir grupės santykiai. Bendravimo procesas. Komunikacija. Verbalinio ir neverbalinio bendravimo ypatumai. Konfliktai. Jų rūšys, kilmė, eiga. Problemų sprendimo strategijos. Konfliktų prevencija. Psichologinis bendravimo klimatas. Bendradarbiavimas. Tarpininkavimas. Derybos. Asmenybės psichikos sutrikimai. Krizių prevencija. Streso įveikimas. Psichoterapija. Psichologinė pagalba žmonėms. Darbo veiksniai, galintys sukelti stresą. Profesinės veiklos psichologija. Asmenybės socialinės brandos realizavimas. Profesinė karjera ir saviaktualizacija. Gyvenimo stiliaus kūrimas. Gyvenimo prasmės samprata.
  Psichologija, konspektas(31 puslapis)
  2005-10-20
 • Psichologija (9)

  Psichologija. Psichologijos šakos. Psichologijos tyrimo metodai. Asmenybė. Filosofinis žmogaus supratimas. Žmogaus struktūros ryšys su jo savybių raida. Temperamentas. Temperamento nustatymo testas. Atmintis. Mąstymas. Kas trukdo spręsti problemas.
  Psichologija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-11-02
 • Psichologijos istorija

  Psichologijos istorijos dalykas, objektas ir metodai. Senovės indų psichologija. Patandjali jogos psichologija. Ankstyvoji senovės graikų mintis: posūkis nuo poezijos į filosofiją. Pirmieji filosofiniai debatai. Deterministinė juslinio patyrimo teorija. Klasikinė graikų filosofija ir psichologija. Vėlyvieji Platono dialogai. Aristotelio teorija. Hėlenistinio laikotarpio psichologija. Epikūro mokymas. Skeptikai. Kinikai. Neoplatonizmas ir ankstyvoji krikščionybė. Žlungančios Romos imperijos intelektualinis klimatas. Plotino filosofinės ir psichologinės pažiūros. Neoplatonizmas po Plotino. Psichologinės pažiūros viduramžių epochoje. Gnostikai. Ankstyvoji krikščioniškoji filosofija. Aurelijaus Augustino pažinimo teorija. Psichologija viduramžių formavimosi laikotarpiu. Arabų psichologija. Psichologija scholastikos laikotarpiu. Dominikonų ir Pranciškonų vienuolių atradimai. Psichologija renesanso laikotarpiu. Empirinė ispanų psichologija. R. Dekarto dualizmas. Polemika dėl Dekarto fiziologijos ir psichologijos. Irracionalistinė Dekarto dualizmo sprendimas. Racionalistiniai mėginimai išspręsti Dekarto dilemą. Psichofizinis paralelizmas. Empirizmas ir asocianistinė psichologija. Natyvizmas. Neurofiziologijos raida ir eksperimentinės psichologijos pradžia. Eksperimentinės psichologijos ištakos. Struktūralizmas. Funkcionalizmas. Biheiviorizmas. Dinaminė psichologija.
  Psichologija, konspektas(59 puslapiai)
  2007-04-20
 • Psichologijos istorija (3)

  Psichologijos istorijos svarba. Senovės Indijos psichologinė mintis. Psichologija Senovės Kinijoje. Budizmo psichologija. Čan (Dzen) - budizmas. Pitagoras (apie 570-500 p.m.e.). Mileto mokykla. Anaksimandras (610-546 pr.m.e.). Anaksimenas (585–525 p.m.e.). Herakleitas iš Efeso. (apie 540 – 480 pr.m.e.). Parmenidas apie (540 -470 pr. m. e.). Anaksagoras (500-428 pr. m .e.)). Alkmeonas iš Krotono (apie 500 pr. m.e.). Empedoklis (apytikriai 490-430 pr.m.e.). Hipokratas (gimė apie 460 pr.m.e.). Platonas (427 – 347 pr.m.e.). Sielos sandara. Aristotelis. 384-323 p.m.e. Funkcijos. René Descartes (1596 – 1650). Blaise Pascalis (1623-1662). Asociacionizmas. Johann Friedrich Herbart. (1776-1841). Eksperimentinės psichologijos ištakos. Psichologijos mokyklos (sistemos). W.Wundtas (1832 – 1920). Viurcburgo mokykla. Wilhelm Dilthey (1833 – 1911). E. Spranger (1882-1963). Asmenybės tipai pagal Sprangerį. W. Stern (1873-1938). W. McDougall (1871 – 1938). Psichoanalizė. Freud (1856-1939). Bendri psichoanalizės principai (postulatai). A. Adleris. (1870-1937). Asmenybės struktūra. Tipologija. C. G. Jungas (1875-1961). Archetipai. Neofroidistai. Karen Horney. Erichas Frommas. Abrahamas Maslow. Carl Rogers.
  Psichologija, konspektas(53 puslapiai)
  2011-04-12
 • Psichologijos istorija Lietuvoje. Metodai

  Psichologijos istorija Lietuvoje. Metodai. Psichologijos metodologija. Teorija. Etiniai principai. Tyrimo dalyviai. Duomenų rinkimo būdai. Tyrimo strategijos.
  Psichologija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-02-09
 • Psichologijos įvadas (2)

  Psichologijos istorija. Psichologijos ištakos gamtos moksluose. Psichologijos mokslo pradininkai. Psichologinės tyrimų kryptys. Psichologija. Psichologijos sritys. Tyrimai psichologijoje. Mokslinis metodas. Psichologijos tyrimo metodai. Praktika. Nervų sistema. Tyrimo priemonės. Jutimai. Kaip išorinis pasaulis patenka į vidų? Rega. Klausa. Lyta. Skonis. Uoslė. Kinestezija. Suvokimas. Sąmonės būsenos. Miegas ir sapnai. Meditacija. Hipnozė. Žmogaus raida. Kūdikystė ir vaikystė. Paauglystė. Klasikinis sąlygojimas. Operantinis sąlygojimas. Klasikinio ir operantinio sąlygojimo lyginimas. Atmintis. Kodavimas. Informacijos atkūrimas. Užmiršimas. Kaip pagerinti atmintį? Mąstymas. Kalba. Intelektas.
  Psichologija, konspektas(16 puslapių)
  2010-06-03
 • Psichologijos metodai (2)

  Psichologijos metodai. Atvejo tyrimas. Apklausa. Stebėjimas. Koreliacija. Psichologiniai testai. Eksperimentas.
  Psichologija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-11-29
 • Psichologijos mokslas

  Žodžio kilmė. Psichologijos mokslo šakos. Fundamentaliosios šakos. Taikomosios šakos.
  Psichologija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-10-04
 • Psichologinė etika

  Išvardinkite bendruosius Lietuvos Respublikos Psichologų Etikos kodekso principus. Ką vadiname standartizuota psichologinio įvertinimo metodika? Kokie yra trys psichologinių mokslinių tyrimų tipai. Trumpai apibūdinkite kiekvieną. Apibūdinkite Lietuvos Respublikos Psichologų Etikos kodekso A principą. Išvardinkite metodikų adaptacijos žingsnius. Skiriamieji eksperimentinio tyrimo bruožai. Apibūdinkite Lietuvos Respublikos Psichologų Etikos kodekso B principą. Trumpai apibūdinkite svarbiausius testų vertinimo būdus. Mokslinio tyrimo skiriamieji bruožai. Apibūdinkite Lietuvos Respublikos Psichologų Etikos kodekso C principą. Svarbiausi testo vertinimo aspektai. Trumpai juos apibūdinkite. Apibrėžkite mokslinio tyrimo strategiją ir metodiką. Trumpai apibūdinkite Lietuvos Respublikos Psichologų Etikos kodekso D principą. Koks testas vadinamas šališku? Pagrindiniai šališkumo šaltiniai. Tarpasmeniniai tyrėjų lūkesčių veiksniai. Trumpai apibūdinkite Lietuvos Respublikos Psichologų Etikos kodekso E principą. Du bendri pricipai, aprašyti pedagoginio ir psichologinio testavimo standartuose. Veiksniai, paaiškinantys tyrėjo – tiriamojo santykius. Kas juos skyrė? Kas yra testų teisingumas? Kokie veiksniai nulemia tiriamojo elgseną psichologinio tyrimo metu? Apibūdinkite, ką reiškia, kad psichologas dirbdamas užmezga ir palaiko profesinius santykius. Kaip vykdoma metodikų leidybą i platinimas? Kaip siūloma kontroliuoti subjektyvius psichologinio tyrimo veiksnius? Užbaikite sakinį bent dviem variantais: "Psichologas informuoja S apie savo darbo galimybes". Ką galite pasakyti apie metodikų naudojimą moksliniuose tyrimuose? Mokslinio tyrimo etapai. Ką reiškia, kad "psichologas turi gerbti asmenybę"? Kada reikalingas tėvų/globėjų sutikimas apie vaiko dalyvavimą tyrime? Apibūdinti kintamojo sąvoką, priklausomus, nepriklausomus, šalintinus kintamuosius. Užbaikite sakinį: "Psichologas turi stengtis, kad profesinis bendravimas nepadarytų žalos klientui ir nesukeltų jam nereikalingų kančių". Kada netaikomas "informuoto sutikimo" principas? Aplinkybės, skiriančios mokslinį psichologinį tyrimą nuo analogiško kitų sričių tyrimo. Kaip suprantate, kad psichologas turi išlaikyti profesinę paslaptį? Ar galimas vieno iš tėvų dalyvavimas individualaus testavimo metu? Ar yra tam būtinos sąlygos? Kas pasirenkama t/asmeninių tyrėjo lūkesčių fenomenas? Kaip suprantate, kad "psichologas atsižvelgia į taikomų metodų ir savo paties trūkumus". Metodikų adaptacijos reikalavimai. Kaip siūloma kontroliuoti įvertinimo baimę? Ką reiškia, kad psichologas turi būti atsakingas ir įžvalgus ką nors pareikšdamas? Metodikų vertinimo metodai. Etinės nuorodos gyvūnų tyrimams. Paaiškinkite, kaip psichologas turi siekti, kad psichologinė medžiaga ir technika būtų sutvarkyta, paskirstyta ir saugoma taip, kad būtų naudinga psichologams profesionalams? Kokius aspektus turi atlikti kokybiškas vertinimas? Vaikų apklausos etika, nuorodos pokalbiui. Paaiškinkite, ką reiškia, kad "psichologas turi gerbti savo kolegas"? Ką galite pasakyti apie metodikų naudojimą moksliniuose tyrimuose? Kas yra testo šališkumas? Apibrėžkite psichologo atsakomybę. Ką vadiname standartizuota psichologinio įvertinimo metodiką? Du bendri principai, aprašyti pedagoginio ir psichologinio testavimo standartuose. Išvardinkite bendruosius Lietuvos Psichologų Etikos kodekso principus. Ką vadiname standartizuota psichologinio įvertinimo metodika? Testo šališkumo šaltiniai. Ką reiškia, kad psichologas turi būti atsakingas ir įžvalgus ką nors pareikšdamas? Metodikų vertinimo metodai. Apibūdinkite testų teisingumą. Paaiškinkite, kaip psichologas turi siekti, kad psichologinė medžiaga ir technika būtų sutvarkyta, paskirstyta ir saugoma taip, kad būtų naudinga psichologams profesionalams? Kokius aspektus turi atitikti kokybiškas vertinimas? Apibūdinkite A tipo klaidą moksliniuose tyrimuose. Jos sąlygos. Apibrėžkite psichologo atsakomybę. Ką vadiname standartizuota įvertinimo metodika? Apibūdinkite B tipo klaidą moksliniuose tyrimuose. Jos sąlygos. Užbaikite sakinį: "Psichologas turi stengtis, kad profesinis bendravimas nepadarytų žalos S ir nesuteiktų jam nereikalingų kančių.". Kada taikomas "informuoto sutikimo" principas? Išorinio ir vidinio mokslo tyrimo validumo schema. Apibūdinkite išorinio ir vidinio validumo veiksnius.
  Etika, konspektas(10 puslapių)
  2007-04-04
 • Psichoneurologija

  Bendroji dalis. Nugaros smegenys. Galvos smegenys. Smegenų kamienas. Smegenėlės. Galinės smegenys (didžiosios). Galinių smegenų pažeidimo sindromai. Kalba ir jos pažeidimai. Praksis ir jo pažeidimai. Gnozis ir jo pažeidimai. Sąmonė ir jos sutrikimas. Sąmonės aptemimo sindromai. Smegenų pusrutulių ir didžiosios smegenų jungties pažeidimai. Smegenų pusrutulių dirginimo sindromai. Galvos ir nugaros smegenų kraujotaka. Jutimas. Jutimo laidai. Juntamųjų neuronų dirginimo simptomai. Juntamųjų laidų pažeidimo sindromai. Piramidinė sistema. Motorinių laidų pažeidimo sindromai. Ekstrapiramidinė sistema. Ekstrapiramidinės sistemos pažeidimo sindromai. Koordinacinė sistema. Smegenėlių pažeidimo simptomai. Refleksai. Refleksų pakitimai. Galviniai nervai. Uodžiamieji nervai. Regimasis nervas. Akies judinamasis nervas. Skridininis nervas. Atitraukiamasis nervas. Trišakis nervas. Veidinis nervas. Prieangio ir sraigės nervas. Liežuvinis ryklės nervas. Klajoklis nervas. Priedinis nervas. Poliežuvinis nervas. Segmentinės VNS pažeidimo simptomai. VNS tyrimas. Papildomi tyrimo metodai.
  Ligos ir traumos, konspektas(22 puslapiai)
  2007-06-22
 • Psichosomatikos įvadas

  Psichosomatikos įvadas. Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikmai . Priklausomybės ligos. Psichofarmakologija. Psichologinis įvertinimas (psichodiagnostika). Psichosocialinė reabilitacija. Teismo psichiatrija.
  Medicina, konspektas(27 puslapiai)
  2006-04-25
 • Psichoterapija

  Psichoterapijos istorija. Psichoterapija. Psichoterapijos rūšys. Atskleidžiamoji (arba giluminė) psichoterapija. Paciento Ego stiprinimo psichoterapija. Palaikomoji psichoterapija. Pagrindiniai psichoterapijos principai. Psichoterapijos motyvacija. Psichoterapijos susitarimas. Psichoterapinė aplinka. Medicininė psichologija: Gydytojo profesija, Medicinos psichologo profesija, Medicininės psichologijos raidos veiksniai, Medicinos psichologijos sąsaja su psichiatrija, Psichiniai procesai, būsenos ir savybės medicininėje psichologijoje, Psichikos būsenos, Medicinos psichologijos problemos, Sergančio žmogaus psichika, Psichosomatiniai ir somatopsichiniai ryšiai, Medicininės psichologijos tyrimo metodai, Psichologiniai poveikio ir gydymo metodai, Psichohigiena, psichoprofilaktika ir psichologinė reabilitacija, Bendravimo ir deontologijos problemos medicininėje psichologijoje.
  Psichologija, konspektas(20 puslapių)
  2005-05-16
 • Psichoterapija (3)

  Psichoterapijos dalykas. Teorinės psichoterapijos kryptys. Racionalioji psichoterapija. Racionalioji emocijų psichoterapija. Psichoanalizė (dinaminė) psichoterapija. Biheviorizmas. Kognityvinė terapija. Egzistencinė psichoterapija. Psichodelinė psichoterapija. Transakcinė analizė (arba tėvai–vaikai mumyse). Goštauto terapija (tapti savimi). Pozityvi psichoterapija. Psichoterapijos poveikio būdai. Nespecifinis psichoterapijos poveikis. Specifinis psichoterapijos poveikis. Įsisąmoninimui dažnai trukdo tokie savigynos procesai. Emocinis perdirbimas. Specifinė psichoterapija. Įtaiga ir savitaiga. Autotreningas. Hipnoterapija ir autohipnoterapija. Grupinė psichoterapija. Pacientų su negalia biblioterapija. Pacientų su negalia reabilitacijos metodas - Landšaftas. Racionaliai mąstyti sveika. Psichologinis konsultavimas. Apibrėžimas ir tikslai. Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos sąsaja. Konsultantas. Konsultantas ir kliento kontaktas. Psichologinio konsultavimo eiga. Svarbiausios procedūros ir būdai. Kliento padrąsinimas ir nuraminimas. Problemų įvertinimas. Patarimai pradedančiam konsultantui. Konsultavimo pabaiga. Nerimas. Baimė ir fobinės reakcijos. Priešiškai nusiteikęs ir agresyvus klientas. Nemotyvuotas klientas. Klientas per didelius reikalavimus. Klientas jaučiantis kaltę. Veikiantis klientas. Isteriška asmenybė. Asmenybė su įkyrumais. Paranojiškas klientas/asmenybė. Šizoidinė asmenybė. Asociali asmenybė/klientas. Klientas su psichosomatiniais pobūdžio nusiskundimais. Depresyvus klientas su suicidiniais ketinimais. Klientas su suicidiniais ketinimais.
  Psichologija, konspektas(32 puslapiai)
  2008-04-18
 • Pulmonologija

  Ūminis kvėpavimo nepakankamumas: diagnostika ir gydymas. LOPL diagnostika, diferencinė diagnostika. LOPL gydymo principai. Kosulys: etiologija, gydymas. Bronchų obstrukcijos sindromas: apibrėžimas, diagnostika, patogenezė. Visuomenėje įgytos pneumonijos gydymas (antimikrobinė terapija). Nozokomialinės pneumonijos etiologija ir gydymo principai. Atipinė pneumonija: diagnostika, antimikrobinė terapija. Svarbiausi plaučių ligų funkcinės diagnostikos metodai. Plaučių vėžio diagnostika. Stafilokokinė pneumonija. Plaučių arterijos tromboembolijos diagnostikos algoritmas. Kraujavimo iš plaučių stabdymas. Pirmoji pagalba kraujuojant iš plaučių. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas: klinika, diagnostika. Bronchinė astma: definicija, tarptautinė astmos klasifikacija. Bronchinės astmos gydymas. Bronchinės astmos priepuolinis gydymas. Transudato ir eksudato diferencinė diagnostika. Plaučių tuberkuliozės diagnostika. Bakteriologinės diagnostikos ypatumai. Infiltracinės plaučių tb ir pneumonijos diferencinė diagnostika. Diseminuotos plaučių tuberkuliozės diagnostika. Tuberkuliozės gydymas. Dots metodika. Plaučių sarkoidozė: apibūdinimas, patomorfologiniai pokyčiai, diagnostika. Nozokomialinės pneumonijos diagnostika. Bronchektazės: apibrėžimas, predisponuojantys veiksniai, diagnostika, gydymas
  Ligos ir traumos, konspektas(29 puslapiai)
  2006-09-19
 • Pusiausvyros terapijos indikacijos

  Pusiausvyros terapijos indikacijos. Vestibiuliarinės terapijos nauda. Individualizuota kineziterapija. Įvertinimas taikomas vestibuliarinėje reabilitacijoje. Gydymo metodai taikomi vestibuliarinėje reabilitacijoje. Dinaminiai pusiausvyros pratimai. Gaze‘o stabilizacijos pratimai. Pripratimo pratimai (habituation). Vaizdinės priklausomybės pratimai. Kūno jutimų priklausomybės pratimai. Otolitiniai (otology – ausų ligų mokslas) pertikrinimo (recalibration) pratimai. Sekimo akimis pratimai. Ašinis svorio apkrovimas. Posturografinis treniravimas. Treniravimasis virtualioje tikrovėje. Kritimų prevencijos pratimų programa pirminėje sveikatos priežiūroje. Programos vystymasis. Įvertinimas. Kiti aspektai. Išvada.
  Medicina, konspektas(16 puslapių)
  2006-11-09
 • Puslaidininkiai ir dielektrikai elektriniame lauke

  Medžiagų laidumo teorija. Priemaišinis laidumas. Puslaidininkiai ir dielektrikai elektriniame lauke. p ir n sandūra.
  Elektromagnetizmas, konspektas(6 puslapiai)
  2007-05-21
 • R. Fenigsen "Eutanazija"

  Ryszardo Fenigseno knygos "Eutanazija" konspektas. Įvadas. Turinys. Eutanazijos sąvoka. Savanoriškos ir nesavanoriškos eutanazijos skirtis. Aktyvios ir pasyvios eutanazijos skirtis. Neveikimo atvejai, kurie dažnai painiojami su pasyvia eutanazija. Dvigubo efekto doktrina. Eutanazija ligoniui prašant. Naujagimių eutanazija. Eutanazija ir medicina. Argumentai už eutanaziją. Pagarba autonomijai ir gyvenimo kokybės problema. Gailestingumas, geradarystė ir utilitarizmas. Argumentai prieš eutanaziją. Gyvybės vertė. Baigiamasis žodis. Priedai (2).
  Etika, konspektas(15 puslapių)
  2006-12-13
 • Racionalaus pasirinkimo prieiga

  Racionalaus pasirinkimo prieigos istorijos bruožai. Racionalaus pasirinkimo teorijos idėjos. Nestrateginė situacija. Strateginė situacija. Sociologinio aiškinimo metodologija. Racionalaus pasirinkimo prieigos vertinimai: kritika ir kontrkritika.
  Sociologija, konspektas(15 puslapių)
  2009-07-09
 • Radijo ir televizijos tinklai

  Telekomunikacinio ryšio pradžia. Lietuvos Respublikos Visuomenės Informavimo Įstatymas. Telekomunikacijų ir elektronikos specialistams svarbūs straipsniai. Radijo bangų paskirstymas ir panaudojimas. Radiofonija IB, VB ir UTB diapazone. Sinchroninė radiofonija. Ilgos ir vidutinės bangos. Stereosignalo perdavimo vienu nešliu principas. Radiotransliacinio tinklo projektavimas. Spalvotos TV principai. Dažnių spektro sutankinimas. MAC sistema. Analoginio signalo. Audio signalas. Skaitmeninis signalas. Video signalas. C-MAC. MPEG. Laikinis perteklius. HDTV. Pagrindiniai MUSE parametrai. TV ryšio sistemos. TV signalo užslaptinimas komerciniams tikslams. Kabelinės TV tinklai. Hibridiniai optiniai-bendraašiai kabeliniai tinklai. Kabelinių tinklų architektūra. MMDS.
  Elektronika, konspektas(6 puslapiai)
  2005-10-03
 • Raidos ir edukacinė psichologija

  Trys raidos jėgos. Psichoanalitinė raidos teorija (Freudas). Psichoanalitinės raidos stadijos. Psichosocialinė raidos teorija (E. Eriksonas). Biheivioristinė raidos teorija (elgesio teorija). Socialinio išmokimo teorija. Bandūra. Kognityvinė raidos teorija(J. Piaget). Prenatalinis laikotarpis (nuo prasidėjimo iki gimimo). Raida kūdikystėje. Raida vaikystėje. Ankstyvoji vaikystė. Vidurinioji vaikystė. Raida paauglystėje. Tapatumo raida. Psichinio brandumo kriterijai. Suaugusiojo raida. Raida senatvėje. Kalbos raidos teorijos ir periodai. B. Skinnerio teorija. Chomsky teorija. Kalbos raidos periodai. Moralė.
  Raidos psichologija, konspektas(12 puslapių)
  2007-04-06
Puslapyje rodyti po