Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Psichologija (50)

  Psichologijos istorija, raida. Psichologijos objektas. Sąmonės būsenos. Psichologijos mokslo šakos. Psichoanalizė. Z. Freudas. Humanistinė psichologija. Geštalt-psichologija (pavidalo). Kognityvinė (pažinimo) teorija. Biheviorizmas. Asmenybė. Asmenybės teorijos. Temperamentas. Charakteris. Charakterio nukrypimai sugebėjimai ir gabumai. Intelektas. Pažinimo procesai. Jutimas ir suvokimas. Atmintis. Mąstymas. Mąstymo operacijos. Mąstymo struktūra. Mąstymo etapai sprendžiant problemas. Vaizduotė. Emocijos ir jausmai. nuostatos. Idealas. Vertybės ir vertybinės orientacijos. Motyvai ir žmogaus veikla. Poreikiai. Motyvai. Interesas. Valia. Psichologijos tyrimo metodai.
  Psichologija, konspektas(16 puslapių)
  2007-05-31
 • Psichologija (51)

  Operantinio elgesio teorija. Skinner B. F. (1904-1990). Operantinis elgesys, pastiprinimas ir operantinis sąlygojimas. Operantinis elgesys. Pastiprinimo schemos. Nuosekli aproksimacija. Žmogaus vystymasis. Neadaptyvus elgesys. Elgesio modifikacija. Socialinio mokymosi (social learning) teorija. Bandura Albert (1925 - ). Mokymasis stebint (observational learning). Modeliavimą įtakojantys kintamieji. Modelio charakteristikos. Stebėtojo charakteristikos. Su elgesiu susiję paskatinimai. Modeliavimo proceso sudedamosios dalys. Dėmesio (attentional) procesas. Įsiminimo (retention) procesas. Atgaminimo (production) procesas. Paskatinimo arba motyvaciniai (incentive and motivational) procesai. Aš (self) samprata. Savęs pastiprinimas. Savo efektyvumo vertinimas (self-efficacy). Netiesioginis (vicarious) patyrimas. Žodinis įtikinėjimas. Fiziologinis sujaudinimas. Modeliavimo ir savo efektyvumo suvokimo vystymasis. Afiliacija. Prisirišimas. Afiliacijos funkcijos. Vienišumas. Įspūdžio formavimasis. Neverbalinė komunikacija. Vizualinis kanalas. Asmeninė erdvė. Gestai. Akių kontaktas. Veido išraiška. Emocijų atpažinimas. Universalios emocijų išraiškos. Paralingvistinis kanalas. Patrauklumas. Fizinis patrauklumas. Aureolės efektas (halo effect). Vertė. Vidurkio principas. Nuoseklumas. Nuoseklumo išlaikymas. Teigiamo vertinimo tendencija (positivity bias). Centriniai bruožai. Asmeninės savybės. Išskirtinumas. Išskirtinumo poveikis. Gyvumas (vividness). Negatyvumo efektas. Panašumas. Pažįstamumas. Artumas. Atribucija. Priežastingumo fokusas. Priežasčių stabilumas ir kintamumas. Kiek žmogus galėjo kontroliuoti savo elgesį. Kada daromos atribucijos. Kaip daromos atribucijos. Fundamentali atribucijos klaida. Motyvai ir atribucinės klaidos - savigarbos išsaugojimas. Netikro konsensuso klaida. Nuostatos ir nuostatų apibrėžimas. Kognityvinis sudėtingumas. Vertės paprastumas. Minčių ir jausmų sąryšis. Nuostatos ir elgesys. Nuostatų išmokimas. Kognityvinis nuoseklumas. Kognityvinis- afektyvinis nuoseklumas. Kognityvinio disonanso teorija. Nuostatos ir elgesys. Nuostatų stiprumas. Nuostatų stabilumas. Nuostatų specifiškumas. Nuostatų išryškinimas. Nuostatų keitimas. Neatitikimas tarp esamos nuostatos ir pateikiamos informacijos. Reakcija. Šaltinio nuvertinimas. Informacijos iškreipimas. Bukas atmetimas. Informacijos išmokimas. Afekto perkėlimas. Kontrargumentavimas. Įtikinėtojas. Informacijos šaltinio autoritetas. Baimė. Agresija. Asmeninis suinteresuotumas. Informacijos kartojimas. Klausytojo savybės: Angažuotumas. Asmenybiniai faktoriai.
  Psichologija, konspektas(30 puslapių)
  2007-09-26
 • Psichologija (53)

  Psichologijos pagrindai. Psichologijos samprata. Kas būdinga psichologijai, kaip mokslui? Psichologijos tikslas, objektas. Psichikos struktūros dalys pagal psichikos reiškinių įsisąmoninimo lygį. Psichinių reiškinių skirstymas pagal savo pastovumo laipsnį ir vaidmenį asmenybės veiklai. Psichologijos mokslo šakos.Bazinės (akademinės) psichologijos šakos. Psichologijos mokslo šakos. Taikomosios psichologijos šakos. Psichologijos mokslo ryšys su kitais mokslais. Psichologijos tyrimo metodai. Tyrimo metodų palyginimas. Psichologijos mokslo raida. Psichologija filosofijos mokslo sistemoje. Psichologijos kaip savarankiško mokslo susiformavimas. Šiuolaikinės psichologijos mokslo kryptys. Psichologija Lietuvoje. Biologiniai psichikos pagrindai: samprata. Biologinė psichikos raida. Biologiniai psichikos pagrindai: hipotezės apie kilmę. Biologiniai elgesio pagrindai. Nervų sistema. Sąmonės samprata. Sąmonės tyrinėjimų sritys. Pakitusios sąmonės būsenos. Jutimų samprata. Skirtumas nuo suvokimo. Pojūtis. Receptoriai. Jutiminio proceso seka. Jutimų charakteristikos. Jutimų slenksčių samprata. Jutimų klasifikacija (jutiminės sistemos). Fotoreceptorių rūšys. Trichromatinė spalvų teorija. Skonio receptorių išsidėstymas. Kūno padėties ir judėjimo (kinesteziniai) jutimai. Individualūs pojūčių skirtumai. Suvokimo samprata. Objekto suvokimas/atpažinimas. Suvokinio kūrimas. Figūra-fonas suvokimas. Grupavimo taisyklės. Atstumo/gylio suvokimas. Aplinkos signalai (monokuliniai signalai). Signalai paremti regėjimo sistemos ypatumais (binokuliniai signalai). Abstrakcija. Suvokimo pastovumas. Judėjimo suvokimas. Veiksniai įtakojantys suvokimą. Suvokimo iliuzijos. Suvokimo adaptacija. Suvokimo nuostata. Konteksto įtaka. Dėmesio apibūdinimas, funkcijos. Dėmesio savybės. Dėmesio skirstymas pagal valią, asmenybės iniciatyvą. Dėmesio skirstymas pagal platumą. Kiti dėmesio skirstymai. Dėmesio apimtis. Išsiblaškymas. Dėmesingumas. Atminties apibrėžimas. Pagrindiniai atminties procesai. Įsiminimo samprata. Įsiminimo skirstymas pagal įsiminimo procesų vietą veiklos struktūroje. Saugojimo atmintyje samprata. Atsiminimo samprata. Atpažinimo samprata. Atgaminimo samprata. Atkūrimo samprata. Užmiršimo samprata. Trikomponentė atminties teorija (pagal Atkinson ir Shiffrin). Jutiminės atminties samprata. Trumpalaikės atminties samprata. Medžiagos kodavimas trumpalaikėje atmintyje. Ilgalaikės atminties samprata. Atminties trikomponentis modelis. Atminties rūšys pagal pasireiškimo modalumą. Motorinės atminties samprata. Emocinės atminties samprata. Vaizdinės atminties samprata. Žodinės – loginės (verbalinės) atminties samprata. Ilgalaikės atminties rūšys. Sąmoninga atmintis. Nesąmoninga atmintis. Atsiminimas. Užuominos, padedančios atsiminti. Atsiminimas ir kontekstas. Atsiminimo kontekstas. Atsiminimui trukdantys veiksniai. Informacijos užmiršimas. Atminties gerinimo (įsiminimą lengvinančios) priemonės. Mnemoninės priemonės. Įsiminimo procesą efektyvesniu gali padaryti. Vaizduotės apibrėžimas. Vaizdinių kūrimas. Vaizdinių pertvarkymo būdai. Vaizduotės rūšys.
  Psichologija, konspektas(27 puslapiai)
  2007-10-23
 • Psichologija (55)

  Psichologijos samprata. Šiuolaikinės psichologijos kryptys. Struktūralizmas. Funkcionalizmas. Biheviorizmas. Gestaltpsichologija. Psichoanalizė. Kognityvinė psichologija. Humanistinė psichologija. Terminai. Sąmonė. Savimonė. Pasąmonė. Psichiniai procesai. Psichinės būsenos. Psichinės savybės. Psichologijos šakos. Taikomosios psichologijos šakos. Asmenybė, temperamentas bei charakteris. Individas. Individualybė. Asmenybė. Asmenybės elementai. Kryptingumas. Vertybių grupės pagal Allport'a. Temperamentas ir charakteris. Schema pagal Pavlovą. Sangvinikas. Melancholikas. Flegmatikas. Cholerikas. Aisenkas. Sugebėjimai. Motyvacija, bei emocijos. Abraham Maslow poreikių piramidė. Sąmoningas emocinių būsenų reguliavimas. Emocija. Emocinė sfera. Fiziologiniai požymiai. Kognityviniai požymiai (suvokiamieji). Elgesio požymiai. Froido psichoanalitinė teorija. Id (pasąmonė). Ego (priešsąmonė). Superego (sąmonė). Vystymosi stadijos. Bendravimo būdai, neverbalinis bendravimas. Bendravimo būdai. Neverbalinio bendravimo būdai. Akių kontaktas. Veido išraiška. Gestai. Kūno kalba. Apranga. Mūsų turimi daiktai. Prisilietimai. Transakcinės analizės teorija. Transakcijų tipai. Psichologinės pozicijos. Žmonių tipai pagal "scenarijų". Socialinė percepcija (suvokimas). Suvokimo rezultatas. Bendravimo struktūra. Bendravimas kaip keitimasis informacija – komunikacinis. Jungo teorija. Asmeninė pasąmonė. Kolektyvinė pasąmonė. Svarbiausi archetipai. Asmenybės tipologija pagal Jungą. Intraversija. Ekstraversija. Asmenybės raida pagal Jungą. Grupių psichologinės ypatybės. Poreikis grupuotis. Trumpalaikės ir ilgalaikės grupės. Bendravimas grupėse. Grupės formavimasis. Formavimosi fazė. Prieštaravimų/konfliktų fazė. Normavimo fazė. Lyderis. Kaip tampama lyderiu. Lyderiavimo faktoriai. Vadovavimo stiliai. Konformizmas grupėje.
  Psichologija, konspektas(15 puslapių)
  2008-01-09
 • Psichologija (56)

  Sugebėjimai ir intelektas. Sugebėjimų apibrėžimas ir požymiai. Sugebėjimų požymiai ir struktūra. Sugebėjimų rūšys. Intelekto apibrėžimas. Intelekto teorijos. Klasikinės intelekto teorijos. G faktoriaus teorija. Pirminių protinių gebėjimų teorija. Lanksčių ir tvirtų gebėjimų teorija. Implikuotas požiūris į intelektą. Dabartinės intelekto teorijos. Psichometrinė teorija. Kognityvinė intelekto teorija. Biologinis požiūris į intelektą. Sisteminis požiūris – daugybinio intelekto teorija. Sisteminis požiūris – sėkmingo intelekto teorija. Sisteminis požiūris – emocinis intelektas. Intelekto matavimo metodai. Intelekto ugdymas. Protinis atsilikimas. Gabūs vaikai. Genų ir aplinkos įtaka intelektui. Mokslumas kaip sugebėjimas mokytis. Mokslumo rodikliai. Sugebėjimų lavinimas. Motyvacija ir išmokimas. Motyvacijos apibrėžimas. Poreikių apibūdinimas. Motyvacijos teorijos. Poreikių rūšys. Biologiniai poreikiai. Socialiniai poreikiai. Psichologiniai poreikiai. Maslow poreikių piramidė. Poreikių sąveika. Motyvacijos rūšys. Valia. Vertybės ir nuostatos. Individo ir aplinkos poveikis motyvacijai. Abipusis determinizmas. Individo kintamieji, darantys poveikį motyvacijai. Kaip motyvacija veikia elgesį ir išmokimą. Gerų rezultatų motyvacija. Gerų rezultatų priežasčių įsivaizdavimas ir jausmai. Klasės darbo sistema ir įsivaizduojamos priežastys. Bendravimo ir palankumo motyvai.
  Psichologija, konspektas(13 puslapių)
  2008-01-10
 • Psichologija (57)

  Raidos psichologija. Žmogaus raidos psichologijos tikslai, objektas, struktūra. Pagrindinės raidos psichologijos problemos. Psichologinės raidos teorijos. Pagrindiniai Freudo teorijos teiginiai. Pagrindiniai Eriksono teorijos teiginiai. Kognityvinės raidos stadijos Piaget teorijoje. Biheviorizmas. Protinių sugebėjimų raida. Sensomotorinio intelekto stadija. Pirmųjų gyvenimo metų krizė. Pažintinė raida žaidimų metais. Žaidimo prigimtis ir funkcijos. Žaidimų rūšys. Pagrindinės auklėjimo bei elgesio tendencijos. Trečiųjų gyvenimo metų krizė. Viduriniosios vaikystės pažintinė raida. Kohlbergo moralės raidos stadijos. Paauglio pažintinė raida. Tapatumo raida paauglystėje. Psichologija. Psichologijos šakos. Psichologijos tikslai ir reikšmė pedagoginėje veikloje. Bendroji psichologija. Psichologijos istorija ir dabartis. Pojūčiai. Suvokimai. Dėmesys. Atmintis. Mąstymas. Vaizduotė. Jausmai. Valia.
  Psichologija, konspektas(33 puslapiai)
  2008-01-15
 • Psichologija (58)

  Psichologijos apibrėžimas. Psichologijos mokslo objektas. Psichologijos kaip mokslo pagrindiniai tikslai. Psichologijos mokslo šakos. Psichologijos tyrimo metodai. Tyrimų etika. Psichologijos istorija. Psichologijos kaip mokslo atsiradimas. Struktūralizmas. Funkcionalizmas. Psichoanalizė. Biheviorizmas. Geštalto psichologija. Fenomenologinė psichologija. Fenomenologinė psichologija: humanizmas. Fenomenologinė psichologija: egzistencializmas. Kognityvinė psichologija. Biologinis požiūris. Sociokultūrinis požiūris. Psichikos reiškiniai. Sąmonė, pasąmonė, pakitusios sąmonės būsenos. Psichikos apibūdinimas. Psichinių reiškinių rūšys. Sąmonės savybės. Sąmonės funkcijos. Pasąmonė. Ypatingos sąmonės būsenos. Miegas ir sapnai. Miego sutrikimai. Nemiga. Miegas ir sapnai. Meditacija. Kitos pakitusios sąmonės būsenos. Biologiniai pagrindai. Nervų sistema: neuronas. Reflekso lanko pavyzdys. Neuronas. Nervinio impulso sklidimas. Neuromediatorių rūšys. Nervų sistemos sandara. Centrinė nervų sistema. Galvos smegenų tyrimo metodai. Galvos smegenys. Smegenų kamienas. Limbinė sistema. Endokrininė sistema ir hormonai. Smegenų žievė. Galvos smegenų pusrutuliai. CNS pažeidimai. Jutimai. Bendrieji jutimų dėsniai. Jutimų rūšys. Rega. Akies sandara. Rega. Regimosios informacijos apdorojimo procesas. Rega: spalvų matymo procesas. Klausa. Ausis. Klausa. Lytėjimas. Skonis. Uoslė. Kūno padėtis ir judėjimas. Suvokimas. Suvokimo svarba. Vaizdo suvokimas. Suvokimo organizavimo principai. Suvokimo organizavimas. Suvokimo iliuzijos. Gylio suvokimas. Monokuliniai požymiai. Judėjimo suvokimas. Suvokimo pastovumas. Įprasminimas. Suvokimo adaptacija. Suvokimo subjektyvumas. Dėmesys. Dėmesio rūšys. Kas patraukia mūsų dėmesį? Dėmesio savybės. Dėmesio problemos. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Psichologija, konspektas(28 puslapiai)
  2008-03-21
 • Psichologija (6)

  Psichologijos samprata. Psichologijos mokslo tikslai. Psichologijos tyrimo metodai: aprašomieji, eksperimentiniai, koreliaciniai tyrimai. Psichologinio įvertinimo metodai: klinikinis metodas, testai. Psichikos samprata. Psichikos struktūra. Svarbiausios psichologijos kryptys. Psichoanalizė. Biheviorizmas. Humanistinė psichologija. Asmenybė. Individualių skirtumų problema. Bendra asmenybės samprata. Požiūriai į asmenybės struktūrą. Asmenybės savybių teorijos (E. Kretschmer, H. Eysenck). Asmenybės samprata psichoanalitinėje ir humanistinėje psichologijoje. Intelektas. Jutimas ir suvokimas. Dėmesys. Išmokimas. Atmintis. Vaizduotė. Mąstymas ir kalbėjimas. Motyvai ir emocijos. Stresas.
  Psichologija, konspektas(18 puslapių)
  2005-09-30
 • Psichologija (60)

  Psichologijos tyrimo metodai. Stebėjimas. Eksperimentas. Pokalbis. Anketos. Kitos metodikos. Psichologinių tyrimų etika. Suvokimas. Suvokimo ypatybės. Erdvės, laiko ir judėjimo suvokimas. Dėmesys. Dėmesio rūšys. Dėmesio ypatybės. Psichikos samprata, struktūra ir rūšys. Atmintis. Trumpalaikė atmintis. Ilgalaikė atmintis. Valia.
  Psichologija, konspektas(15 puslapių)
  2008-04-02
 • Psichologija (61)

  Temperamentas. Temperamento tipų psichologinė charakteristika. Sangvinikas. Cholerikas. Flegmatikas. Melancholikas. Asmenybių tipai pagal Krečmerį. Asmenybių tipai pagal W. Šeldoną. Charakteris. Sugebėjimai. Psichika ir smegenys. Refleksas. Psichikos samprata, struktūra ir rūšys. Raida. Filogenetinė psichikos raida. Ontogenetinė psichikos raida. Kultūriniai skirtumai. Psichiniai sutrikimai. Šizofrenija. Nerimo sutrikimai. Nuotaikos sutrikimai.
  Psichologija, konspektas(15 puslapių)
  2008-04-02
 • Psichologija (63)

  Medžiaga pedagogikos ir psichologijos egzaminui. Konfliktų samprata, klasifikacija, sprendimo strategijos. Grupės psichologija, struktūra, raida, rūšys, psichologinis klimatas. Vaiko pažintinė ir psichosocialinė raida. Pirmieji gyvenimo metai. Motyvacijos samprata. Motyvų hierarchija. Mokymosi motyvacija. Mokymosi motyvacija, jos prigimtis, tipai. Motyvacijos rūšys. Psichoanalitinė raidos samprata. Psichoanalitinė teorija (S. Freud). Paauglystės laikotarpio psichologinė charakteristika, šiuolaikinės paauglystės problemos. Gabių vaikų psichologinė charakteristika. Atminties samprata. Atminties rūšys ir procesai. Atminties raidos ypatumai ir individualūs skirtumai. Atminties lavinimo būdai. Aš - vaizdo samprata, turinys, formos, įtaka bendradarbiavimui, aš raida. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Psichikos raidos samprata, būtinos psichikos raidos sąlygos; bendrieji psichikos raidos dėsningumai, psichikos raidos ir mokymosi santykis. Socialinio suvokimo samprata, ypatumai, veiksniai. Bendravimo procesas kaip komunikacija, aktyvaus klausymosi reikšmė komunikacijos procese. Humanistinės, kognityvinės ir biheivioristinės krypties atstovų požiūris į asmenybės ugdymą. Kognityvinė teorija (J. Piaget, J. Bruner). Bihevioristinė teorija (J. Watson, B. Skinner, A. Bandūra). Humanistinė teorija (C. Rogers). Sugebėjimai, jų rūšys. sugebėjimų raida, individualūs mąstymai, skirtumai. Grupės psichologija, struktūra, raida, rūšys, psichologinis klimatas. Moralės raidos teorijos (Piaget ir Kohlbergo). Jutiminiai pažinimo procesai, jų rūšys. Bendrieji jutimo dėsniai ir suvokimo ypatybės. Dėmesys. Jo rūšys ir ypatybės. Dėmesio raidos ypatumai ir individualūs skirtumai. Atminties samprata. Atminties rūšys, procesai. atminties raidos ypatumai. Mąstymo kaip pažinimo proceso samprata, jo rūšys ir tipai. Asmenybės raida ir ugdymas. Trys vaiko vystymosi lemiantis veiksniai. Kokiam veiksniui teikti pirmenybę ir kodėl? Asmenybės emocinė sfera, jos raida. Emocijos ir jausmai, jų rūšys. Moralinės raidos teorijos (J. Piaget, L. Kohlberg). Bendrosios raidos, pedagoginės, socialinės psichologijos objektai, tyrimo metodai. Mąstymo kaip pažinimo proceso samprata, jo rūšys ir tipai. Asmenybės tipologijos: temperamentas ir charakteris.
  Psichologija, konspektas(27 puslapiai)
  2008-04-25
 • Psichologija (65)

  Psichologija. Psichologijos tikslas. Pagrindinės psichologijos šakos. Psichikos filogenezė ir ontogenezė. Psichika ir smegenys. Didžiųjų pusrutulių funkcinė asimetrija. Valia. Dėmesys. Psichologijos metodai. Aprašomasis tyrimo būdas. Koreliacinis tyrimo būdas. Eksperimentinis tyrimo būdas. Psichikos rūšys. Jutimas ir suvokimas. Atmintis. Mąstymas. Vaizduotė. Emociniai išgyvenimai. Emocijų teorijos. Asmenybės samprata. Temperamentas. Charakteris. Intelektas ir sugebėjimai.
  Psichologija, konspektas(15 puslapių)
  2008-05-22
 • Psichologija (66)

  Psichologijos pagrindai: psichologijos samprata, tikslas, objektas, šakos, vieta kitų mokslų sistemoje, reikšmė. Psichologijos tyrimo metodai (stebėjimas (aprašomasis tyrimas), koreliacija, eksperimentas). Psichologijos mokslo raida. Psichologija Lietuvoje. Psichikos samprata: biologiniai psichikos ir elgesio pagrindai. Psichinių reiškinių struktūra: sąmonė, pasąmonė. Sąmonės būsenos. Dėmesys: apibūdinimas, dėmesio funkcijos, rūšys, ypatybės. Pažinimo procesai. Jutimai. Jutimo ir pojūčio apibūdinimas. Pojūčių klasifikacija. Jutimų ribojimas. Suvokimas. Suvokimo apibūdinimas. Suvokimo ypatybės. Suvokimo iliuzijos. Erdvės, laiko ir judėjimo suvokimas. Atminties apibūdinimas. Atminties procesai. Trikomponentė atminties teorija (jutiminė atmintis, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis). Atsiminimo rūšys (atpažinimas, atgaminimas, atkūrimas). Vaizduotė, apibūdinimas. Vaizduotės vaizdinių kūrimo būdai. Vaizduotės rūšys. Atminties ir vaizduotės vaizdinių skirtumas. Mąstymo samprata. Mąstymo operacijos. Mąstymo rūšys. Mąstymas kaip problemų sprendimas, kliūtys. Mąstymas ir kalba. Intelektas. Intelekto teorijos. Intelekto matavimas. Intelekto kitimas. Genų ir aplinkos įtaka intelektui. Motyvacijos samprata. Poreikių apibūdinimas. Poreikių rūšys. Poreikių hierarchija. Emocijos ir jausmų apibūdinimas, funkcijos. Emocijų teorijos. Emocijų klasifikacija. Valios apibūdinimas. Asmenybės valios ypatybės.
  Psichologija, konspektas(33 puslapiai)
  2008-06-10
 • Psichologija (67)

  Kam reikia žinoti psichologiją? O kas yra psichologas? Kas yra ta psichologija? Psichologijos mokslas. Todėl pradėsime nuo psichologijos istorijos. Psichoanalitinis požiūris. Bihevioristinis požiūris. Humanistinė psichologija. Svarbiausios psichologijos šakos. Psichologijos metodai. Vystymosi psichologija. Psichoanalitinė vystymosi teorija. Kolbergo moralės raidos teorija. Sąmonės būsenos. Miegas ir sapnai. Sapnai. Psichoaktyvios medžiagos. Meditacija. Hipnoze.
  Psichologija, konspektas(19 puslapių)
  2008-11-17
 • Psichologija (68)

  Psichologijos sąvoka ir objektas. Psichologijos atsiradimas ir raida. Pagrindinės psichologijos šakos. Pagrindinės psichologijos mokslo kryptys. Psichologijos vieta mokslų sistemoje. Psichologijos metodai. Psichikos ir elgsenos ontogenezė ir filogenezė. Asmenybės samprata psichologijoje, brandos kriterijai. Charakteris ir temperamentas. Psichoanalitinės krypties asmenybės teorija. Bruožų krypties asmenybės teorijos. Bihevioristinės (elgesio) krypties asmenybės teorijos. Humanistinės krypties asmenybės teorijos pojūčiai: rega, klausa, lyta, uoslė, skonis. Pojūčių adaptacija, absoliutus dirglumo slenkstis, sinestezija. Suvokimas(suvokimo konstantiškumas, formos, erdvės suvokimo ypatumai, suvokėjo įtaka, iliuzijos, dėmesio ypatumai). Atmintis. Vaizduotė ir kūrybiškumas. Mąstymas ir kalba. Intelektas. Sąmonė ir jos būsenos (sąmonė, pasąmonė, miegas, sapnai, hipnozė, narkotizuojančių medžiagų poveikis). Motyvai ir motyvacija (motyvacijos teorijos, poreikiai). Emocijos. Profesijos psichologija. Žmogaus raida (psichofiziologinė, psichosocialinė raida, jų etapai, vystymosi užduotys, veikimo mechanizmai).
  Psichologija, konspektas(29 puslapiai)
  2008-12-24
 • Psichologija (7)

  Psichologijos samprata. Psichologijos apibrėžimas, tikslai, uždaviniai. Psichologijos objektas. Psichologijos šakos. Su kokiais mokslais siejasi psichologija? Psichologijos raida. Demokritas. Platonas. Aristotelis. Tomas Akvinietis. Renė Dekartas. Džonas Lokas. Zigmundas Froidas. A. Maslou. Psichologijos tyrimo metodai. Tyrimų etika.
  Psichologija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-10-19
 • Psichologija (70)

  Pagrindinės psichologijos šakos. Psichologija ir teisė. Psichologijos metodai. Aprašomasis tyrimo būdas. Koreliacinis tyrimo būdas. Eksperimentinis tyrimo būdas. Psichikos rūšys. Jutimas ir suvokimas. Mąstymas.Pagrindinės mąstymo operacijos. Atmintis. Dėmesys. Vaizduotė. Motyvacija. Emociniai išgyvenimai. Emocijų teorijos. Asmenybės samprata. Temperamentas. Charakteris. Liudytojo parodymų psichologija. Dabartiniai psichologinio liudininkų parodymų tyrimo metodai. Liudininkų parodymus veikiantys situacijos veiksniai. Liudininko asmenybė ir jo parodymai. Vyresnio amžiaus liudininkas. Policijos pareigūnas kaip liudininkas. Liudininkas vaikas. Liudininkas, sakantis netiesą. Subjektyvios tiesos išaiškinimas. Melo nustatymas poligrafu. Kognityvinis interviu kaip liudytojų psichologijos žinių taikymo būdas. Apklausa susideda iš 4 etapų. Kaltinamojo būsena nusikaltimo situacijoje ir staigus didelis susijaudinimas. Skiriama keletas afekto vystymosi stadijų. Psichologinio poveikio struktūra. Legalus ir nelegalus psichologinis poveikis. Psichologinio poveikio metodai. Spontaniško ir nespontaniško poveikio metodai. Spontaniško poveikio metodai.
  Psichologija, konspektas(21 puslapis)
  2009-01-13
 • Psichologija (71)

  Pažinimo psichologija. Jutimas ir pojūtis. Pojūčių rūšys. Bendrieji jutimo dėsniai. Adaptacija, sensibilizacija ir sinestezijos. Suvokimas. Suvokimo savybės. Suvokimo rūšys. Erdvės, laiko ir judėjimo suvokimas. Suvokimo iliuzijos. Pažinimo procesais vadinami tie psichikos reiškiniai, kuriais žmogus gauna informaciją apie išorinę tikrovę bei patį save. Atmintis. Atminties rūšys ir formos. Jutiminė, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. Vaizdinė, emocinė, verbalinė, motorinė atmintis. Atminties procesai: įsiminimas, saugojimas ir užsimiršimas, atsiminimas. Vaizdinis, žodinis – abstraktus ir mišrus atminties tipai. Atminties lavinimo galimybės. Pagrindiniai atminties procesai. Individualūs atminties skirtumai. Kaip pagerinti atmintį. Mąstymas. Mąstymo ir jutiminio pažinimo ryšys ir sąveika. Mąstymo ir kalbos santykis. Mąstymo lygiai: iki sąvokinis ir sąvokinis mąstymas. Veiksminis, vaizdinis ir sąvokinis mąstymas. Mąstymo rūšys. Mąstymo operacijos. Mąstymas ir problemų sprendimas. Mąstymas ir kalba. Vaizduotė. Vaizduotės rūšys: pasyvioji ir aktyvioji, kuriamoji ir atkuriamoji.vaizduotė ir emocijos. Vaizdinių kūrimo būdai. Vaizdinių pertvarkymo būdai. Dėmesys. Dėmesio rūšys, funkcijos: atrankos, fono slopinimas ir kontrolė. Dėmesio veiksniai. Dėmesio savybės: apimtis, paskirstymas, perkėlimas, intensyvumas, patvarumas ir svyravimai. Individualūs dėmesio skirtumai. Dėmesio rūšys. Dėmesio ypatybės. Individualūs dėmesio skirtumai. Asmenybė. Asmenybės samprata, struktūra. Požiūrių į asmenybės struktūrą įvairovė (Z. Freudas, A. Maslow, K. Rodžersas ir kt.).Asmenybė, individas, individualybė. Asmenybės aktyvumas. A. Maslou poreikių hierarchija. Gabumai, sugebėjimai, gebėjimai. Aš – vaizdas (Aš – koncepcija). Aš – vaizdo samprata. Aš – vaizdo turinys ir formos. Aš – realusis, idealusis, parodomasis. Aš – pažinimas. Savęs vertinimas. Veidrodinio atspindžio ir socialinio palyginimo teorijos. Aš – vaizdo įtaka bendravimui. Socialinis suvokimas. Socialinio suvokimo (socialinės percepcijos) apibūdinimas. Socialinio suvokimo etapai ir ypatumai. Socialinio suvokimo veiksniai: santykio tarp suvokiančiojo ir suvokiamojo įtaka socialiniam suvokimui, socialinio konteksto įtaka socialiniam suvokimui. Aureolės efektas. Priežasčių priskyrimas (kauzalinė atribucija). Priežastingumo lokusas. Socialinis suvokimas. Priežastingumo lokusas. Bendravimo psichologija. Bendravimo apibūdinimas, funkcijos, struktūra. Bendravimas ir komunikacija. Klausymosi funkcijos, barjerai. Aktyvaus ir pasyvaus klausymosi reikšmė. Aktyvaus klausymosi būdai. Bendravimas ir sąveika. Žmogaus egzistencinės pozicijos, psichologiniai žaidimai. Nežodinio bendravimo apibrėžimas, funkcijos. Gestų interpretavimas. Sėkmingo bendravimo veiksniai ir ypatumai. Klausymas. Bendravimas ir komunikacija. Aktyvus klausimas. Kada pasitelkti aktyvų klausymą? Bendravimo menas. Žmonių grupės. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Grupė ir asmenybė. Bendrasis grupės apibūdinimas. Mikrogrupės ir makrogrupės, sąlyginės ir realios grupės, formalios ir neformalios grupės, referentinės grupės. Grupių raida. Tarpasmeninių santykių samprata. Statusų hierarchija grupėje. Psichologinis darnumas. Psichologinis klimatas grupėje. Grupė ir asmenybė: konformiškumas, paklusnumas ir kt. Asmenybės statusas grupėje. Statusų hierarchija grupėje. Grupė ir asmenybė. Konfliktų psichologiniai ypatumai. Konflikto samprata, klasifikacija. Tarpasmeninių konfliktų tipai, struktūra, dinamika. Tarpasmeninių konfliktų sprendimo strategijos. Bendradarbiavimo (laimėti – laimėti) strategijos pagrindiniai žingsniai. Konfliktų sprendimo taktikos. R.Želvys knygoje "Bendravimo psichologija" pateikia septynių žingsnių planą, kaip išspręsti konfliktą abi puses tenkinančiu būdu. Psichinės žmogaus raidos teorijos. Psichoanalitinė teorija (S. Freud). Psichosocialinė teorija (Ericsson). Kognityvinė teorija (J. Piaget, J. Bruner). Bihevioristinė teorija (J. Watson, B. Skinner, A. Bandura). Informacinė teorija (R. Atkinson). Humanistinė teorija (C. Rogers). Atologinė teorija (J. Bowlby). L. Vygotskij teorija. J. Piaget moralinės raidos teorija. L. Kohlberg moralinės raidos teorija. Antroji vaikystė. Psichofizinė raida antrojoje vaikystėje. Pažinimo raida: konkretusis operacinis mąstymas (tvermės dėsniai, klasifikacija ir serijacija, operacijų atvirkštinumas). Kalbos raida, kalbos ir sąvokinio mąstymo santykis. Psichosocialinė raida: pradinukų santykiai su mokytojais, vaikų tarpusavio santykiai, vaikų visuomenė. Savimonės raida: kitų ir savęs pažinimas, savęs vertinimas. Emocinė ir moralinė raida antrojoje vaikystėje. Pažintinių procesų raida. Psichosocialinė raida. Paauglystė. Paauglystės periodo trukmė. Psichofizinė raida. Paauglystės krizių problema. Pažinimo raida: formalaus operacinio mąstymo ypatumai. Psichosocialinė raida paauglystėje: savarankiškumo poreikis, autonomijos siekimas, santykiai su tėvais, mokytojais, bendraamžiais. Bendraamžių grupių struktūra, funkcijos, pripažinimo poreikis, draugystės ypatumai. Savimonės raida paauglystėje. Savęs vertinimas. Tapatumo raida. Moralės raida paauglystėje. Individualūs raidos skirtumai. Pažintinė raida. Motyvacijos samprata. Įvairūs požiūriai į motyvaciją. Mokymosi motyvacija ir jos rūšys, mokymosi motyvacijos žadinimo būdai. Išorinė motyvacija. Motyvacijos samprata. Įvairūs požiūriai į motyvaciją. Mokymosi motyvacijos rūšys (vidinės ir išorinės). Mokymosi motyvacijos žadinimo būdai: Individualūs mokymo/si skirtumai. Įvairių amžių grupių besimokančiųjų psichologiniai ypatumai. Sugebėjimai (bendrieji ir specialieji), jų vystymas mokymosi procese. Ypatingų vaikų (gabių ir mokymosi sutrikimų turinčių vaikų) ugdymas. Individualūs mokymo/si skirtumai. Įvairių amžių grupių besimokančiųjų psichologiniai ypatumai. Sugebėjimai, jų vystymas mokymosi procese. Ypatingų (t.y. gabių ir mokymosi sutrikimų turinčių) vaikų ugdymas. Mokymosi ir išmokimo teorijos. Bihevioristinė kryptis. I. Pavlovo klasikinio sąlygojimo teorija, jos taikymas ugdymo procese. F. Skinerio (Skinner) operantinio sąlygojimo (determinavimo) teorija, pastiprinimų schemos. Išmokimas stebint (A. Bandura). Premack‘o principas. Piaget teorijos taikymas mokymo/si procese. Humanistinė kryptis. K. Rodžerso (C. Rogers) nedirektyvaus mokymo principai. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija ir jos taikymas ugdymo procese.
  Psichologija, konspektas(45 puslapiai)
  2009-03-06
 • Psichologija (73)

  Pritaikomoji psichikos esmė. Evoliucinė psichikos kilmė. Du aktyvumo reguliacijos būdai. Tikslingos elgsenos problema. Fenomenologiniai psichikos ypatumai. Visybiškumas. Objektinė raiška ir išorinė lokalizacija. Atrenkamumas. Refleksinė psichikos koncepcija. Orientaciniai subjektai. Subjekto problema.
  Psichologija, konspektas
  2010-02-19
 • Psichologija (74)

  Psichologijos metodai. Sąmonė ir jos būsenos. Miegas. Hipnozė. Meditacija. Jutimas ir suvokimas. Atmintis. Mokymasis. Mąstymas. Kalba ir kalbėjimas. Intelekto klausimas. Vaizduotė. Dėmesys. Emocijos. Emocijų teorijos. Bendras asmenybės aiškinimas. Analitinė psichologija. Socialinės Psichologijos prigimtis. Privalomas skaitymas.
  Psichologija, konspektas(12 puslapių)
  2010-06-21
Puslapyje rodyti po