Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Programuojamieji valdikliai loginės automatikos sistemose

  Programuojamųjų valdiklių sandara ir veikimo principas. Programuojamųjų loginių valdiklių resursai ir bendrieji programavimo elementai. Grafinės programavimo kalbos. Tekstinės programavimo kalbos. Apibendrinimas.
  Programos, konspektas(15 puslapių)
  2005-12-05
 • Projektavimas

  Projektavimo ir konstravimo samprata. Projektavimo apibrėžimai. Projektavimo įvykių seka. Projektuotojų darbo laiko pasiskirstymas laiko skalėje. Veiksniai turintis įtaką projektuotojo darbui. Projektavimo etapai. Techniniai brėžiniai. Techniniai gaminių dokumentai. Projektavimo proceso ir dokumentų standartų paskirtis. Vieninga konstrukcijos dokumentacijos sistema. VKDS dokumentacijos kūrimo pakopos. Techninė užduotis. Gaminio planavimas, techninė užduotis ir koncepcija. Gaminio koncepcija. Funkcinis nagrinėjimas. Fizikinis nagrinėjimas. Konstrukcinis nagrinėjimas. Kinematinis nagrinėjimas. Geometrinis nagrinėjimas. Sprendimo variantų įvertinimas ir parinkimas. Projektavimo principai. Projektavimo gairės. Projektavimas atsižvelgiant į ergonomiškumą. Pagrindiniai gaminio ergonomiškumo rodikliai. Projektavimas atsižvelgiant į estetiškumą. Valdymo ir aptarnavimo išryškinimo požymiai. Požymiai reklamuojantys gamintoją. Projektavimo gairės. Projektavimas atsižvelgiant į standartų reikalavimus. Projektavimas atsižvelgiant į gaminio darbingumo išlaikymą. Konstrukcinės priemonės. Projektavimas atsižvelgiant į utilizavimo reikalivimus. Projektavimas atsižvelgiant technologiškumą. Modulinis konstravimas. Patentai. Tarptautinė išradimų klasifikacija.
  Kita, konspektas(16 puslapių)
  2006-01-29
 • Projektavimas - informatika, elektrotechnika, elektronika

  Programuotas projektavimas, Schematika ir modeliavimas, Skaitmeninė - analoginė blogiausio atvejo ir Monte Karlo analizė, Optimizacija, Plokštės projektavimas, Projektavimas, panaudojant programuojamus loginius valdiklius (PLC – Programmable Controllers). Bakalauro darbo kūrybinė dalis.
  Elektronika, konspektas(24 puslapiai)
  2004-10-18
 • Projekto vadyba

  Monitoringas. Kokybės užtikrinimas. Projektų kokybės valdymo principai. Sklaida. Valorizacija. Kodėl yra reikalinga valorizacijos politika? Ką valorizacija apima? Kas yra produktai ir rezultatai?
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-02-09
 • Projekto vadybos teorija

  Projekto sąvoka. Išskiriamos objektyvioji ir subjektyvioji projekto prasmės. Projekto savybės. Projekto gyvavimo ciklas. 4-rių fazių projekto gyvavimo ciklas. 3-jų fazių projekto gyvavimo ciklas. Projekto dalyviai. Projekto valdymo procesai. Iniciavimas. Planavimas. Vykdymas. Kontrolė ir reguliavimas. Užbaigimas. Projekto iniciacija. Projekto idėjos analizės struktūra. Projekto planavimo procesas. Projekto turinio planavimas. Struktūrinės dekompozicijos metodas. Žaliavos ir ištekliai. Darbų atlikimo trukmės nustatymas. Projekto valdymo prielaidos. Programinio ir projektinio ekonomikos valdymo ideologijos atsiradimo sąlygos. Charakteringiausi "kietojo" ir "minkštojo" valdymo posistemių elementai. Projekto vertės planavimas. Projekto išteklių planavimas. Išteklių planavimui naudojami duomenų šaltiniai. Išteklių planavimo metodai. Išteklių planavimo rezultatai. Projekto vertės (kainos) nustatymas. Kaštų sąmata pagal kaštų rūšis. Projekto biudžeto sudarymas. Projekto rizikos valdymas. Rizikos nustatymas. Rizikos analizė. Atsakomųjų veiksmų nustatymas. Rizikos mažinimo priemonės. Projekto rizikos valdymo apžvalga. Projekto rizikos vadyba. Pagrindinės tezės. Projekto valdymo tikslas. Projektų tipai. Projekto rūšys. Projekto trukmė.
  Vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2007-05-02
 • Projekto vadybos teorija (2)

  Projekto sąvoka. Projekto charakteristikos. Projekto gyvavimo ciklas. Projekto valdymo procesai. Projekto idėjos analizės struktūra. Projekto planavimo procesas. Projekto turinio planavimas. Struktūrinės dekompozicijos metodas. Planavimas pagal laiko parametrus. Kalendorinis planavimas. Gairių grafiko sudarymas. Atsakomybių paskirstymas. Darbų atlikimo trukmės nustatymas. Projekto trukmės mažinimas. Projekto įgyvendinamumo patikrinimas. Socialinės ekonominės aplinkos analizė. Apribojimų įvertinimas (vidiniai, išoriniai). Alternatyvų įvertinimas. Įkainojimas. Projekto kaina (išlaidos). Vertinimo metodai. Netikėtumai. Kainos – pelno analizė. Projektinio valdymo būtinumas. Projektų vadybą charakterizuojantys aspektai. Projekto kokybės valdymas. Techniniai kokybės užtikrinimo aspektai. Kokybės vertinimo metodai. Projektų kokybės valdymo tarptautinis standartas ISO 1006:1997 (E). Su strategija susijusių procesų kokybės valdymas. Projekto kokybei palankios aplinkos kūrimas. Sąveikos tarp procesų kokybės valdymas. Su projekto turiniu susijusių procesų kokybės valdymas. Su laikų susijusių procesų kokybės valdymas. Su išlaidomis susijusių procesų kokybės valdymas. Su ištekliais susijusių procesų kokybės valdymas. Su komunikavimu susijusių procesų kokybės valdymas. Su rizika susijusių procesų kokybės valdymas. Su pirkimais susijusių procesų kokybės valdymas. Projekto rizikos valdymas. Rizikos nustatymas. Rizikos analizė. Rizikos mažinimo priemonės. Pagrindiniai projekto uždarymo tikslai. Projekto auditas. Projekto audito procesas. Projekto audito turinys. Projekto darbo grupės pjūvis. Audito ataskaita. Projekto uždarymas. Projekto uždarymo procesas. Uždarymo plano įgyvendinimas. Darbo grupės įvertinimas. Darbo grupės nario ir projekto vadovo vertinimas. Projekto užbaigimo ataskaita. Projektų valdymas atsižvelgiant į ES (Europos Sąjungos) struktūrinių fondų nuostatas (įvadas). Struktūrinė parama 2007-2013 m. laikotarpiu (prioritetai). Bendrieji Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramos teikimo principai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos finansuojamos Lietuvoje sritys. Europos Sąjungos (ES) remiami ir neremiami sektoriai. 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinė parama pagal veiksmų programas. Projekto valdymo ciklo fazės pagal struktūrinių fondų metodologiją. Projektų paraiškų ES struktūrinių fondų paramai gauti atrankos kriterijai. Gairės projektų rengėjams. Projekto rengimo nuoseklumas.
  Vadyba, konspektas(14 puslapių)
  2010-06-30
 • Projekto valdymas

  Projekto sąvoka. Projektų taikymo veiksniai. Projekto sąvoka. Projektai ir organizacijos strategija. Projekto tikslai ir organizacijos strategijos lygiai. Pasaulinis projektų valdymo standartizavimas. Projekto aplinka. Projektų tipai. Projektų klasifikavimas. Inžineriniai projektai. Produkto kūrimo projektai. Sistemų kūrimo projektai. Tyrimų ir plėtros projektai. Pokyčių valdymas. Viešojo sektoriaus projektai. Projekto sėkmės kriterijai. Projekto tikslo formulavimas. Projekto valdymo sąvoka. Projekto planavimas. Projekto organizavimas. Projekto kontrolė. Detalusis projektų planavimas. Projekto planavimo proceso apžvalga. Projekto tinklo diagramos. AoA tinklo diagramos. Brėžimo taisyklės. Tariamieji darbai. AoN tinklo diagramos. Projekto trukmės analizė. Kritinio kelio metodas. Anksčiausia darbų pradžia ir pabaiga. Vėliausia darbų pabaiga ir pradžia. Bendroji ir laisvoji darbų slinktis. Kritiniai darbai. Priverstiniai įvykių laikai. AoN tinklų analizė kritinio kelio metodu. Finish-to-Start tinklų analizė. Nuoseklumo tinklai. Projekto aplinka: suinteresuotosios šalys ir organizacija. Suinteresuotosios šalys. Organizacinė projekto aplinka. Organizaciniai pokyčiai. Funkcinė organizacijos struktūra. Projektinė organizacijos struktūra. Matricinė organizacijos struktūra. Vadovavimas ir projekto komandos formavimas. Valdžios ir politinės elgsenos aspektai. Vadovavimas projektui. Sėkmingo vadovavimo metmenys. "Patikėk, bet tikrink" valdymo kursas. Pagyrimo galia. Projekto komandos formavimas ir dinamika. Pirminė projekto komanda ir derybų procesas. Projekto komandos narių vaidmenys. Projekto vadovo vaidmenys komandoje. Projekto komunikacijos valdymas. Projekto vadovo etikos kodeksas. Projekto biudžeto sudarymas ir rizikos valdymas. Biudžeto sudarymo metodai. Kylantysis ir hierarchinis metodai. Iteratyvinis metodas. Veiklos ir programinio biudžeto sudarymas. Išlaidų įvertinimo principai. Išlaidos. Išlaidų įvertinimas. Išlaidų vertinimo etapai ir tikslumas. Specialieji efektai. Išlaidų kodavimo sistema. Biudžetas kaip kontrolės įrankis. Biudžeto skirtumų matavimas. Biudžeto išlaidų kreivė. Lankstusis biudžetas. Rizikos valdymas. Pelningumo ir rizikos santykis. Projektą veikiančios rizikos. Projektų "portfelis". Projekto rizikos valdymas. Projektų vertinimas ir strateginis pritaikymas. Inovacijų diegimas. Vyraujančios projektų vertinimo dimensijos. Inovacijų diegimo procesas. Organizacijos strategijos plėtra. Organizacijos strategijos plėtros struktūriniai vienetai ir etapai. Projekto strategijos elementai. Projektų vertinimas. Kapitalo investicijų planavimas 83 Projektų pavyzdžiai. Maisto prekių parduotuvės prekybinės salės įrengimas. Tyrimų ir plėtros projektai: grįžtamasis ryšys.
  Vadyba, konspektas(127 puslapiai)
  2007-09-18
 • Projektų finansavimas

  Įvadas. Projekto samprata. Projekto finansavimas. Išvados.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2007-05-08
 • Projektų pagrindai

  Kaip pagrįsti problemą? Projekto identifikavimas "iš viršaus į apačią". Projekto identifikavimas "iš apačios į viršų". Mišrus projekto identifikavimo būdas. Projekto problema ir projekto uždaviniai. Rezultatų ir jų padarinių išsidėstymas laiko atžvilgiu. Rodikliai bei jų nustatymas. Rodiklių apibūdinimas. Dažniausios klaidos rengiant projektus. Planavimo kryptys. Projekto turinio planavimas. Projekto veiklos organizavimo planavimas. Žmonių sąveikos planavimas. Sąveikos su projekto aplinka planavimas. Suinteresuotųjų vadyba. Weiss suinteresuotųjų skirstymas. Suinteresuotųjų požiūris. Suinteresuotųjų šalių analizė. Suinteresuotųjų šalių valdymo procesas. Suinteresuotųjų šalių pasitikėjimo įgijimas. Projekto finansinis planavimas. Darbo plano sudarymas. Kokybės vadybos samprata. Pagrindiniai galimi kokybės aspektai. 8 kokybės vadybos principai. Bendrieji projekto kokybės užtikrinimo principai. Kokybės įvertinimo metodai. Kokybės valdymo organizavimas. Planuotos kokybės samprata. Instrumentai, naudojami kokybės planavimo procese. Kokybės užtikrinimo mechanizmas. Kokybės kontrolė. Kokias veiksmais gali pasibaigti kokybės kontrolė? Kas suvokiama kaip projekto rizika? Savybės, būdingos rizikai ir prielaidoms. Išorinė nenuspėjama rizika. Išorinė nuspėjama rizika. Vidinė netechninė, teisinė, apdraudžiamoji rizika. Dinaminė ir statinė rizika. Projekto rizikos valdymas. Rizikos mažinimo priemonės. Rizikos valdymo procesas. Rizikos atpažinimo tikslas. Rizikos nustatymo metu naudojama informacija. Projekto rizikos atpažinimo proceso pradžia. Projekto rizikos analizė – samprata, paskirtis (jautrumo, atsparumo nustatymas). Atsakomųjų veiksmų nustatymas. Rizikos poveikio skirstymas. Vadovo sprendimai, įvertinus riziką. Rizikos mažinimui naudojamos priemonės. Atsakomųjų veiksmų kontrolė. Projekto pabaigos trukmė. Projekto pabaigos samprata. Projekto pabaigimo etapai. Projekto rezultatų analizė ir įvertinimas.
  Kita, konspektas(9 puslapiai)
  2007-04-27
 • Projektų vadyba

  Projekto idėjos analizė ir vertinimas. Projekto rengimo prielaidos. Projekto planavimas. Projekto turinio planavimas. Kalendorinis planavimas. Gairių grafiko kūrimas. Kalendorinio etapo planavimas – atsakomybės paskirstymas. Projekto vertės planavimas. Projekto sąmatos paruošimas. Bendras galutinis planas. Bendras galutinis planas. Modifikuotas projekto kalendorinis planas. Projekto pakeitimų kontrolė. Projekto išlaidų kontrolė. Projekto pabaiga ir uždarymas.
  Vadyba, konspektas(27 puslapiai)
  2007-10-29
 • Projektų valdymas

  Projekto sąvokos apibrėžimas, jo esmė. Projektų valdymo raida. Projektas sisteminiu požiūriu. Integracijos procesai. Projektų savybės. Projektams būdingos savybės. Projektų klasifikavimas. Projektų klasifikacija. Projektų skirstymas pagal lygius. Projektų gyvavimo ciklas. 4 projekto gyvavimo ciklo fazės. Ikiinvesticinės fazės stadijos. Eksploatacinės fazės stadijos. Projektų dalyviai. Savikontrolės klausimai. Savarankiško darbo užduotys. Projektinio valdymo samprata. Projektų valdymo samprata. Projektinio valdymo aktualumas, tikslai, uždaviniai. Projektų valdymo būtinumas. Projekto valdymo turinys. Projektų valdymo metodai. Projektų valdymo funkcijos. Projekto iniciavimo ir jo misijos įgyvendinimo procesai. Projekto valdymo procesų skirstymas į grupes. Projekto procesų ryšys. Projekto inicijavimas. Projektų idėjos analizės struktūra. Projekto idėjos atrankos metodai. Baziniai projekto strategijos principai. Projekto turinio apibrėžimas ir įgyvendinimo planavimas. Projekto turinio detalizavimas. Projekto valdymo pagal laiko parametrus planavimas. Darbų sąrašo sudarymas. Darbų eiliškumo ir tarpusavio priklausomybės nustatymas. Finansiniai – ekonominiai projektų planavimo ypatumai. Projekto vertės planavimas. Projekto išteklių planavimas. Projekto vertės nustatymas. Projekto biudžeto sudarymas. Projekto biudžeto sudarymo eiga. Projekto biudžetas. Projekto biudžeto rengimo metodika. Bendros išlaidų tinkamumo taisyklės. Pridėtinės vertės mokestis. Tinkamų ir netinkamų išlaidų kategorijos. Pagrindinės projekto biudžeto dalys. Finansavimo šaltinių lentelė. Išlaidų pagrindimo lentelė. Projekto įgyvendinimo veiklos valdymas. Projektų įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė. Projektų organizacinė struktūra. Projekto žmogiškieji ištekliai ir jo socialinė aplinka. Suinteresuotųjų šalių valdymas. Projekto vadovams keliami reikalavimai. Projekto vadovas. Projektų vadovams keliami reikalavimai. Projekto vadovo parinkimas. Projektų vadovų atranka. Projekto komandos formavimas ir ugdymas. Funkcinė projekto organizacinė struktūra. Projektinė projekto struktūra. Matricinė projekto organizacinė struktūra. Matricinė organizacija. Projekto organizacinės struktūros parinkimas ir jos įtaka projekto valdymui. Projekto organizacinės struktūros parinkimas. Projektų kokybės valdymas. Kokybės valdymo apibrėžimas. Kokybės keliami reikalavimai projekto procesams. Šiuolaikiniai kokybės vadybos sistemos panaudojimas projekto valdyme. Kokybės vadybos metodų panaudojimas projektų procesų tobulinimui. Projektų kokybės valdymas. Projektų kokybės vadybos principai. Projektų rizikos ir neapibrėžtumo valdymas. Projektų rizikos valdymas. Rizikos ir neapibrėžtumo apibrėžimas ir kvalifikacija. Rizikos ir neapibrėžtumo analizės metodai. Rizikos valdymo modeliai. Atsakomųjų veiksmų nustatymas ir valdymas.
  Vadyba, konspektas(76 puslapiai)
  2007-05-16
 • Projektų valdymas (4)

  Projektinio valdymo aktualumas, tikslas, uždaviniai. Projektinio valdymo prielaidos. Charakteringiausi "kietojo" ir "minkštojo" valdymo posistemių elementai. Projekto sąvokos apibrėžimas, svarbiausios projekto savybės. Projektų klasifikacijos schema. Įvairių projektų svarbiausios charakteristikos, jų privalumai ir trūkumai. Įvairių projekto gyvavimo ciklų apibrėžimas ir palyginimas. Projekto realizavimas ir jo eigos dalinimas į fazes. Gaminio raidos ciklas. Projekto įgyvendinimo fazių trukmė. Galimumo (palankumo) tyrimų aspektai. Ikiprojektinių tyrimų aspektai. Funkcinių tyrimų klasifikavimas. Projektiniai tyrimai (techninis – ekonominis investicijų pagrindimas. Investicinė (įgyvendinimo) fazė ir jos etapai. Eksploatacinės fazės apibūdinimas. Priešinvesticinių tyrimų įgyvendinimo problemos. Buhalterinių sąvokų verslo projektuose naudojimo problemos. Strateginė verslo planavimo orientacija. Baziniai projekto strategijos principai. Verslo projekto aplinka. Daugiafunkcijinė verslo projekto paskirtis. Metodiniai struktūrizavimo pagrindai. Projektinių tyrimų metodikos bei atskirų jo dalių (tyrimų) atlikimo tvarka. Projekto istorija ir jo atsiradimo prielaidos. Žaliavos ir ištekliai. Projekto išdėstymo vieta. Technologijos parinkimas ir statybos projektavimas. Projekto organizacinė struktūra ir valdymo forma. Darbo ištekliai. Darbuotojų apmokymo problemos. Projekto įgyvendinimo planavimas ir biudžeto sudarymas. Marketingas – svarbiausia projektinės veiklos rezultatų realizavimo priemonė. Marketingo elementų analizė. Projekto strategijos patikrinimas marketingo atžvilgiu ir alternatyvių strategijų identifikavimas. Marketingo tyrimų atlikimo tvarka. Vartotojų analizė ir rinkos segmentacija. Paklausos įvertinimas ir tikslinių rinkų atrinkimas. Įmonės konkurentabilumo analizė. Socialinės – ekonominės aplinkos analizė. Prognozuojamos marketingo informacijos įvertinimas.Jautrumo analizės taikymas. Projekto strategijos apibrėžimas (nustatymas). Marketingo koncepcijos apibrėžimas. Kainodara ir kainų politika. Marketingo planavimas. Finansinio ir ekonominio verslo projektų vertinimo ypatumai. Grynoji dabartinė vertė. Investicijų atsipirkimo laikotarpis. Vidinė pelno norma – vienas iš reikšmingiausių rodiklių, analizuojant verslo projektų efektyvumą. Rentabilumo indekso ir investicijų efektyvumo koeficiento nustatymas. Investicijų efektyvumo vertinimo ypatumai, atsižvelgiant į infliaciją. Verslo projektų ekonominio įvertinimo problemos. Verslo projektų finansavimo sistemos plėtros ir taikymo galimybės. Projekto finansavimo būdai ir šaltiniai. Projektinio finansavimo organizavimas. Rizikos ir neapibrėžtumo vertinimo problemos verslo projektavime. Rizikos ir neapibrėžtumo apibrėžimas ir klasifikacija. Rizikos grupės. Rizikos ir neapibrėžtumo analizės metodai. Rizikos valdymo uždavinių svarbiausiose projekto gyvavimo fazėse struktūra. Rizikos valdymo modeliai.
  Verslo planai, konspektas(32 puslapiai)
  2008-03-31
 • Prostitucija

  Prostitucija ir prostitutės samprata. Prostitucijos raida. Prostitucija Lietuvoje. Prostitucijos legalizavimas: "už" ir "prieš". Prielaidos ir motyvacija užsiimti prostitucija.
  Socialinė psichologija, konspektas(8 puslapiai)
  2005-06-19
 • Protestantai

  Protestantai. Protestantų bažnyčios skiriasi savo organizacija ir valdymo būdu. Protestantų teologija ir ideologija formavosi keliais etapais. Protestantizmas. Protestantizmas Lietuvoje. Protestantų bažnyčios.
  Krikščionybė, konspektas(4 puslapiai)
  2006-09-18
 • Protinis atsilikimas

  Protinio atsiliko priežastys. Chromosominės patologijos: fetopatijų, perinatalinės, postnatalinės. Bendrieji protinio atsilikimo požymiai. Bendroji protiškai atsiliekančiųjų simptomatika. Mąstymo ir valingos veiklos menkavertiškumas. Somatinės anomalijos ir diferencinė įvairių sutrikusios raidos formų diagnozė. Lentelė: Lokalizacija. Anomalija. Sindromai. Protinio atsilikimo medicininė diagnostika. Su motina susiję veiksniai. Su nėštumo eiga susiję veiksniai. Su gimdymo eiga susiję veiksniai. Su naujagimystės periodu susiję veiksniai. Psichomotorinė vaiko raida. Lentelė: Vaiko amžius. Vaiko veiksmai. Lentelė: Lokalizacija. Anomalijos charakteris.
  Ligos ir traumos, konspektas(9 puslapiai)
  2008-03-18
 • Protokolas ir etiketas

  Protokolas. Etika. Etiketas. Protokolas ir etika. Diplomatija valstybės valdyme. Tarptautinio bendravimo protokolas. Etiketas: darykim verslą gražiai. Nevyriausybinių organizacijų protokolas. protokolas versle. Derybų protokolas. Verslo protokolas Europos Sąjungos (ES) šalyse. Dalykinis etiketas ir vadovų elgesio normos. Naujos moterų elgesio ir elgesio su jomis taisyklės. Dalykinio etiketo normų įvairovė pasaulyje. Dalykinės manieros, kultūra ir multikultūra. Pasilinksminimai ir verslas.
  Etiketas, konspektas(21 puslapis)
  2006-04-28
 • Protokolas ir etiketas (10)

  Tarptautinio protokolo idėja. Tarptautinio protokolo svarba. Protokolas – kelias i sėkmę. Protokolas ar etiketas? Pranašumai ir skirtumai. Geros manieros – prabanga ar būtinybė? Protokoliniai susipažinimo reikalavimai. Protokoliniai pasisveikinimo reikalavimai. Keitimosi vizitinėmis kortelėmis procedūra. Asmeninės vizitinės kortelės. Tarnybinės vizitinės kortelės. Informacija jose, jų ženklai ir spalvos. Vizitinės kortelės įvairiomis progomis. Svečių sutikimas. Vizitų rūšys. Vizitų programos. Oficialūs pokalbiai. Bendravimas su auditorija. Rengimasis pranešimui, pats pranešimas. Parengiamasis pokalbio bei derybų etapas. Derybų delegacijos sutikimas ir priėmimas. Derybų vieta ir dalyvių susodinimas. Derybų eiga. Tarptautinės derybinės konferencijos. Jų praktika ir procedūra. Skirtingų kultūrų elgesio versle modeliai. Verbaliniai bendravimo komponentai ir jų reikšmė.
  Etika, konspektas(9 puslapiai)
  2007-10-15
 • Protokolas ir etiketas (11)

  Protokolo samprata, jo raida, turinys, formų įvairovė. Protokolas valstybės valdyme. Tarptautinio bendravimo protokolas. Nevyriausybinių organizacijų protokolas. Protokolas versle. Derybų protokolas. Statutinių org protokolas. Dalykinis etiketas ir vadovų elgesio normos. Naujos moterų elgesio ir elgesio su jomis taisyklės. Dalykinio etiketo normų įvairovė pasaulyje. Dalykinės manieros, kultūra ir multikultūra. Įvaizdis, sėkmė ir karjera. Pasilinksminimai ir verslas. Dovanos ir suvenyrai verslo vadyboje.
  Etika, konspektas(9 puslapiai)
  2008-12-23
 • Protokolas ir etiketas (2)

  Bendravimo vieta ir reikšmė tarpusavio santykių sistemoje. Bendravimo būdai, formos ir normos. Asmeninis (vidinis) bendravimas. Verbalinis (žodinis) ir neverbalinis (kūno kalba) bendravimas. Sąvokos etiketas samprata. Protokolo sąvoka. Protokolų funkcijos. Nacionalinio protokolo bruožai. Diplomatinio protokolo normos ir taisyklės, jo ypatumai. Diplomatijos personalo rangai. Diplomatų privilegijos ir imunitetai. Priėmimų aprangos rūšys. Protokolo reikalavimai vyrų ir moterų aprangai ir laikysenai. Protokolo reikalavimai prie stalo. Dalykinių laiškų svarbiausi bruožai. Vizitinės kortelės. Elgesio kultūra. Elgesio normos kaip vertinimo kriterijus. Pirmojo įspūdžio reikšmė. Skirstymas rangais. Kontakto pradžia. Darbo etiketas. Pagrindiniai reikalavimai. Bendravimas su vadovu. Tonas. Atvirumo politika. Bendravimas su kolegomis. Tonas, kreipiniai. Bendravimas su interesantais ir svečiais. Pokalbio telefonu etiketas. Pasirengimas dalykiniam pokalbiui. Dalykinio pokalbio kultūra. Argumentavimas, jo būdai. Pagrindinės kalbėjimo ir klausymo taisyklės. Prieštaravimas, forma, tonas, prieštaravimų būdai ir laikas. Konfliktinės situacijos dalykinio pokalbio metu bei diskusijų metu. Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Konferencijos organizavimo svarbiausi darbai. Viešosios kalbos samprata. Girdimasis stilius (balsas, tartis, intonacija, tempas, ritmas, pauzės). Rengimosi stilius (laikysena, gestai, mimika).
  Etiketas, konspektas(11 puslapių)
  2006-05-03
 • Protokolas ir etiketas (3)

  Protokolo sąvoka. Protokolo funkcijos. Socialinės santvarkos ypatumo reikšmė protokolui. Diplomatinio protokolo normos ir taisyklės, jo ypatumai. Protokolas diplomatinėje atstovybėje. Diplomatinės privilegijos ir imunitetai. Sąvokos etiketas samprata. Elgesio normos. Elgesio normos kaip vertinimo kriterijus. Kuo grindžiamas etiketas atitinkamoje aplinkoje. Bendravimo būdai. Mūsų papročių kaita, nauji elgesio pavyzdžiai ir taisyklės. Trintis tarp kartų.
  Etiketas, konspektas(4 puslapiai)
  2006-05-03
Puslapyje rodyti po