Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Prekių kokybės įvertinimo metodai ir būdai

  Prekių kokybės įvertinimo metodai ir būdai. Kokybės įvertinimas. Matavimų būdai. Prekių vidutinis bandomasis pavyzdys (vidutinis bandinys).
  Kokybės vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-09-24
 • Prekių kokybės valdymas

  Prekių kokybės valdymas. Kokybės vadybos terminai ir apibrėžimai. Kokybės reikalavimai. Kokybės politika. Kokybės planavimas. Kokybės valdymas. Kokybės užtikrinimas. Kokybės sistema. Kokybės vadyba. Kokybės vadovas. Kokybės planas. Specifikacija. Kokybės įvertinimas. Kokybės auditas. Kokybės kontrolė. Savikontrolė. Patikrinimas. Visuotinė kokybės vadyba. Kokybės sistemos.
  Kokybės vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-09-24
 • Prekių mokslas (2)

  Prekių mokslo objektas, turinys, raida. Kas yra prekė? Gaminys. Prekės vienetas. Prekės palaikymas. Paslauga.
  Ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-09-22
 • Prekių priėmimas ir kontrolė

  Prekių priėmimas ir jų gavimo patvirtinimas. Prekių patikrinimas ir jų kokybės kontrolė. Prekių gavimo dokumentacija ir jos apdorojimas. Prekių priėmimo įmonėje eiga, duomenų apdorojimas ir panaudojimas. Sąskaitų patikrinimas. Žaliavų, pagalbinių ir pagrindinių medžiagų sandėliavimas. Įprastinių sandėlių rūšių aprašymas ir sandėlių ūkio organizavimas. Medžiagų priėmimas, paruošimas ir išdavimas. Medžiagų tvarkymas.
  Transportas ir logistika, konspektas(22 puslapiai)
  2005-06-07
 • Prekių transportavimas

  Prekių transportavimas. Transporto sistema. Prekių laikymas. Prekių parengimas rinkai.
  Transportas ir logistika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-09-24
 • Presai

  Presavimo ir štampavimo įrengimai. Kirpimo įrenginiai. Pagrindiniai presų parametrai.
  Mechanika, konspektas(5 puslapiai)
  2007-03-23
 • Prezidento Antano Smetonos valdymas

  A.Smetonos autoritarinis rėžimas. Lietuvos raida tautininkų valdymo metais. Lietuva 1938- 1940m. tarptautinės krizės metu. Klaipėdos krašto netekimas. Opozicijos veikla ir "bendro darbo vyriausybė". Ribentropo - Molotovo paktų istorinė reikšmė.
  Lietuvos istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-03-15
 • Priebalsis

  Artikuliacinė priebalsių klasifikacija. Oro skverbimosi būdas. Artikuliacijos vieta. Balso stygų veikla. Palatališkumas (minkštumas). Priebalsių rašyba. Kietieji ir minkštieji priebalsiai. Duslieji ir skardieji priebalsiai. Priebalsių vartojimas. Žodžio pradžioje. Žodžio gale. Žodžio viduje. Fonemų priešprieša. Diferenciniai požymiai. Kombinaciniai variantai, kuriuos lemia. Lūpinimas. Minkštumo laipsnis. Sprogimo būdas. Kietieji ir minkštieji priebalsiai. Duslieji ir skardieji priebalsiai. Du tapatūs priebalsiai. Pučiamųjų dantinių ir alveolinių priebalsių sandūra. Svetimos kilmės priebalsiai.
  Lietuvių kalba, konspektas(9 puslapiai)
  2008-02-28
 • Prielinksnių vartojimas

  Prielinksnių vartojimas: Ant, Apie, Aplink, Iki, Ligi, Į, Iš, Nuo, Pagal, Palei, Pas, Per, Po, Prie, Prieš, Pro, Su, Už.
  Gramatika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-10-17
 • Priešpriešos. Trys baltų arealai

  Kas yra priešpriešos? Trys baltų arealai: vidurio, rytų ir vakarų. Kas jiems būdinga? Svarbiausios priešpriešos. Žemai – aukštai, vakarai – rytai. Vanduo – ugnis. Akmuo – medis. Juoda – balta, naktis – diena, mėnulis – saulė ir kt. Senas – jaunas. Trys – vienas. Išvados.
  Etninė kultūra, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-14
 • Prieštaravimai Europoje ir karinės sąjungos

  Prieštaravimai Europoje ir karinės sąjungos. Europos valstybių nesutarimai dėl teritorijų ir politikos. Trilypės sąjungos susikūrimas. Prancūzijos ir Rusijos suartėjimas. Rusijos ir Anglijos nesutarimų išsprendimas.
  Visuotinė istorija, konspektas(3 puslapiai)
  2005-12-19
 • Prievarta prieš vaikus

  Prievarta prieš vaikus. Vaikų patiriamas smurtas ir prievarta: kas, kam ir kaip teiks pagalbą Lietuvoje? Problematika. Vaikai. Kur vaikas gali patirti seksualinę prievartą. Pagalba vaikui, patyrusiam seksualinę prievartą, globos namuose. Pagalbos modelis. Prevencijos priemonės, taikomos globos namuose. Nesėkmės mokykloje arba mokyklos nelankymas. Rūkymas. Narkotinių medžiagų ir alkoholio vartojimas. Nusikalstama veikla. Paauglių nėštumas. Seksualinė prievarta prieš vaikus socialinės rūpybos įstaigose. Pabėgimai iš namų. Prostitucija. ŽIV ir AIDS atvejai. Lytiniu keliu plintančios ligos. Žema savigarba bei depresijos ir savižudybės atvejai. Baimė. Pyktis. Izoliacijos jausmas. Liūdesys. Jausmų sumaištis. Kaltė. Gėda. Kas yra prievarta? Kas prievartauja vaikus? Kokios yra prievartos pasekmės? Ką vaikai turi žinoti apie prievartą ir savo teises. Ką vaikai pasakoja Vaikų linijos konsultantams? Vaikų seksualinės prievartos požymiai. Neseniai atsiradusios sveikatos problemos. Elgesio ir jausmų pokyčiai. Kaip seksualinė prievarta pakenkia vaikui. Ką daryti? Blogo elgesio su vaiku sąvoka. Kaip teisingai elgtis? Jei Jūsų vaikas išdykęs. Prievartos prieš vaikus formos. Apsaugokime savo vaikus nuo smurto ir prievartos. Gatvės vaikai. Vaikai, gyvenantys globos namuose ar kitose institucijose. Rizikos grupės merginos ir moterys.
  Socialinė psichologija, konspektas(28 puslapiai)
  2007-04-25
 • Prievolė (2)

  Prievolės sąvoka. Prievolinių teisinių santykių šalys. Prievolės šalys. Tinkamas prievolės vykdymas.
  Civilinė teisė, konspektas(10 puslapių)
  2007-02-27
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai (2)

  Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Netesybos. Laidavimas. Garantija. Banko garantija. Rankpinigiai.
  Teisė, konspektas(11 puslapių)
  2007-02-05
 • Prievolių teisė

  Prievolių teisės ir prievolės samprata. Nuosavybės (daiktiniai) teisiniai santykiai. Prievolės teisiniai santykiai. Prievolės dalykas, subjektai, turinys. Prievolių atsiradimo pagrindai. Prievolių rūšys. Prievolių vykdymas ir jų neįvykdymo teisinės pasekmės. Tinkamas prievolės vykdymas. Prievolės įvykdymo subjektai. Prievolės įvykdymas trečiajam asmeniui. Trečiojo asmens prievolės vykdymas. Prievolės įvykdymo objektas. Prievolės įvykdymo kokybė. Prievolės įvykdymo kiekis. Kiti prievolės objektui keliami reikalavimai. Prievolės įvykdymo būdas. Prievolės įvykdymo vieta. Prievolės įvykdymo terminai. Prievolės šalių bendradarbiavimas. Prievolės įvykdymo ekonomiškumas. Kiti prievolių vykdymo ypatumai. Prievolės neįvykdymo teisinės pasekmės. Atsakomybė už neįvykdytą prievolę pagal dvišalę sutartį. Atvejai, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę. Atvejai, kai kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę.
  Civilinė teisė, konspektas(7 puslapiai)
  2006-11-24
 • Prievolių teisė (2)

  Kreditoriaus interesų gynimo būdai. Kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius (Actio Pauliana). Netiesioginis ieškinys. Sulaikymo teisė. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Netesybos. Laidavimas. Garantija. Banko garantija. Rankpinigiai. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Reikalavimo perleidimas. Skolos perkėlimas. Subrogacija (reikalavimo perleidimas trečiajam asmeniui regreso tvarka).
  Civilinė teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2007-01-05
 • Prievolių teisė (3)

  Pirkimo pardavimo sutartis. Atskiros pirkimo-pardavimo sutarčių rūšys. Pirkimo-pardavimo sutartis.Sandorio principai. Pirkimo-pardavimo sutarties kvalifikuojantys požymiai. Skirtumai nuo kitų panašių sutarčių:. Sutarties tikslas. Šalių teisės ir pareigos. Reikalavimai daiktui. Atsitiktinio daikto žuvimo rizika. Pirk-pardavimo sutarties šalių teisių gynimo būdai. Pirkėjo galimybės apsiginti nuo Pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimo. Pardavėjo teisių gynimo būdai. Nekilnojamojo daikto pirkimas pardavimas. Vartojimo Pirkimo-pardavimo sutartis ir jos ypatumai. P-p išsimokėtinai sutartis. Pirkimo-pardavimo sutarties su atpirkimo teise. Turtinių teisių pirkimo-pardavimo sutartis. Dovanojimo sutartis Renta. Nuoma. Panauda. Atlygintinumas – antras nuomą kvalifikuojantis požymis.
  Civilinė teisė, konspektas(15 puslapių)
  2010-09-15
 • Priežastys trukdančios įeiti į užsienio rinką

  Priežastys trukdančios įeiti į užsienio rinką. Techninis reglamentas. Standartas. Departamentas. Atitikties įvertinimo procedūros. Atitikties įvertinimo objektai. Neprivalomojo įvertinimo sritis. Techninių prekybos kliūčių komitetas. Standartų rengimo, priėmimo ir taikymo Geros praktikos kodeksas. Tarptautinio darbo pasidalijimo procesas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-12-15
 • Principais, asmenybe ir santykiais grindžiamas požiūris į socialinio darbo etiką

  Principais grindžiamas požiūris. Pagarba ir autonomija socialinio darbo santykiuose: I. Kanto principai. Gerbūvio ir teisingumo skatinimas visuomenėje: utilitarizmo principai. Visuotinės dorovės" požiūris: kantizmo-utilitarizmo principai.
  Etika, konspektas(12 puslapių)
  2006-03-24
 • Prisiminimai iš tremties

  Masinė ūkininkų deportacija. Kelionė. Prisiminimai iš tremties. Grįžimas.
  Lietuvos istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-12-11
Puslapyje rodyti po