Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paslaugų ekonomika (11)

  Paslaugų paklausos susidarymas. Vartotojiškos paslaugos ir jų paklausos veiksniai. Tarpinių paslaugų paklausos šiuolaikiniai pokyčiai. Konkurencija, reguliavimo elementai ir kainodara paslaugų rinkoje. Nekomercinės paslaugos. Kapitalo investicijos paslaugų sektoriuje. Darbo jėgos.
  Ekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2007-03-07
 • Paslaugų ekonomika (12)

  Kas yra paslauga. Paslaugos paketas. Paslaugų savybės. Paslaugų kokybė, paslaugų kokybės valdymas. Paslaugų kainodara. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugų teorijos formavimosi pagrindiniai etapai. Paslaugų paklausos susidarymo prielaidos. Paslaugų raidos fazės ir augimo tipai. Paslaugų santykiai materialinių gėrybių gamyboje. Naujieji gamybos sistemos bruožai. Kapitalo investicijos paslaugų sferoje, ypatumai, informacinių technologijų poveikis, paslaugų inovacijos. Paslaugų užimtumo specifinės ypatybės/užimtumo paslaugų sferoje ypatybės. Užimtumą paslaugų sferoje formuojantys veiksniai. Pagrindiniai darbo jėgos segmentai paslaugų sektoriuje. Darbo našumo ypatumai paslaugų įmonėse/darbo našumo skaičiavimo metodika. Dabartiniai paslaugų vaidmens pokyčiai. Paslaugų plėtros modeliai. Paslauga kaip organizacinė sistema (paveiksliukas).
  Ekonomika, konspektas(16 puslapių)
  2009-11-03
 • Paslaugų ekonomika (2)

  Paslaugų samprata ir savybės, Pramonės gamybos ir paslaugų skirtumai, Pramoninės gamybos ir paslaugų skirtumai, Paslaugų sektoriaus ribos ir paslaugų klasifikavimas, Paslaugų rezultato kiekybinė išraiška, Našumo problema paslaugų veikloje, Paslaugų kokybė ir jos valdymas, Paslaugų paklausos susidarymas, Vartotojiškos paslaugos ir jų paklausos veiksniai, Šiuolaikinės gamybos pokyčiai ir paslaugų paklausa, Paslaugų rinkos ypatybės ir kainodara, Substitucija ir komplimentarumas paslaugų rinkoj, Nekomercinės paslaugos ir jų vaidmuo ekonomikoj, Kapitalo investicijos paslaugų sektoriuje. Darbo jėgos panaudojimas paslaugų sektoriuje, Paslaugos ir ekonomikos raida.
  Makroekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2005-05-27
 • Paslaugų ekonomika (4)

  Paslaugų ūkio samprata ir raida. Paslaugų savybės. Paslaugų ūkio klasifikacija. Paslaugų gamybos procesas. Paslaugų ir materialiųjų prekių substitucijos ir komplimentarumo ryšiai. Paslaugų kainodaros metodai. Savitarnos ir paslaugų santykis šiuolaikinėje visuomenėje. Užimtumo specifika paslaugų ūkyje. Paslaugų ūkio plėtros modeliai. Paslaugų įmonių ištekliai. Smulkus ir vidutinis verslas paslaugų sektoriuje. Turizmo paslaugų ekonominiai bruožai. Socialinių-kultūrinių paslaugų ekonominiai bruožai. Buitinių paslaugų ekonomikos bruožai. Mokslinės inovacinės paslaugos ir jų specifika.
  Ekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2006-02-11
 • Paslaugų ekonomika (5)

  Paslaugų vartojimo kryptys. Paslaugų paklausos augimo prielaidos. Tiesioginiai (trumpo laikotarpio) paslaugų paklausos augimo veiksniai. Iš ko susideda ekonominis namų ūkio potencialas? Kokie namų ūkio veikos padaliniai priskiriami tretinei veiklai? Kokią veiklą apima namų ūkio veiklos organizavimas ir koordinavimas ir kaip kinta jos mastai šiuolaikinėje visuomenėje? Kaip veikia namų ūkio paklausą paslaugoms išplitęs ilgalaikio naudojimo daiktų vartojimas? Kaip veikia paslaugų paklausą didėjančios šeimų pajamos? Pateikite pvz: kaip valstybės politiniai sprendimai gali įtakoti paslaugų paklausą? Išvardinkite veiksnius, skatinančius ir ribojančius paslaugų paklausą namų ūkyje Šiuolaikinės gamybos pokyčiai ir paslaugų paklausa. Veiksniai skatinantys gamybinių vienetų paklausą paslaugoms. Veiksniai skatinantys ūkinius vienetus plėtoti vidinę tretinę veiklą. Paslaugų rinkai būdinga. Kliūtys laisvajai konkurencijai paslaugų rinkoje. Paslaugų rinkos reglamentavimo metodai. Reguliavimo politiką pateisinančios koncepcijos. Santykis tarp prekių ir paslaugų. Paslaugų kainodaros ypatumai. Kodėl sudėtinga tiksliai įvertinti paslaugų ir materialiųjų prekių substitucijos tendencijas? Kokią substitucijos tendenciją pabrėžia neoindustrinis požiūris? Kokie faktai prieštarauja neoindustriniam požiūriui? Kas yra nekomercinės paslaugos? Kuo pasireiškia informacijos asimetrija paslaugų rinkose? Kapitalo investicijų paslaugų sektoriuje ypatybės. Kokios paslaugų šakos tiesiogiai susijusios su ūkio konjunktūros pokyčiais? Investicinio proceso netolygumas paslaugų sektoriuje. Kuo skiriasi produkto ir proceso inovacijos ir kuris tipas dominuoja paslaugų sektoriuje? Išvardinti svarbiausias paslaugas užimtumo ypatybes. Kuo ypatingas 7–as dešimtmetis išsivysčiusių šalių ekonominei struktūrai? Paslaugų prioritetinę raidą Lietuvoje lemia tokios aplinkybės.
  Ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2006-03-21
 • Paslaugų komunikacinės priemonės ir įvaizdis

  Paslaugų komunikacijos priemonės ir įvaizdis. Paslaugų teikėjų ir vartotojų bendravimo priemonės. Asmeninis pardavimas. Reklama. Radijo reklama. Tiesioginė reklama. Išorinė reklama. Specialiosios reklamos nešikliai. Paslaugų pardavimo skatinimas. Ryšiai su visuomene. Įmonės įvaizdžio esmė ir svarbiausios formavimo ypatybės.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2006-11-22
 • Paslaugų marketingas

  Paslaugų marketingo tyrimai. Paslaugų marketingo tyrimas, jo mastas ir reikšmė. Paslaugų ir gaminių (prekių) marketingo tyrimų skirtumai. Paslaugų rinka ir jos tyrimas. Naujų paslaugų rinkos tyrimų sunkumai. Paslaugų rinkos tyrimo taikiniai (objektai). Tikslinė paslaugų rinka ir jos tyrimas. Konkurentų tyrimas. Padėties rinkoje nustatymas. Nišos paieška tikslinėje rinkoje. "Tiesos momentas" paslaugų marketinge ir jo strategijos taikinys.
  Rinkodara, konspektas(38 puslapiai)
  2005-12-02
 • Paslaugų pristatymas

  Procesas (paslaugos pristatymas). Įžanga. Skirkime dėmesį patirčiai. Suvokimo svarba. Serviso kokybė – procesas ir jo valdymas. Kliūtys. Susitelkimas atlikime. Planas arba projektas. Lovelock išklotinės. Kaip paslauga yra pristatoma. Paslaugų išklotinė. Bendravimo stilius. Bendravimo tipas. Nepastovių reikalavimų dažnumas. Paslaugų netikėtumo tipo klasifikacija. Kintamumas, prisitaikymas. Darbo detalės. Paslaugų planas. Veiksmo standartai. Kliento dalyvavimas. Dalyvaujančio kliento įtaka. Rėmimo sistema. Apmokymas. Motyvacija. Kontrolė. Pažadai ir pristatymas. Pristatymo sistema turėtų.
  Rinkodara, konspektas(13 puslapių)
  2007-05-08
 • Paslaugų rinkodara

  Paslaugų rinkodara. . Paslaugų paklausos didėjimo veiksniai; Paslaugų sektoriaus sandara; Paslaugos apibrėžimas; Prekių ir paslaugų kontinuumas; Pasiūlymų kategorijos; Paslaugų klasifikacija; Paslaugų savybės; Paslaugos nematerialumas. Paslaugos neatsiejamumas. Kokybės nepastovumas. Paslaugos trumpalaikiškumas. Nuosavybės nebuvimas. Paslaugų – pelno grandinė. Trys paslaugų teikimo verslo rinkodaros rūšys. Vidaus rinkodara. Dialoginė rinkodara. Išskirtinumo vadyba. Paslaugų rinkodaros kompleksas. Paslaugų kokybės vadyba. Paslaugų kokybės veiksniai. Produktyvumo vadyba. Tarptautinių paslaugų rinkodara.
  Rinkodara, konspektas(10 puslapių)
  2006-12-04
 • Paslaugų teorija

  Pagrindinės paslaugų savybės, skiriančios ją nuo materialiosios prekės. Paslaugų klasifikavimas bei klasifikavimo kriterijai. Štai viena klasifikavimo schemų, ją sudaro 12 grupių. Paslaugų klasifikavimas pagal funkcinę paskirtį. Paslaugų organizacijos darbo ypatumai. Paslaugų teikimo kanalai. Tiesioginis paslaugų teikimo kanalas. Tiesioginio paslaugų teikimo kanalo savybės. Netiesioginis paslaugų teikimo kanalas. Frančizė. Frančizės sąlygojama nauda ir trūkumai. Agentai. Brokeriai. Agentų ir brokerių dalyvavimo paslaugų paskirstyme savybės. Elektroniniai kanalai. Paslaugų teikimo elektroniniais kanalais privalumai ir trūkumai. Techninės pažangos įtaka paslaugų produktyvumui. Pasaulio paslaugų rinkos formavimosi prielaidos ir sąlygos. Paslaugų, teikiamų tarptautinėje rinkoje, grupės. Paslaugų rinkos reguliavimo esmė bei principai.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2006-04-20
 • Paslaugų vadyba (2)

  Paslaugos samprata ir savybės. Paslaugų savybės. Prekės samprata ir savybės. Tradicinio ir paslaugų marketingo skirtumai pagal J. Shaw. Paslaugų ir prekių skirtumai pagal Christopher H. Lovelock. Paslaugų ir gaminių (prekių) marketingo paskirties palyginimas. Paslaugų ir gaminių (prekių) marketingo tyrimų skirtumai. Esminiai paslaugų ir fizinių prekių skirtumai. Paslaugų ir materialiųjų prekių skirtumai.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2007-03-07
 • Pastatai ir inžineriniai statiniai

  Vienaaukščių pastatų gelžbetoninių kolonų konstrukcijos. Kolonų pamatų ir pamatų sijų konstrukcijos. Gelžbetoninės pokraninės sijos. Gelžbetoninės stogo paklotą laikančios plokštuminės konstrukcijos. Gelžbetoninės erdvinės laikančios konstrukcijos. Pogegninės konstrukcijos ir dangą laikantys gelžbetoniniai elementai. Vienaaukščių pramonės pastatų ryšiai. Vienaaukščių pastatų plieniniai karkasai. Bendros žinios apie plienines santvaras ir rėmus. Plieninės arkos ir ryšiai. Pramonės pastatų plieninės erdvinės konstrukcijos. Medis – kaip konstrukcinė medžiaga. Medinės sijos, santvaros, arkos ir rėmai. Daugiaaukščių pastatų su sijinėmis perdangomis karkasai. Daugiaaukščių pastatų su nesijinėmis perdangomis karkasai. Pertvaros, vartai, durys ir vertikalios komunikacijos. Įstiklinto sienų plokštumos. Stogai. Sutapdintų stogų atitvarinės dalies konstrukcijos. Stogų dangos ir vandens nutekėjimo sistemos. Viršutinio apšvietimo ir aeravimo įtaisai. Grindų konstrukcijos. Apkrovos ir jų deriniai.
  Inžinerija, konspektas(10 puslapių)
  2007-01-16
 • Pastatų konstrukcijos (3)

  Bendrieji pastatų konstrukcijų reikalavimai. Pastatų konstrukcijos ir jų klasifikacija Laikančiųjų statybinių konstrukcijų reikalavimai. Pagrindiniai atitvarinių konstrukcijų šiluminiai fizikiniai reikalavimai. Ribiniai laikančiųjų konstrukcijų būviai. Pastatus ir jų konstrukcijas veikiančios apkrovos. Konstrukcijų medžiagų bendrosios fizinės ir mechaninės savybės1. Statybinis plienas. Mediena. Betonas. Armatūra. Mūras, jo medžiagos. Charakteringosios ir skaičiuojamosios medžiagų stiprumo reikšmės. Pastatų perdangų ir denginių konstrukcijų projektavimo principai. Medinės perdangų ir denginių konstrukcijos. Sijinės konstrukcijos. Medinės santvaros. Medinės arkos. Metalinės perdangų ir denginių konstrukcijos. Perdangų ir denginių sijos. Metaliniai sijynai. Metalinės santvaros. Metalinės arkos. Gelžbetoninės perdangų ir denginių konstrukcijos. Monolitinės gelžbetoninės perdangos ir denginiai. Sijinės perdangos. Besijės perdangos. Surenkamosios gelžbetoninės perdangos ir denginiai. Sijinės perdangos. Gelžbetoninės stogo plokštės, sijos ir santvaros. Mediniai rėmai ir karkasai. Pastatų rėmai, karkasai ir jų konstrukcijos. Metaliniai rėmai ir karkasai. Vienaaukščiai metaliniai rėmai ir jų konstrukcijos. Daugiaaukščiai metaliniai karkasai. Pastatų standumo ryšiai. Gelžbetoniniai rėmai ir karkasai. Vienaaukščiai rėmai. Daugiaaukščiai rėmai. Gelžbetoninių konstrukcijų sujungiamieji mazgai. Juostiniai pamatai. Pastatų pamatai. Ištisiniai pamatai. Atskirieji seklieji pamatai. Poliniai pamatai.
  Statyba, konspektas(13 puslapių)
  2009-02-12
 • Pastatų konstrukcijos (4)

  Pastatų konstrukcijų klasifikacija. Pastatų konstrukcinės sistemos. Poveikiai ir apkrovos. Pastatų konstrukcijų ribiniai būviai. Gelžbetoninių konstrukcijų medžiagos ir jų savybės. Mūrinių konstrukcijų medžiagos ir jų savybės. Statybinis plienas ir jo savybės. Statybinė mediena ir jos savybės. Pastato atitvarinių konstrukcijų parinkimas. Pastatų ir pamatų pagrindai. Pamatų konstrukcijų klasifikacija ir pagrindiniai bruožai. Medinės sienos ir jų konstrukcijos. Mūrinės sienos ir jų konstrukcijos. Monolitinio ir surenkamo betono sienos ir jų konstrukcijos. Perdangų klasifikacija.Medinės ir metalinės perdangos. Perdangų klasifikacija. Monolitinės ir surenkamos gelžbetoninės perdangos. Įvairios paskirties pastatų stogai ir jų dangos. Medinės stogo konstrukcijos. Sijos santvaros arkos. Metalines stogo konstrukcijos. Santvaros. Arkos. Gelžbetoninės stogo konstrukcijos. Mediniai rėmai, karkasai. Metaliniai rėmai, karkasai. Gelžbetoniniai rėmai, karkasai. Dideliu tarpatramiu konstrukcijų bendrybes ir klasifikavimas. Daugiaaukščių pastatų bendrybės. Metaliniai ir gelžbetoniniai karkasai. Grindų ir laiptų konstrukcijos. Reikalavimai langams ir durims.
  Statyba, konspektas(18 puslapių)
  2009-07-09
 • Pastatų tipologija

  Bendrojo lavinimo mokyklos. Finansiniai – administraciniai pastatai. Bankai. Gyvenamosios paskirties objektai. Muziejai. Komercijos centrai paskirtis ir specifika. Prekybos paskirties objektai. Visuomeniniai daugiafunkcijiniai objektai.
  Architektūra ir dizainas, konspektas(12 puslapių)
  2007-04-24
 • Pastatų tipologija (2)

  Pastatų tipologija. Automobilių aptarnavimo infrastruktūra. Gyvenamosios paskirties pastatai. Administraciniai pastatai. Sporto paskirties pastatai. Visuomeninio maitinimo įstaigų pastatai. Kultūros ir švietimo paskirties pastatai. Viešbučiai. Bendrojo lavinimo pastatai. Finansų valdymo pastatai. Prekyba ir komercijos pastatai. Pastatų konversija ir renovacija. Prekybos pastatų istorinė raida. Pastatų grupės tipologijos istorinio vystymosi apžvalga. Pastatų-objektų tipai, jų klasifikacija. Pastatų tinklo urbanistinėje struktūroje išdėstymo principai: reikalavimai keliami konkrečių objektų teritorijai. Pastatų grupės (pastato) paskirties specifika. Paskirties įtaka planinio-erdvinio sprendimo principams. Patalpų grupės, jų tarpusavio funkciniai ryšiai. Paskirties įtaka pastato planinei struktūrai. Privalomi normatyvai ir jų reikšmė. Ekonomiškumo aspektas. Ekologiškumo aspektas. Pastato tipologinės grupės (pastato) konstrukciniai sprendimai. Kompozicinės prielaidos pastato architektūros sprendimams. Žmonių su fizine negalia poreikiai.
  Architektūra ir dizainas, konspektas(28 puslapiai)
  2008-01-17
 • Pašarai

  Pašarai ir jų charakteristika. Pašarų klasifikacija. Stambieji pašarai. Sultingieji pašarai. Koncentruotieji pašarai. Techninės gamybos atliekos. Kombinuotieji pašarai. Gyvūniniai pašarai. Mineraliniai priedai. Kitos pašarui naudojamos medžiagos. Vidaus sekrecijos liaukos.
  Žemės ūkis, konspektas(5 puslapiai)
  2006-02-13
 • Patarimai socialiniam pedagogui

  Veiksmingą bendravimą skatinantys dalykai. Kaip prakalbinti vaikus. Ką apie tai galvoja vaikas. Būdai padedantys įveikti natūralius jausmus. Pasitikėjimo pelnymas. Sutarties sudarymas. Veiksmingi darbo metodai su jaunais nusikaltėliais. Veiksniai apibūdinantys intervencijos programas, mažinantys nusikalstamumą. Sunkumai, su kuriais susiduria pedagogai bendraudami su vaikais. Paauglių psichologinio atsparumo ugdymo programa. Agresyvus vaikas. Vaikai turintys asocialaus elgesio požymių. Kas vyksta, kai namų aplinka jam negali suteikti paramos ir saugumo? Kaip elgtis su hiperaktyviu vaiku klasėje.
  Socialinis darbas, konspektas(11 puslapių)
  2006-04-20
 • Patentologija

  Pramonės dizaino pavyzdžių apsauga. Dizaino naujumo sąvoka. Pramonės dizaino savininko teisės. Apsauga, remiantis kitais Lietuvos Respublikos (LR) įstatymais ir teisėmis. Pramoninio dizaino tarptautinė klasifikacija. Prekių ir paslaugų ženklų apsauga. Neregistruojami ženklai. Prekių ir paslaugų ženklų paraiškos gavimas. Ženklo savininko teisės. Firmų vardų apsauga. Firmos vardo registracija. Patentinių patikėtinių nuostatai. Patentinio patikėtinio kvalifikaciniai reikalavimai. Patentinio patikėtinio atestavimas ir peratestavimas. Patentinio patikėtinio registravimo procedūros žingsniai. Patentinės klasifikacijos. Išradimų klasifikacijos. Prekių ir paslaugų klasifikacija pagal Nicos sutartį. Išradimų apsauga. Patentų išdavimas. Patento galiojimas. Patentinės klasifikacijos. Tarptautinė išradimų klasifikacija. Tarptautinė pramonės dizaino pavyzdžių klasifikacija. Tarptautinė prekių ir paslaugų klasifikacija prekių ir paslaugų ženklams registruoti. Nicos sutartis ir jos ypatumai. Nicos sutarties šalys. Nicos klasifikacija. Prekių klasifikacija. Paslaugų klasifikacija. Lietuvos Respublikos patentų įstatymas. Išradimų apsauga. Patentų išdavimas. Patento galiojimas. Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklės. Bendrieji nuostatai. Patentinių paraiškų parengimas ir padavimas. Ekspertizė. Patento išdavimas. Tarptautinės paraiškos parengimas, padavimas ir nagrinėjimas. Patentinės klasifikacijos. Išradimų klasifikacija. Tarptautinė pramonės dizaino pavyzdžiu klasifikacija. Nicos prekių ir paslaugų patentinė klasifikacija. Prekės. Paslaugos. Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklės. Patentinių paraiškų parengimas ir padavimas. Ekspertizė. Patento išdavimas. Tarptautinės patentinės paraiškos parengimas, padavimas ir nagrinėjimas. Patentinių patikėtinių nuostatai. Patentinės klasifikacijos. Priedai. Kas yra patentas? Patento registravimo procedūra. Patentinės informacijos paieška. Pirminiai informacijos šaltiniai. Antriniai informacijos šaltiniai. Tiesioginio ryšio patentų duomenų bazės (Online Patent Databases). Patentų duomenų bazės kompaktiniuose diskuose (CD-ROM). Lietuvos Respublikos patentų įstatymas. Klasifikacijos. Pramoninės nuosavybės apsauga. Išradimai. Prekių ženklai. Pramoninis dizainas. firmų vardai. Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacija ir jos bendradarbiavimo programa. Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacijos įkūrimo prielaidos, tikslai, uždaviniai, funkcijos. Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacijos veikla. Normos, apsaugančios intelektualinę nuosavybe tarptautiniu mastu. Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacijos pagalba besivystančioms šalims. Patento pakeitimai. Patento atsisakymas. Patento pripažinimas negaliojančiu. Patento pakeitimai. Patento atsisakymai. Atsakymai. Patento pripažinimas negaliojančiu. Tarptautinė patentinė paraiška. Europos patentų galiojimo išplėtimas. Tarptautiniai susitarimai. Tarptautinė patentinė paieška. Europos patentų galiojimo išplėtimas. Tarptautiniai susitarimai. Nesąžiningos konkurencijos draudimas. Patentinė klasifikacija. Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Europos patentų organizacijos susitarimas. Tarptautinės daugiašalės ir dvišalės sutartys. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo. Patentinės kooperacijos sutartis. Patentinės klasifikacijos. Tarptautinė išradimų klasifikacija. Tarptautinė pramonės dizaino pavyzdžių klasifikacija. Tarptautinė prekių ir paslaugų klasifikacija prekių ir paslaugų ženklams registruoti. Nuosavybės teisės pakeitimas. Licencinė sutartis. Vieša licencija. Priverstinė licencija. Ginčų nagrinėjimas. Teisių gynimas. Patento pakeitimai. Patento atsisakymas. Patento pripažinimas negaliojančiu. Patentinės klasifikacijos. Nuosavybės teisės pakeitimas. Patentinės paraiškos ar patento nuosavybės teisės pakeitimas. Patentinės paraiškos ar patento pripažinimas kito asmens nuosavybės teise. Patentinės paraiškos ar patento bendrosios nuosavybės teisės pasikeitimas. Licencinė sutartis. Vieša licencija. Licencinė sutartis. Licenciato teisės. Licenciaro teisės. Vieša licencija. Priverstinė licencija. Ginčų nagrinėjimas. Teisių gynimas. Institucijos, nagrinėjančios ginčus dėl išradimų teisinės apsaugos. Teisių gynimas. Muitinės priežiūros priemonių taikymas. Patento pažeidimo fakto nebuvimo nustatymas. Patento pakeitimai. Patento atsisakymas. Patento pripažinimas negaliojančiu. Patento pakeitimai. Patento atsisakymas. Patento pripažinimas negaliojančiu. Patento pripažinimo negaliojančiu pasekmės. Patentinės klasifikacijos. Prekių klasifikacijos. 1 klasė. 2 klasė. 3 klasė. 4 klasė. 5 klasė. 6 klasė. 7 klasė. 8 klasė. 9 klasė. 10 klasė. 11 klasė. 12 klasė. 13 klasė. 14 klasė. 15 klasė. 16 klasė. 17 klasė. 18 klasė. 19 klasė. 20 klasė. 21 klasė. 22 klasė. 23 klasė. 24 klasė. 25 klasė. 26 klasė. 27 klasė. 28 klasė. 29 klasė. 30 klasė. 31 klasė. 32 klasė. 33 klasė. 34 klasė. Paslaugų klasifikacijos. 35 klasė. 36 klasė. 37 klasė. 38 klasė. 39 klasė. 40 klasė. 41 klasė. 42 klasė. 43 klasė. 44 klasė. 45 klasė. Išradimų klasifikacija. Pramoninio dizaino klasifikacija. Priedai. Lietuvos Respublikos patentų įstatymas. Išradimų apsauga. Patentų išdavimas. Patento galiojimas. Išradimų apsauga. Patentų išdavimas. Patento galiojimas. Patentinės klasifikacijos. Nicos klasifikacija: istorija ir paskirtis. Nicos sutarties šalys. Tarptautinės Nicos klasifikacijos klasės. Tarptautinė išradimų klasifikacija: istorija ir paskirtis. Tarptautinė pramonės dizaino pavyzdžių klasifikacija: istorija ir paskirtis. Naujų augalų veislių apsauga ir patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklės. Patentinių paraiškų parengimas ir padavimas. Patentinė klasifikacija. Naujų augalų veislių apsauga ir veislės naujumas. Paraiška suteikti veislei teisinę apsaugą. Paraiškos pateikimas. Paraiškos pirmenybės teisė. Veislės teisinės apsaugos suteikimas, trukmė ir panaikinimas. Veislės teisinės apsaugos įsigaliojimas. Teisinės apsaugos veislei nesuteikimas. Veislių teisinės apsaugos galiojimo laikas. Veislės teisinės apsaugos pripažinimas negaliojančia. Veislės teisinės apsaugos panaikinimas. Valstybės rinkliava. Selekcininko teisės ir pareigos. Selekcininko teisės. Selekcininko teisių taikymas iš esmės išskirtoms ir kai kurioms kitoms veislėms. Selekcininko teisių išimtys. Veiksmai, kai netaikoma veislės apsauga. Selekcininko teisių perėjimas. Selekcininko pareigos. Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklės. Patentinių paraiškų parengimas ir padavimas. Patentabilūs išradimai. Išradimų objektai ir juos apibūdinantys požymiai. Išradimo naujumas. Technikos lygis. Išradimo lygis. Pramoninis pritaikomumas. Lengvatinis terminas. Išradėjo nurodymas. Išradimo vienumas. Prioriteto teisė. Atskirta paraiška. Patentinės paraiškos padavimas. Patentinės paraiškos dokumentai. Patentinės paraiškos kalba. Patentinės paraiškos padavimo datos suteikimas. Prašymas išduoti patentą. Išradimo aprašymas. Išradimo apibrėžtis. Pareiškimas dėl autorystės. Dokumentas apie biologinės medžiagos deponavimą. Įgaliojimas atstovui arba patentiniam patikėtiniui. Patentinės paraiškos dokumentų įforminimas. Ekspertizė. Pateiktų dokumentų formali ekspertizė. Patentinės paraiškos grąžinimas. Patentinės paraiškos ekspertizė. Trūkumų ir netikslumų pašalinimas. Patentinės paraiškos taisymas. Patentinės paraiškos atšaukimas. Ekspertizės sprendimas atmesti paraišką. Patentinės paraiškos skelbimas. Susipažinimas su patentinės paraiškos dokumentais. Patento išdavimas. Išradimo įtraukimas į patentų registrą. Patento dokumento forma ir turinys. Patento galiojimo terminas ir metų mokestis. Ginčų nagrinėjimas. Apeliacijos padavimas. Apeliacijos nagrinėjimas. VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas. Patentinė klasifikacija. Nicos klasifikacija. Nicos klasifikacijos istorija ir paskirtis. Nicos klasifikacijos pataisos. Nicos klasifikacijos redakcijos. Nicos sutarties šalys. Prekės. Paslaugos. Pramoninio dizaino pavyzdžių apsauga. Pramoninio dizaino sąvoka ir jo apsauga. Pramoninio dizaino registracija. Pramoninio dizaino registracijos pripažinimas negaliojančia ir jos panaikinimas. Ginčų nagrinėjimas ir teisių gynimas. Prekių ir paslaugų ženklų apsauga. Ženklo sąvoka ir jo apsauga. Ženklo registracija. Registruoto ženklo galiojimo terminas ir jo pratęsimas. Registravimo suteikiamos teisės. Ženklo perdavimas ir licencijos jį vartoti suteikimas. Ženklo registracijos pripažinimas negaliojančia ir jos panaikinimas. Ginčų nagrinėjimas ir teisių gynimas. Firmų vardų apsauga. Firmos vardo sąvoka ir jo apsauga. Firmų vardų registras ir firmos vardo registravimas. Tarptautinė patentų klasifikacija. Tarptautinė išradimų klasifikacija. Pramoninio dizaino klasifikacija. Tarptautinė prekių ir paslaugų ženklų klasifikacija. Reikalavimai firmos vardui ir jo apsauga. Pramonės dizaino pavyzdžių apsauga. Pramoninio dizaino apsaugos įstatymas. Patentinės klasifikacijos. Nicos klasifikacijos istorija ir paskirtis. Tarptautinė išradimų klasifikacija. Išradimų klasifikacijos skirstymo pavyzdžiai. Tarptautinė pramonės dizaino pavyzdžių klasifikacija. Pramonės dizaino klasifikacijos pavyzdžiai. Prekių ir paslaugų ženklų klasifikacija. Klasių antraštės.
  Kita, konspektas(417 puslapių)
  2006-01-23
 • Patentologija (2)

  Pramonės nuosavybės objektai. Pramonės nuosavybės objektų teisinė apsauga. Istorija. "Valstybinis patentų biuras". Visuomeninės organizacijos. Yra šios paraiškos pateikimo formos. Patentinė informacija.
  Kita, konspektas(4 puslapiai)
  2006-03-20
Puslapyje rodyti po