Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Auklėjimo samprata

  Auklėjimo samprata. Auklėjimo sąvoka. Auklėjimo būtinumas. Auklėjimo esmė. Auklėjimo prasmė. Auklėjimo vyksmo ypatumai. Auklėjimo vieta ugdymo sąvokų sistemoje. Auklėjimo struktūra. Auklėjimo priemonės. Auklėjimo metodai. Auklėjimo sąlygos. Auklėjimo principai. Auklėjimo veiksniai ir uždaviniai. Auklėjimo veiksniai. Auklėjimo uždaviniai.
  Pedagogika, konspektas(14 puslapių)
  2006-09-26
 • Auklėjimo teorija

  Auklėjimo teorija ir metodika - hodegetika. Auklėjimo samprata. Saviaukla. Perauklėjimas. Auklėjimo dėsningumai. Auklėjimo ypatumai. Auklėjimo principų samprata. Auklėjimo principų sistema (pagal Bitiną, 1995). Auklėjimo principų sistema (pagal Jovaišą, 1995). Neįgaliųjų auklėjimo principai. Lyčių lygiavertiškumo ugdymas. Bendrieji ir specialieji auklėjimo tikslai ir uždaviniai. Dorinis auklėjimas. Bendravimo gebėjimų ugdymas. Estetinis auklėjimas. Fizinis auklėjimas. Lytinis auklėjimas ir lytiškumo ugdymas. Darbinis auklėjimas. Neigiamą požiūrį į darbą gali lemti įvairios priežastys. Profesinio orientavimo ir rengimo problema. Auklėjimo formos ir jų klasifikavimas. Sakytinės (žodinės) auklėjimo formos (renginiai). Veikdinamosios (praktinės) auklėjimo formos (renginiai). Auklėjimo renginių efektyvumo kriterijai. Auklėjimo metodų samprata ir klasifikacija. Rodomieji (vaizdiniai) auklėjimo metodai. Sakytiniai (žodiniai) auklėjimo metodai. Veikdinamieji (veiklos ir socialaus elgesio) auklėjimo metodai. Elgesio ir veiklos stimuliavimo metodai. Netiesioginio pedagoginio poveikio priemonės. Auklėtojo veiklos sritys. Vaikų globos namų auklėtojo pedagoginės funkcijos. Auklėjamojo darbo planavimas.
  Pedagogika, konspektas(47 puslapiai)
  2009-01-13
 • Auklėjimo tikslingumo problema

  Tikslo esmė ir reikšmė. Tikslo paskirtis. Auklėjimo tikslų sistema. Kurių iš čia išvardintų tikslų apibrėžtis gali sukelti daugiausiai problemų? Tikslų sistemos genezės šaltiniai. Gyvenimo tikslai. Ugdymo teorijos. Ugdymo tikslai skirtingų ugdymo teorijų požiūriu. Ugdymo tikrovė. Visuomenės įtaka.
  Pedagogika, konspektas(6 puslapiai)
  2010-06-18
 • Aukso ir sidabro vaidmuo pinigų atsiradime

  Monetų atsiradimas. Popierinių pinigų atsiradimas. Bankininkystės atsiradimas vakarų Europoje.
  Makroekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-10-16
 • Aukštoji matematika (2)

  Matricos ir determinantai. Matricos sąvoka. Matricos rūšys. Veiksmai su matricomis. Determinantai. Atvirkštinė matrica. Tiesinių lygčių sistemos. Sąvokos ir sistemos užrašymas matricine lygtimi. Tiesinių nehomogeninių ir homogeninių lygčių sistemų tyrimas. Gauso metodas. Tiesinio optimizavimo uždavinys ir jo grafinis sprendimas. Vektorinė algebra ir analizinė geometrija. Vektorių sąvokos ir veiksmai. Vektorinė sandauga. Bendroji plokštumos lygtis. Bendroji tiesės lygtis erdvėje R2. Kryptinė tiesės lygtis. Apskritimas ir elipsė. Hiperbolė. Parabolė. Ribos. Skaičių seka ir jos riba. Neapibrėžtinai didėjančios funkcijos. Nykstamosios funkcijos. Funkcijų tolydumas ir trūkio taškai.
  Matematika, konspektas(7 puslapiai)
  2008-03-20
 • Aurelijus Augustinas (2)

  Šv. Aurelijus Augustinas — jo biografija, darbai, gyvenimas. Žymiausias krikščionybės ideologas ir politinis mąstytojas. "Išpažinimai". Filosofija. "Apie dievo valstybę". Išvados.
  Senovės filosofija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-05-13
 • Aušinimas

  Aušinimas. Kondensacija. Kondensatoriai. Maišymosi kondensatoriai. Paviršiniai kondensatoriai. Šaldymas. Saikingasis šaldymas. Termodinaminiai šaldymo pradmenys. Šaldantieji agentai. Mašininis absorbcinis šaldymas. Mašininis ežektorinis šaldymas. Gilusis šaldymas.
  Fizika, konspektas(9 puslapiai)
  2007-05-17
 • Aušinimo sistema

  Aušinimo sistema. Aušinimo sistemos paskirtis. Pagrindiniai aušinimo principai. Šilumos laidumas. Šilumos pernešimas. Šilumos spinduliavimas. Agregatinės būsenos keitimas. Aušinimo sistemų tipai. Oru aušinama sistema. Aušinimas priešpriešiniu oro srautu. Aušinimas ventiliatoriumi pučiamu oru. Skysčiu aušinama sistema. Aušinimo sistemos detalės. Radiatorius. Ventiliatorius. Aušinimo skysčio siurblys. Radiatoriaus dangtelis. Termostatas. Alyvos radiatorius. Aušinimo skysčiai. Oro kondicionavimas automobilyje. Klausimai ir užduotys.
  Kinematika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-02-23
 • Aušinimo sistemos diagnostika

  Diagnozuojamojo objekto paskirtis, veikimo principas. Diagnozavimo priemonių apžvalga. Aušinimo sistemos diagnostika. Aušinimo sistemos pagrindiniai gedimo požymiai. Aušinimo sistemos pagrindinių dalių techninė priežiūra ir gedimų diagnozavimas. Vandens siurblio dirželis. Termostatas. Aušinimo sistemos plovimas. Aušinimo skysčio temperatūros jutiklis. Aušinimo skystis. Aušinimo sistemos silpniausios vietos. Aušinimo sistemos radiatorius. Aušinimo sistemos ventiliatorius. Aušinimo sistemos sandarumo tikrinimas.
  Mechanika, konspektas(16 puslapių)
  2007-01-24
 • Autizmas (2)

  Vaikų, pasižyminčių autizmo sindromu, ugdymas. Neverbalinio bendravimo priemonių grupės. Svarbiausios komunikacijos f-jos pagal Watson. Mitai apie autizmo spektro sutrikimus (ASS). Populiacija. Autizmo atpažinimas. Ankstyvieji autizmo požymiai (Beerber, Gillberg, 1996). Autistiškiems vaikams būdinga (sicile - kira). Autizmo priežastys. Socialinis elgesys. Agresija ir saviagresija. Kognityvinė veikla. Masturbacija. Autistiškų asmenų įvertinimas. Autizmo diferenciacija. Autistiškų vaikų ugdymas, sąvokos ugdymo procesui aptarti. Specialistų komanda, rengiant individualią programą. Metodai, taikomi autistiškiems vaikams ugdyti. Komunikacija ir kalba.
  Ligos ir traumos, konspektas(12 puslapių)
  2007-12-08
 • Automatinis dažninis apkrovos sumažinimas (ADN)

  Paskaitos ir pagrindiniai ADN išpildymo principai. Vartotojų apsaugojimas nuo klaidinų atjungimų trumpam sumažėjus dažniui energosistemoje. Automatinis kartoninis įjungimas po ADN. Šiluminių elektrinių savų reikmių atskyrimas sumažėjus energosistemos dažniui. Papildomas vietinis nukrovimas veikiant kitiems faktoriams. Automatinis hidrogeneratorių paleidimas sumažėjus dažniui energosistemoje.
  Inžinerija, konspektas(10 puslapių)
  2007-04-23
 • Automatinis rezervo įjungimas

  ARĮ paskirtis. ARĮ schemoms keliami reikalavimai. Pastočių ARĮ. ARĮ su kintama operatyvine srove. Minimalios įtampos paleidimo įrenginiai. Elektros tinklų ARĮ.
  Inžinerija, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-23
 • Automatinis valdymas (3)

  Apibūdinkite sąvoką automatinis valdymas. Išvardinti bent 4 automatinio valdymo privalumus. Kas yra determinuotosios ir stochastinės sistemos? Kas yra stacionariosios ir nestacionariosios sistemos? Apibūdinkite stabilizavimo sistemas. Apibūdinkite sekimo sistemas. Apibūdinkite sąvoką trikdys. Perdavimo funkcijos apibrėžimas. Perdavimo funkcijos dažninė charakteristika (dažninė perdavimo funkcija)(formulė). Ką parodo amplitudinė dažninė charakteristika? Ką parodo fazinė dažninė charakteristika? Kas yra hodografas? Kas yra pereinamoji charakteristika (funkcija)? Kas yra svorinė charakteristika (funkcija)? Neinercinės grandies perdavimo funkcija. (formulė). Neinercinės grandies pereinamoji charakteristika. (grafikas). Pateikti realios neinercinės grandies pavyzdį. (brėžinys). Pirmos eilės aperiodinės (inercinės) grandies perdavimo funkcija. (formulė). Pirmos eilės aperiodinės (inercinės) grandies pereinamoji charakteristika (grafikas). Pateikti realios pirmos eilės aperiodinės (inercinės) grandies pavyzdį (brėžinys). Antros eilės inercinės grandies bendroji perdavimo funkcijos išraiška (formulė). Švytuojančios grandies pereinamoji charakteristika. (grafikas). Pateikti realios antros eilės grandies pavyzdį (brėžinys). Integruojančios grandies perdavimo funkcija (formulė). Integruojančios grandies pereinamoji charakteristika (grafikas). Idealios diferencijuojančios grandies perdavimo funkcija (formulė). Realios diferencijuojančios grandies perdavimo funkcija (formulė). Realios diferencijuojančios grandies pereinamoji charakteristika (grafikas). Realios diferencijuojančios grandies pavyzdys (brėžinys). Vėlavimo grandies perdavimo funkcija (formulė). Vėlavimo grandies pereinamoji charakteristika (grafikas). Kur pasireiškia transportavimo vėlavimas? Nuoseklusis grandžių jungimas (brėžinys). Atstojamoji nuoseklaus grandžių jungimo perdavimo funkcija (formulė). Lygiagretusis grandžių jungimas (brėžinys). Atstojamoji lygiagretaus grandžių jungimo perdavimo funkcija (formulė).
  Inžinerija, konspektas(6 puslapiai)
  2010-12-13
 • Automatins kartotinis įjungimas (AKĮ)

  Automatins kartotinis įjungimas (AKĮ). AKĮ paskirtis. Trifazis AKI vienpusio maitinimo elektros tiekimo linijai. AKĮ schemų ypatumai telemechanizuotose pastotėse. Nustatymo parinkimas vienpusio maitinimo linijose vienkartinio veikimo AKĮ schemose. Rėlinės apsaugos veikimo pagreitinimas. Dvikartis AKI. Trifazis AKĮ dvipusio maitinimo linijose (TAKĮ). AKĮ dvipusio maitinimo ETL. Nesinchroninis AKĮ. Greitas AKĮ (GAKĮ). AKĮ (kontroliuojant sinchronizmą). Šynų AKĮ.
  Inžinerija, konspektas(11 puslapių)
  2007-04-23
 • Automatizuotas programavimas. CAD, CAM sistemos ir jų ryšiai

  Automatizuotas programavimas. CAD, CAM sistemos ir jų ryšiai. 2 ašių apdirbimas. 3 ašių apdirbimas. 4-5 ašių apdirbimas. Tekinimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Inžinerija, konspektas(7 puslapiai)
  2008-03-15
 • Automobiliai (4)

  Transmisijos agregatų nagrinėjimas. Sankaba. Pavarų ir skirstymo dėžės. Automatinės pavarų dėžės. Kardaninės pavaros – kardanai. Pagrindinė pavara, diferencialas. Vairavimo sistema. Stabdžių sistema. Važiuoklė, pakaba, ašis. Kėbulai, rėmai, tiltai, ratai, padangos.
  Mechanika, konspektas(16 puslapių)
  2009-11-11
 • Automobilio apsauga AutoGuard

  Automobilis: kaip jį apsaugoti. Automobilių signalizacijos priemonės. AutoGuard. Keletas sistemos pritaikymo variantų. Apsauga. Stebėjimas. AutoGuard sistemos ypatumai ir privalumai. AutoGuard S2/S4 techninė informacija.
  Elektronika, konspektas(10 puslapių)
  2006-01-20
 • Automobilių alyvų rūšys

  Variklinės alyvos. Universalios ir karbiuratorių alyvų rūšys. Dyzelinių variklinių alyvų markės. Užsieniniai tepalai automobilių varikliams. Transmisinės ir hidraulinės alyvos. Kitos transmisinės alyvos. Alyvų atpažinimo ženklai. Papildomi ženklai. Alyvų klampumas.
  Kinematika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-02-09
 • Automobilių einamasis remontas

  Automobilių einamasis remontas, jam naudojama technologinė įranga bei ja atliekami darbai. Žibintų reguliavimo stendo aprašymas bei surinkimas. Žibintų reguliavimo stendo surinkimas. Automobilių kėbulų padengimas antikorozinėmis dangomis, padengimo įranga bei naudojamos medžiagos.
  Kinematika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-01-09
 • Automobilių įranga

  Trumpai apibūdinkite automobilio transmisijos sąvoką. Trumpai apibūdinkite automobilio važiuoklės sąvoką. Išvardinkite automobilio šasi agregatus. Sankaba jos paskirtis, sandara veikimas. Sankabų rūšys ir jų valdymo būdai. Hidrodinaminės įrangos samprata. Pavarų dėžės, paskirtis, sandara, veikimas. Samprata apie automatines pavarų dėžes. Sinchronizatoriaus paskirtis ir veikimas. Pavarų dėžių velenėlių apibūdinimas, jų paskirtis. Pavarų dėžių valdymo sąvokos. Skirstomoji dėžė, kokiuose automobiliuose naudojama ir kokiais atvejais. Kardaninės pavaros jų paskirtys, rūšys, veikimo principas. Pagrindinė pavara jos paskirtis, sandara, veikimo principas. Diferencialas, paskirtis, sandara, veikimo principas. Valdymo sistema. (vairas, stabdžiai). Automobilio pakaba.
  Mechanika, konspektas(12 puslapių)
  2006-12-22
Puslapyje rodyti po