Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokesčiai (2)

  Tretieji asmenys ir jų pareigos. Mokestinės prievolės, jų vykdymo užtikrinimas. Mokesčių administratoriaus pareigūno veiksmų apribojimas atliekant patikrinimas. Atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2005-11-13
 • Mokesčiai ir jų politika Lietuvoje

  Mokesčių svarba visuomenėje. Mokesčiai. Mokesčių politika Lietuvoje. Pagrindiniai mokesčiai. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Juridinių asmenų pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Žemės mokestis. Akcizai. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Pastabos, išvados ir siūlymai.
  Makroekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2008-03-04
 • Mokesčiai ir jų sistema

  Mokesčiai. Mokesčio elementai. Mokesčių įstatymuose nustatytos lengvatos. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Mokesčių klasifikavimo ypatumai. Akcizai ir muitų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Pelno mokestis. Socialinio ir sveikatos draudimo mokesčiai.
  Finansai, konspektas(24 puslapiai)
  2005-09-27
 • Mokesčiai ir jų sistema (2)

  Mokesčiai. Mokesčio elementai. Mokesčio subjektas. Mokesčio objektas. Mokesčio šaltinis. Apmokestinimo vienetas. Mokesčio tarifas. Mokesčio lengvata. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Mokesčio ėmimo būdas. Apmokestinimo principai ir mokesčių funkcijos. Mokesčių klasifikavimo ypatumai. Akcizai ir muitų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Socialinio ir sveikatos draudimo mokesčiai.
  Finansai, konspektas(25 puslapiai)
  2005-11-29
 • Mokesčiai ir jų sistema (3)

  Mokesčiai ir jų sistema. Mokesčio ėmimo būdas. Apmokestinimo principai ir mokesčių funkcijos. Mokesčių klasifikavimo ypatumai. Akcizai ir muitų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Socialinio ir sveikatos draudimo mokesčiai.
  Finansai, konspektas(12 puslapių)
  2007-01-31
 • Mokesčių administravimas (5)

  Mokesčių samprata, požymiai, funkcijos. Mokestinės prievolės samprata. Mokesčių sistemos samprata, principai. Mokestiniai teisiniai santykiai. Mokestinių teisinių santykių subjektai. Teisės aktai, reglamentuojantys mokesčių administravimą. Mokesčių administravimo samprata ir principai. Mokesčius administruojančių institucijų sistema. Mokesčių administratoriaus samprata, jo teisinis statusas. Valstybinės mokesčių inspekcijos veiklos pagrindinės kryptys. Muitinės funkcijos administravimo srityje. Aplinkos ir žemės ūkio ministerijos funkcijos mokesčių administravimo srityje. Mokesčio mokėtojo samprata, jo teisės ir pareigos. Mokesčių mokėtojų registras (apskaita). Savanoriško mokesčių mokėjimo samprata: mokestinė teisinė sąmonė ir mokestinė teisinė kultūra. Mokesčių mokėtojų paklausimų, pareiškimų ir prašymų nagrinėjimo ir atsakymų pateikimo tvarka. Mokesčių mokėtojų švietimas ir konsultavimas. Informacijos apie mokesčių mokėtoją slaptumas. Mokestinės lengvatos. Mokesčio apskaičiavimo tvarka. Įrodinėjimo naštos paskirstymas mokesčių apskaičiavimo procese. Mokestinės deklaracijos, jų teikimas, tikslinimas ir priėmimas. Mokestinės prievolės vykdymo kontrolė ir jos formos. Mokestinio patikrinimo samprata, rūšys, atlikimo terminai bei teisinio reglamentavimo ypatumai. Mokestinio tyrimo samprata ir teisiniai pagrindai. Mokesčių apskaičiavimas taikant turinio viršenybės prieš formą principą. Mokesčio apskaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą. Mokesčio apskaičiavimas pagal kitų valstybės institucijų dokumentus. Susitarimas dėl mokesčio dydžio. Mokesčio sumokėjimo tvarka ir terminai. Mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdai. Mokesčio nepriemoka ir mokestinė nepriemoka. Mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo būdai ir senatis. Mokestinės nepriemokos atidėjimas arba išdėstymas. Beviltiška mokestinė nepriemoka. Delspinigių sąvoka ir jų skaičiavimo tvarka. Atleidimas nuo delspinigių. Mokesčio grąžinimo pagrindai. Mokesčių įstatymų pažeidimai. Atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus sąvoka ir rūšys. Mokestinių ginčų samprata. Mokestinius ginčus nagrinėjančios institucijos.
  Teisė, konspektas(39 puslapiai)
  2009-04-28
 • Mokesčių istorinė raida Lietuvoje 1918-2006 metais

  Mokesčių raida 1919 – 1922 metų laikotarpiu. Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai. Muitai. Mokesčių raida 1923 – 1940 metų laikotarpiu. Netiesioginiai mokesčiai 1923 – 1940 metų laikotarpiu. Akcizai ir fiskaliniai monopoliai. Muitai. Kiti mokesčiai 1918 – 1940 metų laikotarpiu. Valstybinės rinkliavos. Savivaldybiniai mokesčiai. Mokesčių sistema 1940 – 1990 metų laikotarpiu. Mokesčių sistemos dabartinėje Lietuvoje.
  Mokesčiai, konspektas(29 puslapiai)
  2006-12-28
 • Mokesčių politika ir ją lemiantys veiksniai

  Mokesčių turinys. Apmokestinimo principai. Mokesčių esmė. Juridinių asmenų pajamų rūšys ir apmokestinimo tarifai. Įmonių, kuriose dirba riboto darbingumo darbuotojai, pelno mokesčio lengvatos. Akcizų mokestis, akcizų objektas.
  Mokesčiai, konspektas(8 puslapiai)
  2006-05-19
 • Mokesčių sistema

  Mokesčių ir jų sistemos samprata bei vaidmuo. Mokesčių elementai (apmokestinimo instrumentarijus). Apmokestinimo principai. Mokesčių klasifikavimas. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Lietuvos Respublikos muitai. Kiti mokesčiai. Mokesčių administravimas.
  Mokesčiai, konspektas(33 puslapiai)
  2006-09-19
 • Mokesčių teisė (4)

  Laikinasis socialinis mokestis. Pelno mokestis. Leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka. Neleidžiami atskaitymai. Gyventojų pajamų mokestis. Leidžiami atskaitymai, susiję su individualios veiklos pajamų gavimu. Neapmokestinamasis pajamų dydis ir papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis. Pajamų mokesčio iš A klasės pajamų apskaičiavimo, išskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). PVM tarifai. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas.
  Teisė, konspektas(20 puslapių)
  2007-05-25
 • Mokesčių teisės sistema

  Mokesčių teisės sistema, mokesčių teisės normos, mokestinių teisinių santykių sąvokos, požymiai, rūšys. Subjektų teisinis statusas. Mokesčių teisės sistema. Mokestiniai santykiai. Mokesčių teisė. Mokesčių teisės norma. Mokesčių teisės normų paskirtis. Mokesčių teisės normos turinys. Mokesčių teisės normų rūšys. Mokestiniai teisiniai santykiai. Mokesčių teisės šaltinis. Mokesčių teisės šaltinių rūšys. Mokesčių administravimo įstatymas.
  Administracinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2006-10-27
 • Mokykla ir ugdymas vakarų Europoje atgimimo ir reformacijos epochoje

  Humanistinės pedagogikos daigai. Pilietinio ugdymo idėja. Klasikinės graikų ir romėnų kultūros studijavimas. Kampanela. Prancūzų humanistai. T. Moras. Liaudies mokyklos.
  Pedagogika, konspektas(10 puslapių)
  2007-01-09
 • Mokykla XV- XVII amžiaus pradžioje. J.A. Komenskio (1592—1670) gyvenimas ir pedagoginės idėjos. Džono Loko pedagoginės idėjos

  Pradinio ugdymo mokyklos. Katalikiškos sekmadieninės mokyklos. Miesto mokyklos. Anglų gramatinės mokyklos. Mokymo metodika. Janas Amosas Komenskis. Gyvenamoji epocha. Svarbiausiųjų darbų laikotarpis. Pedagoginės pažiūros. Atitikimas gamtai. Liaudiškumas. Didaktika. Mokymo turinys. Klasės pamokos sistema. Džono Loko pedagoginės idėjos. Loko projektas dėl "darbininkų mokyklų".
  Pedagogika, konspektas(18 puslapių)
  2007-01-09
 • Mokyklos ir klasės bendruomenės įtaka asmenybei, santykiai klasėje

  Mokykla. Bendrijų organizavimas. Mokytojo sąveika su mokiniais. Bendradarbiavimas. Darbo su klase lygiai.
  Pedagogika, konspektas(4 puslapiai)
  2007-01-05
 • Mokymo metodų klasifikacija

  Mokymo metodų klasifikacija. Metodo samprata. Informaciniai metodai. Operaciniai metodai. Kūrybiniai metodai. Tradiciniai mokymo metodai. Vaizdiniai metodai. Praktiniai metodai. Aktyvieji mokymo metodai. Pokalbis. Pasakojimas. Pamoka. Metodų pasirinkimo kriterijai. Mokymo metodų pasirinkimo kriterijai. Netradiciniai mokymo metodai. Mokymosi rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Įvertinimo formos. Reikalavimai, taikomi pokalbio ir pasakojimo metodui. Alternatyvieji mokymo metodai.
  Pedagogika, konspektas(9 puslapiai)
  2007-07-03
 • Mokymo pagrindai

  Mokymo principai. Didaktiniai principai. Moksliškumo principas. Teorijos ir praktikos ryšio principas. Ugdomojo mokymo principas. Frontalaus, diferencijuoto ir individualaus mokymo derinimo principas. Vadovavimo ir mokinių savarankiškumo derinimo principas. Vaizdumo principas. Prieinamumo principas. Sistemingumo ir nuoseklumo principas. Sąmoningumo ir aktyvumo principas. Nuodugnumo principas. Išmokimo tvirtumo principas.
  Pedagogika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-04-20
 • Mokymo rezultatų tikrinimo metodai

  Mokymo rezultatų tikrinimo metodai. Žodiniai tikrinimo metodai. Individuali žodinė apklausa. Frontali žodinė apklausa. Tikrinimas raštu. Rašomieji darbai. Apklausa-viktorina. Testai. Veiklos testai. Apybraižos tipo testai. Trumpų atsakymų testai. Praktiniai tikrinimo metodai. Grafiniai darbai. Praktikos darbai. Įskaitos ir egzaminai. Mokymo rezultatų vertinimo problema.
  Pedagogika, konspektas(4 puslapiai)
  2005-12-13
 • Mokymo(-si) priemonės ir metodai

  Mokymo priemonės. Mokymo metodai. Tinkamo mokymo metodo pasirinkimo kriterijai. Mokymosi priemonės.
  Pedagogika, konspektas(3 puslapiai)
  2011-12-08
 • Mokinių adaptacijos mokykloje sunkumai ir jų priežastys bei sprendimų būdai

  Įvadas. Adaptacijos samprata. Vaiko adaptacijos ypatumai. Adaptacijos ypatumai penktoje klasėje. Adaptacijos ypatumai aukštesnėse klasėse. Adaptacijos problemos ir jų sprendimo būdai. Mokytojų įtakos ir tėvų svarba sėkmingai mokinių adaptacijai.
  Socialinė psichologija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-04-12
 • Mokinių vertinimas

  Vertinimas. Įvertinimas. Pažymiai. Vertinimo uždaviniai.
  Pedagogika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-05-21
Puslapyje rodyti po