Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Material science

  Darbas anglų kalba. Medžiagotyra. Introduction. Types of materials. Structure-property-processing relationship. The chemical bonding of atoms. The crystal structure of metals and dendritic solidification. Polymorphism. The tensile test. Impact test. The detection of surface cracks. Eutectics. Solid solutions. Equilibrium diagrams. Types of equilibrium diagrams. Steel-making. Classification of steels. The composition of cast iron. The Influence Of Cooling Rate On The Properties of a Cast Iron. Ordinary cast irons. High duty cast irons. Malleable cats irons. Alloy cast irons, constructions steels, tool & die steels, stainless steel, sintered tool materials, alloy steel & teir characteristics (russian standard), normalising, annealing, principles of hardenning. Solid, liquid and gaseous hardening. Heat-treatment after carburizing. Nitriding. Carbonitring. Ionitriding. Flame-hardening. Induction-hardening. Quality control of heat treated articles and tools (finished products). Melting furnaces. Sand casting, Die casting. Investment casting. Centrifugal casting., Hot working, Cold working, The cutting process, Cutting tool materials, Machinability, Single point machining, The welding of plastics. Forming of thermoplastics. Forming of thermosets, Ceramics and cermets. Forming of clay ceramics. Sintering. Manufacture of glass. Engineering uses of timber. Asbestos and its derivate.
  Medžiagotyra, konspektas(12 puslapių)
  2005-04-12
 • Mažmeninė prekyba (3)

  Mažmeninės prekybos dinamika ir struktūra. Mažmeninės prekybos įmonių tinklas. Stacionarūs (nuolatiniai) prekybos objektai. Prekybinės traukos zonos supratimas. Prekybos objektų pakopos, jų supratimas ir susidarymas. Apyvarta. Mažmeninė prekyba rinkos ekonomikoje. Veiksniai, turėję įtakos mažmeninės prekybos įmonių ir jų apyvartos raidai. Privatizacija. Šešėlinės ekonomikos įtaka mažmeninei prekybai. Monetarinė politika. Mokesčių sistema. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai ir teisinė aplinka. Mažmeninės prekybos tinklo analizė, jo atnaujinimas ir plėtotės reguliavimas. Mažmeninės prekybos tinklo vertinimo rodikliai. Pabaiga.
  Rinkodara, konspektas(21 puslapis)
  2009-09-01
 • Mažmeninių prekybos įmonių buhalterinė apskaita

  1 dalis. Mažmeninių prekybos įmonių ypatybės. Mažmeninių prekybos įmonių atsargų esmė ir apibūdinimas. Grynuosius pardavimus koreguojančių veiksnių apskaita. Prekybinių nuolaidų registravimo buhalterinėje apskaitoje esmė. Pardavimai suteikiant prekybines nuolaidas. Pardavimo diskontų apskaita. Parduotų prekių grąžinimas ir nukainojimas. Atsargų auditas. Atsargų audito ypatybės. Atsargų audito nuoseklumas. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsargų apskaitos būdų įvertinimas. Atsargų įkainojimo metodų įvertinimas.
  Apskaita, konspektas(10 puslapių)
  2007-08-09
 • Mechanika (16)

  Kinematika. Klasikinės mechanikos dalys. Veiksmai su vektoriais. Kaip pailginti, sutrumpinti arba apsukti vektorių. Judėjimo formos. Tiesiaeigis, tolygiai kintamas judėjimas. Pagreitis. Grafinis tolygiai kintamojo judėjimo greičio vaizdavimas. Tiesiaeigio, tolygiai kintamo judėjimo kelio formulės. Grafinis tolygiai kintamojo judėjimo kelio vaizdavimas. Laisvas kūnų kritimas. Vertikaliai aukštyn mesto kūno judėjimas. Kampu į horizontą mesto kūno judėjimas. Superpozicijų principas. Sukamojo judėjimo kinematika. Kūno sukimosi kinematika. Įcentrinis pagreitis. Dinamika. Judėjimo kiekio tvermės dėsnis. Dangaus mechanika. Keplerio dėsniai. Visuotinės traukos jėga. Kosmonautikos pagrindai. Nesvarumas ir perkrovos. Kosminiai greičiai. Tamprumo jėga. Trinties jėga. Įcentrinė jėga. Darbas ir energija. Mechaninis darbas ir galia. Galia. Galios vienetai. Energija ir tvermė. Skysčių ir dujų mechanika. Hidrodinamika ir aerodinamika. Vandens tekėjimo taisyklės. Pagrindinė hidrodinamikos lygtis. Svyravimai ir bangos. Svyravimo judėjimo parametrai. Matematinė svyruoklė. Matematinės svyruoklės svyravimo dėsniai. Energijos virsmai harmoningai svyruojant kūnui. Spyruoklinės svyruoklės svyravimo dėsniai. Laisvieji ir priverstiniai svyravimai.
  Mechanika, konspektas(16 puslapių)
  2006-10-30
 • Mechanika (25)

  Įvadas. Kinematika. Tiesiaeigis tolyginis judėjimas. Tolygiai kintamas judesys. Pagreitis. Kreivaeigis judėjimas, jo pagreitis. Kieto kūno judėjimas. Sukamasis judėjimas. Dinamika. Niutono dėsniai. I Niutono dėsnis. II Niutono dėsnis. Impulsas. III Niutono dėsnis. Jėgos, veikiančios kreivaeigio judesio atveju. Traukos jėgos. Tamprumo ir trinties jėgos. Darbas ir galia. Mechaninė energija. Kieto kūno judėjimas. Impulso (judesio kiekio) momentas. Besisukančio kieto kūno energija. Mechaniniai svyravimai. Svyravimų klasifikacija. Pagrindinės sąvokos. Harmoniniai svyravimai. Harmoninio svyravimo greitis ir pagreitis. Harmoninio svyravimo energija. Viena kryptimi vykstančių svyravimų sudėtis. Statmenų svyravimų sudėtis. Slopstantys svyravimai. Priverstiniai svyravimai.
  Klasikinė mechanika, konspektas(19 puslapių)
  2009-03-24
 • Mechanika (4)

  Įvadas. Fizikiniai dydžiai. Tyrimo objektai. Gamtos reiškiniai. Fizikiniai reiškiniai. Cheminiai reiškiniai. Fizikinis kūnas. Medžiaga. Fizikiniai dydžiai. Matavimo vienetai. Laikas. Ilgis. Plotas. Tūris. Masė. Medžiagos tankis. Mechaninis judėjimas. Atskaitos kūnas. Koordinačių sistema. Atskaitos sistema. Mechaninis judėjimas. Trajektorija. Kelias. Greitis. Judėjimo rūšys. Vidutinis greitis. Momentinis greitis. Tolygiai kintamas judėjimas. Pagreitis. Kūnų sąveikos dėsniai. Inercijos dėsnis. Inercija. Inertiškumas. Jėga. Jėgos poveikiai. a, F ir m sąryšis. Veiksmo ir atoveikio dėsnis. Jėgų rūšys. Pagrindinės jėgos. Visuotinė trauka. Sunkio jėga. Laisvojo kritimo pagreitis. Deformacija. Tamprumo jėga. Kūno svoris. Nesvarumas. Trinties jėga. Trinties priežastys. Trinties rūšys. Jėgų atstojamosios. Atstojamosios skaičiavimas. Energetika. Darbo sąlygos. Darbo apibrėžimas. Galia. Energija. Potencinė energija. Pakelto kūno potencinė energija. Kinetinė energija. Energijos tvermės dėsnis. Uždaroji sistema. Kūnų pusiausvyra. Jėgos petys. Jėgos momentas. Momentų taisyklė. Masės centras. Pastovioji pusiausvyra. Nepastovioji pusiausvyra. Beskirtė pusiausvyra. Pusiausvyra ir atrama. Paprastieji mechanizmai. Mechanizmų rūšys. Svertas. Sverto pusiausvyros sąlyga. Nekilnojamas skridinys. Kilnojamas skridinys. Skrysčiai. Nuožulnioji plokštuma. Auksinė mechanikos taisyklė. Naudingumo koeficientas. Slėgis. Slėgio perdavimas kietaisiais kūnais. Paskalio dėsnis. Skysčio slėgis. Susisiekiantieji indai. Susisiekiančiųjų indų dėsniai. Hidraulinis presas. Atmosfera. Atmosferos slėgis. Archimedo jėga. Archimedo dėsnis. Panirusio kūno svoris. Keliamoji jėga. Kūnų elgsena skysčiuose (dujose).
  Mechanika, konspektas(22 puslapiai)
  2005-09-27
 • Mechanika (7)

  Mechaninis judėjimas. Slenkamojo judėjimo dinamika. Mechaninė energija. Potencialinių jėgų laukai. Skysčių mechanika. Specialioji reliatyvumo teorija.
  Mechanika, konspektas(22 puslapiai)
  2005-11-22
 • Mechanikos inžinerija

  Medžiagų atsparumo mokslo raida ir uždaviniai. Apkrovos ir jų klasifikacijos. Supratimas apie pjūvių metodą. Supratimas apie įtempimus ir deformacijas. Ryšys tarp įtempimų ir deformacijų. Huko dėsnis. Pagrindinės medžiagų atsparumo prielaidos ir hipotezės. Tempiamų bei gniuždomų strypų įtempimai skersiniuose ir įstrižuose pjūviuose. Tempiamų bei gniuždomų strypų deformacija. Medžiagų bandymas tempiant. Tempimo diagrama ir jos charakteringi taškai. Įvairių medžiagų tempimo diagramos. Bandymo gniuždant ypatumai. Leistini įtempimai. Tempiamų bei gniuždomų strypų parinkimas. Įtempimai ir deformacijos tempiamuose strypuose nuo savojo svorio. Laiptuoti ir vienodo atsparumo tempiami bei gniuždomi strypai. Statiškai neišsprendžiamų tempiamų bei gniuždomų strypų skaičiavimas, veikiant išoriniai apkrovai. Statiškai neišsprendžiamų dėl gamybos netikslumo strypinių sistemų skaičiavimas. Statiškai neišsprendžiamų dėl temperatūrinio pokyčio strypinių sistemų skaičiavimas. Statinis skerspjūvio momentas ir svorio centro nustatymas. Plokščios figūros inercijos ir atsparumo momentai ir jų tarpusavio ryšys. Inercijos momentų kitimas, pernešant koordinačių ašis lygiagrečiai. Inercijos momentų kitimas, pasukant koordinačių ašis. Svarbiausios inercijos momentų ašys ir svarbiausieji inercijos momentai. Stačiakampio, trikampio inercijos momentai. Skritulio inercijos momentai. Sudėtinių figūrų svarbiausių inercijos momentų skaičiavimas. Įtempimų būvio teorija. Tangentinių įtempimų dualumas. Erdvinis, plokštuminis ir linijinis įtempimų būvis. Įtempimai įstrižuose pjūviuose, esant plokščiam įtempimų būviui. Svarbiausieji įtempimai, esant plokščiam įtempimų būviui. Grafinis plokščio įtempimo būvio radimas. Huko dėsnis, esant erdviniam įtempimų būviui. Medžiagų stiprumo teorijos. 1-2 stiprumo teorijos. 3-5 stiprumo teorijos. Lenkimas. Plokščias lenkimas. Sijos ir jų atramos. Vidinės įrąžos lenkiamosiose strypuose ir jų diagramos. M ir Q diagramų ypatybės. Ryšys tarp M, Q ir q. Normaliniai įtempimai lenkiamuose strypuose. Tangentiniai įtempimai lenkiamuose strypuose. Tangentinių įtempimų pasiskirstymas įvairiuose skerspjūviuose. Normalinių įtempimų pasiskirstymas įvairiuose pjūviuose. Lenkiamų strypų stiprumo tikrinimas ir parinkimas. Lenkiamų sijų poslinkiai. Išlenktos sijos ašies diferencialinė lygtis ir jos panaudojimas. Sijų deformacijų skaičiavimas Moro integralo pagalba. Sukimas. ST diagramos. Įtempimai apvalaus sukamo strypo skersiniame pjūvyje. Sukamo strypo deformacija. Skerspjūvio parinkimas. Įtempimai apvalių sukamų strypų išilginiuose ir įstrižuose pjūviuose. Šlytis. Įtempimai, deformacijos. Statika. Aksiomos. Ryšiai.
  Mechanika, konspektas(11 puslapių)
  2005-11-30
 • Mechaninė ir mineralinė dirvožemių bei gruntų sudėtis

  Įvadas. Dirvožemis. Mechaninė (granuliometrinė) dirvožemio sudėtis. Klasifikacija. Granuliometrinės dirvožemio sudėties klasifikacija. Mineralinė dirvožemio sudėtis.
  Geografija, konspektas(4 puslapiai)
  2010-01-06
 • Mechaninės metalų savybės

  Palyginamosios savybės. Deformacija. Tempimo diagrama. Kietumas. Smūginis tąsumas. Suirimas. Plastinis deformavimas ir rekristalizavimas.
  Medžiagotyra, konspektas(10 puslapių)
  2008-01-31
 • Medelynų priežiūra ir technologijos

  Medelyno vieta. Klimatas. Temperatūrų suma. Temperatūra. Vandens balansas. Vėjas. Dirvožemis. Vanduo. Ankstesnė vietovės paskirtis. Padėtis ir privažiavimas. Teritorijos išplanavimas. Santrauka. Medelyno dalys. Sėjomainos ir kultūrų kaita. Motinynas. Dirvos paruošimas. Gilusis purenimas. Lauko paviršiaus išlyginimas. Arimas. Lysvių paruošimas. Santrauka. Laistymo sistemos įrengimas. Vandens atsargos. Transpiracija ir nutekėjimas. Dirvožemio infiltracinis pajėgumas. Transpiracija laistymo metu. Apsauga nuo šalnų. Temperatūra. Santrauka. Tręšimas. Makroelementai. Azotas. Fosforas. Kalis. Magnis. Kalcis. Mikroelementai. Kalkinimas. Dirvožemio pavyzdžių paėmimas. Pageidautini trąšų kiekiai. Augalų poreikiai trąšoms. Maisto medžiagų išplovimas. Trąšų rūšys. Organinės trąšos. Mineralinės trąšos. Žaliosios trąšos. Tręšimo dozės. Trąšų išbarstymas. Rekomenduojami trąšų kiekiai. Santrauka. Piktžolės. Piktžolės apibrėžimas. Piktžolių ekologija. Piktžolių biologija. Sėklomis plintančios piktžolės. Sėklų ramybės būsena. Šviesa ir daigumas. Sėklų ilgaamžiškumas. Šaknimis plintančios piktžolės. Piktžolių naikinimas. Rankinis piktžolių naikinimas. Mechaninis piktžolių naikinimas. Herbicidai. Herbicidai, veikiantys per dirvožemį. Herbicidai, veikiantys per lapus. Herbicidų veikimo būdas. Absorbavimo skirtumai. Herbicidų specifiškumas. Piktžolių atsparumas. Herbicidų žala. Priedų naudojimas. Pesticidų mišinių naudojimas. Faktoriai, įtakojantys piktžolių naikinimą. Herbicidų skilimas ir jungimasis su dirvožemio koloidais. Piktžolių naikinimo strategija. Santrauka. Dauginimasis. Sumedėjusių augalų dauginimosi ypatumai. Magnolijūnų arba gaubtasėklių dauginimasis. Vaisiai. Sėklos sandara. Dauginimas. Generatyvinis dauginimas. Sėklos medelyne. Sėklų rinkimas. Spygliuočių sėklų apdorojimas. Lapuočių sėklų apdorojimas. Riešutinių vaisių apdorojimas. Obuolių, uogų, erškėtuogių, kaulavaisių ir ožekšnių vaisių apdorojimas. Valymas ir rūšiavimas. Džiovinimas. Spygliuočių ir lapuočių sėklų laikymas. Stratifikavimas. Sėklų ramybės būsena. Ramybės būsena dėl sėklų apvalkalo. Nepilnai išsivystęs gemalas. Hormoninė sėklų ramybės būsena. Mirkymas. Persodinimo tankumas. Persodinimo laikas. Spygliuočių persodinimo laikas. Lapuočių persodinimo laikas. Dauginimas auginiais. Auginių tipai. Dekoratyvinių augalų auginimas. Šaknų sistemos formavimas. Skiepijimu dauginimus sodmenų auginimas. Miško želdinimui skirtų sodmenų auginimo technologijos. Antžeminės krūmo dalies formavimas medelyne. Medžių antžeminės dalies formavimas. Skiepytų augalų formavimas. Dekoratyvinių augalų sodmenų auginimo konteineriuose technologijos. Sodmenų iškasimas, ruošimas realizavimui.
  Žemės ūkis, konspektas(44 puslapiai)
  2009-01-08
 • Medicina (3)

  Pagreičio, perkrovos ir nesvarumo patogeninis veikimas. Pagreičio patogeninis veikimas. Kinetozė. Arterinė hiperemija. Veninė hiperemija. Išemija (vietinė mažakraujystė). Kolateralinė kraujotaka. Stazė. Trombozė. Embolija.
  Medicina, konspektas(6 puslapiai)
  2006-03-14
 • Medicinos istorija

  Medicinos dėstymas viduramžių universitetuose. Viduramžių mokslo bruožai. Galeno įtaka viduramžių medicinai. Seniausi rytų Europos universitetai. Medicinos dėstymas Salerno medicinos mokykloje ir Paduvos universitete. Renesanso laikų mokslo bruožai. Tyrimo metodas ir jo propaguotojai. Jatrofizika ir jos atstovai. Jatrochemija. Paracelsas ir jo nuopelnai medicinai. Žymiausi A. Vezalijaus darbas ir jo reikšmė. Kas ir kada atrado mažąjį kraujo apytakos ratą. Kas ir kada atrado didįjį kraujo apytakos ratą. Žymiausias V. Harvėjaus darbas iš embriologijos ir svarbiausias jo teiginys. Žymiausas renesanso laikų chirurgas ir jo nuopelnai. Didžiųjų atradimų įtaka. Seniausi rašytiniai Egipto medicinos šaltiniai. Egipto medicinos charakteristika, žinios iš anatomijos. Gydytojai. Jų požiūris į ligų priežastis ir vartoti gydymo būdai.
  Medicina, konspektas(5 puslapiai)
  2006-04-13
 • Mediena ir jos gaminiai

  Mediena ir jos gaminiai. Bendros žinios. Statyboje vartojamų medžių veislės. Fizinės medienos savybės. Mechaninės medienos savybės. Medienos ydos. Medienos apsauga. Medienos asortimentas.
  Statyba, konspektas(17 puslapių)
  2006-11-09
 • Medienos technologija

  Įmirkymo medžiagos. Medžiagų klasifikavimas. Antiseptikai. Antiseptikų klasifikavimas. Antiseptikams keliami reikalavimai. Antiseptikavimo esmė. Antiseptikų savybių nustatymas. Antiseptikų receptūros nustatymo teoriniai pagrindai. Ugniai atsparios dangos – antipirenai. Degimo proceso fizinė ir cheminė esmė. Antipirenų savybės. Antipirenais įmirkytos medienos panaudojimas.
  Statyba, konspektas(15 puslapių)
  2005-12-11
 • Medinės santvaros

  Medinės santvaros. Keli santvarų tipai. Medinės santvaros pramonės pastatuose. Santvarų ryšiai. Šiuolaikinės medinės santvaros. Santvarų atsiradimas. Kaip plėtojasi naujovė Lietuvoje? Ar gamyba irgi automatizuota? Efektas statyboje. Santvarų sandara ir sujungimai.
  Statyba, konspektas(17 puslapių)
  2006-12-27
 • Mediologija

  Marshallas McLuhanas jo ir jo veikalas "Kaip suprasti medijas?". Pagrindinės medijų teorijos ir teoretikai. Medijų kaita ir raida. Medijos ir technologijos santykis. Medijų ir turinio samprata. Spausdintinės, elektroninės ir skaitmeninės medijos. Žiniasklaidos teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Valstybinės kalbos ugdymas. Visuomenės informavimo priemonės: funkcijos ir kaita šiuolaikinėje visuomenėje. Visuomenės informavimo priemonės: funkcijos ir kaita. Informacijos laisvė. Nuomonių įvairovė. Pagrindiniai visuomenės informavimo principai. Visuomenės teisė žinoti ir žurnalistikos funkcijos. Universaliosios ir apverstosios piramidės principai. Objektyvumo ir šališkumo problema Lietuvoje. Žiniasklaidos koncentracijos keliami pavojai. Žiniasklaidos kultūra, vertybių ir etikos problemos. Demokratinis plėtojimas.
  Bibliotekininkystė, konspektas(5 puslapiai)
  2009-01-23
 • Mediologija (2)

  Kas yra mediologija ir medijų studijos. Mediologijos dalyko istorija ir poreikis. Ryšiai su kitais mokslais. Kiti mokslai, nagrinėjantys medijas. Pagrindinės mediologijos tyrinėjimo kryptys ir objektas. Medijos apibrėžimai. Medijos kategorijos pagal funkcijas. Medijų tipai. Skaitmeninės ir analoginės medijos. Medijos ir technologijos santykis. Turinio ir medijos samprata. Pagrindinės medijų teorijos ir teoretikai. Marshallas McLuhanas ir jo veikalas "Kaip suprasti medijas". McLuhano medijos samprata ir jos santykis su komunikacijos mokslais. Vėsios ir karštos medijos. Medijų tetradas ir medijų dėsniai (sustiprinimas, sunaikinimas, išvirtimas, prikėlimas). Medija kaip žmogaus tęsinys. Medijos ir pranešimo santykis. Raymondo Williamso socialinė medijos samprata. Technologinis ir socialinis determinizmas. Senos ir naujos medijos. Naujumo raida ir sąlygiškumas. Žiniasklaidos teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Visuomenės informavimo įstatymo pagrindinės nuostatos ir sąvokos. Pagrindiniai visuomenės informavimo principai. Informacijos laisvė. Nuomonių įvairovė. Valstybinės kalbos ugdymas. Objektyvumo ir šališkumo problema Lietuvos periodinėje žiniasklaidoje. Šalies periodinės spaudos ir interneto vartų veiklos specifika. Žiniasklaidos dereguliavimo, savitvarkos ir reguliavimo aktualijos. Televizija komunikacijos technologijų kontekste. Mediamorfozių sąvoka. Audiovizualinės žiniasklaidos užuomazgos kitose komunikacijos technologijose. Audiovizualinės žiniasklaidos principai. Ausies kultūra. Akies kultūra. Gutenbergo amžius. Informacijos revoliucija. Grafinė revoliucija. Tiražo revoliucija. Informacijos amžius. Asmenybės. Televizijos raidos bruožai. Pirmosios transliacijos, televizijos stočių plėtra JAV ir Europoje. Technologinė TV raida: mechaninė ir elektroninė televizija. TV kanalų klasifikavimo principai. Televizijos stilistinė kaita. Paleotelevizija, neotelevizija, realybės televizija. Programavimo principai ir technikos. Tradicinės (klasikinės) televizijos ypatybės. Televizijos kaitos perspektyvos. Spausdintinės, elektroninės ir skaitmeninės medijos. Spausdinta knyga ir periodika medijų sistemoje. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Knygos sąvoka: kilmė ir apibrėžimai. Knygos mokslo objektas ir svarbiausios kategorijos, struktūra ir vieta tarp kitų mokslų ir ryšiai su jais. Knygotyros ryšiai su kitais mokslais. Knygos ir knygininkystės tyrimų metodai ir tyrimų institucionalizacija. Knygotyros institucionalizacija. Knygotyros terminija ir jos resursai. Svarbiausi terminų leidiniai. Terminų žodynai. Standartai. Skaitmeninė knyga. Įrašytos laikmenos. Tradicinės ir skaitmeninės knygos santykis. Jų ateitis. Knygos struktūra ir architektonika. Knygos sandara: vidiniai ir išoriniai elementai. Knygos gamybos medžiagos. Knygos leidybos procesas. Spausdintų ir skaitmeninių leidinių tipologija. Spausdintų leidinių tipologija. Skaitmeninių leidinių tipologija. Lietuvos leidybos produkcija ir jos statistika. Knyga visuomenės informavimo priemonių (VIP) sistemoje. Skaitytojas ir vartotojas. Svarbiausi skaitytojų tipizavimo kriterijai. Knygos vartotojų tipizavimas. Leidybos vieta šiuolaikinėje visuomenėje, jos kultūriniai ir ekonominiai aspektai. Juridiniai leidybos pagrindai. Leidyklų organizacinės struktūros ir tipai: šakinė, specializuota, universali leidykla. Leidybos ekonomikos pagrindai. Išlaidos. Pajamos. Leidinio sąmata. Leidinio redakcinio ir gamybinio darbo pagrindai. Redakcinis darbas. Rankraščio paruošimas spaudai (redagavimas). Gamybinis darbas. Knygos apipavidalinimas. Knygos gamyba: spaudos darbai ir įrišimas. Knygos reklama, populiariausi knygos reklamos būdai. Knygų platinimas. Pagrindiniai knygų pirkėjai, jų ypatybės. Leidybos santykiai su valstybe. Šiuolaikinė leidybos situacija pasaulyje. Knygų leidyba Vakaru Europoje ir JAV. Knygų leidyba Rytu Europoje. Knygos rinka Lietuvoje. Pagrindinės Lietuvos knygų leidyklos. Senoji knyga kaip media. Senųjų knygų telkiniai - palikimas ar paveldas? Chronologinės spaudos paveldo ribos. Knygų nuosavybės ženklai (rankraštiniai įrašai, antspaudai, ekslibrisai, superekslibrisai). Marginalijos ir graffiti kaip paveldo dokumentai.
  Komunikacija, konspektas(35 puslapiai)
  2011-05-09
 • Medžiagos būsenos

  Agregatinė būsena. Dujinė. Skystoji. Kietoji. Plazminė. Plazma. Plazmos savybės. Plazma kosmose. Plazmos pritaikymas praktikoje. Nukleoninės dujos. Mezoninės - hiperoninės dujos.
  Fizika, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-27
 • Medžiagos ir gaminiai iš mineralinių lydinių

  Medžiagos ir gaminiai iš mineralinių lydinių. Stiklas. Stiklo žaliava ir gamyba. Stiklo savybės. Apdailos stiklas. Sitalai ir šlakositalai. Gaminiai iš lydytų uolienų ir šlako.
  Statyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-11-09
Puslapyje rodyti po