Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Istorija>Visuotinė istorija

Visuotinė istorija (840 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sovietų ir nacių politikos panašumai ir skirtumai. Antisovietinė ir antinacinė rezistencija

  Sovietų ir nacių politikos panašumai. Panašumai politiniame valdyme. Panašumai socialiniame gyvenime. Panašumai kultūriniame gyvenime. Panašumai krašto apsaugos atžvilgiu. Sovietų ir nacių politikos skirtumai. Skirtumai ūkinėje srityje. Padarinių skirtumai. Antisovietinė rezistencija. Antinacinė rezistencija.
  Visuotinė istorija, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-04-04
 • Sovietų Sąjunga II pasauliniame kare

  Įvadas. Molotovo – Ribentropo paktas. J. Stalino agresija. J. Stalino asmenybės bruožai ir klasių kaita Sovietų Sąjungoje. J. Stalino asmenybės bruožai ir klasių kaita Sovietų Sąjungoje. Operacija "Barbadosa". "Didysis valymas". Stalino laimėjimas prieš nacius. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(11 puslapių)
  2007-01-09
 • Sovietų Sąjunga. Chruščiovo epocha

  Įvadas. Darbo tikslas: Įvardinti 1954-1964 metais vykusius pokyčius Sovietų Sąjungoje, naujosios Chruščiovo vidaus ir išorės politikos bruožus, priemones, kuriomis buvo įgyvendinami pertvarkymai. Komunistinio totalitarizmo įsigalėjimas. Komunistinio totalitarizmo padėtis VI dešimtmetyje. Nikita Chruščiovas. 1954-1964 m. Chruščiovo epochos apžvalga. Chruščiovo asmenybė. Atėjimas į valdžią. KPSS suvažiavimas. Naujojo komunizmo vizija ir vidaus pertvarkymai. Visuomenė. Ekonomika ir žemės ūkis. "Chruščiobos". Baudžiamoji sistema. Kariuomenės reorganizacija. Švietimas ir mokslo pasiekimai. Kultūra. Užsienio politika. Kinija. Jugoslavija. Baltijos šalys. Vengrija. Lenkija. Vokietija. JAV. Kuba ir "Karibų krizė". Reformų žlugimo priežastys. Baigiamasis žodis. Išvados.
  Visuotinė istorija, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2009-06-10
 • Sovietų Sąjungos karo nusikaltimai Antrajame pasauliniame kare valdant Josifui Stalinui

  Įvadas. Stalinas slaptasis Antrojo pasaulinio karo kurstytojas. Molotovo – Ribentropo paktas. Sovietų Sąjungos įstojimas į Antrąjį pasaulinį karą. Žiemos karas. Tarptautinė humanitarinė teisė. Stalino kultas, bei stalinizmo ideologijos nusižengimai žmogaus teisėms. Didysis valymas. Katynės žudynės. Išvados.
  Visuotinė istorija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-01-09
 • SSRS 1922-1939 m.m

  PowerPoint pristatymas. 1922 m. V. Lenino mirtis. 1925 m. J. Stalinas. L. Trockis. Bolševikų politika. Industrializacijos pradžia. Industrializacijos metu. Kolektyvizacijos priežastys. Išbuožinimas. Masinis badas. Teroras. Koncentracijos stovyklos. NKVD. GULAG. Kominternas. Komunistinė santvarka. Kominterno politika 4 dešimtmetyje. Kominterno galas. Propaganda.
  Visuotinė istorija, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-06-04
 • SSRS ir pasaulinės komunistinės sistemos žlugimas

  PowerPoint pristatymas. Reforma. Reformos priežastys. Ekonomikos pertvarka ir rezultatai. Politikos pertvarka. Valdymo sistemos pertvarka. Tautiniai nesutarimai. Vakarų ir Rytų santykiai.
  Visuotinė istorija, pristatymas(10 skaidrių)
  2011-05-19
 • SSRS ir Vokietijos karas 1941–1943 metais

  Įvadas. Stalingrado mūšis. Mūšio eiga. Mūšio pasekmės. Kursko mūšis. Kare naudota ginkluotė ir artilerija. Rusų artilerija. Vokiečių artilerija ir ginklai.Priedai (4 psl.)
  Visuotinė istorija, referatas(15 puslapių)
  2010-05-26
 • Stalinas - didžiausias XX amžiaus nusikaltėlis

  Tikslai. Stalino prigimtis ir kilmė. Stalinas – Sovietų Rusijos generalinis sekretorius ir diktatorius. Pertvarkymai Sovietų Rusijoje. Stalino vidaus politika ir stalinizmo bruožai. Stalino kaip asmenybės ir jo darbų apibendrinimas.
  Visuotinė istorija, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-01-17
 • Stalingrado mūšis

  Pranešimas apie Stalingrado mūšį (1942 m.). Mūšio priešistorė, Operacija "BLAU", mūšis prasideda (mūšio eiga), mūšis mieste.
  Visuotinė istorija, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-04-28
 • Stalinizmo laikotarpis Sovietų Sąjungoje

  PowerPoint pristatymas. Stalinas. Stalino valdymas. Kad įsitvirtintų valdžioje, Stalinas pasinaudojo šiomis prielaidomis. Pertvarkymai Sovietų Rusijoje. Industrializacija. Industrializacijos rezultatai. Kolektyvizacijai kurti iškilo šios priežastys. Kolektyvizacijos rezultatai. Kultūros pertvarka. Stalino vidaus politika ir stalinizmo bruožai. Masinės žudynės ir deportacijos. Aukų skaičius. Asmens kultas. Įdomu. Darbas iliustruotas paveikslėliais (29).
  Visuotinė istorija, pristatymas(34 skaidrės)
  2008-05-07
 • Starożytna Grecja

  Referatas lenkų kalba apie Senovės Graikiją. Poematy Homera "Iliada" i "Odyseja". Gospodarka i życie greków w 11-9 wieku p.n.e. Pierwsze państwa greckie w 2 tysiącleciu p.n.e. i ich upadek. Przyroda w Grecji. Pierwsze państwo w Europie. Ukształtowanie się ustroju niewolniczego oraz powstanie miast-państw greckich w 8-6 wieku p.n.e. Niewolnicze państwo spartańskie w 8-6 wieku p.n.e. Wzmocnienie się państwa niewolniczego w Atenach. Religia starożytnych Greków. Rozwój niewolnictwa w Grecji oraz wywyższenie się Aten w 5 wieku p.n.e. Ateńska demokracja niewolnicza. Niewolnictwo w grecji w 5 wieku p.n.e. Powstanie miast-państw w Grecji i na wybrzeżach Morza Śródziemnego i Czarnego. Architektura, rzeźba i malarstwo Hellady w 5-4 wieku p.n.e. Grecki teatr starożytny. Rozkwit kultury helleńskiej w 5 wieku p.n.e. Igrzyska olimpijskie.
  Visuotinė istorija, referatas(20 puslapių)
  2006-03-23
 • Stounhendžas

  PowerPoint pristatymas. Kur randasi Stounhendžas? Kaip atrodo Stounhendžas? Kaip šiuos akmenys ten nugabeno? Stounhendžo pradžia. Šių laikų žmogus taip pat bandė pastatyti kažką panašaus. Legendos. Tai galėjo padaryti milžinai. Kam buvo reikalingas Stounhendžas?
  Visuotinė istorija, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-11-07
 • Suomija 1939 metais

  Įvadas. Pagrindinių įvykių chronologija 1939 metais. Žiemos karo išvakarėse. Žiemos karas. Karo veiksmai. Papildomi faktoriai. Tarptautinis palaikymas. Laivų mūšiai. Oro mūšiai. Mannerheimo linija. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(11 puslapių)
  2008-06-06
 • Suomija tarpukario metais

  PowerPoint pristatymas. Suomijos geografinė padėtis tarpukario metu. Suomijos nepriklausomybė. Suomių kultūra. Religija tarpukario metu. Kodėl Suomija netapo tarybine respublika. Nepriklausomybės kovų aukos.
  Visuotinė istorija, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-05-23
 • Suomija, Estija ir Latvija tarpukario metais

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Politinė raida. Politinė Estijos, Latvijos ir Suomijos raida. Suomijos kova už nepriklausomybę. Suomijos politinė sistema. Estijos kova už nepriklausomybę. Estijos politinė raida. Latvijos kova už nepriklausomybę. Latvijos politinė raida. Ekonominė raida. Suomija. Estija ir Latvija. Socialiniai santykiai. Šalių socialiniai santykiai. Išvados.
  Visuotinė istorija, pristatymas(12 skaidrių)
  2010-11-24
 • Svarbiausi politinės, ekonominės ir socialinės pasaulio raidos bruožai XIX amžiuje

  Pramonės revoliucija. Industrializacija. Agrarinė revoliucija. Darbininkų judėjimas. Protektoratas. Parlamentizmas. Svarbiausi buities ir gyvenimo pokyčiai. 1861–1865 metų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pilietinis karas. Abolicionizmas. Kukluksklanas. Plantacija. Emigracija. Imigracija. Protekcionizmas. Liberalizmas. Konservatizmas. Socializmas. Anarchizmas. Nacionalizmas. Romantizmas. 1830 metų revoliuciniai sąjūdžiai Europoje. Tautų pavasaris. 1848 metų Prancūzijos revoliucija. Paryžiaus sukilimas pažadina revoliucijas Vakarų Europoje. Nacija. Vokietijos suvienijimas. Reichstagas. Kancleris. Italijos vienijimas. Austrijos – Vengrijos paskelbimas. Nepriklausomų valstybių kūrimasis Balkanuose. Reformos Rusijoje XIX amžiuje. 1861 metų vasario 19d. paskelbtas manifestas apie baudžiavos panaikinimą. 1905 metų revoliucija Rusijoje. Dūma. Komunistai. Manifestas. Sionistai. Antisemitizmas. Etnosas. Imperializmas. Dominija. Pusiau kolonija. Konfederacija.
  Visuotinė istorija, konspektas(10 puslapių)
  2006-05-05
 • Svarbiausi politinės, ekonominės ir socialinės pasaulio raidos bruožai XIX amžiuje (2)

  Datos. Sąvokos: Abolicionistai. Agrarinė revoliucija. Anarchizmas. Antisemitizmas. Čartizmas. Dominija. Dūma. Emigracija. Etnosas. Ferma. Imigracija. Imperializmas. Industrializacija. Juodoji Afrika. Liberalizmas. Lotynų Amerika. Luditai. Kancleris. Komunistas. Komunizmas. Konfederatai. Konservatyvizmas. Kukluksklanas. Manifestas. "Mažoji Vokietija". Nacija. Nacionalizmas. "Naktinis sargas". Parlamentarizmas. Partija. Patriotizmas. Plantacija. Pramonės perversmas. Protekcionizmas. Protektoratas. Pusiau kolonija. Reakcija. Reichstagas. Rekonstrukcija. Revizionizmas. Romantizmas. Sionizmas. Socializmas. Šovinizmas. Tautų Pavasaris. Treidjunjonai. Socialinė Utopija. "Vieta po saule". Svarbiausi šaltiniai: Liaudies chartija. "Komunistų partijos manifestas". Tautų turto prigimties ir priežasčių tyrimas. "Dėdės Tomo Trobelė". Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) konstitucijos pataisos po pilietinio karo. V. Hugo romanai. "Spalio manifestas". Vasario manifestas. Bazelio programa. Asmenybės: Aleksandras II. M. Bakuninas. E. Berkas. E. Bernšteinas. Otas fon Bismarkas. F. Engelsas ir K. Marksas. R. Fultonas. Š. Furje. D. Garibaldis. V. Godvinas. J. Grantas. T. Herclis. K. Kavūras. Leopoldas III. A.Linkolnas. R. Ly. D. Madzinis. M. Mendelsonas. Napaleonas III. R. Ovenas. L. Pinskeris. T. Ruzveltas. R.Sen-Simonas. A. Smitas. D. Stefensonas. D. Vatas Viktoras Emanuelis II. Vilhelmas I. Moters padėtis. Politinės srovės. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Pilietinis karas.
  Visuotinė istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2008-06-11
 • Svarbiausios XIX amžiaus politinės teorijos

  PowerPoint pristatymas. Liberalizmas. Konservatizmas. Socializmas. Džono Loko. Adamas Smitas. Edmundas Berkas. Konservatizmas kaip politinė doktrina. Žymiausi socializmo teoretikai: Karlas Marksas ir Frydrichas Engelsas. Svarbiausių XIX amžiaus politinių teorijų panašumai ir skirtumai.
  Visuotinė istorija, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-04-08
 • Šaltasis karas

  PowerPoint pristatymas. Šaltojo karo priežastys. Geležinė uždanga. Trumeno doktrina. Maršalo planas. Berlyno siena. Faktai apie Berlyno sieną. Dabarties suvenyrai iš praeities.
  Visuotinė istorija, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-05-05
 • Šaltasis karas (2)

  Jėgų santykio tarp didžiųjų pasaulio valstybių pokyčiai. Supervalstybės - Jungtinės Amerikos valstijos (JAV) ir SSRS. Bendri bruožai. Šaltojo karo pradžia. Šaltojo karo priežastys. Pasireiškimo formos. Pasekmės. JTO (Jungtinių Tautų Organizacija). Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) tikslai. Svarbiausios institucijos ir veikimo principai: Generalinė Asamblėja, Saugumo Taryba. Generaliniai sekretoriai. Specialiosios (JTO) organizacijos. Taikos sutartys po Antrojo pasaulinio karo. Pasaulio politinio žemėlapio pokyčiai. Priešinimasis komunizmo plitimui. Kariniai blokai, kurių narėmis buvo Europos valstybės. Šiaurės Atlanto bloko įkūrimas (1949-04-04). Priežastys. Tikslai. Svarbiausios NATO institucijos: Šiaurės Atlanto Taryba, Gynybos planavimo grupė, NATO komitetai, NATO raida po šaltojo karo. NATO taikos įgyvendinimo pajėgoms. Maršalo planas. Tikslai. Rezultatai. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) parama Europos šalims pagal Maršalo planą. SSRS pramonės raida. Žemės ūkio raida. GULAG stovyklų ir kolonijų kalinių skaičiaus kaita 1945-1953 m. Mokslo raida. Kultūros raida. Vidurio ir Pietryčių Europos šalys karo metu. Socialistinio bloko sukūrimas Vidurio ir Pietryčių Europoje. Liaudies demokratijų ir socializmo kūrimo priežastys Rytų Europoje. Socialistinio bloko sukūrimas Vidurio ir Pietryčių Europoje. "Liaudies demokratijos" kūrinio mechanizmas Vidurio ir Pietryčių Europoje. N. Chruščiovo valdymo laikotarpis. Destalinizacija. Jos priemonės. L. Brežnevo valdymo laikotarpis. Socializmo sistema. 1956 metų įvykiai Vengrijoje. 1968 metų įvykiai Čekoslovakijoje. 1980-1981 metų įvykiai Lenkijoje. Kuba. Kinija. Komunistai po Antrojo pasaulinio karo atėjo į valdžią šiose Azijos šalyse. Socializmo sistemos krizės brendimas. Pokario ekonominės krizės. Europos Sąjunga (ES). Svarbiausios Europos Sąjungos (ES) institucijos. Šengeno erdvė. Rytų ir Vakarų dialogas. Komunistinių diktatūrų žlugimas. Pertvarka SSRS (1985-1990 metai). Vidaus politikos pokyčiai. Užsienio politikos naujovės. Priežastys. Pasekmės. Privatizacija Vidurio ir Pietryčių Europos šalyse. Jugoslavijos krizė. Kolonijinės sistemos suirimas. Arabų pasaulis ir jo santykiai su vakarų civilizacija. Žydų ir arabų konfliktai. Pasaulinės krizės. Didieji lokaliniai konfliktai po Antrojo pasaulinio karo. Šaltojo karo padariniai. Mokslo ir technikos revoliucija, jos poveikis visuomenės ir kultūros kaitai. Mokslo ir technikos revoliucijos padariniai. XX amžiaus kultūrai būdinga. Šiuolaikinės visuomenės gyvenimo problemos ir jų sprendimas.
  Visuotinė istorija, konspektas(18 puslapių)
  2007-05-11
Puslapyje rodyti po